ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Глава 7. Накладання штрафів на банки

7.1. Національний банк має право накладати на банки штрафи в
розмірі не більше ніж один відсоток від суми зареєстрованого
статутного фонду в разі допущення ними порушень, зокрема таких:
порушення порядку, строків і технології виконання банківських
операцій, що встановлені нормативно-правовими актами Національного
банку;
неподання документів на письмову вимогу вповноважених
працівників Національного банку, а також приховування рахунків,
документів, активів тощо;
подання недостовірної інформації та звітності, що встановлені
нормативно-правовими актами Національного банку, а також неподання
або несвоєчасне їх подання;
невиправлення звітності в порядку, установленому Національним
банком,
недотримання банком нормативу обов'язкового резервування
протягом календарного року;
порушення економічних нормативів регулювання діяльності
банків.

7.2. Штраф за порушення порядку, строків і технології
виконання банківських операцій, що встановлені
нормативно-правовими актами Національного банку, накладається на
банки:
за перше порушення протягом календарного року - у розмірі
0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку
(також може застосовуватися письмове застереження щодо потреби
усунунення допущеного порушення);
за друге однотипне порушення протягом календарного року - у
розмірі 0,05 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду
банку;
за третє і подальші однотипні порушення протягом календарного
року - у розмірі 0,1 відсотка від суми зареєстрованого статутного
фонду банку.
Загальна сума штрафів за однотипні порушення порядку, строків
і технології виконання банківських операцій, що встановлені
нормативно-правовими актами Національного банку, що нарахована за
місяць (у якому допущені порушення), не може становити більше ніж
один відсоток від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

7.3. Штраф за неподання документів на письмову вимогу
вповноважених працівників Національного банку, а також
приховування рахунків, документів, активів тощо накладається на
банки:
за перше порушення протягом календарного року - у розмірі
0,05 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за друге і подальші порушення протягом календарного року - у
розмірі 0,1 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду
банку.
Загальна сума штрафів за неподання документів на письмову
вимогу вповноважених працівників Національного банку, а також
приховування рахунків, документів, активів тощо, що нарахована за
місяць (в якому допущені порушення), не може становити більше ніж
один відсоток від суми зареєстрованого статутного фонду.

7.4. Штраф за подання недостовірної інформації та звітності,
що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку, а
також неподання або несвоєчасне їх подання накладається на банки:
за перше порушення протягом календарного року - у розмірі
0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за друге порушення протягом календарного року - у розмірі
0,02 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за третє і подальші порушення протягом календарного року - у
розмірі 0,05 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду
банку.
Загальна сума штрафів за подання недостовірної інформації та
звітності, що встановлені нормативно-правовими актами
Національного банку, а також неподання або несвоєчасне їх подання,
що нарахована за місяць (в якому допущені порушення), не може
становити більше ніж один відсоток від суми зареєстрованого
статутного фонду банку.

7.5. Штраф за невиправлення звітності в порядку,
встановленому Національним банком, накладається на банки:
за перше порушення протягом календарного року - у розмірі
0,03 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за друге і подальші порушення протягом календарного року - у
розмірі 0,05 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду
банку.
Загальна сума штрафів за невиправлення звітності у порядку,
встановленому Національним банком, що нарахована за місяць (у
якому допущені порушення), не може становити більше ніж один
відсоток від суми зареєстрованого статутного фонду.

7.6. Штраф за недотримання банком нормативу обов'язкового
резервування протягом півріччя накладається на банки за другий
випадок порушення в розмірі ставки "овернайт" (ломбардної ставки)
від суми недорезервування, але не більше одного відсотка від суми
зареєстрованого статутного фонду банку.

7.7. Штрафи за кожний випадок порушення економічних
нормативів накладаються на банки:
а) за щоденне порушення таких нормативів:
максимального розміру ризику на одного контрагента (Н7);
максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру (Н9);
максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам (Н10).
Накладення штрафів за порушення цих нормативів здійснюється
за кожен випадок їх порушення, допущений у звітному місяці;
б) за порушення таких нормативів, що розраховуються за
середньозваженою величиною за місяць:
нормативів ліквідності (Н4, Н5, Н6);
нормативів інвестування (Н11, Н12);
нормативу ризику загальної відкритої (довгої/короткої)
валютної позиції (Н13), у тому числі довгої відкритої валютної
позиції (Н13-1) та короткої відкритої валютної позиції (Н13-2).
За нормативами, які розраховуються на підставі
середньозваженої величини за місяць, одним порушенням уважається
порушення нормативів, що розраховуються як середньозважена
величина за місяць.

7.8. Штраф за щоденне порушення нормативів максимального
розміру ризику на одного контрагента (Н7), максимального розміру
кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру
(Н9), максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам (Н10), накладається на банки в
таких розмірах (окремо за кожним нормативом):
за перше порушення протягом календарного року - у розмірі 0,1
відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за друге порушення протягом календарного року - у розмірі 0,2
відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за третє і подальші порушення протягом календарного року - у
розмірі 0,5 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду
банку.
Якщо порушення нормативів максимального розміру ризику на
одного контрагента (Н7), максимального розміру кредитів, гарантій
та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), максимального
сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих
інсайдерам (Н10), здійснюються щодо одного контрагента одночасно,
то штраф стягується за розрахунком із більшої суми, виходячи з
одного дня порушення.
Загальна сума штрафів за порушення кожного з нормативів
кредитного ризику (Н7, Н9, Н10), що нарахована за звітний місяць,
не може становити більше ніж один відсоток від суми
зареєстрованого статутного фонду банку.

7.9. Штраф за порушення нормативів миттєвої ліквідності (Н4),
поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6), що
розраховуються як середньозважена величина за місяць, накладається
на банки в таких розмірах (окремо за кожним нормативом):
за перше порушення протягом календарного року - в розмірі
0,05 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за друге порушення протягом календарного року - в розмірі 0,1
відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за третє і подальші порушення протягом календарного року - в
розмірі 0,5 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду
банку.
Загальна сума штрафів за порушення нормативів ліквідності, що
нарахована за місяць (в якому допущені порушення), не може
становити більше ніж один відсоток від суми зареєстрованого
статутного фонду банку.

7.10. Штраф за порушення нормативів інвестування в цінні
папери окремо за кожною установою (Н11) і загальної суми
інвестування (Н12), що розраховуються як середньозважена величина
за місяць, накладається на банки в таких розмірах (окремо за
кожним нормативом):
за перше порушення протягом календарного року - в розмірі 0,1
відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за друге порушення протягом календарного року - в розмірі 0,2
відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за третє і подальші порушення протягом календарного року - в
розмірі 0,5 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду
банку.
Загальна сума штрафів за порушення нормативів інвестування,
що нарахована за місяць (в якому допущені порушення), не може
становити більше ніж один відсоток від суми зареєстрованого
статутного фонду.

7.11. Штраф за порушення нормативу ризику загальної відкритої
(довгої/короткої) валютної позиції (Н13), у тому числі короткої
відкритої валютної позиції (Н13-2), що розраховуються як
середньоарифметична величина за місяць, накладається на банки в
таких розмірах:
за перше порушення протягом календарного року - в розмірі 0,1
відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за друге порушення протягом календарного року - в розмірі 0,2
відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за третє і подальші порушення протягом календарного року - в
розмірі 0,5 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду
банку.
Штраф за порушення нормативу ризику довгої відкритої валютної
позиції (Н13-1) накладається на банки в таких розмірах:
за перше порушення протягом календарного року - в розмірі
0,05 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за друге порушення протягом календарного року - в розмірі 0,1
відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
за третє і подальші порушення протягом календарного року - в
розмірі 0,2 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду
банку.
Загальна сума штрафів за порушення нормативу ризику загальної
відкритої (довгої/короткої) валютної позиції (Н13), у тому числі
довгої відкритої валютної позиції (Н13-1) та короткої відкритої
валютної позиції (Н13-2), що нарахована за місяць (у якому
допущені порушення), не може становити більше ніж один відсоток
від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

7.12. Розрахунок суми штрафів здійснюється за кожним фактом
допущених порушень, що зазначені в цій главі, а накладення штрафів
за ці порушення здійснюється в наступному за звітним місяці.

7.13. Рішення про накладення штрафів на банки приймає Комісія
Національного банку.
Територіальне управління Національного банку (структурний
підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що
безпосередньо здійснює нагляд за банком) після отримання
інформації про допущене банком порушення до 25-го числа місяця,
наступного за звітним, подає Генеральному департаменту
банківського нагляду обгрунтовані пропозиції про накладання штрафу
на банк та документи, що підтверджують факт порушення. Генеральний
департамент банківського нагляду протягом наступних семи робочих
днів передає ці документи разом із своїми висновками на розгляд
Комісії Національного банку.
Рішення Комісії Національного банку про накладення штрафу на
банк має містити перелік виявлених порушень з посиланням на
нормативно-правові акти Національного банку та документи, що
підтверджують факт порушення. Це рішення надсилається відповідному
територіальному управлінню Національного банку не пізніше
наступного робочого дня після його прийняття.

7.14. Територіальне управління Національного банку
(структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату,
що безпосередньо здійснює нагляд за банком) протягом п'яти робочих
днів з дня прийняття (отримання) рішення Комісії Національного
банку про накладення штрафу має надіслати банку це рішення із
супровідним листом, що містить розрахунок суми штрафу та
пропозицію до банку-порушника про добровільну сплату нарахованої
суми штрафу протягом трьох робочих днів, починаючи з наступного
дня після отримання банком цього рішення.
Якщо нараховану суму штрафу не буде перераховано
банком-порушником у зазначений строк, то штраф стягується шляхом
подання відповідним територіальним управлінням Національного банку
(юридичною службою центрального апарату) до господарського суду
позовної заяви.

7.15. Штрафи не накладаються на банки, що є критично
недокапіталізованими.

7.16. У разі незастосування штрафів з метою забезпечення
виправлення ситуації або запобігання подальшим порушенням чи
подальшій втраті банком своїх активів Національний банк має
застосовувати інші адекватні (більш жорсткі) заходи впливу
відповідно до статті 73 Закону про банки ( 2121-14 ) та в порядку,
визначеному цим Положенням.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП