ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Причини правопорушень та шляхи їх подолання (Скачати)
Прийняття нової конституції України- завершення правового оформлення самостійної держави (Скачати)
Державні службовці - як суб'єкти адміністративно правових відносин (Скачати)
Розбудова правової держави України (Скачати)
Практика розгляду справ у судах по адміністративних правопорушень передбачених ст. 173 (Скачати)
Органи пенсійного забезпечення України (Скачати)
Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань (Скачати)
Захист честі, гідності і ділової репутації громадян і організацій (Скачати)
Реквізиція та конфіскація як спосіб виникнення державної власності (Скачати)
Поняття та види угод (договорів) у цивільному праві (Скачати)
Цивільно-правовий захист права власності (Скачати)
Кримінальна відповідальність неповнолітніх (Скачати)
Об'єктивна сторона злочину (Скачати)
Історія держави і права Стародавнього Єгипту (Скачати)
Конституційні принципи побудови і діяльності державних органів (Скачати)
Основні права людини ( поняття, види). Юридичні гарантії забезпечення прав людини. (Скачати)
Кримінальна відповідальність за шпигунство (Скачати)
Запобіжні заходи в процесуальному порядку (Скачати)
Конституційні права і свободи людини і громадянина (Скачати)
Кримінально-процесуальне доказування (Скачати)
Конституція. Конституційна реформа (Скачати)
Конституція США та реальні права громадян (Скачати)
Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави (Скачати)
Потерпілий в кримінальному процесі (Скачати)
Принципи цивільного процесуального права (Скачати)
Юридична особа (Скачати)
Юридична відповідальність у сфері валютного регулювання (Скачати)
Чинність закону (Скачати)
Функції держави (Скачати)
Форми співучасті (Скачати)
Форми державного правління (Скачати)
Ухилення від сплати податків. Аналіз та оцінка оперативної системи. (Скачати)
Утворення держави у первіснообщинному ладі (Скачати)
Управлінські акти органів виконавчої влади (Скачати)
Управлінські акти органів виконавчої влади (Скачати)
Умови правомірності необхідної оборони (Скачати)
Тлумачення норм права (Скачати)
Тлумачення норм права (Скачати)
Злочини, вчинені неповнолітніми (Скачати)
Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон (Скачати)
Дореформені та після реформені судові установи та установи прокуратури ХІХ сторіччя. (Скачати)
Особливості аграрних правових відносин (Скачати)
Адвокатура України (Скачати)
Провадження справ про адміністративні правопорушення (Скачати)
Адміністративне провадження у діяльності органів ДПС (Скачати)
Адміністративний процес та адміністративне провадження (Скачати)
Акти державного управління (Скачати)
Поняття, предмет, метод і місце адміністративного права (Скачати)
Правові інститути (Скачати)
Правопорушення (Скачати)
Правове релулювання підприємництва в Україні (Скачати)
Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України (Скачати)
Права людини (Скачати)
Політична влада: поняття і ознаки (Скачати)
Виконання судових рішень (Скачати)
Криміналістика (Скачати)
Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні (Скачати)
Спадкове право (Скачати)
Україна в умовах сталінського тоталітарного режиму (Скачати)
Адміністративне право (Скачати)
Формування давньоруського права (Скачати)
Питання до іспиту з курсу “Основи права” (Скачати)
Права платників податків та зборів (Скачати)
Шпаргалки з теорії держави і пpава (Скачати)
Застосування норм права. (Скачати)
Поняття, види та призначення референдумів. (Скачати)
Виборче право України. (Скачати)
Поняття і класифікація конституційних прав і свобод (Скачати)
Природно заповітний фонд України, як об’єкт правової охорони . (Скачати)
Поняття та значення складу злочину (Скачати)
Захист права власності. (Скачати)
Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація. (Скачати)
Амністія, помилування та інші форми звільнення від покарання (Скачати)
Адміністративний арешт активів платників (Скачати)
Адміністративний арешт активів (Скачати)
Акти Президента України і апарат Президента України (Скачати)
Антимонопольне регулювання ринку відповідно до законодавства України (Скачати)
Арешт та вилучення майна боржника. Порядок зберігання арештованого майна (Скачати)
Банкрутство селянсько-фермерського господарства (Скачати)
Контрольна робота з господарського законодавства (Скачати)
Недоторканість сфери особистого життя особи, як принцип кримінального процесу. Незалежність суддів – гарантія правосуддя (Скачати)
Підстави і процесуальні форми участі органів державного управління в цивільному процесі, цивільні процесуальні права і обовязки зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків. Поняття і мета доказування у цивільному процесі. Поняття доказів в цивільній справі (Скачати)
Види і правові джерела радіаційної та ядерної безпеки (Скачати)
Ліцензійне використання винаходів, корисних моделей, інтегральних схем. Видача ліцензій, ліцензійні умови (Скачати)
Відповідальність за порушення валютного законодавства (Скачати)
Відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці (Скачати)
Відшкодування збитків у сфері господарювання (Скачати)
Визначення платників податків з транспортних засобів (Скачати)
Виконання рішення ухвали, постанови, зміна способу виконання, відстрочка або розстрочка їх виконання (Скачати)
Вирішення господарських спорів у першій інстанції (Скачати)
Господарська, правова відповідальність при порушенні господарських зобов’язань (Скачати)
Правове регулювання розрахунків субєктів господарювання (Скачати)
Господарські суди (Скачати)
Державна програма приватизації майна на поточний період (Скачати)
Державний бюджет України і бюджетне право (Скачати)
Органи виконавчої влади (Скачати)
Етапи створення держказначейства (Скачати)
Загальна характеристика інтелектуальної власності та її правового регулювання (Скачати)
Загальна характеристика правил переміщення товарів та інших предметів через митний кордон (Скачати)
Загальні правила вчинення нотаріальних дій (Скачати)
Закони України, які регулюють фінансово-господарську діяльність (Скачати)
Законодавча влада в зарубіжних країнах (Скачати)
Зберігання (Скачати)
Земельний кодекс України про використання і охорону земель (Скачати)
Злочин. Класифікація злочину у кримінальному законодавстві (Скачати)
Злочини проти життя (Скачати)
Злочини проти життя (Скачати)
Зміст податкової застави (Скачати)
Зміст прав на винаходи і корисні моделі (Скачати)
Поняття про зону митного контролю (Скачати)
Іноземці як суб’єкти конституційних правових відносин (Скачати)
Інститути і норми конституційного права (Скачати)
Кароліна – кодекс феодального права Німеччини (Скачати)
Конституція України 1996 р. (Скачати)
Головні принципи права інтелектуальної власності (Скачати)
Адміністративний процес (Скачати)
Делікти в цивільному процесі (Скачати)
Поняття та принципи державної служби в Україні (Скачати)
Кримінально-виконавче право (Скачати)
Патенти (Скачати)
Адміністративна відповідальність (Скачати)
Право інтелектуальної власності (Скачати)
Теорія доказів (Скачати)
Кримінально-процесуальне право і закон (Скачати)
Кримінально-процесуальне право України і закон. (Скачати)
Кримінально-процесуальне право і закон (Скачати)
Кримінологічне прогнозування злочинності (Скачати)
Мажоритарні виборчі системи (Скачати)
Місцеві державні адміністрації: система, основні функції, повноваження та форми роботи (Скачати)
Митний перевізник (Скачати)
Моє бачення майбутньої професії (Скачати)
Моє бачення майбутньої професії юриста (Скачати)
Мої права (Скачати)
Обмеження на створення і діяльність об’єднання громадян (Скачати)
Характеристика розгляду проекту Державного бюджету України в парламенті (Скачати)
Форма держави. Форма держави України (Скачати)
Трудовий договір (Скачати)
Суть роздержавлення та приватизації (Скачати)
Судові органи України (Скачати)
Суб’єкти трудового права (Скачати)
Суб’єкти та об’єкти приватизації державного майна (Скачати)
Строки розгляду адміністративних справ (Скачати)
Сторони в кримінальному процесі (Скачати)
Сторони в арбітражному процесі (Скачати)
Статус Конституційного суду України (Скачати)
Веровна Рада України (Скачати)
Спеціалізація професії юриста (Скачати)
Державне право зарубіжних країн (Скачати)
Розвиток екологічного права (Скачати)
Державна система реєстрації прав на нерухоме майно в Україні (Скачати)
Реєстрація народження дитини, яка народилася поза лікувальним закладом (Скачати)
Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій i розрахункових книжок (Скачати)
Прокуратура України (Скачати)
Проблема реформування виборчої системи в Україні (Скачати)
Право спільної власності громадян (Скачати)
Право на нерозкриту інформацію (Скачати)
Право інтелектуальної власності (Скачати)
Право власності (Скачати)
Правовий статус митного брокера (Скачати)
Правове регулювання інвестиційної діяльності (Скачати)
Правова охорона тваринного світу (Скачати)
Правова охорона природно-заповідного фонду (Скачати)
Види і правові джерела радіаційної та ядерної безпеки (Скачати)
Порядок підписання, реєстрації та зберігання акту документальної перевірки (Скачати)
Поняття та особливості виборчого права, виборів у зарубіжних країнах. (Скачати)
Поняття та ознаки банкрутства (Скачати)
Поняття та види форм державного управління (Скачати)
Поняття і види аграрних договірних зобов’язань (Скачати)
Поняття і види угод. Умови дійсності угод. Умови і строки угод (Скачати)
Поняття, види і склад правопорушень (Скачати)
Політичні судові процеси в Україні у 20-30 рр. ХХ ст. (Скачати)
Позовна давність (Скачати)
Охорона материнства і дитинства (Скачати)
Основні принципи виборчого права (Скачати)
Основні етапи процесу державної реєстрації підприємства (Скачати)
Організація охорони праці (Скачати)
Органи і посадові особи, які ведуть кримінальний процес, їх права та обов’язки (Скачати)
Опіка і піклування в сімейному законодавстві (Скачати)
Окреме провадження (Скачати)
Особливості правового регулювання адвокатури в Україні (Скачати)
Конституція України – історія, теоретичні основи, зміни (Скачати)
Кримінальна відповідальність (Скачати)
Криміналістика: розслідування незаконного обігу вогнепальної зброї та тілесних ушкоджень (Скачати)
Родові та власні ознаки нерухомості (Скачати)
Конституційне закріплення системи органів державної влади в Україні (Скачати)
Правовий статус президенту України, адміністрація президента, РНБО (Скачати)
Сімейний кодекс України (Скачати)
Місце і роль у системі соціальних норм. Конституційний суд України. Завдання і функції. Склад злочину. Стадії чинення злочину. Обставини, які виключають кримінальну відповідальність (Скачати)
Цивільно-правова відповідальність (Скачати)
Правопорушення і юридична відповідальність (Скачати)
Процесуальна форма, відносини і гарантії кримінального процесу (Скачати)
Механізм правого забезпечення місцевого самоврядування (Скачати)
Чому я хочу бути юристом (Скачати)
Значення Конституції для суспільства, її правова охорона (Скачати)
Основи екологічного права України (Скачати)
Правова охорона Конституції і статус Конституційного суду України (Скачати)
Конституційне регулювання та його «соціалізація» (Скачати)
Конституційне право як наука і навчальна дисципліна (Скачати)
Цивілістична теорія юридичних осіб (поняття, особливості правосуб’єктності, класифікація) (Скачати)
Відносини власності в АПК Майнові паї. (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП