ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5.2. Ліквідатор може залучати до ліквідації на договірних
умовах кредиторів, які не є акціонерами банку, і представників
органів державної податкової служби, але ці особи не можуть
виконувати функції головного бухгалтера ліквідації та керівника
(якщо ліквідатором призначено юридичну особу).
На осіб, залучених ліквідатором до ліквідації банку на
договірних умовах, поширюються інші вимоги, визначені в пункті 4.2
глави 4 розділу VI цього Положення.

5.3. Робота ліквідатора та залучених до ліквідації осіб
оплачується за рахунок банку, що ліквідовується.
Винагорода ліквідатора, осіб, залучених до ліквідації,
господарські та інші витрати, пов'язані з процедурою ліквідації,
визначаються в кошторисі витрат ліквідатора протягом 20 робочих
днів після його призначення.
Кошторис витрат ліквідатора щокварталу до 20-го числа місяця,
що передує плановому періоду, із щомісячною розбивкою в розрізі
філій має подаватися територіальному управлінню Національного
банку (Департаменту реорганізації та ліквідації банків, у разі
ліквідації банку, накопичувальний рахунок ліквідатора якого
відкритий в Операційному управлінні Національного банку).
Кошторис витрат затверджується начальником територіального
управління Національного банку (заступником Голови Національного
банку - куратором служби банківського нагляду, якщо здійснюється
ліквідація банку, накопичувальний рахунок ліквідатора якого
відкритий в Операційному управлінні Національного банку) протягом
10 робочих днів після його отримання.

5.4. Службовці Національного банку, які беруть участь у
процедурі ліквідації, звільняються від виконання своїх службових
обов'язків із збереженням за ними місця роботи, заробітної плати
та всіх виплат, що передбачені системою оплати праці за основним
місцем роботи, на весь час їх участі в процедурі ліквідації банку.
За здійснення ліквідаційної процедури їм можуть установлюватися
спеціальні надбавки відповідно до Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та нормативно-правових актів Національного
банку. Діяльність службовців, які здійснюють ліквідаційну
процедуру, перебуває під контролем начальника територіального
управління Національного банку (заступника Голови Національного
банку - куратора служби банківського нагляду в разі ліквідації
банку, накопичувальний рахунок ліквідатора якого відкритий в
Операційному управлінні Національного банку).

Глава 6. Доведення рішення Правління Національного банку
до відома банку та вжиття територіальним управлінням
Національного банку заходів щодо збереження активів банку

6.1. Копія постанови про відкликання банківської ліцензії та
призначення ліквідатора надається уповноваженому представнику
банку уповноваженим представником відповідного територіального
управління Національного банку разом з ліквідатором у день її
отримання без попереднього повідомлення керівників банку.
Одночасно в банку вилучаються банківська ліцензія та дозвіл
Національного банку на здійснення окремих операцій.

6.2. Під час виконання своїх обов'язків ліквідатор за своїм
статусом прирівнюється до представника Національного банку.
Будь-яка особа, що навмисно перешкоджає доступу ліквідатора до
банку, його активів, книг, записів, документів, несе
відповідальність згідно з чинним законодавством. Правоохоронні
органи зобов'язані надавати допомогу ліквідатору в його роботі на
підставі письмового звернення.
З дня початку роботи ліквідатора рішення Правління
Національного банку про відкликання в банку банківської ліцензії і
призначення ліквідатора доводиться до відома банківської системи
України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Банки після отримання постанови зобов'язані самостійно
припинити виконання активних операцій за прямими
кореспондентськими рахунками банку, що ліквідовується.

6.3. Керівник територіального управління Національного банку,
в якому відкритий кореспондентський рахунок банку, не пізніше
наступного дня після отримання рішення про відкликання банківської
ліцензії та призначення ліквідатора припиняє всі активні операції
за всіма кореспондентськими рахунками банку як у національній, так
і в іноземній валюті.
Якщо банк має відкриті прямі кореспондентські рахунки в
банках-кореспондентах (резидентах і нерезидентах), то ліквідатор
на підставі відповідної інформації територіального управління
Національного банку (в якому відкритий кореспондентський рахунок
банку) уживає таких заходів:
надсилає цим банкам повідомлення про прийняте Національним
банком рішення про ліквідацію банку та забезпечує повернення
коштів із його кореспондентських рахунків на накопичувальний
рахунок ліквідатора відповідно до пункту 5.13 глави 5 розділу III
цього Положення і Правил реєстрації кореспондентських рахунків
банків Національним банком України, затверджених постановою
Правління Національного банку від 15.08.2001 N 343 ( z0780-01 );
блокує всі засоби зв'язку з банками-кореспондентами з метою
запобігання незаконному відпливу коштів в іноземній валюті.

6.4. Ліквідатор надає територіальному управлінню
Національного банку протягом трьох робочих днів інформацію про
закриття прямих кореспондентських рахунків у банках-кореспондентах
(резидентах і нерезидентах) із зазначенням дати закриття
кореспондентського рахунку та стану кореспондентського рахунку
(сума залишку і реквізити для переказу залишків за
кореспондентським рахунком, якщо такі були).

Глава 7. Повідомлення про відкликання банківської
ліцензії та призначення ліквідатора

7.1. Ліквідатор зобов'язаний протягом трьох днів після його
призначення за рахунок коштів банку опублікувати в газеті
"Урядовий кур'єр" чи "Голос України", а також може опублікувати в
одній з місцевих газет за місцезнаходженням банку, що
ліквідовується, повідомлення про відкриття ліквідаційної
процедури, а також вивісити його в кожному відокремленому
підрозділі банку.

7.2. Повідомлення про відкриття ліквідаційної процедури має
містити найменування та інші реквізити банку, що ліквідовується,
дату прийняття Національним банком рішення про відкликання
банківської ліцензії або дату прийняття рішення власника банку про
ліквідацію банку і призначення ліквідатора, відомості про
ліквідатора (зокрема дату та адресу, за якою він приступає до
виконання своїх обов'язків).
У повідомленні має міститися інформація про строки, протягом
яких юридичні або фізичні особи, що бажають викупити активи банку,
можуть отримати в ліквідатора інформацію про активи банку, що
підлягають продажу, та запропонувати свої умови продажу активів.
Не дозволяється опублікування або розголошення іншим чином
відомостей про неплатоспроможність банку до дня прийняття рішення
про його ліквідацію.

Глава 8. Відкриття рахунку ліквідатору для здійснення
ліквідаційної процедури

8.1. Для забезпечення виконання ліквідатором своїх
повноважень у територіальному управлінні Національного банку
відкривається накопичувальний рахунок 3207, на який зараховуються
кошти банку і надходження на його адресу та з якого проводяться
розрахунки з кредиторами та оплата витрат ліквідатора.
Накопичувальний рахунок відкривається як у національній, так і в
іноземній валюті, якщо банк здійснював операції з іноземною
валютою.

8.2. Відкриття накопичувального рахунку здійснюється на
підставі постанови Правління Національного банку про відкликання
банківської ліцензії та призначення ліквідатора та нотаріально
засвідченої картки із зразками підписів уповноважених осіб і
відбитка печатки банку, що ліквідовується. Якщо ліквідація банку
проводиться службовцями Національного банку, то їх підпис може
засвідчуватися начальником відповідного територіального управління
Національного банку.

8.3. Після відкриття ліквідатору накопичувального рахунку за
розпорядженням керівника територіального управління Національного
банку залишок коштів із кореспондентського рахунку банку
перераховується на накопичувальний рахунок і вживаються заходи
щодо закриття кореспондентського рахунку банку та виключення його
з учасників СЕП у порядку, визначеному в пунктах 2.1, 2.4, 4.4
глави I Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні
(затверджена постановою Правління Національного банку від 27.12.99
N 621 ( z0053-00 ), із змінами і доповненнями), а також кредиторам
повертаються розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини
банку, що враховувалися на відповідному позабалансовому рахунку
(якщо такий облік мав місце в територіальному управлінні
Національного банку за договором з банком).

8.4. Накопичувальний рахунок ліквідатора в іноземній валюті
використовується виключно для здійснення таких операцій:
а) для зарахування:
залишків коштів в іноземній валюті з кореспондентських
рахунків банків-кореспондентів (резидентів і нерезидентів);
коштів в іноземній валюті, що надходять від дебіторів та
інших позичальників (резидентів і нерезидентів) за проведеними
раніше операціями та угодами банку під час здійснення
ліквідаційної процедури, включаючи повернення заборгованості за
наданими кредитами та процентами, а також неустойки (пені,
штрафів), комісійних, повернення авансових платежів тощо;
б) для списання коштів для продажу їх на міжбанківському
валютному ринку з подальшим зарахуванням їх на накопичувальний
рахунок у національній валюті України.

Глава 9. Наслідки призначення ліквідатора

9.1. З дня прийняття рішення про відкликання банківської
ліцензії та призначення ліквідатора:
а) припиняються повноваження загальних зборів, спостережної
ради і правління (ради директорів) банку та тимчасового
адміністратора (якщо останній перед призначенням ліквідатора за
рішенням Національного банку здійснював управління банком).
Права керівників (органів управління) банку переходять до
ліквідатора, який з дня свого призначення має повне і виняткове
право управляти банком та контролювати його. Керівники банку
(тимчасовий адміністратор) та інші матеріально відповідальні особи
забезпечують передавання бухгалтерської та іншої документації
банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку
ліквідатору за актами приймання-передавання. У разі ухилення від
виконання зазначених обов'язків винні особи несуть
відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства
України;
б) банківська діяльність банку завершується закінченням
технологічного циклу конкретних операцій, якщо це сприятиме
збереженню або збільшенню ліквідаційної маси. Це означає, що
нарахування відсотків, комісійних, штрафів, інших очікуваних
доходів за активними операціями банку може припинятися у строки
згідно з договорами з клієнтами банку.
Ліквідатору забороняється вчиняти інші дії, які б свідчили
про продовження діяльності банку;
в) строк виконання всіх грошових зобов'язань банку та
зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
уважається таким, що настав;
г) припиняється нарахування процентів, неустойки (штрафу,
пені) та інших санкцій за всіма видами заборгованості банку, у
тому числі нарахування пені та відсотків з усіх видів
заборгованості банку та штрафів, що нараховуються за результатами
перевірок, здійснених Національним банком, органами державної
податкової служби тощо, а також за пасивними операціями, у тому
числі за депозитами. З цього дня також припиняється нарахування
відсотків банками-кореспондентами за міжбанківськими кредитами,
наданими ними банку, що ліквідовується;
ґ) відомості про фінансове становище банку перестають бути
конфіденційними чи становити банківську таємницю;
д) укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна банку чи
передаванням цього майна третім особам, допускається у зв'язку з
виконанням ліквідаційної процедури;
е) скасовуються арешт, накладений на майно (у тому числі на
власні кошти банку на його рахунках) банку, чи інші обмеження щодо
розпорядження його майном. Накладення нових арештів або інших
обмежень щодо розпорядження майном банку-банкрута не допускається.
Ліквідатор повідомляє компетентний орган, що наклав арешт на
майно банку, про прийняте Національним банком рішення про
відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури
ліквідації;
є) вимоги за зобов'язаннями банку, що виникли під час
проведення ліквідації, можуть пред'являтися тільки в межах
ліквідаційної процедури.
З дня отримання рішення про своє призначення ліквідатор
зобов'язаний вжити заходів для ефективної ліквідації банку та
максимального задоволення вимог кредиторів відповідно до чинного
законодавства та цього Положення.

9.2. Вимоги кредиторів мають бути заявлені протягом одного
місяця з дня першої публікації в газеті "Урядовий кур'єр" або
"Голос України" повідомлення про відкриття ліквідаційної
процедури.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП