ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Українська центральна рада в період зламу монархічної державно-правової традиції Росії (Скачати)
Спадкова оренда землі в стародавньому Римі (Скачати)
Рецепція римського приватного права в Україні (Скачати)
Основні положення вірменського феодального права за судебником Мхітара Гоша (Скачати)
Роль реконструкції у завершенні громадянської війни в США між північчю і півднем (Скачати)
Англійський колоніальний режим у Канаді та його особливості (друга пол. XVIII ст.) (Скачати)
Польський закон про воєводське самоврядування 1922 р. (Скачати)
Права української мови у кримінальному судочинстві другої речі посполитої 1918-1939 рр. (Скачати)
Структура та діяльність судів праці в міжвоєнній Польщі (Скачати)
Конституційне право мовні питання в українських конституціях (Скачати)
Загальні засади конституційного ладу: принцип народовладдя та форми його здійснення (Скачати)
Зміст понять "Людина" і "Громадянин" у конституції України (Скачати)
Виборчий процес в Україні: конституційно-правовий аспект (Скачати)
Інститут глави держави в українській політичній думці XIX ст. (Скачати)
Фінансово-правові норми і фінансові правовідносини (Скачати)
Фінансове право України як галузь національного права (Скачати)
Бюджет і бюджетне право України (Скачати)
Правові засади розподілу доходів та видатків між бюджетами різних рівнів. Правове регулювання бюджетних повноважень (Скачати)
Система та основи правового статусу фінансово-контрольних органів в Україні (Скачати)
Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження органів Державної податкової служби України (Скачати)
Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження органів Державної податкової служби України (Скачати)
Державне регулювання та нагляд за діяльністю фінансових ринків в Україні (Скачати)
Правове регулювання банківського нагляду в Україні (Скачати)
Фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування (Скачати)
Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід (Скачати)
Відшкодування потерпілому втрати працездатності, зумовленої злочином (Скачати)
Здійснення захисту у кримінальному процесі (Скачати)
Децентралізації та реформування місцевого самоврядування в країнах Латинської Америки (Скачати)
Культурний імперіалізм та імпорт західних цінностей як засіб реалізації глобальної влади на прикладі США (Скачати)
Визнання предметів “холодною зброєю” (Скачати)
Порівняльний аналіз правового статусу потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством Польщі, Росії та України (Скачати)
Механізм захисту прав та основних свобод засудженого (Скачати)
Як може бути прийнята нова Конституція України? (Скачати)
Судочинство у чернігівському воєводстві (1635 – 1648) (Скачати)
Доказування у кримінальній справі: логічний аспект (Скачати)
Легітимність державної влади та право на громадянську непокору: конституційно – правовий аспект (Скачати)
Зовнішня політика адміністрації Білла Клінтона (Скачати)
Матеріальна відповідальність (Скачати)
Монархія (Скачати)
Поняття, принципи та органiзацiйнi форми деяльностi адвокатури. Види адвокатської діяльності (Скачати)
Злочини проти власності (Скачати)
Державне будівництво та місцеве самоврядування (Скачати)
Поняття права. Основні галузі сучасного права. Поняття та елементи системи права. Поняття і ознаки громадського суспільства. Поняття та ознаки правової демократичної та соціальної держави. Нотаріат в Україні (Скачати)
Поняття , види відповідальності суб’єктів господарювання, функції відповідальності, підстави та обставини що її виключають (Скачати)
Правовідносини батьків та дітей (Скачати)
Реформування кримінального процесу (Скачати)
Служба безпеки України як правоохоронний орган (Скачати)
Судовий розгляд цивільних справ (Скачати)
Судовий розгляд цивільних справ (Скачати)
Правове регулювання усиновлення в Україні (Скачати)
Правове регулювання договору фінансового лізингу (Скачати)
Юридичні особи публічного права (Скачати)
Конституція України – основний закон держави (Скачати)
Відповідальність за порушення податкового законодавства (Скачати)
Основи міжнародного економічного права (Скачати)
Правовий режим аграрних підприємств (Скачати)
Шпаргалка (Скачати)
Юридичні терміни (Скачати)
Органи юстиції та нотаріат в Україні (Скачати)
Поняття, завдання, функції та система органів прокуратури України. Органи внутрішніх справ України (Скачати)
Поняття, завдання та функції міліції в Україні (Скачати)
Служба безпеки України. Адвокатура в Україні (Скачати)
Загальна характеристика інших правоохоронних органів України (Скачати)
Поняття процесуального права (Скачати)
Основи цивільного процесу (Скачати)
Основи адміністративного процесу (Скачати)
Порядок судового розгляду кримінальних справ (Скачати)
Поняття та система міжнародного права (Скачати)
Джерела міжнародного права (Скачати)
Суб’єкти міжнародного права (Скачати)
Принципи міжнародного права (Скачати)
Поняття, предмет і джерела конституційного права України (Скачати)
Конституційний процес в Україні у 1990—1996 рр. (Скачати)
Основи конституційного ладу України (Скачати)
Конституційно-правовий статус особи (Скачати)
Народовладдя в Україні та форми його здійснення (Скачати)
Система органів державної влади України (Скачати)
Місцеве самоврядування. Особливості організації влади в Автономній Республіці Крим (Скачати)
Конституція України — основа подальшого розвитку національного законодавства (Скачати)
Джерела адміністративного права. Кодекс про адміністративні правопорушення (Скачати)
Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини (Скачати)
Суб’єкти адміністративного права: поняття і класифікація (Скачати)
Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців (Скачати)
Поняття форм і методів державного управління (Скачати)
Поняття і класифікація актів управління та їх види (Скачати)
Адміністративна відповідальність. Адміністративні стягнення: поняття та види (Скачати)
Правові основи організації управління економікою (Скачати)
Правові основи управління підприємством (Скачати)
Правові основи фінансового контролю в Україні (Скачати)
Бюджетна система України (Скачати)
Бюджетний процес в Україні (Скачати)
Державний бюджет України та місцеві бюджети (Скачати)
Поняття та система податків в Україні (Скачати)
Правовий режим бюджетного фінансування (Скачати)
Банківське право України: поняття та предмет правового регулювання. Джерела та системи банківського права (Скачати)
Правовідносини у сфері банківської діяльності та їх суб’єкти. Банківська система України. Правовий статус Національного банку України (Скачати)
Правовий статус комерційних банків (Скачати)
Правове регулювання банківського рахунка (Скачати)
Правове регулювання платіжної системи та безготівкових розрахунків (Скачати)
Правові засади банківського кредитування. Правовий статус кредитних спілок (Скачати)
Цивільне право України: поняття, предмет правового регулювання та система. Цивільне законодавство. Цивільне законодавство України: загальна характеристика (Скачати)
Цивільно-правові відносини та їх елементи (Скачати)
Суб’єкти цивільно-правових відносин. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин (Скачати)
Держава як учасник цивільно-правових відносин. Об’єкти цивільно-правових відносин (Скачати)
Здійснення цивільних прав та виконання юридичних обов’язків. Поняття, види та форма правочинів (Скачати)
Представництво і довіреність (Скачати)
Строки в цивільному праві. Позовна давність. Право власності в Україні (Скачати)
Загальна характеристика зобов’язань: поняття, зміст, підстави виникнення та припинення (Скачати)
Загальна характеристика окремих видів цивільно-правових договорів (Скачати)
Договір найму жилого приміщення. Договір дарування (Скачати)
Розрахункові правовідносини. Договір банківського рахунка (Скачати)
Кредитні правовідносини. Кредитний договір. Виконання зобов’язань і способи забезпечення їх виконання (Скачати)
Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди (Скачати)
Цивільно-правова відповідальність (Скачати)
Загальна характеристика спадкового права України (Скачати)
Право інтелектуальної власності в Україні (Скачати)
Поняття сімейного права, його принципи та джерела. Сімейне законодавство України (Скачати)
Укладення та припинення шлюбу (Скачати)
Права та обов’язки подружжя (Скачати)
Права та обов’язки батьків і дітей за законодавством України (Скачати)
Правові форми влаштування дітей, що позбавлені батьківського піклування (Скачати)
Поняття, предмет та методи правового регулювання господарського права (Скачати)
Господарські правовідносини та їх види. Суб’єкти та об’єкти господарських правовідносин (Скачати)
Управління державним сектором економіки. Загальна характеристика державних підприємств (Скачати)
Приватизацiя в Українi (Скачати)
Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання (Скачати)
Правові засади захисту економічної конкуренції (Скачати)
Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні (Скачати)
Правове регулювання банкрутства (Скачати)
Поняття, предмет, принципи та функції трудового права (Скачати)
Суб’єкти трудового права (Скачати)
Колективні договори і угоди. Колективні трудові спори (конфлікти) (Скачати)
Поняття, зміст та сторони трудового договору (Скачати)
Підстави припинення трудового договору (Скачати)
Робочий час (Скачати)
Час відпочинку (Скачати)
Оплата праці (Скачати)
Поняття трудової дисципліни, методи її забезпечення та дисциплінарна відповідальність. Поняття, види, підстави та порядок застосування матеріальної відповідальності (Скачати)
Індивідуальні трудові спори та порядок їх вирішення. Зайнятість та працевлаштування (Скачати)
Поняття, предмет і джерела права соціального забезпечення (Скачати)
Трудовий стаж та вислуга років. Інститут пенсій (Скачати)
Допомоги із соціального забезпечення (Скачати)
Соціальний захист ветеранів війни. Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (Скачати)
Поняття, предмет і система правового регулювання аграрного права України. Джерела аграрного права (Скачати)
Суб’єкти та об’єкти аграрних правовідносин (Скачати)
Поняття, предмет та система правового регулювання земельного права України. Джерела земельного права (Скачати)
Загальна характеристика суб’єктів і правових форм використання земель в Україні (Скачати)
Порядок набуття та припинення права землекористування (Скачати)
Правовий режим земель різного призначення (Скачати)
Поняття і предмет правового регулювання екологічного права України (Скачати)
Поняття та склад екологічних правовідносин (Скачати)
Механізм забезпечення екологічної безпеки в Україні (Скачати)
Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства (Скачати)
Поняття кримінального права, його принципи, джерела та система. Поняття злочину, його види та стадії (Скачати)
Кримінальна відповідальність та її підстави (Скачати)
Покарання, його цілі і види (Скачати)
Злочини в сфері господарської діяльності (ст. ст. 199—235 КК) (Скачати)
Загальна характеристика злочинів проти життя, здоров’я, волі, честі і гідності особи (Скачати)
Характеристика злочинів проти власності (ст. ст. 185—198 КК). Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності (Скачати)
Правосуддя в Україні: поняття, завдання, ознаки та принципи здійснення (Скачати)
Загальна характеристика судової системи України (Скачати)
Походження та сутність права (Скачати)
Громадянське суспільство та соціальна правова держава (Скачати)
Функції держави (Скачати)
Механізм держави (Скачати)
Форма держави (Скачати)
Джерела права. Систематизація законодавства (Скачати)
Норми права та форми їх реалізації (Скачати)
Правові відносини (Скачати)
Законність і правопорядок. Правопорушення та відповідальність за їх скоєння (Скачати)
Походження, сутність та ознаки держави (Скачати)
Шпаргалка (Скачати)
Шпаргалка (Скачати)
Шпаргалка (Скачати)
Шпаргалка (Скачати)
Правове становище господарських об’єднань (Скачати)
Кримінально-процесуальне право (Скачати)
Конституційні інститупи безпосередньої демократії (Скачати)
Основи конституційно-правового статусу особи в Україні (Скачати)
Правова характеристика об’єктів цивільного права (Скачати)
Поняття і підстави кримінальної відповідальності (Скачати)
Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними і громадянами не здатних зрозуміти значення своїх дій (Скачати)
Авторське право, авторські договори (Скачати)
Договір оренди (Скачати)
Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування колективного і державного майна (Скачати)
Спадкове право (Скачати)
Організована злочинність як найвища стадія криміналітету (Скачати)
Організована злочинність як найвища стадія криміналітету (Скачати)
Правове регулювання оплати праці (Скачати)
Правове регулювання оплати праці (Скачати)
Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству (Скачати)
Правові відносини та судочинство в Запорізькій Січі (Скачати)
Основні права народу, нації, людства (Скачати)
Основні міжнародні правові акти про економічні та культурні права людини (Скачати)
Вчення про форму держави і соціальна практика (Скачати)
Народовладдя (Скачати)
Права людини (Скачати)
Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим (Скачати)
Право - явище цивілізації і культури (Скачати)
Процеси застосування норм права (стадії, основні вимоги) (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП