ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Збірник законів ”Кароліна” (Скачати)
Міжнародно-правове регулювання боротьби зі зміною клімату (Скачати)
Екологія і право (Скачати)
Основні документи, що стосуються розпорядження земельними ділянками та паями (Скачати)
Предмет науки криміналістики (Скачати)
Поняття і причини трудових спорів. Строки звернення за вирішенням трудових спорів. Поновлення на роботу неправильно звільнених працівників. Оплата за вимушений прогул. (Скачати)
Тенденції конституційного регулювання основних прав громадян в галузі культури, екології, соціально-економічних умов (Скачати)
Спадкове право України (Скачати)
Використання природних ресурсів суб’єктами господарювання на праві власності (Скачати)
Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища (Скачати)
Докази і доказування в цивільному процесі (Скачати)
Міжнародно-правове співробітництво держав з охорони повітряного простору та озонового шару (Скачати)
Процесуальна форма, відносини і гарантії кримінального процесу (Скачати)
Правова охорона Конституції і статус Конституційного Суду України (Скачати)
Конституція України – як основний закон держави (Скачати)
Розвиток кооперативного права в Україні (Скачати)
Інститут „перевезення” у митному праві (Скачати)
Інститут приватної власності, право власності і похідні від нього. (Скачати)
Договір оренди(найму) та його різновиди (Скачати)
Повноваження Верховної Ради (Скачати)
Права особи при затриманні (Скачати)
Законність та правопорядок (Скачати)
Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин. Індивідуальні та колективні трудові спори, порядок їх вирішення. Підприємець фізична особа. (Скачати)
Законність та правопорядок (Скачати)
Центральні органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України. (Скачати)
Права дітей. Проблеми і перспективи. (Скачати)
Правовий статус пацієнта. (Скачати)
Поняття і господарського права, ТзОВ, відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. (Скачати)
Особливості земельної реформи в Івано-Франківській області. (Скачати)
Перегляд справи за нововиявленими та винятковими обставинами (Скачати)
Автономна Республіка Крим (Скачати)
Апеляційна скарга (Скачати)
Форми cпівучасті (Скачати)
Суб`єкти і об`єкти сімейних правовідносин (Скачати)
Основні види державного устрою. Державний устрій України (Скачати)
Юридична освіта в Україні (Скачати)
Юридична освіта в Україні (Скачати)
Юридична відповідальність (Скачати)
Юридична освіта в Україні (Скачати)
Характеристика розвитку на українських землях еволюції процесуального права (Скачати)
Функції соціального забезпечення (Скачати)
Установчі документи господарських товариств (Скачати)
Тероризм у світовому масштабі і проблеми дотримання прав людини. Як боротися з тероризмом та як зменшити його рівень? (Скачати)
Першопочатковий етап розслідування грабежів та розбійних нападів (Скачати)
Правовий статус господарських судів (Скачати)
Приватизація: цілі, шляхи (Скачати)
Законодавча база правового регулювання економіки в Україні (Скачати)
Поняття законотворчості і законотворчий процес (Скачати)
Про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції (Скачати)
Договір франчайзингу (Скачати)
Юридична деонтологія (Скачати)
Виборча система України (Скачати)
Принципи цивільного процесуального права (Скачати)
Пенсії в Україні (Скачати)
Правове становище селянського (фермерського) господарства (Скачати)
Органи внутрішніх справ. Правова регламентація та концепція реформування (Скачати)
Юридична платформа ОУН (Скачати)
Юридичні особи як суб’єкт цивільних правовідносин. (Скачати)
Застава (Скачати)
Правоохоронні органи (Скачати)
Взаємозв'язок форм і методів в діяльності органів державної виконавчої влади. (Скачати)
ХУЛІГАНСТВО (Скачати)
Способи забезпечення виконання зобов'язань (Скачати)
Волосне управління і волосний суд по буржуазним реформам 60-х років 19-го століття (Скачати)
Конституційні права і свободи людини громадянина (Скачати)
Конституційно-правова відповідальність (Скачати)
Загальна характеристика права власності в Україні (Скачати)
Створення і установчі документи господарського товариства (Скачати)
Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі (Скачати)
Адвокат в кримінальному процесі (Скачати)
Принципи кримінального права (Скачати)
Необхідна оборона (Скачати)
Форми співучасті та види співучасників у злочині (Скачати)
Покарання за злочин (Скачати)
Форми співучасті (Скачати)
Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні (Скачати)
Загальний нагляд прокуратури (Скачати)
Значення об’єктивної сторони злочину для його кваліфікації (Скачати)
Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання (Скачати)
Суб’єктивна сторона складу злочину (Скачати)
Необережність як форма вини (Скачати)
Попереднє розслідування (Скачати)
Основи права (Скачати)
Повноваження Верховної Ради (Скачати)
Мажоритарні виборчі системи (Скачати)
Поняття підприємницького законодавства (Скачати)
Історія виникнення адвокатури та поняття “адвокатська таємниця”. (Скачати)
Поняття, форма та функції Конституції України (Скачати)
Президент України та його статус (Скачати)
Види об’єднань громадян (Скачати)
Права націй (Скачати)
Лицензування і передача технологій (Скачати)
Господарський договір (Скачати)
Правовий статус підприємств та їх організаційно правові форми (Скачати)
Конституційний суд України (Скачати)
Трудове право України (Скачати)
Загальне вчення про зобов’язання (Скачати)
Права дитини (Скачати)
Державне регулювання комерційної діяльності (Скачати)
Класифікація майна у міжнародному приватному праві (Скачати)
Поняття, предмет і система міжнародного приватного права (Скачати)
Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави (Скачати)
Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України (Скачати)
Поняття громадянства (Скачати)
Господарське право України (Скачати)
Цивільне право України (Скачати)
Правове становище потерпілого за кримінальним правом України (Скачати)
Застава у цивільному праві (Скачати)
Поняття і характеристика договору на надання посередницьких послуг (Скачати)
Правове регламентування діяльності акціонерних товариств та їх управлінського апарату. (Скачати)
Статути Кабінету Міністрів України. (Скачати)
Система права i законодавства (Скачати)
Правове регулювання земельних і сільськогосподарських відносин (Скачати)
Відповідальність за порушення податкового законодавства (Скачати)
Порядок ввозу в Україну автотранспортних засобів (Скачати)
Розгляд спорів з виконанням господарських договорів (Скачати)
Система господарського права і господарського законодавства. Характеристики правового статусу біржі. Порядок кредитування господарюючих суб’єктів банками (Скачати)
Господарські договори (Скачати)
Господарський договір (Скачати)
Правовий статус підприємств та їх організаційно правові форми. (Скачати)
Господарські товариства (Скачати)
Види суб’єктів господарського права (Скачати)
Поняття криміналістичної версії (Скачати)
Юридична характеристика складу злочину ст. 60 "Диверсія" (Скачати)
Криміналістичні версії (Скачати)
Судова балістика (Скачати)
Методики розслідування хуліганства (Скачати)
Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів (Скачати)
Розслідування крадіжок державного та громадського майна (Скачати)
Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи (Скачати)
Історія розвитку криміналістики в Україні (Скачати)
Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології (Скачати)
Правовий статус підприємств та їх організаційно правові форми. (Скачати)
Поняття та види цивільного судочинства. (Скачати)
Особисті немайнові відносини, як предмет цивільно-правового регулювання (Скачати)
Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав громадян (Скачати)
Права на чужі речі (Скачати)
Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України. (Скачати)
Принципи цивільного процесуального права (Скачати)
Підсудність і її види (Скачати)
Шпаргалки з цивільного права України (Скачати)
Захист права власності (Скачати)
Громадсько-процесуальні відносини (Скачати)
Нотаріат (Скачати)
Право власності юридичних осіб (Скачати)
Представництво. Види довіреностей (Скачати)
Благодійні організації (Скачати)
Здійснення і захист цивільних прав (Скачати)
Правове регулювання банкрутства (Скачати)
Договір постачання (Скачати)
Особливості окремих видів купівлі-продаж (Скачати)
Правові відносини: поняття, склад, елементи, види. (Скачати)
Право власності в Україні (Скачати)
Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів (Скачати)
Порядок реєстрації актів громадянського стану (Скачати)
Реєстрація актів громадянського стану (Скачати)
Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці (Скачати)
Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи (Скачати)
Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види (Скачати)
Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів (Скачати)
Неустойка в цивільному праві (Скачати)
Загальна характеристика Конституції України (Скачати)
Права і обов'язки сторін, що беруть участь в цивільному процесі (Скачати)
Веровний суд США (Скачати)
Судова система України (Скачати)
Об’єкти цивільних прав (Скачати)
Закон України "Про міліцію” (Скачати)
Конституційні засади виконавчої влади України (Скачати)
Право як загольносоціальне явище (Скачати)
Закон України "Про міліцію” (Скачати)
Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення на Україні (Скачати)
Спадкування за заповітом (Скачати)
Припинення адміністративних правопорушень (Скачати)
Адміністративно-правові методи (Скачати)
Виконавча влада. Поняття, функції і види діяльності (Скачати)
Обласні державні адміністрації як суб’єкти адміністративного права (Скачати)
Заключення контракта при пройомі на роботу (Скачати)
Правова охорона навколишнього природного середовища (Скачати)
Припинення адміністративних правопорушень (Скачати)
Припинення адміністративних правопорушень (Скачати)
Поняття та система цивільного права (Скачати)
Мотив та мета злочину (Скачати)
Мусульманське право (Скачати)
Виконання зобов’язання. Забезпечення виконання зобов’язання. (Скачати)
Проблеми реалізації принципу недоторканності суддів (Скачати)
Історія держави і права Куби (Скачати)
Процесуальні строки в цивільному процесі (Скачати)
Необережність та її види (Скачати)
Політична культура юриста (Скачати)
Поняття і предмет конституційного права (Скачати)
Боротьба з работоргівлею (Скачати)
Захисна промова адвоката в кримінальній справі в суді першої інстанції (Скачати)
Міжнародно-правовий режим Антарктики (Скачати)
Міжнародно-правовий режим Антарктики (Скачати)
Міжнародно-правовий режим Антарктики (Скачати)
Боротьба з работоргівлею (Скачати)
Правове виховання (Скачати)
Внесення змін до Конституції України, політична реформа (Скачати)
Громадяни як суб’єкти адміністративного процесу (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП