ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Кримінальне право та кримінологія окремі питання суб’єкта злочину в кримінальному праві (Скачати)
Вбивство через необережність за кримінальним кодексом України 2001 року (Скачати)
Соціальна зумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у відносинах банкрутства в Україні (Скачати)
Довічне позбавлення волі як вид покарання за кримінальним правом України (Скачати)
Поняття та ознаки міжнародних злочинів (Скачати)
Окремі питання вдосконалення кримінального законодавства щодо відповідальності за порушення права громадян України на участь у референдумах (Скачати)
Поняття та особливості соціального страхування (Скачати)
Зміст та правове значення щирого каяття як обставини, що пом’якшує покарання (Скачати)
Проблеми викладання прав людини у вищих навчальних закладах (Скачати)
Законодавче забезпечення права на охорону здоров’я в Україні: історико-правовий огляд (Скачати)
Аспекти об’єктивних ознак викрадення чужої дитини (Скачати)
Досудове слідство: сучасність і перспективи (Скачати)
Проблеми вдосконалення правової регламентації земельних відносин у селянських (фермерських) господарствах (Скачати)
Запобігання злочинності неповнолітніх та молоді у Нідерландах (Скачати)
Профспілки та їхні органи як суб’єкти трудового права (Скачати)
Страховий стаж як пенсійний юридичний факт (Скачати)
Соціальна адаптація звільнених з місць позбавлення волі в порядку амністії (Скачати)
Підстави відповідальності за кримінальним правом Франції (Скачати)
Організаційна структура системи органів прокуратури: стан та напрями удосконалення (Скачати)
Окремі риси касації за чинним КПК України (Скачати)
Галузева належність правовідносин, які виникають у зв’язку з вирішенням трудових спорів (Скачати)
Загальнотеоретичні питання зміни державної території (Скачати)
Зміст ухвали суду апеляційної інстанції (Скачати)
Відповідальність за одержання хабара, залежно від його розмірів (Скачати)
Поняття малолітньої особи та її процесуальне становище в кримінальному судочинстві (Скачати)
Підвищення рівня спеціальної профілактики в місцях позбавлення волі (Скачати)
Предмет права соціального забезпечення України (Скачати)
Принципи земельного права України (Скачати)
Зміст засади гласності кримінального судочинства (Скачати)
Громадські роботи як вид покарання за кримінальним правом України (Скачати)
Експертиза показань осіб, які беруть участь у кримінальному процесі (Скачати)
Напрями розвитку криміналістики (Скачати)
Здійснення представником прав на досудовому слідстві (Скачати)
Виникнення судимості (Скачати)
Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-правових норм (Скачати)
Cтимулювання творчості в галузі винаходів, корисних моделей та промислових зразків (Скачати)
Відшкодування в кримінальному судочинстві завданої злочином шкоди за ініціативою суду та покладення судом кримінально-правового обов’язку усунути завдану злочином шкоду (Скачати)
Процесуальні гарантії прав і свобод особи, видачу якої вимагає іноземна держава (Скачати)
Цивільне право за вірменським статутом 1519 р. (Скачати)
Суб’єктивні портрети як способи фіксації ознак зовнішності людини (Скачати)
Працівники в управлінні підприємствами, установами, організаціями (Скачати)
Помилки в кваліфікації злочинів: результат соціологічного дослідження (Скачати)
Удосконалення процесуального статусу потерпілого від злочину та системи гарантій захисту його прав і законних інтересів (Скачати)
Дискусійні питання трактування поняття «Міжнародна (взаємна) правова допомога» у кримінальних справах (Скачати)
Правовий статус заставодавця в кримінальному процесі України (Скачати)
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як організаційно-правова форма соціального забезпечення (Скачати)
Основні етапи становлення і розвитку ідеї суверенітету державної влади (Скачати)
Об’єктивна сторона контрабанди (Скачати)
Людська гідність у правових актах ООН (Скачати)
Роль контролюючих органів у боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, здобутих злочинним шляхом (Скачати)
Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння (історичний аспект) (Скачати)
Порушення провадження у кримінальній справі за нововиявленими обставинами (Скачати)
Правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини (Скачати)
Економічна злочинність у період переходу від соціалістичної до ринкової економіки (Скачати)
Правова інтеграція: загальнотеоретична характеристика (Скачати)
Фальшивомонетництво: структура криміналістичної характеристики (Скачати)
Проблема кримінально-правової кваліфікації незаконного використання електроенергії (Скачати)
Кримінальна відповідальність юридичних осіб за господарські злочини (Скачати)
Янантський едикт 1598 року – перша спроба правового захисту релігійної свободи у Франції (Скачати)
Про деякі аспекти співвідношення земельного та цивільного законодавства (Скачати)
Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення (Скачати)
Допустимість використання криміналістичної гіпнології під час підготовки до допиту (Скачати)
Підстави постановлення обвинувального вироку: аналіз чинного закону та проекту КПК України (Скачати)
Кримінально-правовий захист особи за короткою редакцією руської правди (Скачати)
Трудовий договір в системі форм права України (Скачати)
Особливості дії міжнародних договорів на території держави (Скачати)
Оренда земель сільськогосподарського призначення: історико-правові аспекти (Скачати)
Підготовка прокурора до судових дебатів (Скачати)
Деякі теоретичні аспекти професійної діяльності юриста (Скачати)
Про зміцнення гарантій права обвинуваченого на захист в стадії виконання вироку (Скачати)
Сутність охорони творчої діяльності в сфері кабельного телебачення (методологічний підхід) (Скачати)
Законодавче регулювання кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні (Скачати)
Права людини вихідні засади прав людини: до характеристики сучасної інтерпретації (Скачати)
Порядок надання земельних ділянок для створення і ведення селянського (фермерського) господарства (Скачати)
Місце теорії кримінально-правової кваліфікації в системі науки (Скачати)
Виправлення засуджених (Скачати)
Поняття суб’єктів права соціального забезпечення (Скачати)
Система прав громадян України у сфері охорони здоров’я (Скачати)
Контроль за законністю дій і рішень органів досудового розслідування як самостійна функція суду (Скачати)
Взаємозв’язок криміналістичної техніки з криміналістичною тактикою і методикою (Скачати)
Політичні причини та умови економічної злочинності в Україні (Скачати)
Поняття судових витрат у кримінальному процесі (Скачати)
Незалежність та безвідкличність гарантії за цивільним кодексом України (Скачати)
Розвиток природного права психоаналітиками та неофрейдистами України (Скачати)
Провадження за скаргами на рішення, прийняті стосовно релігійних організацій (Скачати)
Нові погляди щодо інституту цивільного позову у кримінальному процесі (Скачати)
Особливості доказування цивільного позову про компенсацію моральної шкоди (Скачати)
Конституційні засади сільськогосподарської кооперації в Україні (Скачати)
Транскордонний злочин як вид міжнародного злочину (Скачати)
Роль протоколів слідчих дій у доказуванні в кримінальних справах (Скачати)
Елементи криміналістичної характеристики контрабанди (Скачати)
Парламентський контроль в Україні: проблеми нормативно-правового регулювання (Скачати)
Проблеми законодавчого закріплення поняття непрацездатності (Скачати)
Політико-правове становище Закарпаття у складі чехословацької республіки (Скачати)
Декрети народної ради закарпатської України з питань прав громадян та їхнього захисту (1944-1945 рр.) (Скачати)
Встановлення радянських органів влади в західній Україні у 1939-1941 роках (Скачати)
Становлення та суть сеньйоріальної системи землеволодіння у Канаді в період французького колоніального панування (середина XVI ст. – 1763 р.) (Скачати)
Створення перших прообразів вищих державних представницьких органів на території нинішньої Канади (Скачати)
Особливості правового статусу потерпілої від злочину особи за законодавством США (Скачати)
Історія української правової та політичної думки особливості розвитку української правової думки у Галичині в ХІХ ст. (Скачати)
Концепція розподілу влад Володимира Старосольського (Скачати)
Поняття допомоги у праві соціального забезпечення (Скачати)
Правовий режим майна, що використовується фермерським господарством (Скачати)
Соціальне поняття права в правовій концепції С. Дністрянського (Скачати)
Дипломатична діяльність М. Лозинського (Скачати)
Реалізація суверенітету державної влади у князівській державі та гетьманщині (Скачати)
Періодизація розвитку та еволюція змісту конституційно-правових доктрин в Україні (до постановки проблеми) (Скачати)
Поняття та систему правової охорони конституції (Скачати)
Визначення характеру і розміру майнової шкоди, заподіяної злочином, і розкриття злочину (Скачати)
Уповноважений верховної ради України з прав людини: статус і функціонування (Скачати)
Правовий статус виконавчих органів міських рад (Скачати)
Участь негромадських суб’єктів у здійсненні конституційних завдань держави (на прикладі вищого шкільництва) (Скачати)
Демократичні засади виборчих правовідносин (Скачати)
Юридичний статут територіальної громади (Скачати)
Статут територіальної громади – як джерело муніципального права (Скачати)
Конституційно-правові засади охорони національної культурної спадщини в східноєвропейських державах (Скачати)
Оподаткування в період непу (Україна 1921-1924 рр.) (Скачати)
Роль адміністративно-правових норм в адаптації апарату управління відповідно до змін змісту управлінських завдань (Скачати)
Адміністративно-правовий захист: окремі питання прав, свобод та законних інтересів громадян (Скачати)
Основи адміністративно-правового статусу посадової особи (Скачати)
Адміністративна відповідальність юридичних осіб в Україні (Скачати)
Деякі організаційно-правові та адміністративні аспекти діяльності структурних підрозділів органів внутрішніх справ (Скачати)
Співвідношення понять «Адміністративний процес» і «Адміністративне провадження» (Скачати)
Предмет фінансового права (Скачати)
Структуру фінансово-правових інститутів (Скачати)
Поняття і правова природа неподаткових доходів (Скачати)
Співвідношення принципів диспозитивності та публічності цивільного процесуального права України (Скачати)
Тлумачення й кваліфікація норм права та кваліфікація правовідносин у міжнародному приватному праві (Скачати)
Поняття і сутність юридичної особи в сучасних умовах (Скачати)
Суб’єктивне право на рекламу (Скачати)
Поняття та правова природа давності в цивільних правовідносинах (Скачати)
Свобода вибору контрагента за цивільно-правовим договором (Скачати)
Завдаток як вид забезпечення виконання зобов’язань (Скачати)
Договір як підстава виникнення заставних зобов’язань (Скачати)
Функції договору у підприємництві (Скачати)
Особливості застави цінних паперів (Скачати)
Порядок і умови поновлення майнових прав реабілітованих громадян (Скачати)
Кредитні спілки в Україні: історія і сучасність (Скачати)
Цивільна процесуальна дієздатність іноземців як умова реалізації права на звернення до суду в Україні (Скачати)
Типові ситуації під час розкриття вбивств, вчинених на замовлення (оперативно-розшуковий і криміналістичний аспекти) (Скачати)
Представництво сторін у виконавчому провадженні (Скачати)
Особливості підвідомчості трудових спорів (Скачати)
Підвідомчість справ за скаргами громадян у сфері управлінської діяльності (Скачати)
Судово-психологічна експертиза: поняття, предмет та методика (Скачати)
Міжнародний договір як форма трудового права (Скачати)
Умови трудового договору (Скачати)
Основні риси касації в світлі нового кримінально-процесуального законодавства України (Скачати)
Юридичний наказ про прийняття на роботу (Скачати)
Оціночне поняття «Поважні причини» у трудовому праві (Скачати)
Локально-правове регулювання щорічних відпусток на підприємствах (Скачати)
Становлення та розвиток аграрного права України (Скачати)
Законне представництво у стадії порушення кримінальної справи (Скачати)
Використання науково-технічних засобів у кримінальному процесі (Скачати)
Конституційний проект Теодота Галіпа “Основні права і обов’язки українських громадян” (Скачати)
Інститут правової охорони конституції у конституційних проектах українських учених і політичних діячів другої половини ХІХ- початку ХХ ст. (Скачати)
Форми реалізації конституційно-правових норм (Скачати)
Вибори як акти прямого народовладдя (Скачати)
Необхідність уточнення правового статусу народних депутатів України (Скачати)
Cтановлення статутного права міста Львова (Скачати)
Система місцевого самоврядування в Україні (Скачати)
Поняття і сутність територіальної громади в Україні (Скачати)
Адміністративна реформа в Україні (Скачати)
Принципи управлінської діяльності (Скачати)
Правові обмеження та заборони для державних службовців (Скачати)
Посадова особа як суб’єкт адміністративного права (Скачати)
Правова природа бюджету (Скачати)
Правові засади та особливості управління державним боргом України (Скачати)
Поняття та особливості неподаткових доходів, що стягуються у вигляді плати за послуги, які надаються державою (Скачати)
Розробка та прийняття митного законодавства в сучасній українській державі (Скачати)
Договір купівлі-продажу в умовах формування ринкових відносин (Скачати)
Предмет кредитного договору (Скачати)
Гарантія як вид забезпечення виконання зобов’язань (Скачати)
Найм, оренда: до історії понять (Скачати)
Розвиток інституту давності у цивільних правовідносинах (Скачати)
Проблеми законодавчого визначення діяльності на ринку цінних паперів (Скачати)
Становлення інституту реабілітації в Україні (Скачати)
Особливості судочинства за скаргами на неправомірні рішення, дії та бездіяльність державних органів, юридичних і службових осіб (Скачати)
Питання судового рішення з трудових спорів (Скачати)
Про застосування судово-психологічної експертизи в цивільному процесі України (Скачати)
Суспільно-трудові відносини та їх правове регулювання (Скачати)
Єдність правового регулювання і уніфікація в трудовому праві (Скачати)
Колективні трудові спори за сучасним польським трудовим правом (Скачати)
Нормативний договір як форма трудового права (Скачати)
Письма форма трудового договору (Скачати)
Поєднання договірного та нормативного правового регулювання неповного робочого часу (Скачати)
Пенсійна реформа: принципи пенсійного забезпечення (Скачати)
Ґрунти як об’єкт правової охорони (Скачати)
Про поняття, структуру та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення (Скачати)
Реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва (Скачати)
Пріоритетний характер правового режиму земель сільськогосподарського призначення (Скачати)
Еволюція кооперативної ідеї в сільському господарстві, її законодавче відродження (Скачати)
Земельні права осіб, які ведуть селянське (фермерське) господарство (Скачати)
Історичні передумови сучасного кримінального законодавства Франції (Скачати)
Історичні аспекти кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або місця служби (Скачати)
Неповнолітня особа як суб’єкт злочину: окремі історичні аспекти (Скачати)
Предмет та структура вчення про кримінально-правову кваліфікацію (Скачати)
Дострокове зняття судимості судом (Скачати)
Співвідношення термінологічного апарату особливої частини КК України з суміжними категоріями (Скачати)
Тлумачення і конкретизація кримінально-правової норми як форми реалізації судового угляду (розсуду) (Скачати)
Поняття та основні ознаки судового угляду (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП