ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...

Користувачі інтернету на 10,000 жителів Джерело: Міжнародне
Об'єднання Телекомунікації
-
Персональні комп'ютери за 100 жителів Джерело: Міжнародне
Об'єднання Телекомунікації
-
Джерело: The Lisbon Review 2006. Measuring Europe’s Progress in Reform. World Economic Forum. – P.17.
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/pdf/gcr/lisbonreview/report2006.pdf. –
Заголовок з екрану.
232
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Таблиця 4
Склад аналізу субіндексу «іннновацій, досліджень та розробок» за Лісабонською
методикою
Субіндекс Характеристика бала Ваги
Інновації, дослідження і розробки - 1/8
Складові субіндексу: дані досліджень (оглядові дані)- 2/3
Рівень технологічної готовності вашої
країни:
1 = загалом відстає від інших країн і
займає прикінцеві позиції; 7 = є
серед світових лідерів
-
Компанії у вашій країні є:
1 = не є здатними споживати нові
технології, 7 = агресивні в абсорбції
нових технологій;
-
Наукові дослідження у вашій країні
(наприклад, університети,
лабораторії, урядові лабораторії) є:
1 = не існують, 7 = найкращі в усіх
сферах на міжнародному рівні;
-
Компанії у вашій країні:
1 = не витрачають гроші на
дослідження і розробки;
7 = витрачають багато на
дослідження і розробки відносно
міжнародного рівня
-
У діяльності R&D, ділова співпраця з
місцевими університетами є:
1 = мінімальна або не існує;
7 = інтенсивна і продовжує
розвиватись
-
Рішення щодо державної закупівлі для
придбання вдосконалених технологічних
продуктів є:
1 = заснованими виключно на ціні;
7 = заснованими на технологічних
досягненнях і інноваційності
-
Захист інтелектуальної власності у вашій
країні є:
1 = слабким або не існує;
7 = рівний найстрогішому у світі
-
Компанії одержують технологію:
1 = виключно через ліцензування
або
імітацію зарубіжних компаній;
7 = за допомогою проведення
формального дослідження і
відкриття їх власної нової продукції
і процесів;
-
Ученими і інженерами у вашій країні є
1 = немає або рідко зустрічаються;
7 = достатньо зустрічаються
-
Офіційні дані 1/3
Патенти на винаходи США, видані на
мільйон населення
Джерело: USPTO -
Велика потрійна норма за реєстацію, що
стало доступним в останній рік
Джерело: UNESCO -
Джерело: The Lisbon Review 2006. Measuring Europe’s Progress in Reform. World Economic Forum. – P.17.
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/pdf/gcr/lisbonreview/report2006.pdf. –
Заголовок з екрану.
233
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Таблиця 5
Склад аналізу субіндексу «суспільного включення» за Лісабонською методикою
Субіндекс Характеристика бала Ваги
Суспільні складові - 1/8
Складові субіндексу: дані досліджень (оглядові дані) 2/3
Фактори віднесення населення до
робочої сили
- 1/3
Заробітна плата у вашій країні є:
1 = не пов'язаною з продуктивністю
працівника, 7 = дуже пов'язаною з
продуктивністю працівника
-
У вашій країні, для аналогічної
роботи, заробітна платня для жінок
є:
1 = істотно нижчою ніж у чоловіків,
7 = відповідає рівню чоловіків -
У вашій країні, опіка дітей, що
забезпечує уряд є:
1 = не існує або дуже обмежена, 7 =
широко доступна -
Офіційні дані -
Рівень безробіття Джерело: Національні джерела -
Оновлення навиків - 1/3
Дані досліджень -
Система освіти у вашій країні:
1 = не відповідає потребам конкурентної
економіки; 7 = відповідає потребам
конкурентної економіки -
Безкоштовні школи у вашій країні є:
1 = низької якості, 7 = еквівалентні
найкращим в світі -
Математика і наукова освіта у
школах вашої країни:
1 = відстає значно від інших країн; 7 = є
серед найкращих у світі -
Талановиті громадяни вашої країни:
1 = звичайно залишають країну з метою
досягнення можловостей у інших країнах;
7 = майже завжди залишаються в країні -
Загальний підхід компаній у вашій
країні до людських ресурсів є:
1 = інвестують в навчання і розвиток
працівника; 7 = інвестують багато з метою
залучення, навчання і збереження
працівників
-
Модернізація суспільного захисту - 1/3
Дані досліджень -
У вашій країні, зусилля уряду
скоротити бідність і нерівномірність
доходів є:
1 = неефективними, 7 = ефективними
-
Джерело: The Lisbon Review 2006. Measuring Europe’s Progress in Reform. World Economic Forum. – P.18.
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/pdf/gcr/lisbonreview/report2006.pdf. –
Заголовок з екрану.
234
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Лісабонський огляд ЄС 2006 року у порівнянні з США та Східною Азією представлено
в табл. 6. Аналіз показав, що США займають найкращу позицію серед шести показових
країн: Фінляндії, Данії, Швеції, Нідерландів, Німеччини і Об'єднаного Королівства
Великобританії. Проте, можна відмітити, що США мають перевагу перед країни ЄС у
інноваціях та дослідженнях і розробках, критичному вимірі управління продуктивністю на
вдосконалених стадіях розвитку, і в нещодавно відзначених пріоритетних сферах (інтернет-
галузі, підприємництво, стійкий розвиток). Для порівняння до шести лідуючих країн ЄС,
Східна Азія є вищою у розвитку за Австрію (7 місце), і знаходиться на одному рівні з
Люксембургом (8 місце) [3, с. 6].
Таблиця 6
Лісобонський таблоїд: порівняння ЄС, США та Східної Азії
Сфера оцінки
ЄС – 25
середнє
значення
Сполучені
штати
Америки
Східна
Азія
ЄС середнє
значення у
відношенні
до США
ЄС середнє
значення у
відношенні
до Східної
Азії
Інформаційне суспільство
для всіх
4,58 5,63 5,41 -1,05 -0,83
Інновації, дослідження і
розробки
4,24 6,01 5,23 -1,078 -0,99
Лібералізація 4,92 5,21 5,13 -0,29 -0,21
Мережеві (інтернет) галузі
Телекомунікації
Обладнання і
транспортування

Ефективні та комплексні
фінансові послуги
5,60 5,97 5,54 -0,37 0,06
Середовище
підприємництва
Середовище для початку
бізнесу (стар-ар середовище)
Регулятивне середовище

Соціальне включення
Повернення людей до рівня
«робоча сила»
Модернізовані навички
(перекваліфікація)
Вдосконалений соціальний
захист

Стійкий розвиток 5,05 5,26 5,02 -0,21 0,03
Загальний Лісобонський
індекс (балл)
4,84 5,45 5,28 -0,61 -0,44
... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП