ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Реалізація принципу законності в ОРД (Скачати)
Кримінально-правові заходи протидії проявам злочинних угруповань у місцях позбавлення волі (Скачати)
Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю (Скачати)
Міжнародне співтовариство у боротьбі з корупцією (Скачати)
Боротьба з корупцією і організованою злочинністю у сфері оподаткування (Скачати)
Правові та організаційні проблеми формування підрозділів протидії корупції в органах Державної податкової служби України (Скачати)
Організована злочинність і тероризм (Скачати)
Методика отримання, перевірки та реалізації інформації щодо корупційних діянь (Скачати)
Зарубіжний досвід державного контролю за банківською діяльністю (Скачати)
Особливості дій слідчо-оперативної групи при перевірці комерційного банку (Скачати)
Приватизація підприємств енергетичної галузі України (Скачати)
Діяльність суб’єктів господарювання на енергетичному ринку (Скачати)
Стан розрахунків за спожиту електроенергію в Україні (Скачати)
Стан міграції в Україні та вплив на неї організованих злочинних угруповань (Скачати)
Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні (Скачати)
Чи захищені права, честь та гідність біженців і осіб, які шукають притулок в Україні (Скачати)
Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні та за кордоном (Скачати)
Нормативне визначення організованої злочинної діяльності: теоретичне та практичне значення (Скачати)
Кримінологічна політика у сфері боротьби з організованою злочинністю (Скачати)
Організована злочинність та її вплив на стан наркоманії і наркобізнесу в Україні (Скачати)
Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об’єднань у новому Кримінальному кодексі України (Скачати)
Норми Кримінального кодексу, що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного, у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (Скачати)
Детермінація організованих форм економічної злочинності (Скачати)
Поняття “злочинна організація” як окрема форма співучасті у злочині (Скачати)
Обмеження корупції та “тіньової” економічної діяльності: проблеми і перспективи (Скачати)
Кримінологічні аспекти банківської діяльності (Скачати)
Використання офшорних юрисдикцій при здійсненні сумнівних фінансових операцій (Скачати)
Криміногенна ситуація та стан економіки в аграрному секторі України (Скачати)
Основні засади державної регуляторної політики на ринку цінних паперів (Скачати)
Легалізація (“відмивання”) доходів, отриманих злочинним шляхом, як міжнародна проблема (Скачати)
Особливості злочинних проявів в агропромисловому комплексі в період його реформування (Скачати)
Використання сучасних комп’ютерних технологій у протидії транснаціональній злочинності (Скачати)
Суспільні інформаційні відносини – об’єкт кримінально-правової охорони і захисту: кримінолого-когнітологічні аспекти (Скачати)
Роль інформаційно-аналітичних служб у поширенні наукових знань (Скачати)
Українське право. Історичні етапи становлення (Скачати)
Розголошення інформації, що становить таємницю досудового слідства (Скачати)
Нові інформаційні технології процесу підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів (Скачати)
Принципи міжнародного права у сфері суспільних відносин стосовно інформаційної безпеки (Скачати)
Аналіз правопорушень, вчинених з використанням Іnternet (Скачати)
Міжнародний захист прав дитини в умовах формування інформаційного суспільства (Скачати)
Конституйційно-правові засади діяльності правоохоронних та контролюючих органів України у протидії злочинності та корупції (Скачати)
Організоване злочинне угруповання та його ознаки (Скачати)
Переорієнтація стратегії боротьби з незаконною міграцією в Україні на роботу “на дальніх підступах” (Скачати)
Основні напрями реформування діяльності податкової міліції Державної податкової адміністрації України (Скачати)
Проблеми нормативно-правового захисту авторських і суміжних прав в Україні (Скачати)
Проблеми правового регулювання та організації виконання податкових зобов’язань платників (Скачати)
Суб’єкти та принципи протидії корупції (Скачати)
Діяльність організованих злочинних угруповань у сфері “відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом (Скачати)
Проблеми виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються в офшорних зонах (Скачати)
Про Проект Концепції стратегії реалізації державної політики щодо боротьби з кіберзлочинністю в Україні (Скачати)
Кіберзлочинність як чинник державної інформаційної політики України (Скачати)
Координація діяльності правоохоронних органів та інформаційна безпека (Скачати)
Встановлення відповідальності за “комп’ютерні” злочини (Скачати)
Досвід реформування Служби безпеки Чеської Республіки: до проблеми реформування Воєнної організації України (Скачати)
Право власності в об’єктивному (Скачати)
Організована злочинність: актуальні проблеми процесу доказування (Скачати)
Розшук анонімів в оперативно-розшуковому процесі у боротьбі з організованою злочинністю (Скачати)
Проблемні питання взаємодії в розкритті злочинів (Скачати)
Адміністративні правопорушення в системі корупційних деліктів (Скачати)
Хабарництво як вид корупційного діяння (Скачати)
Стратегія боротьби спецслужб Ізраїлю з тероризмом (Скачати)
Психолого - тактичні аспекти розслідування злочинів, вчинених організованими угрупованнями (Скачати)
Аналіз міжнародного законодавства в галузі боротьби з нелегальним обігом наркотиків та їх вживанням (Скачати)
Бандитизм як кримінально-правове явище (Скачати)
Умисні вбивства, вчинені на замовлення: історія та сучасність (Скачати)
Взаємозв’язок організованої злочинності, “відмивання” доходів незаконного походження та “тіньової” економіки (Скачати)
Принципи та підходи управління фінансовими потоками за кордоном (кримінологічний аспект) (Скачати)
Бізнес в Internet. Правові аспекти (Скачати)
Професійна етика юриста. Загальне поняття про етику. Влада і етика. Професійні особливості роботи юриста (Скачати)
Цивільне право України – як галузь права (Скачати)
Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів (Скачати)
Роль і місце інституту, форми правління в процесі дослідження конституційно-правового регулювання та формування держави (Скачати)
Тлумачення норм права (Скачати)
Системи права і законодавства (Скачати)
Кримінальний кодекс (Скачати)
Ознайомлення учнів з окремими положеннями нового Кримінального кодексу України на прикладі уроку з Основ правознавства на тему Кримінальна відповідальність (Скачати)
Кримінальна відповідальність (Скачати)
Основні види правової відповідальності за якість продукції в СРСР (Скачати)
Основи адміністративного права (Скачати)
Податок на промисел (Скачати)
Адміністративно-правові норми і відносини (Скачати)
Юридична характеристика складу злочину ст. 60 "Диверсія (Скачати)
Юридичні особи як суб’єкт цивільних правовідносин (Скачати)
Конституційний статус Президента України, його соціально-політичне значення. Конституційний статус Кабінету Міністрів (Скачати)
Оволодіння правовими знаннями - основа формування професії юриста (Скачати)
Необхідна оборона (ст. 36, 37 КК України) (Скачати)
Предмет злочину (Скачати)
Необережність як форма вини (Скачати)
Історія вчень про злочинність (Скачати)
Побутове замовлення як вид підрядних правовідносин (Скачати)
Природа злочину, його визначення. Поняття про склад злочину, його структура (Скачати)
Поняття та значення складу злочину (Скачати)
Трудова дисципліна та її похідні (Скачати)
Міжнародне ліцензування (Скачати)
Цивільне право України. Норми цивільного права (Скачати)
Поняття господарського об’єднання. Законодавство про господарські об’єднання (Скачати)
Систематизація законодавства (Скачати)
Які завдання покладено на Прокуратуру України? (Скачати)
Завдання та діяльність цивільної оборони згідно Женевською Конвенцією (Скачати)
Види суб’єктів господарського права (Скачати)
Система оподаткування в Україні. Закон України “Про систему оподаткування” № 77/97-Р від 18.02.97 р. (Скачати)
Важливе рішення в регулюванні земельних відносин (Скачати)
Права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя (Скачати)
Підприємницька діяльність та її детальне законодавче регулювання (Скачати)
Системи законодавства: суть та співвідношення з системою права (Скачати)
Юридична природа договору майнового найму та його види в цивільному праві (Скачати)
Конституційне право України (Скачати)
Адвокат у кримінальному процесі (Скачати)
Аграрні правовідносини. Правове положення сільськогосподарських кооперативів (Скачати)
Представництво (довіреність) (Скачати)
Кримінальна відповідальність. Поняття злочину (Скачати)
Поняття про референдум. Види референдуму (Скачати)
Призначення житлового фонду України. Юридична класифікація жилих будинків і приміщень (Скачати)
Робота за сумісництвом. Тимчасове виконання обов'язків на посаді. Переведення на іншу роботу. Переміщення працівника на інше робоче місце. Відсторонення від роботи: поняття та значення (Скачати)
Рецепція римського права у Східній Європі (Скачати)
Конституційне повноваження Президента України (Скачати)
Правова поведінка. Правопорушення та юридична відповідальність (Скачати)
Проблема смертної кари в Україні (Скачати)
Основні засади місцевого самоврядування (Скачати)
Правовий захист працівників податкової служби (Скачати)
Конституція України – основа правової системи нашої держави (Скачати)
Теорії природного права та суспільного договору (Скачати)
Спадкування за законом і за заповітом. Реалізація норми права, правові відносини (Скачати)
Правосуддя України (Скачати)
Конституційне право України (Скачати)
Конституційний статус Кабінету Міністрів (Скачати)
Конституційне право — провідна галузь національного права України (Скачати)
Історія українських конституцій середини та другої половини ХІХ ст. Українська конституційно-правова думка ХХ ст. (Скачати)
Повноваження Кабінету Міністрів України (Скачати)
Захист в цивільному праві (Скачати)
Умови здійснення підприємництва. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності (Скачати)
Кримінальна відповідальність (Скачати)
Адвокат у кримінальному процесі (Скачати)
Аграрні правовідносини. Правове положення сільськогосподарських кооперативів (Скачати)
Конституційний статус Автономної Республіки Крим (Скачати)
Президент України (Скачати)
Президент у механізмі здійснення державної влади (Скачати)
Роздержавлення та приватизація (Скачати)
Юридичні особи. Поняття та ознаки юридичної особи (Скачати)
Гарантії права на працю і відпочинок (Скачати)
Види трудового договору (Скачати)
Види трудового договору (Скачати)
Виникнення правосуб'єктності підприємств: деякі питання. Формування і функціонування в Україні ринкової економічної системи (Скачати)
Аграрне право як самостійна галузь права (Скачати)
Судові витрати. Судові штрафи (Скачати)
Суб’єкт господарювання. Група суб’єктів господарювання (Скачати)
Право приватної власності фізичних осіб (Скачати)
Строки в цивільному праві (Скачати)
Закон, його природа (Скачати)
Захист цивільних прав (Скачати)
Теоретичні та практичні аспекти апеляційного і касаційного перегляду судових рішень в цивільному судочинстві (Скачати)
Конституційне врегулювання виборів і референдумів (Скачати)
Конституційні правовідносини (Скачати)
Правове регулювання ЗЕД (Скачати)
Учасники провадження в справах про адміністративне правопорушення. Стадії провадження справ про адміністративне правопорушення. Адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Характеристика протоколу про адміністративне правопорушення (Скачати)
Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні (Скачати)
Криміналістика (Скачати)
Межі та стадії негативної (ретроспективної) кримінальної відповідальності (Скачати)
Місце і роль права в системі соціальних норм (Скачати)
Майнові та земельні відносини, їх нормативно-правова база (Скачати)
Основи житлового права (Скачати)
Основи житлового права України (Скачати)
Основи земельного права України (Скачати)
Основи права (Скачати)
Шлюбно-сімейне право України: поняття і предмет правового регулювання (Скачати)
Порядок і правові наслідки оголошення громадянина померлим. Поняття, зміст та порядок укладення, зміни і розірвання договорів. Спадкування за заповітом (Скачати)
Основи трудового права України (Скачати)
Основні положення “Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби” (Скачати)
Відповідальність за порушення податкового законодавства (Скачати)
Поняття договору оренди. Порядок укладання договірної оренди. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди (Скачати)
Поняття та правовий статус державних службовців (Скачати)
Порядок укладання договору про матеріальну відповідальність (Скачати)
Право власності на природні ресурси (Скачати)
Право касаційного оскарження, рішення та порядок його реалізації (Скачати)
Конституційні гарантії та правове регулювання свободи совісті в Україні (Скачати)
Правове регулювання відносин власності. Правовий режим майна господарюючих суб'єктів (Скачати)
Конституція України - основне джерело конституційного права. Поняття виборчого права та виборчої системі України (Скачати)
Правове становище господарських судів (Скачати)
Принципи виборчого права в Україні (Скачати)
Принципи об’єктивного юридичного права: поняття, види (Скачати)
Припинення трудового договору за ініціативи працівника (Скачати)
Служба охорони громадського порядку (Скачати)
Статус засобів масової інформації в Україні. Конституційні правовідносини (Скачати)
Види зобов’язань в цивільному законодавстві (Скачати)
Оволодіння правовими знаннями - основа формування професії юриста (Скачати)
Шлюб неповнолітніх (Скачати)
Цивільно-правові угоди (Скачати)
Цивільно-правові відносини, їх виникнення, зміна та припинення (Скачати)
Терміни подання декларації на прибуток підприємства, особливості заповнення (Скачати)
Конституційне закріплення органів державної влади (Скачати)
Способи спостереження. Агрегатні індекси, які застосовуються правовою статистикою (Скачати)
Конституція про правовий статус особи в Україні (Скачати)
Поняття злочину, причетність до злочину (Скачати)
Актуальність римського права (Скачати)
Правова свідомість як основа. Правова культура в розбудові правової держави (Скачати)
Функції і принципи Конституції України (Скачати)
Прокуратура України. Статус, структура, функції (Скачати)
Правознавство, загальна термінологія (Скачати)
Судова система України (Скачати)
Речове право. Possessio(володіння) (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП