ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Маркетинг Політика Комунікація МПК

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Маркетинг Політика Комунікація МПК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Фактором з> важливості внутріш. організац-х ком-ій є також необхідність демократизації менедж-ту, делегування багатьох повноважень на нижчі щаблі управ-ня. Цьому сприяє і скорочення середніх ланок управління за умов комп’ютеризації управлінських процесів. Метою внутріш. ком-цій служб ПР є створення такого внутріш-о середовища на п-стві, щоб найнятий персонал міг успішно орієнтуватися у вир-чих проблемах та приймати рішення, допомаг. під-тву вистояти за умов жорсткої кон-ції.
Американські спеціалісти так хара-ують ком-ції під-тва, де люди почувають себе (а відтак і працюють) якнайліпше:- наявність зворотного зв’язку, що дає найнятим працівникам можливість висловлювати свої думки і навіть незгоду з керівництвом;
- доступність керівництва, коли навіть президента фірми можна побачити в неформ-ій обстановці серед усіх ін. працівників, - незаперечна пріоритетність внутріш. ком-ії: це потребує постійного і вичерпного інфор-ня персоналу про справи фірми безпосередньо з „перших уст”;- відповідний тон спілк-ня на всіх рівнях з тим, щоб найняті працівники відчували, що їх поважають і цінують їхню думку незалежно від їхнього службового становища;- наявність почуття гумору (особливо у керівництва), коли дружні жарти навіть на адресу керівника не роблять його твоїм запеклим ворогом, а тільки „розряджають” якусь серйозну ділову чи особисту ситуацію, додатково зближують людей. Тому під-тва, які успішно працюють або бажають успішно працювати, мають провадити регулярні дослідження ставлення найнятого персоналу до п-тва для того, щоб виявити проблеми раніше, ніж вони стануть кризовими. Найнятий персонал має постійно отрим-ти консультації щодо його проблем та бачити конкретні дії, спрямовані на усунення негативних факторів. Як правило, найняті працівники хочуть, щоб ком-ція з керівництвом дала відповіді на такі запитання: які перспективи підприємства, що і чому відбув. на під-тві, значення вжитих керівництвом заходів персонально для кожного працівника.
Робота з інвесторами. Конкурентоспроможність під-тву забезпечують, як правило, гроші інвесторів, тому службі ПР необхідно налагоджувати ком-ції з усіма учасниками фін-го співтовариства. До них належать інвестиційні аналітики, власники інвестицій, фін-ві оглядачі у фахових газетах і журналах. Робота з ними потребує знання фін-ів і ком-цій одночасно. З усіма цими аудиторіями необхідно налагоджувати прямі ком-ції, оскільки вони мають різні інтереси та потреби.
Спец-на преса та ін. засоби інфо-ції надають акціонерам інфо-цію щодо під-тва та становища його акцій на ринку цінних паперів. Новини про технол-чні або тех-ні новації чи про ефек-сть викон-ня стратег-их планів під-тва допомагають піднести його імідж в очах аналітиків, брокерів, інституціональних менеджерів. Інструм-ми фін-их ком-цій під-тв є письм. звіти, щорічні збори акціонерів, аналітичні брошури, відео звіти, спец-і зустрічі та спец-і заходи. До них належать також листи до акціонерів, фін-ві огляди в пресі, пояснення та аналіз завдань марк-гу, графіки, фотографії . Фахівці рекомендують використ. такі засади щодо комунікацій з інвесторами: - якнай> активність. Під-тва за умов жорсткої конк-ції мусять агресивно боротися, щоб їх помітили та знали про них те, що під-тва визнають за можливе повідомити. Аналітикам та інвесторам також потрібна як найширша інфо-ія, щоб з розплющеними очима щось прогнозувати та вкладати гроші; - „розкручування” успіху. Під-тва самі, не чекаючи запитів, мають повідомляти інвесторам оцінку своїх акцій, свою конкурентну позицію на ринку акцій та ринкову репутацію;- протоактивність, тобто най>е пожвавлення д-сті та налагодження добрих стосунків саме в ліпші часи. Коли сталася криза, шукати допомоги в інвесторів, уже запізно;- послідовність. Відносини з інвесторами – це безперервна діяль-ть, а не окрема серія будь-яких, навіть найефект-ших, заходів;- не вибірковість ком-цій, тобто повідомлення інвесторам і добрих, і поганих новин. У разі поганих новин інвестори мають знати, які заходи намагається робити менеджмент під-тва для вирішення проблеми;
- ініціатива ком-цій має виходити від під-тва та випереджати ініціативу інвесторів. Під-тво >е заінтересоване одержати гроші, ніж інвестори їх вкласти. Вони не прийдуть, якщо не матимуть достатньої інфо-ції.
Робота з владними структурами. (місцеві адміністрації, галузеві асоціації, міністерства, ВР). Робота з владними структурами ведеться за допомогою такого заходу, як лобіювання.
Поради, які дають американські фахівці лобізму лобістам-початківцям:- будь незалежним. Політики поважають незалежні погляди.- будь поза партіями. Лобіювання є успішним на безпартійній основі. Політичні нюанси необхідно відчувати, але політика хай залишається політикам;- намагайся опублікувати якнай>е своїх статей і виступів.- дивись на речі ширше. Не лобіюй дрібних інтересів, тоді порада твоя буде вагомішою; - не втрачай терпіння. Тривалі та часто нудні переговори завжди передують домовленостям із представниками влади та законодавцями; - дивись на речі практично. Політики різних рангів цінують передусім практичні рекомендації; - будь чесним, не лобіюй брудних справ. Політики і преса добре це відчувають.

101. Поняття контактних аудиторій.(немає)
До контактних аудиторій належать найняті працівники, фін-ві установи, інвестори, органи влади — усе те, що може сприяти або гальмувати ефек-сть роботи п-тва чи орган-ції. Тому служби ПР мають побудувати свою роботу в такий спосіб, щоб домогтися сприяння з боку цих контактних аудиторій.
Служби з ПР мають побудувати свою роботу в такій спосіб, щоб домогтися сприяння з боку контактних аудиторій.
Фірма, як правило, знає своїх потенційних покупців в загальних рисах. Завдання служб з ПР – змінити сумніви та невпевненість покупців гідними їх уваги пропоз-ми.
Метою внутріш. кому-них служб ПР є створ. такого внутріш-го серед-ща на п-тві, щоб найняті працівники могли успішно орієнтуватися у вир-чих проблемах та приймати правильні рішення, допомагаючи п-тву вистояти за умов жорсткої конк-ції.
Конкур-можність п-тву забезпеч-ть, як правило, гроші інвесторів, тому службі ПР необхідно налагоджувати кому-ції з усіма учасниками фін-ого співробітництва. До них належать інвестиційні аналітики, власники інвестицій, фін-ві оглядачі у фахових газетах і журналах. Робота з ними потребує знання фін-ів і комунікацій одночасно.
Одним з напрямів д-сті з ПР є робота з місцевими адміні-ми, галузевими асоціаціями, мініст-ами, з ВР України. Робота з владними структурами ведеться за допомогою лобіювання.

102. P.R. в органах влади.
Функції P.R. щодо уряду не мають політ-го спрямування.
Завдання:
- регулярне надання інфо-ції про діяльність, плани та успіхи уряду,
- інформ-но-виховна функція, спрям. на просвітницьку діял-сть у питаннях законодавства, права та різних аспектів повсякденної роботи уряду,
- інфо-ня міністрів і керівників комітетів про реакцію суспільства на ту пол-ку, яку вони здійснюють.
Служби ПР повинні мати право висловлювати свою думку з будь-якого питання на будь-якому рівні, а керівник служби користуватись цілковитою довірою свого керівництва
Побудова служби P.R. залежить від міри важливості її аспектів. Як правило, 4 відділи: преси, телебачення та радіо, реклами й брифінгів
Преса: організують візити кореспондентів у відомства і міністерства, а також прес-конференції, на яких міністри й відповідальні працівники міністерств виступають з офіційними заявами та відповідають на запитання.
Телебачення: поширює інфо про дії уряду в електроних ЗМІ.
Реклама: створення кінофільмів, плакатів, афіш, брошур. Працює в контакті з місцевою владою, різними міністерствами і відомствами інфо-ії.
Брифінги: сліжба P.R. є координатроом збирання й поширення інфо про д-ть міністерств, відомств та уряду вцілому.
Головна мета д-ті служб ПР в центральних і місцевих органах влади – розвинути громадянську свідомість і виховати у людей активний інтерес до проблем, повязаних із центральною або місцевою владою.
Мета P.R. щодо місцевого самоуправління:
- постійно інформувати ггромадскість про політику ради та її повсякденну д-ть,
- надавати громадскості можливість висловити свою думку про нові важливі проети і плани до прийняття остаточних рішень,
- інформуввати громадскість про роботу системи місцевого самоврядування.
Най> ефек-ний засіб звязку між місцевою владою і громадянами є місцева преса. Крім цього, організовують виставки, сезонні ярмарки, зібрання та лекції. Місцеві новини найчастіше стають стрижнем центральних новин на радіо та телебаченні.
103. Поняття політичної реклами.
Пол-на реклама різниться від комерційної тільки одним — товаром, що рекламується, є людина. При цьому, як і у звичайній рекламі, в рекламі пол-ній на 1-ий план виходять не загальні хара-тики об’єкта, а його переваги для конкретних виборців. Пол-на партія має чітко підкреслювати те, як ідеї її лідера поліпшать життя пересічних громадян.
Сучасна пол-на р-ма має такі відмітні особливості:
товаром, що рекламується, є людина або певна соці-на філософія, а не продукт, послуга чи п-тво;
тривалість пол-ої р-ної кампанії, як правило, обмежується точно визначеним часом;
у пол-ій р-мі найгострішими проблемами є морально-етичні, бо успіх чи неуспіх пол-ної р-ної кампанії завжди має далекосяжні наслідки для великих груп людей, а іноді для всієї країни;
створення іміджу політику або пол-ній партії є не замінником пол-ки, а тільки додатком до неї;
створення іміджу політику або політичній партії треба починати задовго до початку виборчої кампанії.
Перед спеціалістами в галузі пол-ої р-ми стоять такі завд-ня:з’ясувати, чого саме бажає громад-сть від лідера та його партії; забезпечити бажані позитивні особистісні харак-тики лі-дера з допомогою відбору та посилення тих, які він уже має; навчити лідера мистецтву спілкування з аудиторією, із засобами інфо-ції, тобто навчити його азів акторського мистецтва: добрий політик сьогодні той, хто вміє «подати себе» з екрана телевізора, знає, як примусити людей усміхнутись чи зажуритись; наблизити лідера до мас, показавши, як багато важить для нього сім’я, як він займається спортом, як ставиться до своєї кішки чи свого собаки, яке в нього хобі тощо.
104. Політична реклама та її особливості.
Пол-на реклама відріз. від комерційної тим, що товаром, що рекламується є людина. На 1-му плані не загальні харак-тики обєкта, а його переваги для конкретних виборців. Пол-на партія має чітко підкреслювати те, ідеї її лідера полегшать життя пересічних громадян. Проблема влади цілком аналогічна проблемі продажу товару.
Особливості: *товаром, що рекламується є людина або певна соц-на філософія, а не продукт, послуга чи підприємство, *тривалість політичної рекламної кампанії, як правило, обмежується точно визначеним часом,*найгострішими проблемами є морально-етичні, бо успіх чи неуспіх кампанії завжди має далекосяжні наслідки для великих груп людей,
*створ. іміджу пол-ку чи партії є не замінником політики, а тільки додатком до неї.
*Створ. іміджу пол-ку чи партії треба починати задовго до початку виборчої кампанії.
Основна засада пол-ої кампанії полягає в тому, що іміджмейкери самі виступають як творці необхідних політику подій та рекламують їхні заздалегідь передбачені позитивні результати.
105. Переваги створення власної служби з P.R..
- власні працівнки є часткою п-ва і особисто зацікавлені в успіху,
- можуть самостійно в межах своєї компетенції працювати зі ЗМІ, не витрачаючи часу на погодження і консультації,
- можуть пересуватися в межах п-ва і мають дружні контакти з працівниками на всіх рівнях,
- залежно від розмірів п-ва можна з>. ефкек-сть власної служби, організучи відділи за окремими напрямами – преса, фотоінформація, підготовка аналітичних даних.
106. Недоліки створення власної служби з P.R..
Прихильники використ. незалежних служб паблік рилейшнз наводять здебільшого такі аргументи:
• ці послуги обходяться дешевше, бо оплату безпосередньо зв’язано з обсягами послуг і кошторис витрат можна переглядати щорічно;
• працівники незалежних служб виконують замовлення багатьох різних клієнтів, а відтак набувають більшого досвіду;
• незалежні керівники консалтингових агенцій можуть дати об’єктивну пораду, причому до сторонніх кваліфікованих спеціалістів прислухаються, як правило, уважніше, ніж до порад штатних працівників;
• якщо підприємство не задовольняє робота агенції, контракт з нею завжди можна розірвати.
• Не менш переконливими є й прихильники іншого погляду:
• стороння служба може не мати достатньої інформації про політику та повсякденну діяльність підприємства. Її необхідно ознайомити з кожною деталлю структури і роз’яснити суть кожного запланованого заходу, а це дуже складно і не завжди є корисним для підприємства;
• невідомо, наскільки кваліф-ні кадри, які з вами працюватимуть. Коли, напр., у консалтинговій фірмі є велика плинність кадрів і з вами щоразу працюватимуть інші працівники, то це негативно позначатиметься як на роботі з громадськістю, так і на взаєминах між п-вом та фірмою;
• процес постійного узгодження рекомендацій консалтингових фірм з керівництвом п-тва значно зменшує оперативність роботи.
107. Особливості роботи служби з P.R. з пресою.
Стосунки мають грунтуватися на оперативності і точності. Важливі чинники у стосунках з пресою – вибір слушного моменту і необхідної аудиторії Бажано підтримувати регулярні контакти з журналістами.
Відповідальний за пресу повинен:
- передавати матеріали, на підставі яких журналісти можуть написати статті, начерки та репортажі,
- відповідати на запити преси та надавати комплексні інфо-йні послуги,
- стежити за повідомленніми в пресі та оцінювати результати, вживати заходи для виправлення помилок.
Найпоширеніший спосіб передавання інфо пресі – прес-реліз. Також проводять прес-конференції, телеконференції.

108. Основні цілі та завдання служб з P.R.
- активні дії щодо створення та підтримання прихильного ставлення громадськості до д-ті п-ва та його продукції,
- збереження та поліпшення репутації п-ва. Для цього необхідно проаналізувати його внутріш.життя та усунути ті чинники, які, навіть будучи законними, можуть суперечити громадській думці або зашкодити взаєморозумінню,
- налагодження нормальних внутрішнівх стосунків на п-ві. Прийоми ПР мають бути використані для створ. у прцівників п-ва почуття гордості за нього, відповідальності та зацікавленості у спільній справі.
Перед кожним п-вом стоять 2 завдання в аглузі ПР: 1 – встагновити контакти між 3 громадськими групами: замовникми, акціонерами та службовцями, 2 – просування п-ва та його продукції на ринках продажу за умов жорсткої конкуренції.
Для цього влаштовують вечірки для журналістів, ювілеї, презентації, спонсорування п-вом якихось популярних заходів .
Метою таклї д-ті є:
- справляння впливу на людей, які формують стаавлення споживачів до п-ва та його пр-ї,
- надання корисних порад і демонстрування оптимальних варіантів використання товарфів п-ва,
- завоювання авторитету, запобігання появі підробок, ознайомлення з персоналом п-ва,
- сприяння в розпізнаванні марки товару через проведення виставок, демонстрацій, лекцій, консультацій,
- розяснення спеціальних цін та умов продажу, різноманітності асортименту товарів п-ва, соціальної ролі нового товару,
- демонстрування суміжних товарів .
109. Робота служб P.R. із зовнішнім середовищем (немає)
• Організація фірмою прес-конференцій та брифінгів;
• Розсилка в засоби масової інформації прес-релізів;
• Виробництво за участю фірми теле- та радіо репортажів; написання статей про фірму, її співробітниках або о сфері діяльності;
• Організація інтерв’ю керівників фірми, інших її співробітників засобам масової інформації;
• Встановлення доброзичливих, а по можливості і дружніх стосунків з редакторами та іншими співробітниками засобів масової інф-ції.
• Участь представників фірми у роботі з’їздів і конференцій проф-х або громадських організацій.
• Організація фірмою всіляких міроприємств, які мають характер подій.
• ПР-діяльність фірми, яка направлена на органи держ. управління
• Просування фірмами „своїх” людей в органи держ. управління;
• Представлення товарів-новинок, які відрізняються найвищою якістю, керівникам держави (напр., презентація авто ЛАДА-110 у 1993 р. Б Ельціну);
• Запрошення перших осіб держави до участі в торжествах, які улаштовані організацією.
• Проведення виставок.
• Організація консультування споживачів.
• Спонсорування.
110. Робота служб з P.R. із внутрішнім середовищем. Поняття пабліситі (немає)
Основна мета ПР у марке-нгу — це майстерне поєднання соц-х, пол-их і псих-них факторів середовища (зовн-го та внутр-го) у спосіб, сприятливий для успіху організації, забезпечення необхідної поведінки цього середовища щодо організації (п-тва), а відтак і щодо її продукції. Для досягнення марк-вих цілей д-сть із ПР на п-тві та в орган-ції можна вести за кількома напрямками, зорієнтованими на різні групи громадськості. До громадських цільових аудиторій належать, як уже зазначалося, споживачі, засоби інф-ції, партнери, конкуренти тощо, і з кожною з цих груп необхідно провадити роботу різними методами. Д-сть з ПР може бути спрям-на на вирішення конкретних завдань створ. сприятливого середовища для п-тва або організації: формування іміджу, подолання кризи, екологічні заходи, проведення виборчих кампаній, релігійних заходів, завоювання довіри інвесторів, лобіювання певних рішень держ. та місцевих органів, проведення пол-них акцій, нац-их свят тощо.
До внутріш. засобів ком-цій належить заводська преса (статті керівництва, публікація щорічних звітів про роботу підприємства), дошки об’яв, внутрішнє відео, безпосередні комунікації з керівниками п-тва, а також чутки.
Пабліситі — це повідомлення новин про діяльність підприємства за допомогою засобів масової інформації. І це майже завжди доступно для маркетолога, який працює в галузі паблік рилейшнз. Кожне активне підприємство, яке хоче заявити про себе широкому загалу, постійно змінюється. Ці зміни і є новинами, які мають привернути увагу до підприємства та його товарів, а тим самим сприяти збільшенню продажу цих товарів. Навіть у звичайних, щоденних функціях менеджменту майже завжди є щось нове.
111. Паблісіті та його завдання у P.R.
Паблісіті – створ. позитивного іміджу п-ва та його д-ті, будь-яка інфо або дія, за допомогою яких людина, подія або щось ін. стають відомими широкому загалу. Спец-на подія для п-ва стане паблісіті тільки тоді, коли повідомлення про це зявиться в ЗМІ. Паблісіті – новина, яка зявляється на шпальтах газет, в ефірі, Інтернеті. Пабліситі — це повідомлення новин про д-сть п-тва за допомогою ЗМІ. І це майже завжди доступно для марк-лога, який працює в галузі ПР. Кожне активне п-тво, яке хоче заявити про себе широкому загалу, постійно змінюється. Ці зміни і є новинами, які мають привернути увагу до п-тва та його товарів, а тим самим сприяти збільш. продажу цих товарів. Навіть у звичайних, щоденних функціях менедж-нту майже завжди є щось нове. Річ тільки в тім, наскільки важливою є та чи та новина, кому вона може бути цікавою. Це залеж. від роду д-сті та значущості п-тва, від важливості самої новини та від популярності тих людей, що про них згадується у цій новині.
Фахівці з пабліситі вважають, що новинами можуть бути: * новий товар або його нове застосування;* нова послуга п-тва (більш швидка доставка, наявність безплатної стоянки для автомобіля, гарантоване обслуг-ння на триваліший термін, ніж у конкур-тів; спец-й номер тел., коли клієнти не сплачують вартості розмови, оскільки всі витрати бере на себе п-тво та ін.);
*нові кампанії (реклама, пабліситі, з просування товару, організації торгівлі);
*зміна іміджу п-тва та його товарів (новий дизайн, нова ТМ-ка, нова упаковка, новий логотип, зміна назви п-тва);* розшир. сфери д-сті п-тва (новий виставочний зал, нова філія, новий офіс, новий дилер, новий дистриб’ю-тор, який надає покупцям пільгові умови, тощо); *нові ринки (пошук нових сегментів ринку, початок роботи на нових ринках);

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП