ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Правознавство

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Правознавство
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Тести

У напівпрезидентській (змішаній) республіці Уряд: обирається (призначається) парламентом за рекомендацією президента; підзвітний і президенту і парламенту; президент не очолює уряд і не несе юридичної відповідальності за його діяння. Уряд відповідальний перед през-том У.та підконтрольний і підзвітний парламенту.
Головною ознакою країни з недемократичним політичним режимом є: обмежуються основні права людини, влада зосереджується в руках од нієї особи або групи людей, забороняється діяльність політичних партій і громадських обєднань (однопартійність).
Унітарна держава: проста держава, складові частини якої не мають власного держ.cуверенітету; відносять і держави з автономними утвореннями; це форма держ.устрою, де держ-ва не має в своєму складі ін.держ.утворень.
Не можуть виступати субєктом правовідносин: особи, що є недієздатними, неправоздатними або неделіктоздатними.В залежності від правовідносин: - землепривласнення: іноземці, особи без гром-ва; - підпр-ка діял-ть: органи держ.влади, През-нт.
Прикладом пасивних правовідносин є: утримання від певних фактичних фізичних дій. Непорушення правил дорожного руху, незловживання посадовим становищем, невчинення злочинів.
Матеріальна відповідальність відрізняється від цивільно-правової: цивільно-правова відповідальність це відповідальність за невиконання зобовязань, матеріальна відповідальність – це відповідальність за порушення зобовязань.
Непрямий умисел хар-ся тим, що правопорушник усвідомлював сусп.небезпечний хар-р своєї дії або бездіяльності, передбачав її сусп.небез.наслідки і свідомо допускав настання цих наслідків.
Яка з наведених форм реалізації норм права може здійснюватись лише компетентними органами держави – застосування.
В одномандатних виборчих округах обраним вважається депутат, який одержав: більшість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів.
З якого віку громадянин України може бути обраним народним депутатом України: 21 рік
Не може бути обраним до ВРУ громадянин який: має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку; недієздатні особи.
Якими правами користується кандидат у народні депутати Укр. – вільне і рівноправне висування кандидатів у депутати;
-гласність і відкритість, свобода агитації, рівні можливості для кандидатів у проведенні передвиборчої кампанії і агітації;
-можливість у будь-який час зняти свою канд-ру;
-право бути присутнім на ввсіх передвиборчих заходах, що проводяться на тер.виборчого округу, на якому він балатується;
-не може бути призваний на військову або альтерн-ну службу, військові збори і навч-ня (під час вибор.кампанії);
-має право безкоштовного проїзду на будь-якому міському тр-ті крім таксі;
-може мати не >5 довірених осіб з числа громадян Укр., які мають на це право;
-право отримувати сер.зарплати канндидата....*
Конституційний Суд України: єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Складається з 18 суддів(6 назначає Президент, 6 – ВРУ, 6 – зїзд суддів України).
Всеукраїнський референдум призначається Президентом України: так. ...щодо змін Конституції Укр., а також проголошує Всеукр.реф. за народною ініціативою.
Громадянство України втрачається: якщо громадянин України добровільно набув громадянства іншої держави; внаслідок вступу особи на військову службу, до служби безпеки, правоохоронних органів, органів юстиції або інших органів державної влади в іноземній державі без згоди на це державних органів України та за поданням відповідних державних органів; якщо громадянство України набуто внаслідок подання завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів; якщо особа, яка перебуває за межами України, не стала без поважних причин на консульський облік протягом семи років.
Виконавчу владу в Україні очолює: премєр-міністр України.
Адміністративне правопорушення посягає на: державний чи громадський порядок, суспільну власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління.
Після досягнення якого віку, особа може бути притягненя до адмінстративної відповідальності: 16 років.
Який з перелічених заходів є адміністративним стягненням: попередження; штраф; оплатне вилучення чи конфіскація предмета, що став знаряддям учинення чи безпосереднім обєктом адміністративного правопорушення; конфіскація грошей, одержаних завдяки вчиненню адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого громадянинові; виправні роботи; адміністративний арешт.
Що розуміють під позбавленням спеціального права: позбавлення права керування транспортними засобами, полювання та ін. Застосовується на термін до 3 років.
Виправні роботи призначаються: на строк до 2 місяців із відбуванням їх за основним місцем роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до 20% її заробітку в доход держави. Накладається тільки судами (регіонними, міськими).
До яких категорій осіб не може бути застосований адміністративний арешт: до вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 12 років, до осіб, які не досягли 18-річного віку, до інвалідів 1 та 2 груп.
Протягом якого строку після вчинення правопорушення повинно бути накладене адміністративне стягнення: 2 місяці, а при триваючому пр. 2 міс.з дня його виявлення.
Максимальний строк, на який можуть бути призначені виправні роботи, становить: 2 місяці – адм.правопор-ня, 2 роки – крим.злочин.
Частково дієздатна особа у віці: в трудових правовідносинах – до 15 років; в адміністративних – до 16 років; кримінальних – до 14 років; цивільних – до 15 років тощо. (15-18 років).
Обмежено дієздатна особа може укладати: угоди про розпорядження майном, а також одержати зарплату, пенсії або ін.доходи, розпоряджатися ними за згодою піклувальника за винятком дрібних побутових угод.
Ознаками юрид.особи є: організаційна єдність; наявність відокремленого майна; можливість виступати в цивільному обороті від власного імені; здатність самостійно нести майнову відповідальність.
Перебіг строку позовної давності починається з: моменту порушення права особи. З дня виникнення права на позов, тобто з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.
Перебіг строку позовної давності призупиняється коли: -позивач або відповідач перебувають в Збройних силах держави, які переведені на військовий стан…
-пред’явленню позову перешкоджала надзвичайна за даних умов подія (непереборна сила);
-в силу встановленню законодавством (мораторій).
Строк позовної давності переривається: подачею позову до суду; коли боржник – фізична особа визнає свій борг…Вчиненням зобов’язаної сторони дій, які свідчать про визнання боргу.
Представник діє: від імені і в інтересах іншої особи згідно з договором або законом.
Довіреність – це повноваження, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами: так.
За спец.довіреністю особа може вчинити: певні дії: керування тран-ним засобом....може бути декілька дій (а генеральна – на все).
Об’єктом зобов’язання виступають: певні дії боржника на користь кредитора: передача майна, виконання робіт, послуг, сплата грошей.
Загальний строк позовної давності становить: 3 роки.
Строк позовної давності по стягненню неустойки становить: 6 місяців.
Односторонньою угодою є: заповіт, дарування.
З якого віку настає повна трудова дієздатність: 18 років.
Які з наведених відносин не є трудовими: Труд.відн-ни – відн-ни, що виникають між працівником і органом, або уповноваженим працівником.
Дія колективного договору поширюється: на всіх працівників, на установи, організації незалежно від того, чи є вони членами профспілки.
Колективний договір реєструється: місцевими органами держ.викон.влади.
Дисціплінарне стягнення повинно бути застосоване протягом: 1 місяця від дня його виявлення.
Правом накладати дисциплінарне стягнення має: власник, уповноважений ним орган.
У перший рік роботи щорічна відпустка працівникові надається після закінчення: 6 місяців.
Строк випробування не встановлюється для: громадян, які не досягли 18-річного віку; молодих спеціалістів, що закінчили вищі навчальні заклади і в установленому порядку направлені на роботу; осіб, переведених з іншого місця роботи, та ін.
При звільненні працівника у яких випадках вимагається згода профспілкової організації: згода профспілкової організації вимагається завжди окрім випадків: у звязку з ліквідацією підприємства, установи, організації; працівника через незадовільний результат випробування; із суміщуваної роботи у звязку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником; у звязку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; працівника який не є членом профспілки; з підприємства, установи, організації де немає профспілкової організації; керівника підприємства, установи, організації, його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання майна власника.
Повна матеріальна відповідальність настає: з 14 років. ( в таких випадках: за наявності між працівником і підприємством, установою, організацією письмового договору про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності; коли майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами; якщо шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки злочину; якщо шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані; коли шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування; якщо на працівника законодавством покладено повну матеріальну відповідальність; у разі завдання шкоди не під час виконання трудових обовязків; якщо службова особа є винною в незаконному звільненні або переведені працівника на іншу роботу).
Кримінальну відповідальність за вчинення тяжкого злочину настає з: момента набрання чинності вироку суду щодо винної особи.
Обставинами, що виключають притягнення до кримінальної відповідальності є: необхідна оборона; крайня необхідність; затримання злочинця.
Не є видом кримінального покарання: Види кримінального покарання: 1)Основні: позбавлення волі на строк від 3 місяців до 10 (15) років; виправні роботи без позбавлення волі на строк від 2 місяців до 2 років; позбавлення права обіймати певні посади або на якийсь вид діяльності на строк до 5 років; штраф; громадська догана; 2)Додаткові: конфіскація майна; позбавлення військового або спеціального звання; позбавлення батьківських прав; 3)Виняткова міра покарання – смертна кара.
Вину особи, яка підозрюється у скоєнні злочину вирішують: у судовому порядку, за встановленим законодавством. ...умисел та необережність.
Який з перелічених злочинів належить до посадових: зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень, халатність, одержання хабаран, посередництво в хабарництві, хабарництво, посадовий підлог.
Який з перелічених злочинів є господарським: випуск або реалізація недоброякісної продукції, заняття забороненими видами підпр.діял-ті, ухилення від сплати податків, зборів, фіктивне підприємництво, шахрайство з фін.ресурсами, порушення порядку випуску та обігу цін.паперів, підробка знаків поштовної оплати, спекуляція, обман покупців, фіктивне банкрутство, незаконна порубка лісу, полювання....
До ознак злочину не належить: Ознаки злочину: суспільна небезпека; кримінальна протиправність; винність і караність діяння.
Методом регулювання фінансового права є: владний метод впливу держави на суб’єктів фінансово-правових відносин.
Які права мають платники податків: подавати державним податковим органам документи, що підтверджують право на пільги з оподаткування в порядку, встановленому законами України; одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок, проведених державними податковими органами; оскаржувати в установленому законом порядку рішення державних податкових органів та дії посадових осіб.
Суб’єктом оподаткування є: платниками податків є юридичні та фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов’язок сплачувати податки.
Правом встановлювати місцеві податки наділені: сільські, селищні, міські ради.
Непрямим податком є: (податки на споживання) акцизний збір, податок на додану вартість, мито, державне мито.
Систему податкових органів очолює: Голова державної податкової адміністрації України (Микола Азаров).
Притягти до кримінальної відповідпальності може: суд.
Народне волевиявлення здійснюється через: референдум; обговорення проектів нормативних актів; участь у виборах органів державної влади; загальні збори (збір) громадян; звіти депутатів та виконавчих органів перед населенням.
Державним органом є: відносно самостійна частина держави, яка офіційно наділена певними повноваженнями (компетенцією), має певні завдання і функції, виступає представником держави з цих питань і діє на підставі Конституції і інших законів Укр.
Право законодавчої ініціативи в Укр.належить: През-ту Укр, нар.депутату, Кабінету Міністрів Укр.і Нац.Банку Укр.
Обраний на чергових виборах Президент України вступає на пост: не пізніше ніж 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів.
Господарські спори між суб’єктами голосування вирішує: арбітражний суд.
Яка з наступних ознак характеризує норму права:
-виникають разом з державою і санкціонуються державною;
-об’єднуються в системи права;
-визначені і діють в формі з-ну або підзакон-го акту;
-загальнообов’язк. до виконання;
-вираж. конкретні права і обов’язки;
-забеспечуються держ. примусом;
-узагальнює типові життєві ситуації;
-розрахована на невизначену кількість суспільних відносин;
-адресована неперсоніфікованому колу суб'єктів;
-діє в часі і просторі, за колом осіб безперервно;
-чинність дії правової норми припиняється чи скасовується уповноваженими суб'єктами.
Обставини, які обтяжують кримінальну відповід-ть громадян є: -вчинення злочину особою, що раніше вчинила злочин;
-вчинення злочину організ.групи;
-скористання підлеглого або ін.статусу особи;
-вчин-ня зл-ну з корисливих або ін.низьких мотивів;
-заподіяння злочину щодо малолітніх або престарілих;
-вчин-ня зл-ну з використанням умов гром-го лиха;
-залучення неповнолітніх до вч-ня зл-ну;
-вч-ня зл-ну загально небез.способом;
-вч-ня зл-ну особою, яка перебуває у стані сп’яніння...
Власник має право передати ін.особі право: володіння, користування, розпорядження.
Лише гром-ни Укр. можуть набувати майно у приватну власність шляхом: частка спільного майна пожружжя.
У приватній власності громадян можуть бути: жилі будинки, транспортні засоби, гроші, цінні папери, результати інтелектуальної творчості та інше майно споживчого і виробничого призначення. (приватна власність – майнові та особисті немайнові блага конкретної фізичної особи).
Хто встановлює перелік речей, які не можуть бути у приватній власності громадян: Верх.Рада Укр.(законодавство Укр.)
Який із способів набуття майна у власність властивий лише державі: конфіскація.
Стороною цив-правової угоди не може бути: в залеж-ті від угоди.
Заповіт не може бути укладено: недієздатною особою, в усній формі, без підпису громадянина(спадкодавця).
Об’єктами правовідносин власності є: різні матеріальні блага, засоби виробництва та ін.
Сторонами у зобовязаннях є: боржник та кредитор.
Винести рішення про обмеження дієздатності громадянина може: суд.
Громадяни визнаються недієздатними якщо: або частково дієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства.
Позовна давність не поширюється на вимоги: вкладників про видачу вкладів, внесених в ощадний банк; які випливають із порушення особистих немайнових прав; про відшкодування шкоди, яка заподіяна життю і здоров’ю громадян.
До кримінальної відповідальності може бути притягнута особа: яка винна у вчинені злочину, та має нести зобовязання особистого, майнового чи організаційного характеру; яка є осудною і якій виповнилося 16 років (14 в окремих випадках).
Судом за злочин призначається покарання: 1)Основні: позбавлення волі на строк від 3 місяців до 10 (15) років; виправні роботи без позбавлення волі на строк від 2 місяців до 2 років; позбавлення права обіймати певні посади або на якийсь вид діяльності на строк до 5 років; штраф; громадська догана; 2)Додаткові: конфіскація майна; позбавлення військового або спеціального звання; позбавлення батьківських прав; 3)Виняткова міра покарання – смертна кара
В яких випадках закон має зворотню силу: коли він є пом`якшувальний.
Працівник отримує трудову книжку при звільненні протягом: 1 дня (в день звільнення).
Тривалість робочого часу працівників на тиждень не може перевищувати: 40 годин за нормального робочого тижня.
Роботодавець при звільненні розраховує робітника: і видає йому трудову книжку. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після подання звільненим працівником вимоги про розрахунок.
До місцевого податку належить: до місцевого податку віднесено: податок із реклами; комунальний податок.
Комерційні банки реєструє: Національний Банк України.
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів: виконавчої влади.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП