ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Правознавство

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Правознавство
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

І Теоретичні питання.

1. Теорії походження держави.
2. Поняття та ознаки держави, її функції.
3. Форми держави.
4. Історичні типи держави.
5. Поняття, ознаки та принципи права, його функції.
6. Поняття та ознаки правової норми.
7. Структура норми права.
8. Поняття та структура правовідносин.
9. Джерела (форми) права.
10. Галузі права та інститути права..
11. Реалізація правових норм.
12. Поняття, підстави та види юридичної відповідальності.
13. Система права.
14. Поняття та склад правопорушення.
15. Правова держава та її ознаки.
16. Поняття, система та джерела конституційного права.
17. Загальні засади конституційного ладу України.
18. Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина.
19. Громадянство України: порядок набуття та підстави припинення.
20. Форми народовладдя в Україні. Референдум: поняття та види.
21. Виборче право та виборча система України.
22. Правовий статус народних депутатів України.
23. Система даржавних органів України.
24. Конституційний статус Верховної Ради України.
25. Конституційний статус Президента України.
26. Конституційний статус Кабінету Міністрів України.
27. Місцеве самоврядування в Україні.
28. Судова система України.
29. Прокуратура України: конституційно-правовий статус та повноваження.
30. Поняття, система та джерела адміністративного права.
31. Адміністративно-правові відносини.
32. Державна служба в Україні. Статус державного службовця.
33. Види органів державного управління в Україні.
34. Поняття та склад адміністративного правопорушення.
35. Адміністративна відповідальність: поняття та підстави.
36. Адміністративне стягнення: поняття та види.
37. Загальна характеристика кодексу про адміністративні правопорушення.
38. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.
39. Система органів управління економікою.
40. Організаційно-правові форми підприємництва, суб’єкти підприємницької діяльності.
41. Підстави припинення підприємницької діяльності.
42. Поняття та предмет фінансового права України.
43. Бюджетна система України.
44. Закон України “Про державний бюджет України”.
45. Система оподаткування в Україні.
46. Поняття податку та обов’язкового платежу, їх види.
47. Об’єкт та суб’єкт оподаткування.
48. Права та обов’язки платників податку.
49. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
50. Банківська система України.
51. Правове положення Рахункової палати України.
52. Поняття кредитних відносин та види банківського кредиту.
53. Кредитний договір.
54. Правове положеня комерційних банків.
55. Правовий статус Національного банку України.
56. Поняття та система цивільного права України.
57. Джерела цивільного права України.
58. Поняття, структура та види цивільних правовідносин.
59. Цивільна правоздатність та дієздатність громадян України.
60. Поняття юридичної особи та її правосуб’єктність.
61. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків.Захист цивільних прав.
62. Представництво та довіреність: форми та види.
63. Поняття, види та форми угод у цивільному праві.
64. Умови дійсності угод та підстави визнання їх недійсними.
65. Порядок укладення та припинення договорів.
66. Поняття зобов’язання, принципи виконання зобов’язань.
67. Підстави припинення зобов’язань за цивільним законодавством.
68. Способи забезпечення виконання зобов’язань.
69. Поняття, підстави та види цивільно-правової відповідальності
70. Поняття та види строків у цивільному праві. Строки позовної давності.
71. Захист права власності в Україні.
72. Спадкування власності за законом в Україні.
73. Спадкування власності за заповітом в Україні.
74. Поняття та види цінних паперів, порядок їх випуску.
75. Поняття та зміст договору купівлі-продажу.
76. Правове регулювання договору поставки.
77. Договір оренди, порядок його укладення, зміни і припинення.
78. Загальна характеристика договору підряду, його види.
79. Поняття і зміст договору перевезення.
80. Поняття, предмет трудового права України.
81. Джерела трудового права України.
82. Поняття та порядок укладення колективного договору.
83. Поняття та порядок укладення трудового договору.
84. Випробовування при прийнятті на роботу.
85. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника.
86. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
87. Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством.
88. Поняття та види часу відпочинку за трудовим законодавством.
89. Порядок надання та види щорічних відпусток.
90. Оплата праці, гарантійні та компенсаційні виплати.
91. Дисциплінарна відповідальність працівників. Дисциплінарні стягнення: види та порядок застосування.
92. Матеріальна відповідальність та умови її застосування за трудовим законодавством.
93. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.
94. Колективні трудові спори та порядок їх вирішення.
95. Види матеріальної відповідальності. Порядок відшкодування заподіяних збитків.
96. Суб’єкти і об’єкти аграрних відносин.
97. Правове становище сільськогосподарських підприємств.
98. Види та зміст оренди в сільському господарстві.
99. Порядок надання і припинення права землекористування.
100. Поняття екологічного права. Екологічні права та інтереси громадян.
101. Правовий механізм забезпечення екологічної безпеки в Україні.
102. Поняття, джерела кримінального права.
103. Поняття та ознаки злочину.
104. Поняття складу злочину, його характеристика та ознаки.
105. Злочини проти приватної власності (крадіжка, розбій, грабіж, шахрайство, вимогательство).
106. Злочини проти державної та колективної власності (розкрадання державного та колективного майна шляхом крадіжки, шахрайства, грабежу, розбою).
107. Господарські злочини.
108. Посадові злочини.
109. Поняття та підстави кримінальної відповідальності.
110. Обставини, які виключають протиправність діяння особи.
111. Поняття та види покарань.
112. Звільнення від покарання.
113. Суб’єкти міжнародного права.
114. Права людини і міжнародне право.
115. Судова система України.
116. Загальна характеристика органів, що розглядають та вирішують кримінальні, адміністративні та цивільні справи.
117. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення.
118. Порядок судового вирішення господарських спорів.
119. Судовий розгляд цивільних справ.
120. Розгляд судами кримінальних справ.

ІІ Терміни.

1. Адвокат.
2. Адміністративна відповідальність.
3. Адміністративне стягнення.
4. Бюджет України.
5. Верховна Рада України.
6. Виконавча влада України.
7. Вина.
8. Відпустка.
9. Галузь права.
10. Гіпотеза.
11. Громадянин України.
12. Громадянство України.
13. Деліктоздатніть.
14. Демократія.
15. Держава.
16. Державна влада.
17. Державна власність.
18. Державний апарат.
19. Державний службовець.
20. Джерело права.
21. Диспозиція.
22. Дисциплінарне стягенення.
23. Дієздатність.
24. Дісциплінарна відповідальність.
25. Дія.
26. Довіренність.
27. Договір.
28. Законодавча влада України.
29. Заповіт.
30. Заробітна плата.
31. Злочин.
32. Імперія.
33. Кабінет міністрів України.
34. Колективна власність.
35. Колективний договір.
36. Конституційне право України.
37. Конституція України.
38. Конфедерація.
39. Кримінальне право України.
40. Ліцензія.
41. Майно.
42. Матеріальна відповідальність.
43. Монархія.
44. Народний депутат України.
45. Народовладдя.
46. Недієздатність.
47. Незалежність.
48. Норма моралі.
49. Норма права .
50. Особа.
51. Підданий.
52. Поділ влад.
53. Подія.
54. Позовна давність.
55. Покарання.
56. Політична партія.
57. Політичний режим.
58. Право.
59. Право власності.
60. Право володіння.
61. Право користування.
62. Право розпорядження.
63. Правова держава.
64. Правовідносини.
65. Правоздатність.
66. Правопорядок.
67. Правосвідомість.
68. Представництво.
69. Президент України.
70. Приватна власність.
71. Прокурор.
72. Республіка.
73. Референдум.
74. Робочий час.
75. Санкція.
76. Система права.
77. Суб’єкт злочину.
78. Суб’єкти правовідносин.
79. Суверенітет.
80. Суддя.
81. Судова влада України.
82. Територія.
83. Трудове право України.
84. Трудовий договір.
85. Трудовий контракт.
86. Угода.
87. Унітарна держава.
88. Федерація.
89. Форма державного правління.
90. Форма державного устрою.

ІІІ Тести.


211. У напівпрезидентській (змішаній) республіці Уряд:
212. Головною ознакою країни з недемократичним політичним режимом є:
213. Унітарна держава:
214. Не можуть виступати суб’єктом правовідносин:
215. Прикладом пасивних правовідносин є:
216. Матеріальна відповідальність відрізняється від цивільно-правової:
217. Непрямий умисел характеризується тим, що правопорушник:
218. Яка з наведених форм реалізаціїї норм права може здійснюватись лише компетентними органами держави:
219. В одномандатних виборчих округах обраним вважається депутат, який одержав:
220. З якого віку громадянин України може бути обраний народним депутатом України:
221. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин який:
222. Якими правами користується кандидат у народні депутати України:
223. Конституційний Суд України:
224. Всеукраїнський референдум призначається Президентом України:
225. Громадянство України втрачається:
226. Виконавчу владу в Україні очолює:
227. Адміністративне правопорушення посягає на:
228. Після досягнення якого віку, особа може бути притягнена до адміністративної відповідальності:
229. Який з перелічених заходів є адміністративним стягненням:
230. Що розуміють під позбавленням спеціального права:
231. Виправні роботи призначаються:
232. До яких категорій осіб не може бути застосований адміністративний арешт:
233. Протягом якого строку після вчинення правопорушення повинно бути накладене адміністративне стягнення:
234. Максимальний строк, на який можуть бути призначені виправні роботи, становить:
235. Частково дієздатна особа у віці:
236. Обмежено дієздатна особа може укладати:
237. Ознаками юридичної особи є:
238. Перебіг строку позовної давності починається з:
239. Перебіг строку позовної давності призупиняється коли:
240 Строк позовної давності переривається:
241. Представник діє:
242. Довіреність - це повноваження, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами:
243. За спеціальною довіреністю особа може вчинити:
244. Об’єктом зобов’язання виступають:
245. Загальний строк позовної давності становить:
246. Строк позовної давності по стягненню неустойки становить:
247. Односторонньою угодою є:
248. З якого віку настає повна трудова дієздатність:
249. Які з наведених відносин не є трудовими:
250. Дія колективного договору поширюється:
251. Колективний договір реєструється:
252. Дисциплінарне стягнення повинно бути застосоване протягом:
253. Правом накладати дисциплінарне стягнення має:
254. У перший рік роботи щорічна відпустка працівникові надається після закінчення:
255. Строк випробування не встановлюється для:
256. При звільненні працівника у яких випадках вимагається згода профспілкової організації:
257. Повна матеріальна відповідальність настає:
258. Кримінальну відповідальність за вчинення тяжкого злочину настає з:
259. Обставинами, що виключають притягнення до кримінальної відповідальності є:
260. Не є видом кримінального покарання:
261. Вину особи, яка підозрюється у скоєнні злочину вирішують:
262. Який з перелічених злочинів належить до посадових:
263. Який з перелічених злочинів є господарським:
264. До ознак злочину не належить:
265. Методом регулювання фінансового права є:
266. Які права мають платники податків:
267. Суб’єктом оподаткування є:
268. Правом встановлювати місцеві податки наділені:
269. Непрямим податком є:
270. Систему податкових органів очолює:
271. Притягти до кримінальної відповідальності може:
272. Народне волевиявлення здійснюється через:
273. Державним органом є:
274. Право законодавчої ініціативи в Україні належить:
275. Обраний на чергових виборах Президент України вступає на пост:
276. Господарські спори між суб’єктами господарювання вирішує:
277. Яка з наступних ознак характеризує норму права:
278. Актом державного управління є:
279. Обставини, які обтяжують кримінальну відповідальність громадян є:
280. Власник має право передати іншій особі право:
281. Лише громадяни України можуть набувати майно у приватну власність шляхом:
282. У приватній власності громадян можуть бути:
283. Хто встановлює перелік речей, які не можуть бути у приватній власності громадян :
284. Який із способів набуття майна у власність властивий лише державі:
285. Стороною цивільно-правової угоди не може бути:
286. Заповіт не може бути укладено:
287. Об’єктами правовідносин власності є:
288. Сторонами у зобов’язаннях є:
289. Винести рішення про обмеження у дієздатності громадянина може:
290. Громадяни визнаються недієздатними якщо:
291. Позовна давність не поширюється на вимоги:
292. До кримінальної відповідальності може бути притягнута особа:
293. Судом за злочин призначається покарання:
294. В яких випадках закон має зворотню силу:
295. Працівник отримує трудову книжку при звільненні протягом:
296. Тривалість робочого часу працівників на тиждень не може перевищувати:
297. Роботодавець при звільненні розраховує робітника:
298. До місцевого податку належить:
299. Комерційні банки реєструє:
300. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП