ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Загальна теорія організації інформаційної безпеки щодо захисту інформації в автоматизованих системах від злочинних посягань (Скачати)
Теоретичні проблеми сучасного погляду на розвиток кримінології (Скачати)
Техніка протидії організованій злочинності (активно-імпульсні прилади нічного бачення) (Скачати)
Технологія використання інформації для корегування управлінських рішень (Скачати)
Торгівля жінками як прояв кримінального бізнесу (Скачати)
Торгівля людьми як прояв транснаціональної організованої злочинності (Скачати)
У боротьбі з організованою злочинністю та корупцією важливі конкретні дії (Скачати)
Умисні вбивства, вчинені на замовлення: історія та сучасність (Скачати)
Умови та причини, що сприяють організованій злочинності (Скачати)
Управлінській підхід до вивчення системи забезпечення національної безпеки України (Скачати)
Участь іноземних розвідувальних відомств у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю і тероризмом (Скачати)
Участь перекладача в ході допиту членів злочинних угруповань (Скачати)
Фактори, що сприяють “тінізації” економіки у трансформаційному суспільстві (Скачати)
Феномен – організована злочинність (Скачати)
Хабарництво як вид корупційного діяння (Скачати)
Центральне бюро розслідувань – cтратегічний елемент системи внутрішньої безпеки України (Скачати)
Чи дійсно потрібен новий закон про протидію корупції? (Скачати)
Чи захищені права, честь та гідність біженців і осіб, які шукають притулок в Україні (Скачати)
Шахрайство – корисливий злочин проти власності: історія та сьогодення (Скачати)
Швейцарія та організована злочинність: еволюція від політики замовчування до активної протидії (Скачати)
Швейцарія та організована злочинність: еволюція від політики замовчування до активної протидії (Скачати)
Шляхи вирішення нагальних проблем у кредитно-фінансовій та банківській сферах держави (Скачати)
Предмет, система та основні поняття курсу “організація судових та правоохоронних органів” (Скачати)
Судова влада та органи, що її здійснюють (Скачати)
Засади судочинства. Судова система (Скачати)
Засади судочинства. Судова система (Скачати)
Місцеві суди (Скачати)
Статус суддів (Скачати)
Прокуратура України (Скачати)
Адвокатура України (Скачати)
Органи внутрішніх справ України (Скачати)
Органи попереднього розслідування (Скачати)
Органи та установи юстиції (Скачати)
Предмет спеціальної тактики підрозділів податкової міліції. Сили та засоби податкової міліції дпа України (Скачати)
Чергові частини підрозділів податкової міліції, їх основне завдання та організація роботи (Скачати)
Чергові частини підрозділів податкової міліції, їх основне завдання та організація роботи (Скачати)
Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків (Скачати)
Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків (Скачати)
Тактика проведення опитувань та бесід оперативними працівниками при розкритті злочинів та розслідуванні податкових злочинів (Скачати)
Тактика документування протиправної діяльності розроблюваних осіб за допомогою оперативно-технічних засобів (Скачати)
Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування (Скачати)
Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування (Скачати)
Тактика проведення обшуків працівниками податкової міліції (Скачати)
Тактика проведення виїмки при розслідуванні податкових злочинів, слідчий огляд документів (Скачати)
Тактика проведення допитів працівниками податкової міліції (Скачати)
Тактика проведення допитів працівниками податкової міліції (Скачати)
Тактика розкриття і розслідування податкових злочинів, скоєних із застосуванням комп`ютерних технологій (Скачати)
Тактика розкриття і розслідування податкових злочинів, скоєних із застосуванням комп`ютерних технологій (Скачати)
Юридичні особи в міжнародному комерційному праві (Скачати)
Поняття комерсанта і торгової угоди в міжнародному комерційному праві (Скачати)
Права і обов’язки комерсанта (Скачати)
Торгова реєстрація (Скачати)
Джерела міжнародного комерційного права (Скачати)
Державне регулювання міжнародної комерційної діяльності (Скачати)
Недержавне регулювання міжнародної комерційної діяльності (Скачати)
Контрактне регулювання міжнародної комерційної діяльності (Скачати)
Арбітражне регулювання міжнародної комерційної діяльності (Скачати)
Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ (Скачати)
Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (Скачати)
Арбітражна угода та компетенція Міжнародного комерційного арбітражного суду (Скачати)
Головні принципи міжнародного права комерційної діяльності (Скачати)
Міжнародне комерційне право як галузь права (Скачати)
Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин (Скачати)
Проблемні питання взаємодії Президента України з органами виконавчої та судової влади: правовий аспект (Скачати)
Конституційні основи компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим (Скачати)
Економіко – правові аспекти вступу України до Світової організації торгівлі (Скачати)
До раціоналізації законодавчого процесу ( методичні питання ) (Скачати)
Актуальні проблеми імплементації міжнародного гуманітарного права в національне законодавство (Скачати)
Організаційно-правові питання взаємодії міністерств як центральних органів виконавчої влади з іншими органами виконавчої влади (Скачати)
Економіко – правові аспекти реалізації інвестиційної політики Китайської Народної Республіки як позитивний досвід для України (Скачати)
Розвиток малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення (Скачати)
Платники податків як суб’єкти податкових правопорушень (теоретичні проблеми) (Скачати)
Історія розвитку системи органів державного управління України (Скачати)
Сутність державного фінансового контролю як державно-управлінської категорії (Скачати)
Договір страхування: поняття та умови (Скачати)
До раціоналізації законодавчого процесу (методичні питання) (Скачати)
Взаємодія президента України з органами виконавчої та судової влади: правовий аспект (Скачати)
Конституційні основи компетенції верховної ради автономної республіки Крим (Скачати)
Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин (Скачати)
Розвиток малого підприємництва в Україні (до проблеми організаційно-правового забезпечення) (Скачати)
Платники податків як суб’єкти податкових правопорушень (теоретичні проблеми) (Скачати)
Сутність державного фінансового контролю як державно-управлінської категорії (Скачати)
Договір страхування: поняття та умови (Скачати)
Обов’язкове медичне страхування в Україні: передумови та перспективи законодавчої регламентації (Скачати)
Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав (Скачати)
Правовий статус конфіденційної інформації за законодавством України (Скачати)
Юридично-технічні аспекти чинності та дії актів делегованого законодавства в Україні (Скачати)
До становлення парламентсько-президентської форми правління в Україні (Скачати)
Актуальні питання правового статусу приватного підприємства в Україні (Скачати)
Кримінально-правове забезпечення свободи прижиттєвого донорства органів і тканин людини при трансплантації в Україні (Скачати)
Деякі питання реалізації права власності іноземними інвесторами (Скачати)
Соціальні відносини як об’єкт правового регулювання в соціальній правовій державі (Скачати)
Система податкових складів та режим відстрочення сплати акцизних зборів у законодавстві держав-членів європейських співтовариств (Скачати)
Обов’язкове медичне страхування в Україні: передумови та перспективи законодавчої регламентації (Скачати)
Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав (Скачати)
Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управлінні економікою України (Скачати)
Проблеми конституційної реформи (Скачати)
Правовий статус конфіденційної інформації за законодавством України (Скачати)
Деякі юридико-технічні питання чинності та дії актів делегованого законодавства в Україні (Скачати)
Актуальні питання щодо правового статусу приватного підприємства в Україні (Скачати)
Кримінально-правове забезпечення свободи прижиттєвого донорства органів і тканин людини при трансплантації в Україні (Скачати)
Військове правосуддя і спеціалізація судів загальної юрисдикції (Скачати)
Реалізація права власності іноземними інвесторами (Скачати)
Соціальні відносини як об’єкт правового регулювання в соціальній правовій державі (Скачати)
Система податкових складів та режим відстрочення сплати акцизних зборів в законодавстві держав-членів Європейських Співтовариств (Скачати)
До становлення парламентсько-президентської форми правління в Україні (Скачати)
Соціальна безпека перехідного суспільства в контексті глобалізації (Скачати)
Економіко-правові аспекти реалізації інвестиційної політики китайської народної республіки як позитивний досвід для України (Скачати)
Соціальна безпека перехідного суспільства в контексті глобалізації (Скачати)
Економіко-правові аспекти вступу України до світової організації торгівлі (Скачати)
Актуальні проблеми імплементації міжнародного гуманітарного права в національне законодавство (Скачати)
Організаційно-правові питання взаємодії міністерств як центральних органів виконавчої влади з іншими органами виконавчої влади (Скачати)
Право на страйк в Україні і постсоціалістичних країнах: порівняльно-правовий аспект (Скачати)
Історія розвитку системи органів державного управління України (Скачати)
Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управлінні економікою України (Скачати)
Військове правосуддя і спеціалізація судів загальної юрисдикції (Скачати)
Проблеми конституційної реформи (Скачати)
Міжнародні економічні організації в системі ООН (Скачати)
Європейське економічне співтовариство та Європейський Союз у системі міжнародних економічних відносин (Скачати)
Регіональні економічні організації на пострадянському просторі (Скачати)
ТНК та їх роль у системі міжнародних економічних відносин. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК (Скачати)
Поняття та значення міжнародних економічних договорів (Скачати)
Правове регулювання відносин у межах міжнародних економічних договорів (Скачати)
Види міжнародних економічних договорів (Скачати)
Міжнародно-правове регулювання порядку укладення міжнародних економічних договорів (Скачати)
Правові основи забезпечення виконання зобов’язань міжнародних економічних договорів. Засоби забезпечення вирішення спорів, що виникають у межах міжнародних економічних договорів. Міжнародний арбітраж — один із засобів розв’язання міжнародних економічних спорів (Скачати)
Міжнародне торговельне право — складова міжнародного економічного права (Скачати)
Порядок укладення договору міжнародної купівлі-продажу товарів. Світова організація торгівлі як міжнародна економічна організація (Скачати)
Міжнародні товарні організації (Скачати)
Поняття міжнародного митного права. Джерела міжнародного митного права (Скачати)
Організаційно-правові форми міжнародного митного співробітництва (Скачати)
Поняття та джерела міжнародного валютного права. Організаційно-правовий механізм міжнародної валютної системи (Скачати)
Сутність міжнародного інвестиційного права та його джерел (Скачати)
Міжнародні договори як джерело інвестиційного права (Скачати)
Поняття та джерела міжнародного транспортного права (Скачати)
Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва в галузі промисловості. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва в галузі сільського господарства (Скачати)
Міжнародно-правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва (Скачати)
Порядок укладання Україною міжнародних економічних договорів України (Скачати)
Виконання міжнародних договорів Україною (Скачати)
Значення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні (Скачати)
Загальна характеристика Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Скачати)
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Значення митної діяльності та законодавство про неї. Державна митна служба та її правовий статус (Скачати)
Митний кодекс України — основа правового регулювання митної справи в Україні (Скачати)
Правове регулювання обкладання митом товарів та інших предметів (Скачати)
Загальні положення з питань валютного регулювання (Скачати)
Роль державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю (Скачати)
Значення інвестицій та їх правове регулювання відповідно до законодавства України (Скачати)
Сутність Державної програми заохочення іноземних інвестицій в Україні (Скачати)
Особливості режиму іноземних інвестицій на території України (Скачати)
Загальна характеристика законодавства, що регулює спори у сфері зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України (Скачати)
Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва (Скачати)
Поняття міжнародного економічного права (Скачати)
Загальні питання гармонізації (Скачати)
Зближення європейського права із законодавством України. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу (Скачати)
Поняття та система джерел міжнародного економічного права. Міжнародні економічні договори — основне джерело МЕП. Характеристика інших джерел міжнародного економічного права (Скачати)
Поняття та система принципів міжнародного економічного права. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного економічного права (Скачати)
Характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного права (Скачати)
Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права (Скачати)
Поняття міжнародної економічної організації та її правовий статус (Скачати)
Правове регулювання міжнародних річкових перевезень. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень (Скачати)
Міжнародні економічні відносини, їх зміст і значення (Скачати)
Методологія юридичної деонтології (Скачати)
Предмет юридичної деонтології (Скачати)
Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології (Скачати)
Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою (Скачати)
Деонтологічна правосвідомість та обов'язки юриста (Скачати)
Аспекти духовно-національного почуття юриста (Скачати)
Аспекти морально-правового почуття юриста (Скачати)
Аспекти психолого-правового почуття юриста (Скачати)
Аспекти професійного почуття юриста (Скачати)
Онтологія та деонтологія юриста (Скачати)
Духовно-національні виміри юридичної діяльності (Скачати)
Морально-правові виміри юридичної діяльності (Скачати)
Психолого-естетичні виміри юридичної діяльності (Скачати)
Службово-функціональні виміри юридичної діяльності (Скачати)
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері доступу громадян до інформації як засіб боротьби з корупцією (Скачати)
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення внутрішньої безпеки (Скачати)
Актуальні питання процесуального порядку продовження строків тримання під вартою (Скачати)
Деякі аспекти удосконалення та оптимізації національної системи протидії організованому наркобізнесу і наркоманіям (Скачати)
Боротьба з корупцією в органах державної влади й управління (Скачати)
Боротьба з організованою злочинністю у фінансово-кредитній сфері держави (Скачати)
Вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (Скачати)
Вдосконалення нормативно-правової регламентації слідчих дій – перспективний напрям у захисті особистих і публічних інтересів в ході протидії організованій злочинній діяльності (Скачати)
Взаємодія органів міліції та органів фінансового контролю у протидії зловживанням і корупційним явищам у сфері державних закупівель (Скачати)
Вибір ефективної наркотичної політики України – шлях збереження генофонду нації (Скачати)
Визначення змістовних ознак та основних складових явища організованої злочинності (Скачати)
Визначення поняття “жертва-посередник” при вчиненні актів тероризму (Скачати)
Щодо встановлення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору 1932–1933 років в Україні та Голокосту єврейського народу (до проекту Закону України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України”* ) (Скачати)
Законодавство про захист свідків та потерпілих від організованих злочинних посягань (порівняльний аналіз) (Скачати)
Проблеми застосування антитерористичного законодавства України і шляхи його вдосконалення (Скачати)
Зростання масштабів криміналізації та корупціїзації податку на додану вартість (Скачати)
Кваліфікація злочинних діянь, що вчинюються організованими об’єднаннями (Скачати)
Контрабанда трансплантаційних органів та інших анатомічних матеріалів людини – сумна реалія сьогодення (Скачати)
Контроль діяльності учасників фінансового ринку України як елемент у боротьбі зі злочинністю (Скачати)
Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, поєднане з вбивством (Скачати)
Кримінальна та корупційна віктимізація: крос-національні порівняння (Скачати)
Кримінологічний аспект стратегії формування та розвитку електронного банкінгу (Скачати)
Критерії оцінки діяльності системи МВС України: окремі проблеми розробки та впровадження (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП