ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Інвестиційний аналіз. Інвестування

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Інвестиційний аналіз. Інвестування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

25.Оцінка інвестиційних пропозицій: виробничі фактори.
Фаза оцінки включає збір інформації, як на вході, так і на виході, і використання спеціальних інвестиційних критеріїв для отримання оптимальної комбінації інвестиційних проектів. Фірма повинна зробити вибір відносно використання точних і надскладних або ж простіших оцінних моделей для того, щоб зрозуміти найважливіші взаємозв'язки, які існують на практиці. Більшість фірм використовує певний перелік критеріїв для оцінки Інвестиційних проектів. Результати цієї оцінки можуть бути надійними тільки за умови, якщо є правильними припущення, на які вона спирається. Необхідно ретельно вивчити й ураховувати вплив на інвестиційний процес таких факторів, як ринки, стан економіки, виробництво, фінанси та люди. Нижче наведено перелік найважливіших аспектів. Виробничі фактори І.Якої стадії життєвого циклу продукту планується досягти згідно з інвестиційною пропозицією (дозрівання, розвиток, зрілість, занепад)? Яке це матиме відношення до припущень відносно об'єму, вартості одиниці та ціни продажу? 2. Чи є досвід використання пропонованого інв проекту: а) в організації? б)поза організацією? Якщо так, то яким чином цей досвід можна перейняти й використати? 3.Чи може наявне виробниче обладнання забезпечити досягнення відповідного рівня якості, нормативних показників витрат ресурсів і часу, які передбачено в інвестиційній пропозиції? 4.Як вплине реалізація Інвестиційної пропозиції на використання потужностей у коротко- й середньостроковому аспектах?

26. Оцінка інвестиційних пропозицій: фінансові фактори.
Фаза оцінки включає збір інформації, як на вході, так і на виході, і використання спеціальних інвестиційних критеріїв для отримання оптимальної комбінації інвестиційних проектів. Фірма повинна зробити вибір відносно використання точних і надскладних або ж простіших оцінних моделей для того, щоб зрозуміти найважливіші взаємозв'язки, які існують на практиці. Більшість фірм використовує певний перелік критеріїв для оцінки Інвестиційних проектів. Результати цієї оцінки можуть бути надійними тільки за умови, якщо є правильними припущення, на які вона спирається. Необхідно ретельно вивчити й ураховувати вплив на інвестиційний процес таких факторів, як ринки, стан економіки, виробництво, фінанси та люди. Нижче наведено перелік найважливіших аспектів. Фінансові фактори: *Яку ставку дисконтування використано за розгляду пропозиції? *Чи дає проект специфічні можливості запозичення фін ресурсів (наприклад, позика під низький процент для реалізації саме цього проекту)? *Чи було розроблено «найкращий» і «найгірший» варіанти перебігу подій за реалізації проекту додатково до реальних припущень щодо Його реалізації? *Чи проаналізовано чутливість? Яке процентне падіння в припущеннях відносно основних показників призводить до неприйняття проекту? *До якої міри ризикованість проекту обумовлюється мікроекономічними факторами (наприклад, таким специфічним ризиком, як зміна в конкуренції) або макроекономічними факторами (наприклад, ринковим ризиком, таким як економічна політика уряду)?
27. Оцінка інвестиційних пропозицій: "людський" фактор.
Фаза оцінки включає збір інформації, як на вході, так і на виході, і використання спеціальних інвестиційних критеріїв для отримання оптимальної комбінації інвестиційних проектів. Фірма повинна зробити вибір відносно використання точних і надскладних або ж простіших оцінних моделей для того, щоб зрозуміти найважливіші взаємозв'язки, які існують на практиці. Більшість фірм використовує певний перелік критеріїв для оцінки Інвестиційних проектів. Результати цієї оцінки можуть бути надійними тільки за умови, якщо є правильними припущення, на які вона спирається. Необхідно ретельно вивчити й ураховувати вплив на інвестиційний процес таких факторів, як ринки, стан економіки, виробництво, фінанси та люди. Нижче наведено перелік найважливіших аспектів. «Людський» фактор. Основною причиною того, що проекти не втілюють у життя все що від них очікувалось, є ігнорування «людського» фактора. Реалізація більшості проектів призводить до структурних змін і впливає на управлінську мотивацію.
1. Чи потребує Інвестиційна пропозиція залучення додатково го персоналу або подальшого навчання та перепідготовки?
2. Чи здатне керівництво самотужки реалізувати Інв пропозицію?
3. Чи є персональна / командна відповідальність за реалізацію інв пропозиції найдоцільнішою для цього випадку?
4. Чи є адекватними до потреб з реалізації проекту наявні управлінські структури та процедури?
5. Яким чином вплине нова інвестиція на керівництво та робітників?
6. Чи були попередні консультації відносно планів щодо інв-ня з робітниками й профспілками?
28. Затвердження інвестиційних пропозицій.
Стадії затвердження мають подвійну мету:
І. Функція контролю якості. З огляду на те, що пропозиція задовольнила вимоги на попередніх етапах (після пошуку, стратегічного плану, відсіву, конкретизації, оцінки, проведення) немає сенсу відкидати її, хіба що з політичних міркувань. Тільки там, де попереднє планування інв процесу було невідповідним, стадія затвердження має велике значення у визначенні долі проекту.
2. Мотиваційна функція. Інв проект і особа, яка його пропонує, нероздільні. Особа, що приймає рішення, одночасно й формує думку (судження) щодо пропозиції та змушує себе й команду виконавців підпорядкувати свою діяльність її реалізації.
Інколи втрати, пов'язані з відхиленням капітальних проектів на основі мотивації керівників, набагато перевищують втрати, пов'язані з прийняттям майже проектів з мінім збитковістю. Рівень відповідальності, настрій команди керівників, що займається впровадженням проекту, є головними факторами, які визначають успіх / невдачу проектів із граничною ек ефективністю.
Взявши на себе зобов'язання відносно певного проекту, фірма повинна регулярно й систематично оцінювати припущення та інші фактори, з урахуванням яких приймалося рішення, і контролювати прогрес у розвитку проекту на всіх стадіях його реалізації. Коли зміни в припущеннях і запланованих грошових потоках Істотні, керівництво має прийняти рішення відносно того, які зміни необхідно внести до якогось певного Інвестиційного проекту або в сам процес прийняття рішень.
29. Проектний контроль, контроль на стадії реалізації проекту.
Взявши на себе зобов'язання відносно певного проекту, фірма повинна регулярно й систематично оцінювати припущення та інші фактори, з урахуванням яких приймалося рішення, і контролювати прогрес у розвитку проекту на всіх стадіях його реалізації. Коли зміни в припущеннях і запланованих грошових потоках Істотні, керівництво має прийняти рішення відносно того, які зміни необхідно внести до якогось певного Інвестиційного проекту або в сам процес прийняття рішень.
Контроль на стадії реалізації проекту Затвердження запиту на фінансування на стадії прийняття рішення обумовлює лише загальну суму і графік капітальних ви-трат, але реальний контроль за витратами починається з розміщення замовлень, які включають у себе:
1) точне визначення вимог на основі графіків постачання та монтажу, строків виконання та строків випробувань;
2) визначення переліку постачальників для визначення цін;
3) вибір найкращих цінових пропозицій.
Більшість проектів за сітьового планування потребує визначення критичного шляху (найдовшого шляху за сіткою) у графіках доставки й монтажу. Контроль здійснюється за допомогою аналізу витрат за бухгалт записами. Звіт про реалізацію зазвичай містить суму реальних витрат; суму, яка повинна бути витрачена на звітну дату; перевищення витрат над запланованими; недовитрату коштів порівняно з плановими показниками; оцінку суми коштів, необхідної для завершення проекту. Для фірм вважається прийнятним допущення перевитрат за проектом до 10 %. Лише після перевищення цієї цифри робиться запит щодо виділення додаткових коштів. За статистикою, 81 % фірм схильні до перегляду проектів, якщо витрати перевищують планові на 10 і біл %.

30. Цілі постаудиту інвестиційних проектів.
Постаудит, визначається як об'єктивна й незалежна оцінка успішності витрат коштів у процесі реалізації проекту за визначеним планом. Оцінка має охоплювати реалізацію проекту від його затвердження до здачі також його подальше технічне й фінансове функціонування. Цілі постаудиту:
Поліпшення якості прийнятих рішень. Занадто оптимістичний прогноз щодо реалізації проекту часто заохочується керівною верхівкою встановленням нереально високих контрольних показників ефективності інвестиційного проекту. Те, що таку помилку в передбаченнях буде виявлено аудиторською перевіркою, може відвернути ЇЇ або зменшити. Постаудит може знижувати продуктивність, якщо він призводить до прийняття невиправдано занижених прогнозних оцінок за умови. Це може виражатися в розробленні меншої кількості проектів, які відрізняються високими ризиком і дохідністю. Саме тому важливо розглядати постаудит не як зустрічний контроль, а як Інструмент, який стимулює якість і цілісність проектного аналізу.
Поліпшення якості майбутніх рішень. Постаудит відіграє важливу роль, даючи керівникам змогу отримати зиск із запобігання допущених у минулому помилок. Постаудит має забезпечити своєчасний зворотний зв'язок І надати інформацію відносно того, чому проекту не вдалося досягти обіцяного рівня і, отже, зменшити ймовірність невдачі за реалізації майбутніх проектів. Наприклад:
Чи достатньо зібрано даних для здійснення оцінки?
Які специфічні помилки було зроблено у припущеннях і прогнозах?
Чи було оцінено відповідним чином ризики?
Які заходи потрібно здійснити для поліпшення процесу прийняття рішень?
Постаудит не може просто асоціюватися з фінансовим аналізом. Інвестиційний проект має бути розроблено так, щоб він відповідав певним стратегічним вимогам. Аудит допомагає визначити, наскільки результати реалізації інво проекту збігаються зі стратегічними завданнями, які він має реалізувати.
Знаходить причини для ініціювання діяльності після внесення коректив у проекти, які вже існують.(Основа для коригувальних дій). розгляд проекту з погляду його перспектив на майбутнє. Коли фактичні відхилення є значними або коли основні міркування вже не є такими важливими, майбутнє інвестиційного проекту в його початковій формі може стати предметом дискусії. Може виявитися, що проект є набагато прибутковішим, ніж планувалося, що може спонукати до розширення інв проекту або ж приведе до більш раннього переходу до наступної фази реалізації проекту. Там, де зміни є несприятливими, це може призвести до перегляду з можливістю скорочення або відмови від проекту.
31. Програма постаудиту інвестиційних проектів.
Перед тим, як інвестиційне рішення буде прийнято, потрібно розробити програму з постаудиту, яка має охоплювати питання відносно того, чи необхідний аудит, коли його слід здійснювати, які для цього потрібні процедури і хто буде відповідати за здійснення.
Вибір проекту для аудиту залежить від вигод, які можна отримати внаслідок його реалізації. Якщо говорити про прибутковість проектів, які вже існують, то зазвичай до переліку вносять великі проекти з високим ризиком, де навіть незначні несприятливі зміни можуть вплинути на загальну прибутковість проекту. Значний потенціал для контролю закладено в проектах, де значний відплив грошових коштів планується на пізніших етапах життєвого циклу проекту. Для поліпшення рішень у майбутньому бажано здійснювати відповідний поетап-ний аналіз проектів. Аналіз чутливості дає змогу визначити ті припущення і зміни, які мають найбільший вплив на проект. Він має деталізувати, яким чином їх треба переглянути. Величина очікуваної теперішньої вартості може залежати від певних основних подій, які мають відбутися. Чи будуть конкуренти реагувати на новий продукт зниженням цін або впровадженням у виробництво кращих продуктів? Чи буде внесено до законодавства такі зміни, які завдадуть шкоди проекту?
Правильна розробка програми аудиту, з огляду на критичні припущення й події та вибір часу, допоможе аудитору пояснити відхилення від запланованих значень (оцінок) грошових потоків.
Перелік процедур, що входять до комплексу постаудиту, змінюється залежно від цілей проекту. Але більшість перевірок мають охоплювати такі питання:
1. Витоки (історія) проекту. Досить легко забути про справжню ціль проекту й оцінювати його за хибними критеріями.
2. Порівняння фактичних показників реалізації проекту з плановими показниками
3. Порівняння економічних показників
4. Аудиторські рекомендації та висновки.
5. Зворотний зв'язок.

32. Вартість створена інвестицією.
Багатство формується тоді, коли ринкова вартість виробленої продукції (товару) перевищує вартість ресурсів, витрачених на її виробництво. В оцінці капітальних проектів необхідно користуватися правилом чистої теперішньої вартості, яке стверджує, що проект є прийнятним, якщо теперішня вартість очікуваних додаткових грошових потоків перевищує теперішню вартість прогнозованих негативних грошових потоків (інвестиція варта більшого ніж вона є). Vj=Wj-Ij
Vj-вартість; I-інвестиція; Wj-цінність; Ij-початкові витрати на цю інвестицію.
Для того щоб створити багатство зараз, теперішня вартість прогнозованих грошових потоків має перевищувати теперішню вартість усіх прогнозованих негативних грошових потоків. Чиста теперішня вартість (NPV) проекту розраховується як сума всіх майбутніх грошових потоків, дисконтованих за певною ставкою дохідності, без дисконтованої вартості вкладених інвестицій. Правило чистої теперішньої вартості ілюструється такою формулою: , де Rt– величина грошового потоку; k- мінімальна необхідна ставка доходності; C - початкові витрати; n- тривалість проекту.
Іншими словами, чиста теперішня вартість — це сума всіх очікуваних грошових потоків (R,) починаючи з року 1 (ґ=1) до кінця життєвого циклу проекту (/І), дисконтована за ставкою дисконтування проекту k, зменшена на вартість коштів, інвестованих у проект.
Існує тісний взаємозв'язок між часом отримання додаткових грошових потоків і відтоків, з одного боку, та вартістю цих грошових потоків відносно моменту прийняття рішення про інвестиції — з іншого. Отже, вартість грошей у часі має відношення як-до часу отримання або витрачання, так і до можливості зароб-ляти дохід на будь-які інвестовані кошти.

33. Правило прийняття рішень щодо інвестування.
Багатство формується тоді, коли ринкова вартість виробленої продукції (товару) перевищує вартість ресурсів, витрачених на її виробництво. В оцінці капітальних проектів необхідно користуватися правилом чистої теперішньої вартості, яке стверджує, що проект є прийнятним, якщо теперішня вартість очікуваних додаткових грошових потоків перевищує теперішню вартість прогнозованих негативних грошових потоків (інвестиція варта більшого ніж вона є). Vj=Wj-Ij
Vj-вартість; I-інвестиція; Wj-цінність; Ij-початкові витрати на цю інвестицію.
Для того щоб створити багатство зараз, теперішня вартість прогнозованих грошових потоків має перевищувати теперішню вартість усіх прогнозованих негативних грошових потоків. Чиста теперішня вартість (NPV) проекту розраховується як сума всіх майбутніх грошових потоків, дисконтованих за певною ставкою дохідності, без дисконтованої вартості вкладених інвестицій. Правило чистої теперішньої вартості ілюструється такою формулою:
Іншими словами, чиста теперішня вартість — це сума всіх очікуваних грошових потоків (R,) починаючи з року 1 (ґ=1) до кінця життєвого циклу проекту (/І), дисконтована за ставкою дисконтування проекту k, зменшена на вартість коштів, інвестованих у проект.
Правило чистої теперішньої вартості дає теоретично обґрунтовану відповідь на питання щодо прийняття або відхилення інвестиційної пропозиції.
де г — ставка дохідності, яка дає NPV = 0. а всі інші символи такі самі, як і у формулі NPV. Проект приймається за умови, якщо значення його внутрішньої норми дохідності більше, ніж ставка дохідності, яка вимагається за проектом. У цьому разі величина k з формули чистої теперішньої вартості представляє ставку дохідності, яка потребується.
34. Причини, що обумовлюють зміну вартості грошей у часі.
Орієнтація інв аналізу на майбутнє потребує правильного екообгрунтування. Теперішня вартість не є просто сумою коштів, які очікується отримати у різний час у майбутньому. Принципово важливим є те, що вартість грошей залежить від такої категорії як час – 1 грн прямо зараз коштує більше, ніж 1 грн в будь-який момент часу в майбутньому. З приводу цього міркуваня може бути наведено 4 твердження: 1)інфляція – за умов інфляції вартість грошей, яка вимірюється їх купівельною спроможністю на товари та послуги, зменшується; 2)ризик – 1 грн прямо зараз є певною і не викликає сумнівів, у той час як 1 грн, яку можна отримати завтра є менш певною з точки зору психології людини; 3)перевага особистих витрат – багато осіб віддають перевагу негайному витрачанню перед відстроченим. Обіцянка падіння ціни на наступному тиждні мало що означає для людини, якій терміново щось необхідно. 4)інвестиційні можливості – якщо навіть проігнорувати усі наведені причини фактом залишається те, що гроші як і будь-яка інша річ якої бажають, має ціну.
35. Припущення теорії "досконалого ринку".
У спеціальних фін-их виданнях мається широкий спектр % ставок.
Відмінність в процентах з’являється головним чином у зв’язку з невизначеністю в майбутньому та вадами, притаманними ринку капіталів. В абстрактному випадку, який розглядається, кредитор знає напевно величину грошового потоку, який він отримає від проекту, який має фінансувати і може виступати у ролі позичальника або кредитора на досконалому ринку капіталів. Це означає, що: 1)відповідна інформація є безпосередньо доступною для всіх учасників ринку; 2)не існує витрат на укладання угод та податків при використанні інструментів фондового ринку; 3)ніхто з учасників ринку (кредиторів або позичальників) не може вплинути на ринкову ціну коштів.
36. Теорія складних процентів, майбутня вартість та їх зв'язок з поняттям теперішньої вартості.
Складним відсотком називається сума доходу, яка утв-ся в результаті інвестування за умови, що сума нарахованого простого відсотка не виплачується після кожного періоду, а приєднується до суми основного внеску і в наступному платіжному періоді сама приносить доход. Процес розрахунку складних відсотків забезпечує розуміння принципу встановлення вартості в часі. Інвестиція на ринку в сумі Vo під ставку процента і дасть зростання грошового потоку: Vo(1+і)- 1рік; Vo(1+і)2- 2рік.
У загальному випадку майбутня вартість суми інвестованої на п років визначається: FVn=Vo(1+і)n
Більш важливим є визначення теперішньої вартості: PV=Vo=FVn/(1+і)n - теперішня вартість грош-го потоку, який буде отримано через n років. Це процес дисконтування сум майбутніх надходжень до їх теперішньої вартості.
Ця формула відображає процес дисконтування майбутніх сум грошових потоків до їх теперішньої вартості. 1/(1+і)n - дисконтний множник.
37. Теорія дисконтування, теперішня вартість грошового потоку.
Оскільки економічний аналіз капіталовкладень зачіпає низку додаткових грошових потоків (як позитивних, так і негативних) виникає потреба в методі конвертації відносних величин цих майбутніх грошових потоків у величини, які можуть зіставлятися з величинами поточних грошових потоків. У фін розрахунках часто виникає потреба в оцінці поточної вартості майбутніх грошових потоків (PV). Метою даної процедури є визначення цінностей майбутніх надходжень від реалізації того чи іншого проекту з позиції поточного моменту. Усі грошові потоки варто «привести» до теперішнього часу прийняття рішення за допомогою відповідного методу. Процес конвертування грошових коштів, що планується одержати в майбутніх періодах в їх, поточну вартість наз операцією дисконтування. (Процес вираження майбутніх грошей у вигляді еквівалентних їм теперішніх грошей). % ставка, що викор у розрах PV наз дисконтною. Цей метод є основою всіх сучасних методів інвестиційного аналізу. PV=Vo=FVn/(1+і)n - теперішня вартість грош-го потоку, який буде отримано через n років. Це процес дисконтування сум майбутніх надходжень до їх теперішньої вартості.
Ця формула відображає процес дисконтування майбутніх сум грошових потоків до їх теперішньої вартості. 1/(1+і)n - дисконтний множник поточної вартості.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП