ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Правові питання застосування підрозділів Збройних Cил України в миротворчих операціях (Скачати)
Правові проблеми фіктивного підприємництва та його різновиди (Скачати)
Правова діяльність органів самоврядування при формуванні місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів) (Скачати)
Правова характеристика місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів) України (Скачати)
Правове забезпечення митного оформлення міжнародної технічної та гуманітарної допомоги (Скачати)
Правове закріплення фінансової автономії місцевого самоврядування (Скачати)
Правове регулювання бюджетних доходів (Скачати)
Правове регулювання діяльності міліції в умовах реформування системи виконавчої влади (Скачати)
Правове регулювання забезпечення енергетичної безпеки держави (Скачати)
Правове регулювання здійснення митного контролю в Україні (Скачати)
Правове регулювання міжбюджетних відносин та напрями його вдосконалення (Скачати)
Правове регулювання поведінки державних службовців (Скачати)
Правове регулювання податкового кредиту (Скачати)
Правове регулювання податкового обліку в Україні (Скачати)
Правове регулювання податку з власників транспортних засобів (Скачати)
Правове регулювання придбання, оволодіння та застосування зброї суддями (Скачати)
Правове регулювання придбання та зберігання короткоствольної вогнепальної зброї (Скачати)
Правове регулювання проходження практики та стажування в підрозділах ДПС України (Скачати)
Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні (Скачати)
Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні (Скачати)
Правовий захист організацій – платників податків (Скачати)
Правовий режим судноплавства по річках міжнародного значення (Скачати)
Правовий статус державної податкової служби України як контролюючого суб’єкта (Скачати)
Правовий статус національного банку в 1-й Чехо-Словацькій республіці (Скачати)
Правовий статус органів, які контролюють справляння податків і зборів (Скачати)
Правовий статус працівників податкової міліції України (Скачати)
Право на недоторканість особистого життя (Скачати)
Практика розгляду скарг платників податків в органах ДПС України (Скачати)
Предмет доказування при протокольній формі досудової підготовки матеріалів про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (Скачати)
Представництво в галузі митної справи (Скачати)
Принципи правового регулювання ринків цінних паперів у європейському союзі та в Україні (Скачати)
Принципи функціонування державної виконавчої служби України (Скачати)
Проблема дефініції національної меншини у доктрині міжнародного права (Скачати)
Проблема захисту власності від протиправних посягань у період української національної революції та становлення української державності (Скачати)
Проблеми визначення шкоди, завданої злочинами, які вчиняються у сфері інтелектуальної власності (Скачати)
Проблеми застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво (Скачати)
Проблеми конституційного закріплення принципів податкового права (Скачати)
Проблеми попередження нелегальної міграції (Скачати)
Проблеми реалізації податкових принципів у законодавстві України про оподаткування доходів фізичних осіб (Скачати)
Проблеми розмежування власних і делегованих повноважень органів центральної та місцевої влади (Скачати)
Проблеми удосконалення правового регулювання і практики застосування міліцією заходів адміністративного примусу: правозахисний аспект (Скачати)
Проблемні аспекти правового регулювання боргових зобов’язань yряду, що виникли не на кредитних засадах (Скачати)
Проблемні питання захисту кримінальних справ від злочинних посягань (Скачати)
Провадження за зверненнями громадян до митних органів України: проблеми та практика (Скачати)
Провадження у справах про адміністративні проступки працівників податкової міліції України (Скачати)
Провадження у справах про порушення митних правил і шляхи їх удосконалення (Скачати)
Про правовий і соціальний захист працівників податкової міліції (Скачати)
Протидія злочинам у кредитно-фінансовій системі за карними кодексами європейських країн (порівняльна характеристика) (Скачати)
Профілактика корупції в органах державної податкової служби України (Скачати)
Професіоналізм як основна оціночна категорія діяльності працівників органів внутрішніх справ при проведенні їх атестації (Скачати)
Процес доказування у кримінальних справах (Скачати)
Процесуальні і непроцесуальні форми профілактики злочинів в експертних закладах (Скачати)
Процесуальні джерела доказів умисного ухилення від оподаткування (Скачати)
Процесуальні та непроцесуальні форми взаємодії податкової міліції з органами внутрішніх справ України (Скачати)
Процесуальний статус деяких категорій учасників провадження у справах про порушення митних правил (Скачати)
Процесуально-правові проблеми реалізації конституційних прав і свобод громадян України в умовах розвитку демократії (Скачати)
Психологічні особливості та тактичні прийоми допиту при розслідуванні терористичних актів (Скачати)
Психолого-правові аспекти податкової діяльності (Скачати)
Рішення міжнародних організацій як джерело міжнародного права: за і проти (Скачати)
Реалізація загальних засад ст. 3 ЦК України в питанні судового розгляду і вирішення справ про визнання заповіту недійсним (Скачати)
Регулювання донорства та трансплантації у законодавстві України (Скачати)
Регулювання міжбюджетних відносин в Україні (Скачати)
Реквізиція майна (Скачати)
Ретроспективний аналіз системи адміністрування податків у розвинених країнах (Скачати)
Реформа місцевого самоврядування: фінансова самостійність і її державне гарантування (Скачати)
Реформи в Словацькій республіці – шлях до європейської інтеграції (Скачати)
Реформування інформаційної системи в органах державної податкової служби (Скачати)
Ринок освітніх послуг: проблеми правового регулювання діяльності (Скачати)
Робота координаційних органів ради міністрів внутрішніх справ країн-учасниць СНД з питань боротьби зі злочинністю потребує удосконалення (Скачати)
Розвиток законодавства України про рахункову палату (Скачати)
Розвиток криміналістики в деяких зарубіжних країнах (Скачати)
Роль оцінки діяльності працівників органів ДПС щодо покращання організації роботи (Скачати)
Світовий досвід організації фінансового контролю щодо місцевих фінансів (Скачати)
Система професійної підготовки кадрів – запорука успішної діяльності пенітенціарної системи України (Скачати)
Соціальні аспекти злочинності неповнолітніх (Скачати)
Соціально-правові аспекти поводження із засудженими до покарання у виді позбавлення волі (Скачати)
Соціально-правовий захист працівників органів виконавчої служби (Скачати)
Співвідношення дізнання і досудового слідства у кримінальному процесі України (Скачати)
Співвідношення понять “фінансово-правова відповідальність” і “фінансова санкція” (Скачати)
Співвідношення правового статусу державних службовців і працівників міліції (Скачати)
Співвідношення та визначення понять „посадова особа” і „службова особа” у розумінні державної служби як складової державного управління (Скачати)
Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики податкових злочинів (Скачати)
Способи приховування навмисних вбивств під подію незлочинного характеру (Скачати)
Становлення і організація фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин (Скачати)
Становлення і розвиток фінансового контролю у Збройних силах України (Скачати)
Становлення концепції прав корінних народів у конвенціях міжнародної організації праці (Скачати)
Становлення та розвиток оперативно-розшукової діяльності (Скачати)
Становлення та розвиток управління персоналом в органах внутрішніх справ (Скачати)
Суверенітет держави в сфері оподаткування (Скачати)
Судове рішення як юридичний факт у податковому праві (Скачати)
Супроводження платників податків у теорії і практиці управління податковими органами (Скачати)
Суспільно небезпечні прояви у виборчому процесі в Україні (Скачати)
Сутність, види комп’ютерних злочинів та їх підслідність (Скачати)
Сутність інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби (Скачати)
Сутність інформаційної безпеки в умовах входження України до глобальної кіберцивілізації (Скачати)
Сутність виконавчої влади: конституційна практика її реалізації (Скачати)
Сутність та загальна характеристика кадрової політики в правоохоронних органах (Скачати)
Сучасні проблеми карного розшуку (Скачати)
Таємність інформації та спеціальний принцип у діяльності підрозділів фінансової розвідки (Скачати)
Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття інформаційного права (Скачати)
Теоретико-правові аспекти інформаційної безпеки (Скачати)
Теоретико-прикладні проблеми виконання судових рішень (Скачати)
Теоретико-прикладні проблеми реалізації функції касаційного перегляду у справах щодо сплати податків та обов’язкових платежів (Скачати)
Теоретичні основи криміналістичного забезпечення слідчої діяльності (Скачати)
Теоретичні підходи щодо визначення дефініції “валютні обмеження” (Скачати)
Теоретичні проблеми організації та управління діяльністю персоналу установ виконання покарання (Скачати)
Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування комп’ютерних злочинів (Скачати)
Тлумачення міжнародного договору в сучасному законодавстві України (Скачати)
Трансакції та їхнє правове регулювання (Скачати)
Удосконалення інституту делегування повноважень органів місцевого самоврядування: проблеми і практика застосування (Скачати)
Удосконалення криміналістичних обліків для успішної роботи органів дізнання та досудового слідства (Скачати)
Удосконалення механізмів контролю у сфері обігу підакцизних товарів (Скачати)
Удосконалення механізму адміністративно-процесуальної діяльності органів державної податкової служби України (Скачати)
Удосконалення організаційно-управлінської сфери діяльності ДАІ, направленої на забезпечення безпеки дорожнього руху та прав його учасників (Скачати)
Удосконалення системи гарантій прав і законних інтересів платників податків (Скачати)
Український омбудсман у структурі механізму державної влади (Скачати)
Умови та підстави фінансово-правової відповідальності (Скачати)
Управлінські рішення в органах внутрішніх справ та їхня класифікація: правове регулювання (Скачати)
Урегулювання міжбюджетних відносин між державними органами та органами місцевого самоврядування (історико-правовий аспект) (Скачати)
Ухилення від оподаткування шляхом зловживання суб’єктивним податковим правом (Скачати)
Фіктивність підприємства як підстава для визнання угод недійсними (Скачати)
Фіктивне підприємництво: причини виникнення та сучасний стан (Скачати)
Фіктивне підприємництво – створення або придбання, державна реєстрація чи перереєстрація підприємницької діяльності? (Скачати)
Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування у комунальній сфері (Скачати)
Фінансова основа місцевого самоврядування і фінансова діяльність місцевих рад (Скачати)
Фактори відтворення тіньових відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні: правові аспекти (Скачати)
Форми податкового контролю згідно з законодавством України (Скачати)
Формування інформаційного законодавства України: проблемні аспекти (Скачати)
Формування комунікативних якостей особистості податківця (Скачати)
Формування понятійного апарату правової процедури як регулятора суспільних правовідносин (Скачати)
Функції депутатів місцевих рад (Скачати)
Функції та вимоги до їх реалізації органами внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини (Скачати)
Функції та повноваження президента України у сфері національної безпеки (Скачати)
Хартія основних прав європейського союзу як інструмент забезпечення прав людини (Скачати)
Чергова служба міліції як орган оперативного управління та суб’єкт охоронної діяльності: нарис нормотворчої практики з регулювання її функціонування (Скачати)
Шляхи удосконалення діяльності чергових частин міськрайорганів МВС України (Скачати)
Шляхи удосконалення нагородної справи в Україні (Скачати)
Шляхи удосконалення правозастосовної діяльності митних органів України (Скачати)
Щодо визначення терміна „нелегальний мігрант” у чинному законодавстві (Скачати)
Щодо проблеми кримінально-правової оцінки незбереження активів платника податків, що перебувають у податковій заставі (Скачати)
Щодо удосконалення структури юридичних підрозділів державних податкових органів (Скачати)
Юридичні компаративістські дослідження: деякі проблеми теорії та методології (Скачати)
Юридична відповідальність за податкові правопорушення: проблеми правового регулювання та шляхи їх подолання (Скачати)
Юридична природа видворення іноземців та осіб без громадянства (Скачати)
Юрисдикційна діяльність податкової міліції (Скачати)
Поняття інтелектуальної власності (Скачати)
Еволюція інтелектуальної власності (Скачати)
Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави (Скачати)
Об'єкти права інтелектуальної власності (Скачати)
Суб'єкти права інтелектуальної власності (Скачати)
Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності (Скачати)
Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав (Скачати)
Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за кордоном (Скачати)
Права на об'єкти інтелектуальної власності як товар (Скачати)
Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності (Скачати)
Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності (Скачати)
Управління правами інтелектуальної власності (Скачати)
Захист прав інтелектуальної власності (Скачати)
Способи захисту права інтелектуальної власності (Скачати)
Цивільна правоздатність і дієздатність (Скачати)
Правопорушення і юридична відповідальність (Скачати)
Конституційне закріплення політичних прав і свобод (Скачати)
Основи сімейного права України (Скачати)
Конструкційне закріплення правового статусу особи в Україні (Скачати)
Проблеми і перспективи нового законопроекту про судоустрій (Скачати)
Предмет і методи господарського права (Скачати)
Парламент України — Верховна Рада та його роль у реалізації законодавчої влади (Скачати)
Роль Кабінету Міністрів України у конституційно-правовому механізмі здійснення зовнішньої політики (Скачати)
Особисті немайнові права та обов'язки подружжя. Майнові правовідносини подружжя. Права та обов'язки батьків і дітей. Позбавлення батьківських прав (Скачати)
Правове регулювання органів прокуратури (Скачати)
Проблема державного забезпечення права людини на застосування евтаназії (Скачати)
Державно–правові відносини у сфері організації і діяльності Конституційного Суду в Україні (Скачати)
Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, як один із злочинів у сфері господарської діяльності (Скачати)
Правова держава (Скачати)
Суспільні відносини з приводу укладення договору комерційної концесії (франчайзингу) (Скачати)
Форми співучасті і їх характеристика (Скачати)
Форми і види вини у кримінальному праві (Скачати)
Спадкування за заповітом (Скачати)
Право в системі соціально-нормативного регулювання (Скачати)
Порука і гарантія (Скачати)
Професійна культура юриста, правнича етика, психологычны особливості юридичної діяльності (Скачати)
Поняття і цілі покарання (Скачати)
Поняття і класифікація цивільних правовідносин (Скачати)
Поняття, ознаки і структура права (Скачати)
Моя майбутня професія - юрист (Скачати)
Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх (Скачати)
Особливості кримінального процесу країн романо-германської (континентальної) системи права (Скачати)
Особи, які сприяють кримінальному судочинству (Скачати)
Об’єднання громадян (Скачати)
Конституційно-правові засади правосуддя в Україні (Скачати)
Конвенція ООН про права дитини, короткий виклад прав, гарантованих Конвенцією про права дитини (Скачати)
Види суб'єктів господарського права. Державна реєстрація підприємства. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права (Скачати)
Формування органів державної реєстрації об'єктів нерухомого майна і прав власності (Скачати)
Судовий прецедент у чинному законодавстві України (Скачати)
Сімейне право (урок) (Скачати)
Поняття та принципи виконання зобов'язань. Сторони та зміст договору дарування. Порядок реалізації спадкових прав, прийняття спадщини (Скачати)
Поняття та види переведень на іншу роботу. Поняття робочого часу та його види. Функції господарського договору (Скачати)
Кримінальний злочин, класифікація злочинів та їх кваліфікація (Скачати)
Державна виконавча служба (ДВС) (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП