ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Декларування та митна брокерська діяльність (Скачати)
Державна виконавча служба в Україні – як нова інституція юстиції (Скачати)
Державна контрольно-ревізійна служба та її функції в господарському контексті та взаємодія з іншими контрольними органами (Скачати)
Я – громадянин України (Скачати)
Державний патент України (Скачати)
Юридична практична діяльність та її особливості (Скачати)
Юридична практика, особливість та його діяльність (Скачати)
Державотворчі процеси України” (1994-2001 рр.) (Скачати)
Характеристика цивільного права за законами Хаммурапі (Скачати)
Юридична відповідальність (Скачати)
Свобода особи та норми поведінки (Скачати)
Тенденції розвитку джерел права в Україні (Скачати)
Поняття громадянського суспільства, всеукраїнський референдум, гарантії місцевого самоврядування (Скачати)
Поняття та види співучасті (Скачати)
Місце і роль права і системі соціальних норм, поняття системи права як внутрішньої його організації, загальна характеристика основних галузей права України. (Скачати)
Об’єкти і правила впізнавального фотографування (Скачати)
Система обов'язків людини і громадянина. Система прав дитини. Релігійні права дитини: теоретичні та практичні аспекти (Скачати)
Сутність та обов’язковість судового рішення (Скачати)
Загальні положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. (Скачати)
Закони як джерело цивільного права України (Скачати)
Проблеми зміцнення законності і правопорядку. Чинники, що впливають на рівень законності і правопорядку в суспільстві (Скачати)
Шлюбний договір (контракт) (Скачати)
Кодекс про шлюб та сім’ю України (Скачати)
Склад злочину (Скачати)
Соціальні проблеми реформування аграрного сектора національної економіки – законодавча база (Скачати)
Cуб’єкти інвестиційного процесу (Скачати)
Законодавче регулювання страхової діяльності (Скачати)
Місцеві суди, їх склад та повноваження. (Скачати)
Правочини. (Скачати)
Органи внутрішніх справ та служби безпеки України (Скачати)
Сторони в цивільному процесі (Скачати)
Тлумачення норм права (Скачати)
Принципи та функції права (Скачати)
Правове регулювання договору підряду (Скачати)
Прокуратура в Україні (Скачати)
Правова соціологія як складова правознавства (Скачати)
Правовий статус суддів України. (Скачати)
Суди загальної юрисдикції в Україні. Поняття та система судів загальної юрисдикції. Спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції. (Скачати)
Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація. (Скачати)
Судова влада в Україні. Суд і правосуддя. (Скачати)
Конституційні засади ( принципи ) здійснення правосуддя ( судочинства) (Скачати)
Злочини проти волі особи (Скачати)
Адвокатура в Україні (Скачати)
Судові та інші правоохоронні органи як навчальна дисципліна, предмет та система. Основні поняття курсу Судові та правоохоронні органи (Скачати)
Органи нотаріату в Україні (Скачати)
Конституційний суд України (Скачати)
Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності (Скачати)
Правове регулювання договору комісії (Скачати)
Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків (Скачати)
Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством (Скачати)
Хабар: поняття, склад злочину, види (Скачати)
Соціально-економічні протиріччя сучасного етапу розвитку держави та їх вплив на злочинність (Скачати)
Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства (Скачати)
Чинність кримінальної відповідальності в просторі та часі (Скачати)
Криміналістична методика (Скачати)
Судово-економічні дослідження (Скачати)
Система злочинів у КК України (Скачати)
Аліментні правовідносини між подружжям. (Скачати)
Правові наслідки невиконання або неналежного виконання цивільного обов’язку. (Скачати)
Поняття і сутність місцевого управління та самоврядування в зарубіжних країнах на прикладі США (Скачати)
Завдання криміналістики на сучасному етапі, правові і етичні засади криміналістичної тактики, основні ознаки, які свідчать про замовлений характер вбивства, особливість вчинення злочину та особи злочинця. (Скачати)
Зміст та особливості управління органами розслідування ОВС (Скачати)
Злочини проти статевої свободи (Скачати)
Організована злочинність, її особливості і небезпека для бізнесу (Скачати)
Зупинення та закінчення досудового слідства (Скачати)
Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин (Скачати)
Загальні поняття про адміністративну відповідальність, адміністративна відповідальність неповнолітніх. (Скачати)
Законодавчий процес і його стадії (Скачати)
Закон про кримінальну відповідальність та його тлумачення (Скачати)
Суб’єкти цивільних прав та обов’язків. Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин (Скачати)
Закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку (Скачати)
Завідомо незаконні затримання, привід або арешт (Скачати)
Допит свідків і потерпілих (Скачати)
Елементи процесу доказування в кримінальному процесі (Скачати)
Допит свідків і потерпілих (Скачати)
Докази та їх класифікація (Скачати)
Договір майнового найму (Скачати)
Гарантії забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень в Україні (Скачати)
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (Скачати)
Юридичні особи (Скачати)
Вина та її форми (Скачати)
Апарат Президента України (Скачати)
Соціальна дія права (Скачати)
Матеріальна відповідальність: ознаки, функції, задачі і правове значення, визначення розмірів (Скачати)
Предмет, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики (Скачати)
Державна форма власності: види, суб’єкти, об’єкти (Скачати)
Шпаргалка з цивільно-процесуального права (Скачати)
Види складу злочину та їх значення для кваліфікації (Скачати)
Договір підряду (Скачати)
Договір купівлі-продажу (Скачати)
Господарські товариства як юридичні особи (Скачати)
Реалізація норм права (Скачати)
Cторони в цивільному процесі (Скачати)
Поняття місцевого управління і самоврядування, історія розвитку, види, концепції, сучасна практика, Європейська Хартія місцевого самоврядування. (Скачати)
Юридична відповідальність (Скачати)
Державне управління в галузі транспорту (Скачати)
Правові основи функціонування трубопровідного транспорту (Скачати)
Шпаргалка по кримінальному праву (Скачати)
Наука фінансового права, предмет, методологія, основні етапи розвитку (Скачати)
Місце і роль права в системі соціальних норм, поняття системи права як внутрішньої його організації, загальна характеристика основних галузей права України. (Скачати)
Державна зрада (Скачати)
Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (Скачати)
Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України (Скачати)
Погашення та зняття судимості. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (Скачати)
Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності (Скачати)
Види покарань. Призначення покарання. Позбавлення волі на певний строк Арешт Громадські та виправні роботи Штраф (Скачати)
Примусове лікування. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру.Загальні положення до розділу (Скачати)
Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру (Скачати)
Строки погашення судимості. Зняття судимості Обчислення строків погашення судимості (Скачати)
Амністія. Правові наслідки судимості Помилування (Скачати)
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування Звільнення від покарання за хворобою (Скачати)
Поняття співучасті (Скачати)
Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією (Скачати)
Кримінальна відповідальність співучасників. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої (Скачати)
Найманство (Скачати)
Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. Піратство (Скачати)
Геноцид.Посягання на життя представника іноземної держави (Скачати)
Застосування зброї масового знищення. Екоцид Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення (Скачати)
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Пропаганда війни (Скачати)
Добровільна здача в полон. Насильство над населенням у районі воєнних дій Мародерство Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні (Скачати)
Недбале ставлення до військової служби.Самовільне залишення поля бою. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни. Бездіяльність військової влади (Скачати)
Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (Скачати)
Порушення статутних правил несення прикордонної служби. Порушення статутних правил внутрішньої служби. Порушеная статутних правил несення бойового чергування (Скачати)
Порушення правил кораблеводіння. Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (Скачати)
Порушення правил водіння або експлуатації машин. Порушення правил польотів або підготовки до них (Скачати)
Марнотратство або втрата військового майна. Порушення правил поводження зі зброєю (Скачати)
Умисне знищення або пошкодження військового майна. Необережне знищення або пошкодження військового майна (Скачати)
Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин. (Скачати)
Дезертирство. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом (Скачати)
Самовільне залишення військової частини або місця служби (Скачати)
Погроза або насильство щодо начальника. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями (Скачати)
Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків (Скачати)
Непокора (Скачати)
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (Скачати)
Втручання в діяльність захисника чи представника особи. Умисне знищення або пошкодження майна Погроза або насильство щодо захисника (Скачати)
Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи. Порушення правил адміністративного нагляду Втеча з місця позбавлення волі Дії, що дезорганізують роботу виправних установ (Скачати)
Розголошення даних досудового слідства або дізнання. Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі Приховування майна (Скачати)
Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків (Скачати)
Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист. Невиконання судового рішення (Скачати)
Умисне знищення або пошкодження майна судді. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист Посягання на життя судді (Скачати)
Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку. Погроза або насильство щодо судді, . Втручання в діяльність судових органів (Скачати)
Злочини проти правосуддя (Скачати)
Одержання хабара (Скачати)
Службове підроблення. Службова недбалість (Скачати)
Зловживання владою або службовим становищем (Скачати)
Злочини у сфері службової діяльності (Скачати)
Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (Скачати)
Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.Умисне пошкодження ліній зв’язку (Скачати)
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів (Скачати)
Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження (Скачати)
Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (Скачати)
Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. (Скачати)
Посягання на життя працівника правоохоронного органу.Погроза або насильство щодо службової особи Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника (Скачати)
Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (Скачати)
Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві (Скачати)
Злочини проти авторитету органів держав ної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян (Скачати)
Ухилення від призову на строкову військову службу. Ухилення від призову за мобілізацією (Скачати)
Порушення правил міжнародних польоте (Скачати)
Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки (Скачати)
Незаконне перетинання державного кордону (Скачати)
Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави (Скачати)
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (Скачати)
Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів. Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами Порушення правил боротьби з епідеміями (Скачати)
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин (Скачати)
Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів (Скачати)
Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (Скачати)
Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів (Скачати)
Викрадення, привласнення, вимагання технічного майна. (Скачати)
Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (Скачати)
Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (Скачати)
Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (Скачати)
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (Скачати)
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (Скачати)
Створення або утримання місць розпусти і звідництво. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією (Скачати)
Жорстоке поводження з тваринами. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (Скачати)
Хуліганство. Нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури Наруга над могилою (Скачати)
Злочини проти громадського порядку та моральності (Скачати)
Порушення чинних на транспорті правил. Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів (Скачати)
Незаконне заволодіння транспортним засобом. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (Скачати)
Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху (Скачати)
Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (Скачати)
Порушення правил повітряних польотів. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда. Порушення правил використання повітряного простору (Скачати)
Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків (Скачати)
Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (Скачати)
Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (Скачати)
Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної’експлуатації будівель і споруд (Скачати)
Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (Скачати)
Незаконне перевезення на повітряному суди; вибухових або легкозаймистих речовин. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (Скачати)
Порушення вимог законодавства про охорону праці (Скачати)
Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали. Незаконне ввезення на територію. України відходів і вторинної сировини (Скачати)
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (Скачати)
Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення (Скачати)
Терористичний акт . Бандитизм (Скачати)
Злочини проти громадської безпеки (Скачати)
Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля. Безгосподарське використання земель (Скачати)
Порушення ветеринарних правил. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (Скачати)
Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (Скачати)
Незаконне полювання (Скачати)
Незаконна порубка лісу. Порушення законодавства про захист рослин (Скачати)
Порушення законодавства про континентальний шельф України. Знищення або пошкодження лісових масивів (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП