ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

У разі отримання банком під час здійснення підписки на акції
повідомлення про те, що деякі інвестори відкликали своє рішення
про купівлю акцій, банк повинен негайно повідомити про це
територіальне управління (відповідний структурний підрозділ
банківського нагляду, що безпосередньо здійснює нагляд за
діяльністю банку) Національного банку та внести зміни до програми
капіталізації і письмової угоди щодо прийнятої програми
капіталізації.

6. У разі невиконання банком програми капіталізації
територіальне управління Національного банку (структурний
підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що
безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) може вимагати
від банку в разі потреби надання у визначений строк письмових
пояснень про причини невиконання програми капіталізації або
прийняти (внести на розгляд Комісії Національного банку) рішення
про відміну дії програми капіталізації (розірвання угоди з
банком), або надати обгрунтовані пропозиції щодо застосування до
банку жорсткіших заходів впливу.

Начальник управління методології
Генерального департаменту
банківського нагляду К.Є.Раєвський

Додаток 3
до Положення про
застосування Національним
банком України заходів
впливу за порушення
банківського законодавства

Заходи
щодо перспектив розвитку капітальної бази банку
(програма капіталізації)

Дата
Назва банку

Роз'яснення до таблиці:
Колонки 5, 6, 7, 8 - зазначаються суми, а в дужках - рахунки.
Колонки 7, 8 можуть містити:
а) рах. 5999 - перевищення доходів над витратами;
б) рах. 5040 - прибуток минулого року до затвердження;
в) рах. 5030 - прибутки минулих років;
г) рах. 5010 - емісійні різниці;
ґ) рах. 5100 - результати переоцінки основних засобів;
д) інші джерела;
Колонки 13, 14:
(+) - зареєстровані власні акції банку, що реалізовані
акціонерам;
(-) - зареєстровані власні акції банку, що викуплені в
акціонерів.
Колонка 16 - заповнюється в межах дозволу НБУ, отриманого
банком.
Колонки 17, 18 - заповнюються при реєстрації чергової емісії.

Начальник управління методології
Генерального департаменту
банківського нагляду К.Є.Раєвський

Додаток 4
до Положення про
застосування Національним
банком України заходів
впливу за порушення
банківського законодавства

Договір (типовий)
про передавання непроданих активів, що залишилися на
час закінчення строку ліквідації ___________________
____________________________________________________
(найменування банку)
(далі - Банк), в управління юридичній особі для
продовження погашення заборгованості кредиторам
банку за рахунок отриманих активів

м. ________________ "___" ______________ ____ р.

___________________________ в особі ________________________,
(повне найменування (посада, прізвище, ім'я,
ліквідатора) по батькові)
що діє на підставі _______________________________, з одного боку,
__________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи, орган, дата
реєстрації, код за ЄДРПОУ)

в особі ______________________________________, що діє на підставі
_______________________, з другого боку, а також Національний банк
України, в особі ________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі довіреності (дата, номер) (далі - Національний
банк), з третього боку (далі - Сторони), уклали цей договір про
таке:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП