ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ...

економічно активного населення до інформації про його поточний стан; незадовільний стан
медичного обслуговування населення і низька ефективність заходів щодо покращання
охорони здоров’я та праці. Внаслідок цього на сьогодні при середньому рівні безробіття,
майже 28 % промислових і 60% сільськогосподарських підприємств відчувають гостру
нестачу кваліфікованих робочих кадрів.
Формування на необхідному рівні якісних рис людини і працівника, які необхідні
суспільству, має забезпечуватися шляхом інвестицій в людський капітал. Для того, щоб
забезпечити значний приріст людського капіталу аграрного сектору, інвестиції у нього
мають бути збільшені в декілька разів. Це обумовлено надзвичайно важливим стратегічним
значенням таких інвестицій і тим, що вони мають значний позитивний зовнішній ефект для
соціального та інноваційного розвитку. В першу чергу, це стосується витрат підприємств та
домогосподарств, частка яких у загальних інвестиціях у людський капітал повинна суттєво
зрости.
На сучасному етапі економічним підґрунтям мотивації до збільшення цих інвестицій є:
- для держави – потреба у підвищенні конкурентоспроможності економіки України та
забезпеченні сталого економічного зростання в умовах глобалізації;
- для підприємств – потреба у підвищенні власної конкурентоспроможності та
економічної ефективності в умовах відкритої економіки;
- для домогосподарств – потреба у підвищенні їх конкурентоспроможності з метою
забезпечення зростання добробуту.
Механізм посилення зацікавленості всіх суб’єктів економічної діяльності у збільшенні
інвестицій у людський розвиток має ринкову та неринкову складову. Ринкова складова
базується на механізмі конкурентної боротьби, яка в сучасних умовах зумовлює суттєво
підвищувати якість людського чинника виробництва – головної продуктивної сили
економіки. Неринкова складова базується на розумінні керівними органами держави,
підприємств та населенням однієї із головних закономірностей цивілізованого процесу –
неухильного підвищення інтелектуального та культурного потенціалу людства та посилення
його ролі в економічних процесах. А саме нововведення є невід’ємною складовою
інноваційної моделі економіки. Основними складовими інвестування людського капіталу, на
нашу думку, є: інноваційний фонд; фонд освіти; фонд науки; фонд культури; фонд мотивації;
фонд майбутнього; фонд добробуту.
Основними макроекономічними чинниками необхідності збільшення інвестицій у
306
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
людський потенціал і людський капітал за рахунок держави, підприємств і населення є:
- потреби інноваційного розвитку економіки;
- посилення конкурентної боротьби в усіх сферах економічної діяльності;
- прагнення України до Вступу у СОТ та до Європейського союзу.
Лібералізація міждержавної торгівлі із вступом до СОТ передбачає значні втрати для
агарного сектору економіки, падіння виробництва якого складатиме не менш 8 – 10 млрд.
грн., без урахування втрати основних фондів та робочих місць, що значно загострить досить
складну демографічну ситуацію в сільський місцевості. За відсутності вагомої державної
підтримки аграрного сектору втрати можуть стати неконтрольованими, що призведе до
втрати стійкості та його повного занепаду. Надзвичайно важливо в досить короткий термін
забезпечити його прискорений перехід до інноваційної моделі розвитку, щоб забезпечити
ефективну модернізацію підприємств аграрного комплексу на умовах вигідних для держави і
суспільства.
Проблемі інноваційно-інвестиційного розвитку нашої держави останнім часом
приділяється окрема увага. Російський дослідник В.Іванов у власному підході до
структурування національної інноваційної системи розвитку виокремлює такі підсистеми:

... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП