ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Інвестиційний аналіз. Інвестування

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Інвестиційний аналіз. Інвестування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

Страх компенсація може бути виплачена до закінчення терміну дії договору страх-я, коли стає очевидним неминучий крах інв-го проекту, наприклад у випадку стих лиха. Договір страх-ня може встан обмеження максим суми компенсації у % до заг суми інв-й. Для кожн інв-го проекту характерні свої специф ризики. Тому страх компанії диференціюють ставки страх платежів в залежності від виду інв-ї д-ті; тривалості реалізації проекту; пол та ек-ї ситуації.
Розмір страх суми встановл-ся за заявою інвестора при згоді стр-х компаній і визначається 2-а способами:
1.страх компенсація визначається обсягами вкладів страхльника в інв-й проект, тобто відшкодуванню підлягають лише витрати страхувальника.
2.до страх-ї суми включаються не лише витрати страхувальника, а й очікуваний прибуток, тобто здійснення страх-ня інв-го прибутку.
Страх-я інв-й передбачає встановлення мінім-ї франшизи – невідшкодована ч-на збитків інвестора. Інвестор має право на мін-ї франшизи.

7. Фінансове забезпеч-я інв-ня
7.1. Фін-ві ресурси інв-ня. Дж
Фін-ві ресурси- це грошові кошти, які знаходяться в розпорядженні компанії. Частина фін-х ресурсів, яка спрямовується на фін-я предметів та засобів праці, роб-ї сили, інших елементів вир-ва- це капітал компанії у грошовій формі.Інвестований капітал- це грошові кошти, що знах-ся в обороті і приносять інвестору прибуток, а по закінченню кругообігу капіталу ці кошти повертаються до інвестора з прбутком або збитком.
Джерела фін-х ресурсів:
ВЛАСНІ.1.Чистий прибуток =виручка від реаліз-ї – ПДВ – акц-й збір – інші податки – С/В 2.Амортиз-ні відрах-ня. Д-ва регул АВ, надаючи пільги та розмір прибутку, що опод-ся. 3.Мобілізація вн ресурсів- Доходи від реаліз-ї осн-х фондів, доходи від реаліз-ї вир відходів, немат активів. 4.Пайові внески, тобто внески в стат або акціон капітал у вигляді грош-х коштів, матер-х цінностей, прав користування. 5.Страхові внески (внески до пенс-го фонду). Через певн час внески (ануїтет) мають принести інвесторові регулярні доходи. 6.Кошти від розміщення власних ЦП. 7.Кошти від реаліз-ї ЦП інших емітентів. 8.Кредит заборг-ть –прирівн-ся до власн, бо постійно в розпор-і під-ва. Це: Заборг-ть постачальникам за відвантажені товари по яких не настав час оплати, Заборг-ть бю та позабю фондам.
ПОЗИЧКОВІ. 9.Кредити та позики (банківські, комерційні - відстрочка платежів одного під-ва іншому (вексельний кредит, кредит фірми, відкритий рахунок), іпотечні –кредит під заставу з-лі, податк -відстрочка под платежів під-вом, які здійсн-ть інв-ї (венчурні компанії, під-ва малого бізнесу тощо)). 10.Спонсорські кошти-юр і фіз осіб, спрям на інв цілі, які не опод-ся. 11.Держ субсидії у таких формах: Прямі кредити та позики. Гарантовані кредити. Кошти на інв-і проекти. Пайова участь держави .Прямі дотації і страх-я..

7.3. Фін-ві операції. Леверідж. Структуризація кап-лу.
Перед інвестором виникають питання щодо: Співвідношення постійних та змінних витрат на вир-во. Питання щодо співвідношення власного та акціонерного капіталу. Акціонерного та позичкового кап-лу. Формування основного та оборотнього кап-лу. Співвідношення коштів, спрямованих на нагромадження та споживання, при якому доходи максимізуються.
Для того, щоб відповісти на всі ці питання існує леверідж, який може бути: Операційний визначає вплив зміни обсягів продаж на рівень доходів компанії. = витрати ОЗ/ОК. Чим більша частина основних витрат відносно поточних витрат, тим більше операц леверідж. Чим більше операц леверідж тим більше інв-ні ризики. Постійні витрати- це орендні платежі за викор-я приміщень, витрати на лізинг тощо, страхування майна. Вибір інв-го проекту визначається тим, наскільки великими будуть постійні витрати інвестора. При цьому до уваги приймається точка беззбитковості- обсяги продаж при яких загальні витрати = загальним прибуткам, а поточні прибутки при цьому =0.
Фін визначає вплив зміни доходів компанії на рівень дивідентів, тобто на доходи окремого акціонера. Визначає стр-ру капіталу при умові викор-я залучених та позичкових коштів. Формула вартості компаній:V = S+B , де V- вартість компаній; S- вартість власного капіталу; B- вартість боргу. S\B =кооф фін леверіджу. Якщо ринкова вартість боргу компанії (В), то пропорційно зменш-ся вартість сплаченого кап-лу. При цьому на ринкову вартість всього кап-лу структура кап-лу не впливає.
Заг -вплив зміни обсягів продаж на дивіденди, тобто на доход акціонерів.
Дуже важливим питанням при управлінні інв-ми є визначення оптимальної стр-ри капіталу, тобто співвідношення пасивів(боргу) та оплаченого кап-лу. Зростання боргу приводить до зростання обороту к-лу і зб-я ризику, який вплив на дохід компанії. В процесі управління капіталом необхідно знайти компроміс між розмірами обороту та ступенем ризику. Збільшення боргу компанії збільшує ризик, який впливає на доход компанії, але одночасно це призводить до зростання очікуваного обороту. Якщо ризик оцінено надто високо це зменшує ціну акцій. Якщо оцінка очікуваного обороту висока, це збільшує ціну акцій, отже оптимальною структурою капіталу є рівновага між оцінкою ступеня ризику та обороту.

7.4. Способи залучення кап-лу.
Фінанс-я кап-лу може здійсн-ся: 1.За рахунок власних коштів і залучених коштів шляхом продажу простих та привалійованих акцій, при цьому акціонери одержують право власності на частку майна компанії. 2.За рахунок випуску боргових забов’язань (облігації, векселі). При цьому кредитори отримують право на фіксований доход. Цей спосіб має певні переваги: власники боргових забов’язань > еф викор позичені кошти, що впливають на рівень прибутку. У світовій практиці існує теорія, що компанія повинна < викор власний капітал в позит фін-ій ситуації, тому що позичені кошти працюють більш еф.
Способи залучення капіталу:
1.Акціонування- найб поширене на поч стадіях інв-го проекту. Види: Корпоратизація – державне підпр-во набуває статусу акціонерного, в якому 100% акцій належать державі з можл наст їх продажем труд олективу під-ва. Самофінансування – це фін-ня за рахунок чистого прибутку, який не розподіляється серед акціонерів. Транстинг – процес отр-я доходу за рахунок вкладання у ЦП прибутку, отриманого від первинного інв-я у підпр-во. Венчурне під-во – ризикове інв-я в нов сферах д-ті. Прибд-я ординарн пакета акцій.
2.Фінанс-ня еа консорціумних засадах -створенні фін-го консорціуму шляхом укладання контракту між його учасниками щодо ств-я підприєм-цтва, акціонування, корпоратизації та експл-ї під-в на пайових засадах. Всі учасники консорціуму розподіляють між собою відповідальність пропорційно майном проекту. Види: СП, альянси –спільне розпор-я фін рес-ами і пр та розп-л ризиків пропорційно внескам, франчайзинг –передача або продаж ліцензії на право вед-я бізнесу на певн тер-ії з викор-ям тов знака за умови дотрим-я якості і тезнології, ліцензув-я –передача прав в-ва однією компанією іншій за винагороду, інжиніринг реал-ія інженерн та консульт посл.
3.Боргове фін-ня. Види: Банк кредит (факторинг, форфейтинг- кред-я експортера банком шляхом придб-я борг зобов-ь з певн дисконтом. Повернення капіталу банком зд-ся шляхом продажу борг забов-я на вторинному ринку, а розмір банк Пр визначається розміром дисконту.), Іпотечний кредит, Держ кредит, Розміщення боргових забов’язань, Позички міжн фін-кред установ.
4.Пільгове фін-ня. Д-ва є одним з інвесторів. Застос-ся для проектів соц та вир і/стр-ри. Види: уряд пільг кредит, гарантування, ів под кредит, без% кредит.
5.Субсидіювання. Дотації – підтримка урядом чи місц органами влади соц важл програм,.. Гранти –строго цільов хар-р, може під фін-я всього проекту. Спонсорство –без отр-я Пр, а для реклами, розшир-я ринків збуту, імідж, рейтинг. Донорство.
6.Оренда. Операт оренда. Лізинг –поєдн-я оренди і кредиту. Лізбек- під-во продає майно лізинг компанії, потім бере його в оренду. >вигідне для лізиногоодержувача. Селенг –вл-к передає селенговій компанії права на розпор-я власним майном, одержує за це орендну плату і залиш-ся вл-ком.

7.5. Проектне фінансування
Особливістю проект фін є участь в ньому крім інв-рів банків та страх комп. Головним за???? кредитах є доходи що очікуються від реалізації проекту. Кожен з учасників фінансування проекту несе відповідальність по його ризикам. Регрес –це право кредитора пред'являти фін вимоги до позичальника. Посилення регресу збільш інвест ризики для позичальн і зменш вартість позички.
В залежності від відповідальності є:
1.фінансув без регресу та позичальника.Покладає всю відповідал за здійсн проекту на фін-кред заклад, банк бере на себе всі інвест ризики і відмовл від розподілу відповідальн. За????? лише дуже вигідні проекти. Вартість такого фін-ня для позичальника дуже висока.
2. ф-ня з частковим регресом Всі учасники проекту приймають на себе відповідальність за ризики. Позичальник гарантує свої обов'язки власними активами.Вартість достатньо невелика.Такий тип найб розповсюджений.
3. ф-ня з повним регресом. Дозволяє отримати позичку в короткострок термін. Цей тип макс впливає на інвест активність здебільшого застосовується для держ контрактів
4. на консорціумних засадах. Створ пром-фін групи в яких банки не лише кредитори а й інвестори.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП