ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Правознавство

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Правознавство
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Види юридичних осіб 67.
Види юридичної відповідальності. 16.
Випробування при прийнятті на роботу 93.
Відповідальність за порушення податкового зако-нодавства. 57.
Громадянство України: порядок набуття та підстави припинення 22.
Джерела (форми) права 10.
Джерела трудового права Укр. 89.
Дисциплінарна відповідальність працівників 100.
Дисциплінарні стягнення: види та порядок застосування. 101.
Екологічні права та обов’язки громадян 109.
Загальна характеристика договорів міни і дарування 84.
Загальна характеристика договору най-му(оренди) 82.
Загальна характеристика договору позики 83.
Загальні засади державної служби в Україн і 42.
Загальні засади конституц ладу України. 19.
Захист права власності в Укр 73.
Захист цивільних прав 69.
Злочини проти власності. 116.
Злочини проти особи 119.
Злочини у сфері господарської діяльності. 117.
Злочини у сфері службової діяльності. 118.
Кабінет Міністрів України. Склад та порядок формування. 31.
Конститу-ні обов’язки людини і грома-дянина. 21.
Конституційний статус Президента Укра-їни. 30.
Конституційні права, свободи людини і громадянина. 20.
Матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом: поняття, умови та види. 102.
Механізм забезпечення екологічної безпеки в Україн 110.
Місцеве самоврядування в Україні. 34.
Обставини, що виключають злочинність діяння 114.
Органи, що вповноважені розглядати справи про адм правопорушення. 48.
Підстави виникнення, зміни та припинення циві-льних прав 68.
Підстави припинення зобов'язань за цивільним законодавством 77.
Повноваження Верховної Ради України. 29.
Повноваження Кабміну України. 32.
Поняття банку. Види банків вУкр59.
Поняття да загальна характеристика КУ 18
Поняття зобов”язання та підстави його виникнення 76.
Поняття і види зар плати 99.
Поняття колективних трудових спорів і порядок їх вирішення. 105.
Поняття податку та обов’язкового платежу, їх ви-ди. 55.
Поняття права власності та форми власності в Укр74
Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством96.
Поняття система та джерела цивільного права України. 62.
Поняття та види виконавчої влади України. 41.
Поняття та види правопорушень. 13.
Поняття та види представництва. Довіре-ність 71.
Поняття та види часу відпочинку за трудовим законодавством. 97.
Поняття та джерела конституційного права. 17.
Поняття та зміст договору купівлі-продажу 81.
Поняття та ознаки адмін правопорушення. 44.
Поняття та ознаки держави, її функції 2..
Поняття та ознаки правової держави. 6.
Поняття та ознаки правової норми. 8.
Поняття та порядок укладення колективного договору 90.
Поняття та система трудового права в Україні 88.
Поняття та склад адм правопорушення. 45.
Поняття та склад правопорушення. 14
Поняття та структура механізму держави 5.
Поняття та структура правовідносин. 11.
Поняття та структура системи права, галузі права 9
Поняття та структура цивільних правовід-носин. 63.
Поняття цивільно-правового договору та його види 79.
Поняття юридичної особи та її право-суб`єктність 66.
Поняття, види та методи фін контролю. 50.
Поняття, види та форми правочинів у цивільному праві 70.
Поняття, мета та види покарань 115.
Поняття, ознаки права, його функції. 7.
Поняття, ознаки та види злочинів 112.
Поняття, підстави та види цивільно-правової відповідальності і85.
Поняття, підстави юридичної відповіда-льності. 15
Поняття, система та джерела адміністративного права. 39.
Поняття, система та джерела кримінального права 111.
Поняття, система та джерела міжнародного права. 120.
Поняття, система та предмет фін права України. 49.
Поняття, сторони та зміст труд договору 91
Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів 104.
Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 95.
Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника94.
Порядок розгляду кримінальних справ суді. 124.
Порядок розгляду цивільнх прав у суді. 123.
Порядок судового вирішення господар-ських спорів 125.
Порядок укладення трудового договору 92.
Порядок укладення, зміни та розірвання договору 80.
Права та обов’язки платника податку. 56.
Право інтелектуальної вл-сті: поняття, об”єкти та суб”єкти 75
Правове положення банків в Укр 61.
Правове регулювання бюджетного процесу в Укр 53.
Правове становище сільськогосподарських підприємств. 107.
Правовий режим земель різних категорій. 108.
Правовий статус держ службовця. 43.
Правовий статус Конст. Суду України. 35.
Правовий статус Націоанального банку України. 60.
Принципи міжнародного права. 122.
Прокуратура України: конституційно-правовий статус та повноваження. 38.
Референдум. Поняття та види. 25
Система державних органів України. 26.
Система оподаткування в Україні. 54.
Система органів фін контролю 51.
Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності 113.
Склад правопорушення та його ознаки 14.
Спадкування власності за законом в Україні 86.
Спадкування власності за заповітом в Україні 87.
Способи забезпечення виконання зобо-в'язань 78.
Строки позовної давності 72.
Структура адміністративно-правових відносин та їх особливості. 40
Суб’єкти міжнародного права. 121.
Суб’єкти та об’єкти аграрних правовід-носин. 106.
Суб”єкти цивільних првовідносин 64.
Суди загальної юрисдикції. 36.
Судова система України. 33.
Теорії походження держави. 1.
Форми безпосередньої демократії. 24
Форми держави. 4.
Форми народовладдя в Україні. 23.
Функції держави 3.
Цивільна правоздатність та дієздатність грома-дян України. 65.
1.Теорії походження держави.
2. Поняття та ознаки держави, її функції.
3.Функції держави
4. Форми держави.
5. Поняття та структура механізму держави
6. Поняття та ознаки правової держави.
7. Поняття, ознаки права, його функції.
8. Поняття та ознаки правової норми.
9. Поняття та структура системи права, галузі права
10. Джерела (форми) права
11. Поняття та структура правовідносин.
13. Поняття та види правопорушень.
14. Склад правопорушення та його ознаки
14. Поняття та склад правопорушення.
15.Поняття, підстави юридичної відповідальності.
16. Види юридичної відповідальності.
17. Поняття та джерела конституційного права.
18 Поняття да загальна характеристика КУ
19. Загальні засади конституц ладу України.
20. Конституційні права, свободи людини і громадянина.
21. Конститу-ні обов’язки людини і громадянина.
22. Громадянство України: порядок набуття та підстави припинення
23. Форми народовладдя в Україні.
24 Форми безпосередньої демократії.
25.Референдум. Поняття та види.
26. Виборче право та виборча система України.
27. Система державних органів України.
28. Верховна Рада України. Склад та порядок формування.
29. Повноваження Верховної Ради України.
30. Конституційний статус Президента України.
31. Кабінет Міністрів України. Склад та порядок формування.
32. Повноваження Кабміну України.
33. Місцеве самоврядування в Україні.
34. Судова система України.
35. Правовий статус Конст. Суду України.
36.Суди загальної юрисдикції.
38.Прокуратура України: конституційно-правовий статус та повноваження.
39. Поняття, система та джерела адміністративного права.
40Структура адміністративно-правових відносин та їх особливості.
41. Поняття та види виконавчої влади України.
42. Загальні засади державної служби в Україні
43. Правовий статус держ службовця.
44. Поняття та ознаки адмін правопорушен-ня.
45. Поняття та склад адм правопорушення.
46. Адм відповідальність: поняття та пі-дстави.
47. Адміністративне стягнення: поняття тпа види.
48. Органи, що вповноважені розглядати справи про адм правопорушення.
49. Поняття, система та предмет фін права України.
50. Поняття, види та методи фін контролю.
51. Система органів фін контролю
52. Бюджетна система України.
53.Правове регулювання бюджетного процесу в Укр
54. Система оподаткування в Україні.
55. Поняття податку та обов’язкового платежу, їх ви-ди.
56. Права та обов’язки платника податку.
57. Відповідальність за порушення податко-вого зако-нодавства.
58. Банківська система України.
59.Поняття банку. Види банків вУкр
60. Правовий статус Націоанального банку України.
61. Правове положення банків в Укр
62. Поняття система та джерела цивільного права України.
63. Поняття та структура цивільних правовід-носин.
64.Суб”єкти цивільних првовідносин
65. Цивільна правоздатність та дієздатність грома-дян України.
66. Поняття юридичної особи та її право-суб`єктність
67.Види юридичних осіб
68. Підстави виникнення, зміни та припи-нення циві-льних прав
69. Захист цивільних прав
70. Поняття, види та форми правочинів у цивільному праві
71. Поняття та види представництва. Довіреність
72. Строки позовної давності
73. Поняття права власності та форми власності в Укр.
74. Захист права власності в Укр
75 Право інтелектуальної вл-сті: поняття, об”єкти та суб”єкти
76.Поняття зобов”язання та підстави його виникнення
77. Підстави припинення зобов'язань за цивільним законодавством
78. Способи забезпечення виконання зобов'язань
79. Поняття цивільно-правового договору та його види
80. Порядок укладення, зміни та розірвання договору
81. Поняття та зміст договору купівлі-продажу
82. Загальна характеристика договору найму(оренди)
83.Загальна характеристика договору позики
84. Загальна характеристика договорів міни і дарування
85. Поняття, підстави та види цивільно-правової відповідальності
86. Спадкування власності за законом в Україні
87. Спадкування власності за заповітом в Україні
88. Поняття та система трудового права в Україні
89. Джерела трудового права Укр
90. Поняття та порядок укладення колективного договору
91 Поняття, сторони та зміст труд договору
92. Порядок укладення трудового договору
93. Випробування при прийнятті на роботу
94. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника
95. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
96. Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством
97. Поняття та види часу відпочинку за трудовим законодавством.
98. Види відпусток та порядок їх надання
99. Поняття і види зар плати
100. Дисциплінарна відповідальність працівників
101. Дисциплінарні стягнення: види та порядок застосування.
102. Матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом: поняття, умови та види.
103. Види матеріальної відповідальності.
104. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів
105. Поняття колективних трудових спорів і порядок їх вирішення.
106.Суб’єкти та об’єкти аграрних правовідносин.
107. Правове становище сільськогосподарських підприємств.
108. Правовий режим земель різних катего-рій.
109. Екологічні права та обов’язки громадян
110. Механізм забезпечення екологічної безпеки в Україні
111. Поняття, система та джерела криміна-льного права
112. Поняття, ознаки та види злочинів
113. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності
114. Обставини, що виключають злочинність діяння
115. Поняття, мета та види покарань
116. Злочини проти власності.
119. Злочини проти особи
117. Злочини у сфері господарської діяльності.
118. Злочини у сфері службової дія-льності.
120. Поняття, система та джерела міжнародного права.
121. Суб’єкти міжнародного права.
122. Принципи міжнародного права.
123. Порядок розгляду цивільнх прав у суді.
124. Порядок розгляду кримінальних справ суді.
125. Порядок судового вирішення господарських спорів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП