ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Написання курсових робіт

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Написання курсових робіт

Як кажуть викладачі «Ось ми вже й до курсової доросли!». Написання курсової роботи – дуже відповідальна справа. Адже це – підведенні підсумків певного відрізку навчання, Ваш звіт про знання, яких Ви здобули на цьому етапі. Не зважаючи на зовнішню простоту готових курсових робіт, які Ви можете знайти в мережі Інтернет, багатьом студентам така праця дається нелегко. Зокрема, виникають численні запитання про вимоги до оформлення, побудову та структуру, про правила цитування, способи оформлення посилань тощо. Працюючи над курсовим проектом, необхідно чітко уявляти собі, що оцінка роботи залежить не тільки від її зміста, якість оформлення роботи також впливає на загальну оцінку. Хоча чудове оформлення ще не є гарантією отримання оцінки «добре» чи «відмінно», але воно є невід'ємною умовою для гарної наукової роботи.

Увага! Прохання заповнювати всі поля!


Вид замовлення:
Ваше ім'я *:
Контактний номер телефону *:
Ваш E-mail *:
ВУЗ, навчальний заклад *:
Предмет (дисципліна) з якого(-ої) курсова робота *:
Тип курсової роботи *:
Тема курсової роботи *:
План курсової (якщо є):
Методичні вказівки до виконання курсових робіт (матеріал, завдання) у вигляді файлу (якщо є):
Кількість сторінок у курсовій роботі *:
Кінцева дата виконання курсової
роботи *:
Побажання чи зауваження щодо оформлення курсової роботи:
Наявність посилань на літературу у курсовій роботі *:
На яку ціну Ви розраховуєте: грн.
Оберіть форму оплати *:
*позначено обов'язкові поля

Змістом курсової роботи є дослідження проблеми, що розглядається, ступеню і стану її наукової розробки, значення для науки і практики. Проблема розглядається на основі всебічного наукового аналізу, формулювання практичних рекомендацій, теоретичного обґрунтування висновків та неодмінного відображення точки зору автора.

Курсова робота повинна містити:

 • титульний аркуш,
 • зміст,
 • вступ,
 • основну частину,
 • висновки,
 • список використаних джерел,
 • додатки (за необхідності).

Зміст відображає структуру дослідження. Якщо питання, які Ви обираєте для розкриття теми, не потребують додаткового пояснення, план буде простим, але зазвичай рекомендовано використання складного плану (з підпунктами). Тоді подача матеріалу буде виконана більш аргументовано та повно.
Вступна частина складається з актуальності теми, огляду персоналій, які вже її досліджували, мети дослідження, його предмету, об’єкту, переліку завдань та методів, якими Ви плануєте користуватись. Якщо робота практична, вона може містити гіпотезу та базу дослідження.
Основна частина – це зміст роботи за складеним планом, відповідно до теми.
В основній частині студент повинен викласти:

 • основні теоретичні положення, що визначають сутність обраної теми, предмету дослідження, ґрунтуючись на меті та завданнях курсової роботи;
 • проаналізувати доктринальні положення, враховуючи наявність різноманітних підходів до зазначених проблем на основі аналізу спеціальної літератури;
 • обґрунтувати та сформулювати свою особисту точку зору з розглянутих проблем;
 • провести аналіз нормативного матеріалу відповідно до законодавства та користуючись необхідною документацією за потреби;
 • дослідити практичні матеріали за темою роботи, якщо це необхідно;
 • запропонувати можливі шляхи вирішення існуючих проблем.

У курсовій роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст та результати дослідження, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.
Кожний розділ курсової роботи повинен закінчуватися коротким узагальненням та висновками.
Замовляючи написання курсової роботи у наших фахівців, Ви можете бути певні, що вище перелічені вимоги будуть виконані повною мірою. Курсовий проект супроводжується до захисту. Дуже бажано отримати разом із замовленням методичку або назву Вашого ВНЗ, щоб не потрапити в халепу з оформленням. Якщо Ваша робота – практична, з економічної дисципліни, і у Вас є звітність конкретного підприємства, висилайте її також,  якщо звітності немає, але викладач вимагає її проаналізувати, автор візьме цю проблему на себе, головне - напишіть, за який період робити аналіз  (зазвичай це 3 роки або п'ять років) і який рік брати останнім.

Вказуйте тему та строки виконання роботи, користуючись зручною формою замовлення курсової (див. вище)


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП