ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Інвестиційний аналіз. Інвестування

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Інвестиційний аналіз. Інвестування

... 31 32 33 34 35

Шпаргалка 4

Перелік питань

1. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції.
2. Аналіз проектів заміщення: теоретичні засади вирішення проблеми.
3. Аналіз проектів, що несуть затратний характер: теоретичні засади вирішення проблеми.
4. Вартість створена інвестицією.
5. Вартість створена інвестицією; правило прийняття рішень щодо інвестування.
6. Взаємозв'язок між інвестуванням і фінансовими рішеннями.
7. Взаємозв'язок між ризиком та теперішньою вартістю.
8. Види та характеристика взаємозв'язку між проектами. Види взаємопов'язаних проектів.
9. Визначте основні елементи процесу прийняття рішень з бюджетування капіталу.
10. Використання графічного аналізу при формуванні бюджету капіталовкладень
11. Вихідні передумови розробки бюджету капіталовкладень.
12. Внутрішня норма дохідності: визначення, економічна сутність, формула, переваги та недоліки методу
13. Головні проблеми інвестування.
14. Джерела фінансування інвестиційних проектів на підприємстві: банківська позика, облігаційна позика,
15. Джерела фінансування інвестиційних проектів на підприємстві: звичайні акції.
16. Джерела фінансування інвестиційних проектів на підприємстві: привілейовані акції, відкладений до виплати прибуток.
17. Джерела фінансування інвестиційної діяльності.
18. Дисконтований період окупності: визначення, економічна сутність, формула, переваги та недоліки
19. Дохідність залученого капіталу: визначення, економічна сутність, формула.
20. Етапи процесу інвестування капіталу та їх короткий зміст.
21. Загальний алгоритм оцінки економічної оцінки доцільності кредитування інвестиційного проекту
22. Життєвий цикл інвестиційного проекту, його тривалість, стадії реалізації.
23. Затвердження інвестиційних пропозицій.
24. Індекс прибутковості: визначення, економічна сутність, формула, переваги_га недопіки методу.
25. Класифікація інвестиційних проектів.
26. Класифікація інвестиційних проектів за характером.
27. Класифікація інвестиційних пропозицій.
28. Конкретизація інвестиційних пропозицій.
29. Концепція вирішення проблеми розподілу інвестицій у часі.
30. Критерії оцінки груп компліментарних проектів у процесі інвестиційного аналізу.
31. Критерії оцінки груп сабститутивних проектів у процесі інвестиційного аналізу
32. Критерії оцінки методів аналізу інвестиційних проектів.
33. Модифікована внутрішня норма дохідності: базовий принцип, порядок розрахунку, обґрунтування необхідності/доцільності використання, переваги/вади методу (якщо є).
34. Модифікована норма доходності: визначення, формула, особливості розрахунку,
35. Нетрадиційні методи аналізу інвестиційних проектів: ознаки, показники (методика розрахунку), переваги та недоліки.
36. Об'єкти інвестиційної діяльності та їх класифікація.
37. Об'єкти інвестиційної діяльності: Реальні активи та Фінансові активи , їх визначення та класифікація.
38. Основні завдання управління інвестиційною діяльністю.
39. Основні функції інвестиційного менеджменту.
40. Особливості аналізу при оцінці схем кредитування.
41. Особливості розрахунку та використання показника ІRR, переваги та недоліки методу.
42. Особливості розрахунку та використання показника NРV для неординарного грошового потоку:переваги та недоліки методу
43. Особливості розрахунку та використання показника NРV для проектів з різною тривалістю,переваги та недоліки методу.
44. Особливості розрахунку та використання показника внутрішньої норми дохідності, переваги та недоліки методу.
45. Особливості розрахунку та використання показника дисконтованого періоду окупності, переваги та недоліки методу.
46. Особливості розрахунку та використання показника індексу можливих втрат в умовах часової оптимізації, портфеля інвестиційних проектів.
47. Особливості розрахунку та використання показника індексу прибутковості, переваги та недоліки методу, переваги та недоліки методу.
48. Особливості розрахунку та використання показника чистої теперішньої вартості, переваги та недоліки методу.
49. Особливості розрахунку та використання при аналізі ефективності кредитування показника внутрішньої норми дохідності,
50. Оцінка інвестиційних пропозицій: "людський" фактор.
51. Оцінка інвестиційних пропозицій: виробничі фактори.
52. Оцінка інвестиційних пропозицій: фактори маркетингу, фінансові фактори, виробничі фактори.
53. Оцінка інвестиційних пропозицій: фактори маркетингу.
54. Оцінка інвестиційних пропозицій: фінансові фактори.
55. Оцінка економічної ефективності операцій з акціями.
56. Період окупності: визначення, економічна сутність, формула, переваги та недоліки методу.
57. Порівняльний аналіз проектів різної тривалості: метод безко-го ланцюгового повтору -базовий принцип, порядок розрахунку, обґрунтування необхідності/доцільності використання,переваги/вади методу (якщо є).
58. Порівняльний аналіз проектів різної тривалості: метод еквівалентного ануїтету - базовий принцип,порядок розрахунку, обґрунтування необхідності/доцільності використання, переваги/вади методу(якщо є).
59. Порівняльний аналіз проектів різної тривалості: метод ланцюгового повтору - базовий принцип,порядок розрахунку, обґрунтування необхідності/доцільності використання, переваги/вади методу (якщо є).
60. Поясніть різницю міжбалансовим прибутком і грошовим потоком.
61. Принцип укладання таблиць теперішньої та майбутньої вартості.
62. Принципи оцінки груп взаємопов'язаних проектів у процесі інвестиційного аналізу.
63. Причини, що обумовлюють зміну вартості грошей у часі.
64. Причини, що обумовлюють необхідність оцінки ціни капіталу компанії.
65. Програма та цілі постаудиту інвестиційних проектів.
66. Просторова оптимізація інвестиційного портфелю в умовах обмежених інвестиційних ресурсів (з урахуванням подільності проектів)
67. Процес відсіву як інструмент вибраковки проектів.
68. Розрахунок ІКК методом послідовних ітерацій: базовий принцип, порядок розрахунку,обгрунтування необхідності/доцільності використання, переваги/вади методу (якщо є)
69. Роль інвестиційного менеджера у процесі інвестування.
70. Середньозважена вартість капіталу: економічна сутність, принцип розрахунку, порядок практичного використання, обмеження.
71. Специфічні припущення покладені в основу методу бюджетування капіталу.
72. Спеціальні області використання критеріїв оцінки інвестиційних проектів,
73. Стратегічні міркування у процесі інвестування капіталу.
74. Структура джерел фінансування інвестиційних проектів на підприємстві та формування ціни на інвестиційні ресурси.
75. Сутність та цілі постаудиту інвестиційних проектів.
76. Теорія дисконтування, теперішня вартість різних видів грошових потоків.
77. Теорія складних процентів, майбутня вартість та їх зв'язок з поняттям теперішньої вартості.
78. Традиційні методи аналізу інвестиційних проектів: ознаки, показники (методика розрахунку),переваги та недоліки.
79. Формування бюджету капіталовкладень підприємства за критерієм ІRR
80. Формування бюджету капіталовкладень підприємства за критерієм NРV.
81. Формула розрахунку теперішньої вартості (загальний випадок). Формула_розрахунку теперішньої вартості вічної ренти. Теперішня вартість ануїтетів.
82. Формула розрахунку теперішньої вартості вічної ренти; теперішня вартість ануїтетів.
83. Цілі інвестиційної діяльності на підприємстві.
84. Ціна капіталу: сутність, економічна інтерпретація і значення у процесі оцінки інвестиційних
85. Часова оптимізація інвестиційного портфелю в умовах обмежених інвестиційних ресурсів (з використанням індексу можливих втрат)
86. Чиста теперішня вартість: визначення, формула, особливості розрахунку. Правило чистої теперішньої вартості.

... 31 32 33 34 35


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП