ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Маркетинг Політика Комунікація МПК

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Маркетинг Політика Комунікація МПК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

В оформленні приміщень рекомендують дотримувати таких правил:
•завелика кількість елементів оформлення, особливо в малих приміщеннях, дуже погано сприймається відвідувачем;
• не рекомендується використовувати занадто контрастні кольори (цс може спричинитися до швидкого втомлення відвідувача);
• добираючи кольори, треба виходити з того, на яку цільову аудиторію розраховано торговий заклад і яке призначення має товар;
• головний елемент, який повинен привертати увагу відвідувачів, найліпше розмістити трохи осторонь від інших елементів.

1. Поняття маркетингової політики комунікацій та її складових. Сучасні інтерактивні складові.
2. Поняття рекламування товарів.
3. Поняття стимулювання продажу товарів.
4. Поняття роботи з громадcкістю.
5. Поняття персонального продажу товарів.
6. Поняття виставок та ярмарків.
7. Упаковка товарів: сутність, значення, види.
8. Поняття рекламування на місці продажу товарів.
9. МПК: цілі і завдання.
10. МПК: цілі і сутність.
11. МПК: завдання та функції.
12. Характеристика учасників маркетингових комунікацій.
13. Дати перелік та охарактеризувати контролюючі складові в системі маркетингової політики комунікацій.
14. Учасники маркетингових комунікацій.
15. Законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій.
16. Законодавство економічно розвинутих країн щодо підприємництва та діяльності маркетингових служб та їхніх підрозділів з маркетингової політики комунікацій.
17. Закон України “Про рекламу”: основні розділи
18. Закон України “Про недобросовісну конкуренцію” (у частині, що стосується реклами).
19. Сутність понять маркетинг, політика, комунікації.
20. Складові комплексу маркетингових комунікацій.
21. Поняття АТL та BTL.
22. Структура витрат на маркетингові комунікації.
23. Основні функції та характеристики масових комунікацій в суспільстві та бізнесі.
24. Маркетингова політика комунікацій та позиціювання товарів.
25. Лінійна модель комунікації Лассвела, її складові.
26. Особливості маркетингових комунікацій як складової загальних масових комунікацій.
27. Елементи моделі сучасних маркет.комунікацій.
28. Закономірності визначення витрат на комунікації та окремі складові маркетингової політики комунікацій (МПК).
29. Маркетингова політика комунікацій на етапах життєвого циклу товарів.
30. Класифікація споживачів.
31. Види комунікацій.
32. Інтегровані маркетингові комунікації.
33. Класифікація споживачів на основі менталітету.
34. Основні функції та властивості сучасної реклами.
35. Класифікація реклами.
36. Класифікація реклами на основі етапів ЖЦТ.
37. Класифікація дій з рекламування на різних етапах життєвого циклу товарів.
38. Поняття комерційної реклами.
39. Реклама як продукт та як процес.
40. Організація процесу рекламування товарів.
41. Створення фірмового стилю та реклама.
42. Реклама і спонсоринг.
43. Реклама і франчайзинг.
44. Теорія комунікацій та її застосування у рекламній діяльності (основи).
45. Застосування моделей ієрархії пізнання та навчання у рекламі.
46. Планування рекламної кампанії.
47. Поняття рекламної кампанії.
48. Вибір цілей рекламування у рекламній кампанії.
49. Загальна стратегія підприємства, стратегія маркетингу та стратегія рекл-ня у рекламній кампанії.
50. Вибір технічних засобів та носіїв реклами.
51. Витрати на рекламування товарів та послуг.
52. Бюджет рекламної кампанії: методи визначення.
53. Розробка рекламного звернення. Приклади рекламних звернень.
54. Рекомендації щодо розробки ефективного рекламного звернення.
55. Поняття ефективного рекламного звернення.
56. Контроль ефективності рекламної кампанії.
57. Попереднє тестування (протести) та тести, що необхідно проводити після випуску товару на ринок (посттести).
58. Закономірності витрат на рекламування на певних етапах життєвого циклу для товарів широкого вжитку і виробничо-технічного призначення.
59. Закономірності витрат на рекламу у загальних витратах на МПК.
60. Сутність, завдання та функції стимул-ня продажу товарів.
61. Види стимулювання продажу товарів.
62. Стимулювання споживачів.
63. Стимулювання посередників.
64. Стимулювання торгового (збутового) персоналу.
65. Охарактеризувати механізм стимул-ня продажу.
66. Особливості стимулювання продажу товарів.
67. Стимулювання продажу товарів як складова маркетингу та маркетингової політики комунікації.
68. Цілі стимулювання продажу товару.
69. Стимулювання продажу товарів та етапи життєвого циклу товару.
70. План маркетингу і план стимул-ня продажу товарів.
71. Знижки і ціни. Купони. Премії. Безкоштовні зразки.
72. Лотереї, конкурси, вікторини як інструменти комунікацій у маркетингу.
73. Безкоштовні супутні послуги.
74. Стимулювання посередників.
75. Знижки з ціни, заліки, премії-товкачі, конкурси дилерів, безкоштовне навчання дилерів та дистриб’юторів, лотереї як інструменти маркетингової політики комунікацій.
76. Сумісна реклама виробника та посередника: цілі, сутність.
77. Стимулювання власного торгового (збутового) персоналу як складова маркетингових комунікацій.
78. Премії кращим торговим робітникам, участь кращих торгових робітників у прибутках фірми як інструменти маркетингової політики комунікацій.
79. Основні напрямки стимулювання власного торгового персоналу.
80. Цілі та завдання стимулювання власного торгового персоналу.
81. Стимулювання власного торгового персоналу на етапах життєвого циклу товарів.
82. Стимулювання посередників на етапах життєвого циклу товарів.
83. Стимулювання споживачів на окремих етапах життєвого циклу товарів.
84. Закономірності витрат на стимулювання у загальних витратах на комунікації.
85. Планування заходів стимулювання продажу.
86. Поняття роботи з громадськістю.
87. Особливості роботи з громадськістю.
88. Визначення сфери діяльності роботи з громадськістю (P.R).
89. Маркетинг, комунікації, P.R. Особливості діяльності в P.R.
90. Основні напрямки діяльності з P.R.
91. Постановка цілей у роботі з громадськістю на рівні підприємства.
92. Програма дій з P.R. на підприємстві.
93. Організація служби з P.R.
94. Особливості діяльності у сфері роботи з громадськістю. Вимоги до фахівців у цій галузі.
95. Основні форми діяльності служб з P.R. підприємства.
96. Особливості взаємовідносин служби P.R. з мас медіа.
97. Особливості проведення прес-конференцій та прийомів.
98. Особливості застосування виставок у галузі зв’язків з громадськістю.
99. Сучасні мас медіа та їхнє застосування у роботі з громадськістю.
100. Особливості роботи з контактними аудиторіями.
101. Поняття контактних аудиторій.
102. P.R. в органах влади.
103. Поняття політичної реклами.
104. Політична реклама та її особливості.
105. Переваги створення власної служби з P.R.
106. Недоліки створення власної служби з P.R.
107. Особливості роботи служби з P.R. з пресою.
108. Основні цілі та завдання служб з P.R.
109. Робота служб з P.R із зовнішнім середовищем.
110. Робота служб з P.R із внутрішнім середовищем. Поняття паблісіти.
111. Паблісіти та його завдання у P.R.
112. Поняття новин у P.R. .
113. Робота з владними структурами як з одним з напрямків діяльності.
114. Робота з контактними аудиторіями як один з напрямків діяльності у P.R.
115. Поняття пропаганди та її застосування у P.R.
116. Поняття перформансів. Політичні технології, рекламні та релігійні технології.
117. Механізм створення довіри до конкретної особи. Лобізм та групи тиску у P.R.
118. Керування кривою як один з напрямків діяльності у галузі P.R.
119. Основні різновиди кризових ситуацій та етапи керування ними . Банкрутство основного постачальника як один з різновидів кризової ситуації на підприємстві. Основні напрямки ліквідації такої кризи.
120. Прогнозування кривих ситуацій.
121. Підготовка до кризи.
122. Основні кроки діяльності служби з P.R. на підприємстві у випадку кризової ситуації.
123. Відмінності сучасної політичної реклами.
124. Завдання, що стоять перед політичною рекламою
125. Кодекс професійної поведінки в галузі P.R.
126. Поняття реклами на місці продажу товарів.
127. Особливості реклам-ня на місці продажу товарів.
128. Цілі рекламування на місці продажу товарів.
129. Сфери застос. реклами на місці продажу товарів.
130. Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу: цілі, засоби, носії.
131. Устаткування та оснащення для реклами на місці продажу (РМП).
132. Засоби інформативного характеру у РМП.
133. Засоби рекламного характеру.
134. Засоби стимулюючого характеру.
135. Реклама на місці продажу та мерчандайзинг.
136. Дизайн, елементи оформлення торгових точок. Створення іміджу за допомогою РМП.
137. Планування та оформлення приміщень, використання вітрин як інструмента маркетингової політики комунікацій.
138. Оформлення вітрин як форма реклами.
139. Види вітрин. Особливості оформлення.
140. Особливості використання рекламно-оформлювальних матеріалів у РМП.
141. Використання зовнішньої реклами у РМП.
142. Щитова реклама. .
143. Реклама на товарах масового попиту.
144. Носії РМП. .
145. Застосування іміджевої реклами у РМП.
146. Реклама на місці продажу : сутність та завдання.
147. Реклама торгового закладу.
148. Фактори ефективності маркетингової політики комунікацій та торгівлі.
149. Класифікація рекламних засобів у РМП, їхня оцінка та вибір.
150. Схема опитування покупців товарів широкого вжитку для ефективної організації РМП
151. Класифікація основних засобів та носіїв реклами в торгівлі.
152. Внутрішні та зовнішні носії у РМП.
153. Принципи поєднання кольорів у РМП.
154. Переваги внутрішнього показу товарів.
155. Особливості оформлення вітрин у РМП.
156. Композиції оформлення вітрин у РМП. Планування рекламної діяльності торгового підприємства.
157. Класифікація споживачів у РМП
158. Методи визначення товарів для рекламування за Г. Едвардсом та Р.Б. Брауном.
159. Планування асигнувань на цінову рекламу у РМП.
160. Особливості визначення пред’явлення завдання у торгових закладах.
161. Поняття прямого маркетингу.
162. Прямий маркетинг як складова частина комунікацій.
163. Засоби прямого маркетингу.
164. Сучасні засоби прямого маркетингу.
165. Переваги прямого маркетингу та недоліки прямого маркетингу.
166. Особливості роботи в прямому маркетингу.
167. Основні етапи прямого маркетингу.
168. Принципи поштової реклами.
169. Правила написання рекламного листа.
170. Складові пасивної реклами.
171. Фактори визначення щодо використ.посилкової реклами.
172. Визначення реакції споживачів на прямий маркетинг.
173. Сфера застос. прямого маркетингу та його ефективність.
174. Особливості та сфера застос. прямого маркетингу.
175. Принципи підготовки матеріалів для прямого маркетингу.
176. Змішані засоби прямого маркетингу.
177. Переваги телефонного зв’язку у прямому маркетингу.
178. Ключеві моменти бесіди по телефону при застосуванні прямого маркетингу.
179. Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення.
180. Прямий маркетинг та процес прийняття рішень про купівлю товарів масового споживання.
181. Прямий маркетинг та процес прийняття рішень про купівлю товарів виробничого призначення.
182. Сучасні технології прямого маркетингу.
183. Телевізійний маркетинг прямого відгуку як сучасний напрямок прямого маркетингу.
184. Поняття інтерактивного маркетингу.
185. Інтерактивний маркетинг як сучасний напрямок прямого маркетингу.
186. Досвід використання телевізійної реклами прямого відгуку в Укр..
187. Інтернет та його застосування у прямому маркетингу. Інформаційні та маркетингові послуги в режимі реального часу – сучасні форми прямого маркетингу.
188. Перспективи прямого маркетингу.
189. Сутність персонального продажу.
190. Види персонального продажу.
191. Комунікативні особливості персон. продажу.
192. Основні етапи організації персонал.продажу.
193. Організаційні форми персонального продажу.
194. Принципи роботи в умовах персон.продажу.
195. Рекомендації щодо ефективного персон.продажу.
196. Поняття сітьового маркетингу
197. Переваги створення сітьового маркетингу.
198. Досвід сітьового маркетингу в Укр..
199. П’ять видів можливих комунікацій продавців і покупців як основа персонального продажу товарів.
200. Програма навчання торгового персоналу.
201. Основне завдання торгового агента.
202. Вимоги до торгових агентів.
203. Особливості використання персонального продажу на окремих етапах життєвого циклу товарів.
204. Оцінка результатів роботи торгового агента.
205. Основні напрямки підвищення ефективності роботи торгового агента.
206. Ситуаційний аналіз у діяльності торг.агента.
207. Формування зон обслуговування торг. агента.
208. Особливості класифікації споживачів в умовах персонального продажу.
209. Поняття робочого навантаження торг.агента.
210. Нормативи у персональному продажу товарів.
211. Квоти, що використовуються у плануванні діяльності торгового агента.
212. Психологічні основи комунікацій в процесі персонального продажу.
213. Модель комунікації персонал. продажу товарів.
214. Психологічні механізми спілкування продавця і покупця.
215. Характеристика двох підходів торг. агента до клієнта: орієнтація на продаж і орієнтація на клієнта.
216. Процес персонал.продажу товарів та послуг.
217. Пошук та оцінка покупця у персональному продажі товарів та послуг.
218. Підготовка до контакту у персональному продажі товарів та послуг.
219. Проведення контакту в умовах персонального продажу.
220. Презентація і демонстрація як елементи моделі персонального продажу.
221. Усунення суперечностей в процесі переговорів під час персонального продажу.
222. Оформлення угоди в процесі персонал. продажу.
223. Супровід угоди як складова моделі персонального продажу товарів та послуг.
224. Попередня підготовка до персонального продажу товарів та послуг.
225. Способи підходу торгового агента до покупців.
226. Різновиди презентації товарів та послуг.
227. Принципи, які формують тактику торгового агента в разі заперечень покупця.
228. Особливості формування торговим агентом відповідей на заперечення потенціального покупця.
229. Принципи роботи торгового агента.
230. Управління маркетинговими комунікаціями як складовою частиною маркетингу.
231. Форми організації служб (підрозділів) маркетингових комунікацій.
232. Задачі та функції служб маркет.комунікацій.
233. Планування маркетингових комунікацій.
234. Методи розробки бюджету маркетингових комунікацій.
235. Бізнес-план маркетингових комунікацій як частини маркетинг-мікс.
236. Документацій у маркетингових комунікаціях.
237. Форми і методи контролю ефективності маркетингових комунікацій.
238. Критерії, за якими необхідно вибирати менеджера служби маркетингових комунікацій.
239. Рекомендації щодо ефективної організації служби маркетингових комунікацій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП