ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Міжвідомча інформаційна взаємодія органів сектору безпеки України (Скачати)
Міжнародний досвід боротьби з кримінальними іммігрантами (Скачати)
Навчальний посібник “Комп’ютерна етика” – важливий крок на шляху правового регулювання етики комп’ютерних відношень в Інтернет-середовищі (Скачати)
Об’єкти оперативно-профілактичного впливу у боротьбі з організованими формами злочинності (Скачати)
Обґрунтування рішень про застосування примусових заходів у кримінальних справах про організовану злочинність (Скачати)
Окремі аспекти запобігання корупції в системі державної служби України (Скачати)
Окремі прояви організованої злочинності у сфері страхування зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Оперативно-розшукові заходи: удосконалення правового регулювання (Скачати)
Основний напрям вдосконалення законодавства по боротьбі з організованою злочинністю (Скачати)
Особливості боротьби з проявами організованої злочинності у нафтогазовій галузі України (Скачати)
Передумови виникнення корупції та окремі недоліки щодо боротьби з нею (Скачати)
Окремі питання попереджувальної діяльності прокуратури щодо протидії організованій злочинності (Скачати)
Практика призначення покарання за зґвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, поєднане з вбивством (Скачати)
Попередження злочинів підрозділами ДСБЕЗ як форма протидії протиправним проявам в бюджетній сфері економіки (Скачати)
Посилення боротьби з корупцією як одна з проблем вдосконалення оперативно-розшукової діяльності (Скачати)
Принципи кримінального процесу (Скачати)
Правила формування кримінальної справи (Скачати)
Правові аспекти створення єдиної комп’ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю в Україні (Скачати)
Правові та організаційні заходи боротьби з піратством (Скачати)
Проблеми здійснення захисту на стадії досудового слідства у кримінальних справах про організовані злочинні об’єднання (Скачати)
Концептуальні проблеми корупції: аналіз ситуації в країнах на стадії їх трансформаційного переходу до ринкової економіки (Скачати)
Проблеми оцінки та ставлення до процесуальної діяльності слідчого (Скачати)
Проблеми реалізації в Україні положень Конвенції про кіберзлочинність у контексті міжнародної співпраці (Скачати)
Протидія корупційним проявам у сфері користування чужою земельною ділянкою для забудови (Скачати)
Поняття і сутність кримінального процесу (Скачати)
Поняття і сутність кримінального процесу (Скачати)
Суб'єкти кримінального процесу (Скачати)
Суб'єкти кримінального процесу (Скачати)
Заходи процесуального примусу (Скачати)
Заходи процесуального примусу (Скачати)
Порушення кримінальної справи (Скачати)
Досудове розслідування: поняття, зміст, форми та загальні положення (Скачати)
Слідчі дії (Скачати)
Притягнення особи як обвинуваченого (Скачати)
Притягнення особи як обвинуваченого (Скачати)
Зупинення досудового слідства (Скачати)
Закінчення досудового слідства (Скачати)
Закінчення досудового слідства (Скачати)
Підсудність. Попередній розгляд справи суддею (Скачати)
Судовий розгляд кримінальної справи (Скачати)
Судовий розгляд кримінальної справи (Скачати)
Провадження справ в апеляційній інстанції (Скачати)
Провадження справ в апеляційній інстанції (Скачати)
Касаційне провадження (Скачати)
Касаційне провадження (Скачати)
Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження. Перегляд судових рішень із підстав неправильного застосування (Скачати)
Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження (Скачати)
Виконання вироку (Скачати)
Виконання вироку (Скачати)
Провадженя у кримінальних справах про злочини, вчинені неповнолітніми (Скачати)
Стан та перспективи розвитку міжнародного співробітництва у сфері протидії нелегальному автомобільному бізнесу (Скачати)
Службова недбалість як передумова корупції та організованої злочинності (Скачати)
Місце спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБ України у протидії транснаціональному наркобізнесу (Скачати)
Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні (Скачати)
Створення Єдиного державного демографічного реєстру – необхідна передумова боротьби з корупцією та організованою злочинністю (Скачати)
Суспільні трансформації та корупція: проблема взаємообумовленості (Скачати)
Тенденції розвитку шахрайства на ринку нерухомості (Скачати)
Тенденції формування національної антинаркотичної політики України (Скачати)
Удосконалення паспортної системи як захід попередження торгівлі людьми (Скачати)
Форма закінчення розслідування нововиявлених обставин вчинення злочину (Скачати)
Господарське судочинство в системі господарського права України (Скачати)
Проблеми правового врегулювання господарських спорів в Україні (Скачати)
Господарські спори: поняття, види, правова характеристика (Скачати)
Підвідомчість та підсудність спорів господарським судам (Скачати)
Порушення провадження по справі в господарському процесі (Скачати)
Підготовка справи до розгляду в засіданні господарського суду (Скачати)
Вирішення спорів в господарському суді (Скачати)
Судове рішення в господарському суді першої інстанції (Скачати)
Перегляд рішень господарського суду в апеляційному і касаційному порядку та в силу нововиявлених обставин (Скачати)
Підстави та порядок виникнення права природокористування. Підстави та порядок припинення, зупинення, зміни права природокористування (Скачати)
Cоціально-правова держава як головна передумови ефективної реалізації прав людини (Скачати)
Безпека ігрового бізнесу України (Скачати)
Правове регулювання доступу до інформації в Україні (Скачати)
Принцип пріоритету права людини на життя і здоров'я перед правом на охорону власності (Скачати)
Значення політичних комунікацій у здійсненні державного управління (Скачати)
Боротьба з корупцією в Україні у сфері доступу громадян до інформації (Скачати)
Народ і влада: пошуки балансу інтересів (Скачати)
Укладення шлюбу за українським звичаєвим правом (Скачати)
Українські проекти на пострадянському просторі (Скачати)
Адміністративний контролінг як спосіб охорони суб'єктів права власності (Скачати)
Громадська думка як чинник демократизації політичної системи України (Скачати)
Принципи однакового ставлення та заборона дискримінації за ознакою статі в галузі праці (Скачати)
Третейські суди: питання вдосконалення статусу і порядку функціонування (Скачати)
Ефективність діяльності суб'єктів владних повноважень із охорони суб'єктів права власності (Скачати)
Звичаєво-правові засади трудового найму в українському селі (Скачати)
Характерні особливості конкурентної розвідки та промислового шпигунства (Скачати)
Приватна охоронна структура як соціальна необхідність держави (Скачати)
Екологічне право України: сучасний етап (Скачати)
Законний правовий режим майна подружжя. Правовий режим майна подружжя за шлюбним контрактом (Скачати)
Конституція та розвиток господарського законодавства. Порядок створення та функціонування товариства з обмеженою відповідальністю. Право колективної власності (Скачати)
Конституційні обов’язки громадян (Скачати)
Автономна Республіка Крим (Скачати)
Адміністративно-правові заходи боротьби з дрібним хуліганством (Скачати)
Адміністративно-правові заходи боротьби з пияцтвом та алкоголізмом (Скачати)
Адміністративно-правові заходи боротьби з правопорушеннями неповнолітніх (Скачати)
Акти управління в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ (Скачати)
Відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації (Скачати)
Відповідальність за порушення правил дозвільної системи (Скачати)
Взаємодія органів внутрішніх справ на транспорті з територіальними органами, адміністрацією і громадськими організаціями транспортних підприємств (Скачати)
Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими державними органами щодо охорони громадського порядку в надзвичайних умовах (Скачати)
Види адміністративної діяльності органів внутрішніх справ (Скачати)
Використання паспортної, реєстраційної та міграційної роботи при охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю (Скачати)
Діяльність органів внутрішніх справ при надзвичайному стані (Скачати)
Державна влада як інститут конституційного права (Скачати)
Джерела конституційного права (Скачати)
Завдання служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі (Скачати)
Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії (Скачати)
Загальна теорія і стан парламентаризму (Скачати)
Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації (Скачати)
Зміст та основи організації служби охорони громадського порядку та громадської безпеки (Скачати)
Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб (Скачати)
Конституційні загальні засади закріплення, організації і здійснення державної влади в Україні (Скачати)
Конституційні основи державного ладу України (Скачати)
Конституційне право — галузь національного права України (Скачати)
Конституційне право як наука і навчальна дисципліна (Скачати)
Конституційний склад і структура Верховної Ради України (Скачати)
Конституційний Суд України (Скачати)
Конституційно-правові відносини (Скачати)
Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України (Скачати)
Конституція - Основний Закон держави (Скачати)
Контроль за додержанням законодавства про свободу совісті і релігійні організації (Скачати)
Контроль за дорожніми умовами і регулювання руху. Контроль за допуском до управління транспортними засобами (Скачати)
Нагляд за технічним станом транспортних засобів. Нагляд за технічним станом транспортних засобів (Скачати)
Облік та аналіз дорожньо-транспортних подій. Адміністративна відповідальність за порушення правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху (Скачати)
Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції (Скачати)
Організаційно-тактичні форми боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку (Скачати)
Організація діяльності міліції по охороні та утриманню затриманих та взятих під варту осіб (Скачати)
Організація обліку та контролю за об'єктами дозвільної системи (Скачати)
Організація охорони об'єктів підрозділами Державної служби охорони (Скачати)
Організація роботи органів Державного пожежного нагляду України (Скачати)
Організація роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції (Скачати)
Організація служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі (Скачати)
Органи правосуддя в Україні (Скачати)
Основні завдання, принципи та організація роботи чергової частини. Система чергових частин (Скачати)
Основні методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ (Скачати)
Основні форми діяльності Верховної Ради України. Законодавчий процес та інші парламентські процедури (Скачати)
Особливості забезпечення охорони правопорядку органами внутрішніх справ на транспорті (Скачати)
Особливості організації діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах (Скачати)
Особливості реалізації функцій управління в органах внутрішніх справ на транспорті (Скачати)
Парламент – Верховна Рада України –єдиний орган законодавчої влади України (Скачати)
Патрульно-постова служба міліції (Скачати)
Поняття, завдання і організація роботи органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи (Скачати)
Поняття, система і види органів державної влади (Скачати)
Поняття і класифікація особливих (екстремальних) умов (Скачати)
Поняття адміністративної діяльності органів внутрішніх справ (Скачати)
Поняття статусу народного депутата України (Скачати)
Поняття та призначення паспортної системи. Порядок видачі, обміну паспорта громадянина України (Скачати)
Порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. Правовий статус іноземців в Україні (Скачати)
Порядок прописки, виписки та реєстрації громадян (Скачати)
Права дільничних інспекторів міліції (Скачати)
Права та обов'язки осіб добового наряду чергової частини (Скачати)
Права та обов'язки податкової міліції. Відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції (Скачати)
Поняття доказового права і теорії доказів у кримінальному процесі (Скачати)
Завдання кримінально-процесуального законодавства і доказового права (Скачати)
Місце теорії доказів у системі наукових знань (Скачати)
Поняття доказів і їх класифікація (Скачати)
Належність і допустимість доказів (Скачати)
Класифікація джерел доказів (Скачати)
Показання свідків (Скачати)
Висновок експерта (Скачати)
Речові докази (Скачати)
Протокол і документи як докази (Скачати)
Використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності (Скачати)
Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення (Скачати)
Предмет доказування (обставини, які підлягають доказуванню) (Скачати)
Межі доказування (Скачати)
Правовий стан Державної служби охорони (Скачати)
Приймання, реєстрація, облік та розгляд в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини (Скачати)
Прийняття на службу до податкової міліції (Скачати)
Проблеми реформування органів внутрішніх справ та основні напрями кадрової політики (Скачати)
Прокуратура України (Скачати)
Розслідування пожеж, їх облік і аналіз, адміністративно-правова діяльність (Скачати)
Система конституційного права (Скачати)
Система органів внутрішніх справ на транспорті, їх завдання щодо охорони громадського порядку (Скачати)
Система та правовий стан державної автомобільної інспекції (Скачати)
Умови і порядок видачі дозволів на функціонування об'єктів дозвільної системи (Скачати)
Функції і повноваження Верховної Ради України (Скачати)
Імідж державної податкової служби як умова її ефективної діяльності (Скачати)
Інструментальна кримінальна агресія та її попередження щодо злочинів проти основ національної безпеки держави (Скачати)
Інформаційна культура в управлінській діяльності (Скачати)
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України (Скачати)
Інформація в структурі правового управління (Скачати)
Історія та географія юридичної компаративістики: наукознавчі підходи (Скачати)
Історико-правовий аналіз передумов виникнення аудиту в системі фінансового контролю (Скачати)
Адміністративна відповідальність за виготовлення та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів (Скачати)
Адміністративна відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України (Скачати)
Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення податкового законодавства (Скачати)
Адміністративна відповідальність як правовий інститут (Скачати)
Адміністративна процедура, її значення та місце в адміністративно-процесуальній діяльності (Скачати)
Адміністративно-правові аспекти здійснення пропускного режиму підрозділами охорони (Скачати)
Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Скачати)
Адміністративно-правовий режим розвитку й детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг (Скачати)
Адміністративно-процедурна діяльність в Україні (Скачати)
Актуальні проблеми адміністративної відповідальності (Скачати)
Актуальні проблеми протидії злочинності в економічній сфері (Скачати)
Аналіз стану та шляхи посилення боротьби з корупцією в Україні (Скачати)
Аспекти класифікації адміністративних правопорушень у сфері оподаткування (Скачати)
Банки як суб’єкт правовідносин (Скачати)
Боротьба з податковою злочинністю у перше десятиріччя існування органів ДПС України (Скачати)
Бюджетне правовідношення: поняття та ознаки (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП