ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Інвестиційний аналіз. Інвестування

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Інвестиційний аналіз. Інвестування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

Шпаргалка 3

Перелік питань

1. Взаємозв'язок між інвестуванням і фінансовими рішеннями.
2. Реальні активи, їх визначення та класифікація.
3. Фінансові активи їх визначення та класифікація.
4. Головні проблеми інвестування.
5. Роль інвестиційного менеджера у процесі інвестування.
6. Об'єкти інвестиційної діяльності.
7. Джерела фінансування інвестиційної діяльності.
8. Бюджетування капіталу.
9. Цілі інвестиційної діяльності на підприємстві.
10. Специфічні ознаки інвестиційних проектів.
11. Інвестиційна програма підприємства.
12. Класифікація інвестиційних проектів за характером.
13. Класифікація інвестиційних проектів за масштабом.
14. Життєвий цикл інвестиційного проекту, його тривалість, стадії реалізації.
15. Основні завдання управління інвестиційною діяльністю.
16. Основні функції інвестиційного менеджменту.
17. Специфічні припущення покладені в основу методу бюджетування капіталу.
18. Етапи процесу інвестування капіталу та їх короткий зміст.
19. Взаємозв'язок між інвестиційними можливостями виробленими цілями і стратегією компанії.
20. Стратегічні міркування у процесі інвестування капіталу.
21. Процес відсіву як інструмент вибраковки проектів.
22. Конкретизація інвестиційних пропозицій.
23. Класифікація інвестиційних пропозицій.
24. Оцінка інвестиційних пропозицій: фактори маркетингу.
25. Оцінка інвестиційних пропозицій: виробничі фактори.
26. Оцінка інвестиційних пропозицій: фінансові фактори.
27. Оцінка інвестиційних пропозицій: "людський" фактор.
28. Затвердження інвестиційних пропозицій.
29. Проектний контроль, контроль на стадії реалізації проекту.
30. Цілі постаудиту інвестиційних проектів.
31. Програма постаудиту інвестиційних проектів.
32. Вартість створена інвестицією.
33. Правило прийняття рішень щодо інвестування.
34. Причини, що обумовлюють зміну вартості грошей у часі.
35. Припущення теорії "досконалого ринку".
36. Теорія складних процентів, майбутня вартість та їх зв'язок з поняттям теперішньої вартості.
37. Теорія дисконтування, теперішня вартість грошового потоку.
38. Чиста теперішня вартість: визначення, формула, особливості розрахунку.
39. Правило чистої теперішньої вартості.
40. Взаємозв'язок між ризиком та теперішньою вартістю.
41. Формула розрахунку теперішньої вартості (загальний випадок).
42. Формула розрахунку теперішньої вартості вічної ренти.
43. Теперішня вартість ануітетів.
44. Визначте основні елементи процесу прийняття рішень з бюджетування капіталу.
45. Поясніть різницю між балансовим прибутком і грошовим потоком.
47. Класифікація методів оцінки реальних інвестиційних проектів.
48. Чиста теперішня вартість: визначення, економічна сутність, формула.
49. Особливості розрахунку та використання показника чистої теперішньої вартості, переваги та недоліки методу.
50. Внутрішня норма дохідності: визначення, економічна сутність, формула.
51. Особливості розрахунку та використання показника внутрішньої норми дохідності, переваги та недоліки методу.
52. Індекс прибутковості: визначення, економічна сутність, формула.
53. Особливості розрахунку та використання показника індексу прибутковості, переваги та недоліки методу.
54. Період окупності: визначення, економічна сутність, формула.
55. Особливості розрахунку та використання показника періоду окупності, переваги та недоліки методу.
56. Дисконтований період окупності: визначення, економічна сутність, формула.
57. Особливості розрахунку та використання показника дисконтованого періоду окупності, переваги та недоліки методу.
58. Дохідність залученого капіталу: визначення, економічна сутність, формула.
59. Особливості розрахунку та використання показника дохідності залученого капіталу, переваги та недоліки методу.
60. Дохідність акцій: визначення, економічна сутність, формула.
61. Особливості розрахунку та використання показника дохідності акцій, переваги та недоліки методу.
62. Критерії оцінки методів аналізу інвестиційних проектів.
63. Ризик та невизначеність у інвестуванні.
64. Класифікація ризиків.
65. Форми ризику при оцінці та моніторингу реальних інвестиційних проектів.
66. Очікувана чиста теперішня вартість.
67. Моделі сприйняття ризику підприємцем.
68. Середнє квадратичне (стандартне) відхилення як статистичний показник при оцінці ризику.
69. Половинна дисперсія як статистичний показник при оцінці ризику.
70. Коефіцієнт варіації як статистичний показник при оцінці ризику.
71. Правило середньої варіації.
72. Аналіз чутливості як метод аналізу ризику.
73. Метод імітаційного моделювання.
74. Поправка на ризик: метод еквіваленту достовірності.
75. Поправка на ризик: ставка дисконтування з урахуванням ризику.
76. Зв'язок між методами еквіваленту достовірності і ставкою з урахуванням ризику.
77. Поясніть відмінності між проектним ризиком, підприємницьким ризиком, фінансовим ризиком і портфельним ризиком.
78. Сутність обмежень на інвестування.
79. Жорстке та м'яке раціонування.
80. Причини існування м'якого раціонування на підприємстві.
81. Обмеження капіталу в одному періоді.
82. Багатоперіодні обмеження по капіталу.
83. Які підходи можуть бути використані для вирішення проблем раціонування капіталу? Розгляньте їх переваги та вади.
84. Наскільки реалістичними є припущення, що покладені в основу методу лінійного програмування раціонування капіталу?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП