ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Маркетинг Політика Комунікація МПК

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Маркетинг Політика Комунікація МПК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

240. Основні показники ефективності роботи служби маркетингових комунікацій з рекламування, стимулювання продажу товарів, паблік рилейшенз, персонального продажу, організації виставок і ярмарок.
241. Основні показники ефективності роботи служби маркетингових комунікацій.

P.R. в органах влади.--102
Безкоштовні супутні послуги.--73
Бізнес-план маркетингових комунікацій як частини маркетинг-мікс.--235
Бюджет рекламної кампанії: методи визначення.--52
Вибір технічних засобів та носіїв реклами.--50
Вибір цілей рекламування у рекламній кампанії.--48
Види вітрин. Особливості оформлення. .--139
Види комунікацій. --31
Види персонального продажу. --190
Види стимулювання продажу товарів.--61
Визначення реакції споживачів на прямий маркетинг.--172
Визначення сфери діяльності роботи з громадськістю (P.R).--88
Використання зовнішньої реклами у РМП. .--141
Вимоги до торгових агентів.--202
Витрати на рекламування товарів та послуг.--51
Відмінності сучасної політичної реклами.--123
Внутрішні та зовнішні носії у РМП.--152
Дати перелік та охарактеризувати контролюючі складові в системі маркетингової політики комунікацій.--13
Дизайн, елементи оформлення торгових точок. Створення іміджу за допомогою РМП. --136
Документацій у маркетингових комунікаціях.--236
Досвід використання телевізійної реклами прямого відгуку в Укр..--186
Досвід сітьового маркетингу в Укр..--198
Елементи моделі сучасних маркетингових комунікацій.--27
Завдання, що стоять перед політичною рекламою--124
Загальна стратегія підприємства, стратегія маркетингу та стратегія рекламування у рекламній кампанії.--49
Задачі та функції служб маркетингових комунікацій.--232
Закон України “Про недобросовісну конкуренцію” (у частині, що стосується реклами).--18
Закон України “Про рекламу”: основні розділи--14
Законодавство економічно розвинутих країн щодо підприємництва та діяльності маркетингових служб та їхніх підрозділів з маркетингової політики комунікацій.--16
Законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій.--15
Закономірності визначення витрат на комунікації та окремі складові маркетингової політики комунікацій (МПК).--28
Закономірності витрат на рекламу у загальних витратах на МПК.--59
Закономірності витрат на рекламування на певних етапах життєвого циклу для товарів широкого вжитку і виробничо-технічного призначення.--58
Закономірності витрат на стимулювання у загальних витратах на комунікації.--84
Засоби інформативного характеру у РМП. .--132
Засоби прямого маркетингу.--163
Засоби рекламного характеру.--133
Засоби стимулюючого характеру. .--134
Застосування іміджевої реклами у РМП. .--145
Застосування моделей ієрархії пізнання та навчання у рекламі.--45
Змішані засоби прямого маркетингу.--176
Знижки з ціни, заліки, премії-товкачі, конкурси дилерів, безкоштовне навчання дилерів та дистриб’юторів, лотереї як інструменти маркетингової політики комунікацій.--75
Знижки і ціни. Купони. Премії. Безкоштовні зразки.--71
Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу: цілі, засоби, носії.--130
Інтегровані маркетингові комунікації.--32
Інтерактивний маркетинг як сучасний напрямок прямого маркетингу.--185
Інтернет та його застосування у прямому маркетингу. Інформаційні та маркетингові послуги в режимі реального часу – сучасні форми прямого маркетингу. --187
Квоти, що використовуються у плануванні діяльності торгового агента.--211
Керування кривою як один з напрямків діяльності у галузі P.R.--118
Класифікація дій з рекламування на різних етапах життєвого циклу товарів.--37
Класифікація основних засобів та носіїв реклами в торгівлі.--151
Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів.--36
Класифікація реклами.--35
Класифікація рекламних засобів у РМП, їхня оцінка та вибір.--149
Класифікація споживачів на основі менталітету.--33
Класифікація споживачів у РМП--157
Класифікація споживачів.--30
Ключеві моменти бесіди по телефону при застосуванні прямого маркетингу.--178
Кодекс професійної поведінки в галузі P.R.--125
Композиції оформлення вітрин у РМП. Планування рекламної діяльності торгового підприємства.--156
Комунікативні особливості персонального продажу.--191
Контроль ефективності рекламної кампанії.--56
Критерії, за якими необхідно вибирати менеджера служби маркетингових комунікацій.--238
Лінійна модель комунікації Лассвела, її складові.--25
Лотереї, конкурси, вікторини як інструменти комунікацій у маркетингу.--72
Маркетинг, комунікації, P.R. Особливості діяльності в P.R.--89
Маркетингова політика комунікацій на етапах життєвого циклу товарів.--29
Маркетингова політика комунікацій та позиціювання товарів.--24
Маркетингова політика комунікацій: завдання та функції.--11
Маркетингова політика комунікацій: цілі і завдання.--9
Маркетингова політика комунікацій: цілі і сутність.--10
Методи визначення товарів для рекламування за Г. Едвардсом та Р.Б. Брауном.--158
Методи розробки бюджету маркетингових комунікацій.--234
Механізм створення довіри до конкретної особи. Лобізм та групи тиску у P.R.--117
Модель комунікації персонального продажу товарів.--213
Недоліки створення власної служби з P.R.--106
Нормативи у персональному продажу товарів.--210
Носії РМП.--144
Організаційні форми персонального продажу.--193
Організація процесу рекламування товарів.--40
Організація служби з P.R.--93
Основне завдання торгового агента.--201
Основні етапи організації персонального продажу.--192
Основні етапи прямого маркетингу.--167
Основні кроки діяльності служби з P.R. на підприємстві у випадку кризової ситуації.--122
Основні напрямки діяльності з P.R.--90
Основні напрямки підвищення ефективності роботи торгового агента.--205
Основні напрямки стимулювання власного торгового персоналу.--79
Основні показники ефективності роботи служби маркетингових комунікацій з рекламування, стимулювання продажу товарів, паблік рилейшенз, персонального продажу, організації виставок і ярмарок.--240
Основні показники ефективності роботи служби маркетингових комунікацій.--241
Основні різновиди кризових ситуацій та етапи керування ними . Банкрутство основного постачальника як один з різновидів кризової ситуації на підприємстві. Основні напрямки ліквідації такої кризи.--119
Основні форми діяльності служб з P.R. підприємства.--95
Основні функції та властивості сучасної реклами.--34
Основні функції та характеристики масових комунікацій в суспільстві та бізнесі.--23
Основні цілі та завдання служб з P.R.--108
Особливості взаємовідносин служби P.R. з мас медіа.--96
Особливості визначення пред’явлення завдання у торгових закладах.--160
Особливості використання персонального продажу на окремих етапах життєвого циклу товарів.--203
Особливості використання рекламно-оформлювальних матеріалів у РМП.--140
Особливості діяльності у сфері роботи з громадськістю. Вимоги до фахівців у цій галузі.--94
Особливості застосування виставок у галузі зв’язків з громадськістю.--98
Особливості класифікації споживачів в умовах персонального продажу.--208
Особливості маркетингових комунікацій як складової загальних масових комунікацій.--26
Особливості оформлення вітрин у РМП.--155
Особливості проведення прес-конференцій та прийомів.--97
Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення.--179
Особливості рекламув. на місці продажу товарів.--127
Особливості роботи в прямому маркетингу.--166
Особливості роботи з громадськістю.--87
Особливості роботи з контактними аудиторіями.--100
Особливості роботи служби з P.R. з пресою.--107
Особливості стимулювання продажу товарів.--66
Особливості та сфера застос. прямого маркетингу.-174
Особливості формування торговим агентом відповідей на заперечення потенц-го покупця.--228
Оформлення вітрин як форма реклами --138
Оформлення угоди в процесі персонал.продажу.--222
Охарактеризувати механізм стимул-ня продажу.--65
Оцінка результатів роботи торгового агента--204.
П’ять видів можливих комунікацій продавців і покупців як основа персон-го продажу товарів.--199
Паблісіти та його завдання у P.R.--111
Переваги внутрішнього показу товарів.--154
Переваги прямого маркетингу та недоліки прямого маркетингу.--165
Переваги створення власної служби з P.R.--105
Переваги створення сітьового маркетингу.--197
Переваги телефонного зв’язку у прямому маркетингу.--177
Перспективи прямого маркетингу.--188
Підготовка до контакту у персональному продажі товарів та послуг.--218
Підготовка до кризи.--121
План маркетингу і план стимул. продажу товарів.--70
Планування асигнувань на цінову рекламу у РМП.--159
Планування заходів стимулювання продажу.--85
Планування маркетингових комунікацій.--233
Планування рекламної кампанії.--46
Планування та оформлення приміщень, використання вітрин як інструмента маркетингової політики комунікацій.--137
Політична реклама та її особливості.--104
Поняття АТL та BTL.--21
Поняття виставок та ярмарків.--6
Поняття ефективного рекламного звернення.--55
Поняття інтерактивного маркетингу. --184
Поняття комерційної реклами.--38
Поняття контактних аудиторій.--101
Поняття маркетингової політики комунікацій та її складових. Сучасні інтерактивні складові. --1
Поняття новин у P.R.--112
Поняття персонального продажу товарів.--5
Поняття перформансів. Політичні технології, рекламні та релігійні технології.--116
Поняття політичної реклами.--103
Поняття пропаганди та її застосування у P.R. --115
Поняття прямого маркетингу.--161
Поняття реклами на місці продажу товарів. --126
Поняття рекламної кампанії.--47
Поняття рекламування на місці продажу товарів.--8
Поняття рекламування товарів. --2
Поняття роботи з громадcкістю.--4
Поняття роботи з громадськістю.--86
Поняття робочого навантаження торг. агента.--209
Поняття сітьового маркетингу--196
Поняття стимулювання продажу товарів.--3
Попереднє тестування (протести) та тести, що необхідно проводити після випуску товару на ринок (посттести).--57
Попередня підготовка до персонал. продажу товарів та послуг.--224
Постановка цілей у роботі з громадськістю на рівні підприємства.--91
Пошук та оцінка покупця у персонал. продажі товарів та послуг.--217
Правила написання рекламного листа.--169
Презентація і демонстрація як елементи моделі персонального продажу. --220
Премії кращим торговим робітникам, участь кращих торгових робітників у прибутках фірми як інструменти маркетингової політики комунікацій.--78
Принципи підготовки матеріалів для прямого маркетингу.--175
Принципи поєднання кольорів у РМП.--153
Принципи поштової реклами.--168
Принципи роботи в умовах персонал. продажу.--194
Принципи роботи торгового агента.--229
Принципи, які формують тактику торгового агента в разі заперечень покупця. --227
Проведення контакту в умовах персонал. продажу.--219
Прогнозування кривих ситуацій. --120
Програма дій з P.R. на підприємстві.--92
Програма навчання торгового персоналу.--200
Процес персонал. продажу товарів та послуг.--216
Прямий маркетинг та процес прийняття рішень про купівлю товарів виробничого призначення.--181
Прямий маркетинг та процес прийняття рішень про купівлю товарів масового споживання.--180
Прямий маркетинг як складова частина комунікацій.--162
Психологічні механізми спілкування продавця і покупця. --214
Психологічні основи комунікацій в процесі персонал. продажу.--212
Реклама і спонсоринг.--42
Реклама і франчайзинг.--43
Реклама на місці продажу : сутність та завдання.--146
Реклама на місці продажу та мерчандайзинг.--135
Реклама на товарах масового попиту. --143
Реклама торгового закладу.--147
Реклама як продукт та як процес.--39
Рекомендації щодо ефективної організації служби маркетингових комунікацій.--239
Рекомендації щодо ефективного персонал. продажу.--195
Рекомендації щодо розробки ефективного рекламного звернення.--54
Різновиди презентації товарів та послуг.--226
Робота з владними структурами як з одним з напрямків діяльності.--113
Робота з контактними аудиторіями як один з напрямків діяльності у P.R.--114
Робота служб з P.R із внутрішнім середовищем. Поняття паблісіти.--110
Робота служб з P.R із зовн. середовищем. --109
Розробка рекламного звернення. Приклади рекламних звернень.--53
Ситуаційний аналіз у діяльності торг. агента. --206
Складові комплексу маркетингових комунікацій.--20
Складові пасивної реклами.--170
Способи підходу торгового агента до покупців.--225
Створення фірмового стилю та реклама.--41
Стимулювання власного торгового (збутового) персоналу як складова маркет. комунікацій.--77
Стимулювання власного торгового персоналу на етапах життєвого циклу товарів.--81
Стимулювання посередників на етапах ЖЦТ.--82
Стимулювання посередників.--63
Стимулювання посередників.--74
Стимулювання продажу товарів та етапи ЖЦТ.--69
Стимулювання продажу товарів як складова маркетингу та МПК.--67
Стимулювання споживачів на окремих етапах життєвого циклу товарів.--83
Стимулювання споживачів.--62
Стимулювання торгового (збутового) персоналу.--64
Структура витрат на маркетингові комунікації.--22
Сумісна реклама виробника та посередника: цілі, сутність.--76
Супровід угоди як складова моделі персонального продажу товарів та послуг.--223
Сутність персонального продажу.--189
Сутність понять маркетинг, політика, комунікації.--19
Сутність, завдання та функції стимулювання продажу товарів.--60
Сучасні засоби прямого маркетингу. --164
Сучасні мас медіа та їхнє застосування у роботі з громадськістю.--99
Сучасні технології прямого маркетингу. --182
Сфера застос. прямого маркетингу та його ефективність.--173
Сфери застос. реклами на місці продажу товарів.--129
Схема опитування покупців товарів широкого вжитку для ефективної організації РМП--150
Телевізійний маркетинг прямого відгуку як сучасний напрямок прямого маркетингу.--183
Теорія комунікацій та її застосування у рекламній діяльності (основи).--44
Упаковка товарів: сутність, значення, види.--7
Управління маркетинговими комунікаціями як складовою частиною маркетингу.--230
Устаткування та оснащення для реклами на місці продажу (РМП).--131
Усунення суперечностей в процесі переговорів під час персонального продажу.--221
Учасники маркетингових комунікацій.--14
Фактори визначення щодо використ. посилкової реклами.--171
Фактори ефективності МПК та торгівлі.--148
Форми і методи контролю ефективності маркетингових комунікацій.--237
Форми організації служб (підрозділів) маркетингових комунікацій.--231
Формування зон обслуговування торг. агента.--207
Характеристика двох підходів торг. агента до клієнта: орієнтація на продаж і орієнтація на клієнта.--215
Характеристика учасників маркет. комунікацій.--12
Цілі рекламування на місці продажу товарів. --128
Цілі стимулювання продажу товару.--68
Цілі та завдання стимулювання власного торг. персоналу.--80
Щитова реклама.--142
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП