ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Служба безпеки України (Скачати)
Фонд державного майна України (Скачати)
Юридична відповідальність за порушення екологічного права (Скачати)
Особисті немайнові права та обов'язки подружжя (Скачати)
Конституція України (Скачати)
Оренда майна державних підприємств в Україні (Скачати)
Особливості фінансових правовідносин. Класифікація банків за Законом України “Про банки і банківську діяльність (Скачати)
Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України) (Скачати)
Правові системи сучасності (Скачати)
Аналіз криміногенної ситуації в Україні за 2001 рік та прогноз на 2002 рік (Скачати)
Суть і принципи справи адвокатура (Скачати)
Акти державного управління (Скачати)
Відповідальність платників податків і зборів (обов'язкових платежів) за порушення податкового законодавства (Скачати)
Головні завдання, функції та права державної податкової служби України (Скачати)
Інститут власності. Загальне поняття власності і права власності (Скачати)
Організаційно-правові форми підприємств (Скачати)
Поняття банкрутства та його суб'єкти. Підстави для застосування банкрутства. Провадження у справах про банкрутство. Наслідки визнання боржника банкрутом. Заключення (Скачати)
Умови дійсності угод. Поняття умови дійсності угоди (Скачати)
Поняття торгівлі цінними паперами (Скачати)
Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії (Скачати)
Засоби захисту права власності (Скачати)
Право власності та право повного господарського ведення: спільне та відзнаки (Скачати)
Правове положення акціонерних товариств (Скачати)
Правове становище господарських об’єднань (Скачати)
Світовий Досвід Антимонопольного Законодавства (Скачати)
Аграрное право как отрасль юридической науки (Скачати)
Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні (Скачати)
Загальні положення ріелторської діяльності. Повноваження ріелторської палати України. Порядок видачі та припинення дії сертифікатів на право здійснення діяльності з нерухомістю (Скачати)
Види складів адміністративних правопорушень (Скачати)
Виборче право, виборча система в Україні (Скачати)
Поняття складу адміністративного правопорушення (Скачати)
Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції (Скачати)
Характеристика галузей права у Київській Русі (Скачати)
Предмет, джерела і система конституційного права зарубіжних країн (Скачати)
Поняття та сутність конституцій. Основні риси конституцій (Скачати)
Правовий статус особи в зарубіжних країнах (Скачати)
Виборче право та виборчі системи зарубіжних країн (Скачати)
Безвідповідальна поведінка і злочинні діяння (Скачати)
Законність і шляхи її зміцнення в Україні (Скачати)
Право власності в Україні (Скачати)
Судова влада в Україні (Скачати)
Господарські правовідносини: поняття і види (Скачати)
Правове регулювання зайнятості населення (Скачати)
Проблеми забезпечення законності в державному управлінні та шляхи їх вирішення (Скачати)
Правовий статус та повноваження Вищої ради юстиції (Скачати)
Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року (Скачати)
Статути Кабінету Міністрів України. Сфера і характер діяльності виконавчої влади (Скачати)
Закон України "Про власність" (Скачати)
Правове регулювання банкрутства (Скачати)
Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави (Скачати)
Виникнення і розвиток криміналістики в світі і в Україні (Скачати)
Загальна характеристика юридичних спеціальностей. Система юридичної діяльності (Скачати)
Повноваження Верховної Ради (Скачати)
Поняття підприємницького права і підприємницької діяльності. Місце підприємницького права у галузі права. Підприємницьке законодавство (Скачати)
Поняття і ознаки правопорушень (Скачати)
Предмет науки криміналістики. Розвиток наукових уявлень про предмет криміналістики. Поняття і види криміналістичної ідентифікації. Криміналістична ідентифікація як самостійне наукове вчення. Види слідів рук і способи їх виявлення під час проведення слідчих дій (Скачати)
Поняття індивідуального попередження злочинів (Скачати)
Громадянське суспільство та правова держава: їх співвідношення (Скачати)
Правовий режим використання і охорони надр (Скачати)
Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні (Скачати)
Поняття суб'єкта господарського права (Скачати)
Види правопорушень (Скачати)
Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення (Скачати)
Засоби захисту права власності (Скачати)
Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави (Скачати)
Правове забезпечення екологічної безпеки (Скачати)
Засоби захисту права власності (Скачати)
Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні (Скачати)
Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення (Скачати)
Колективний договір (Скачати)
Правові аспекти функціонування українсько-німецьких зв’язків (Скачати)
Шлюбний контракт (Скачати)
Кримінально – правові заходи щодо затримання злочинців у діяльності ОВС (Скачати)
Призначення покарання і звільнення від покарання (Скачати)
Винагорода за користування інтелектуальною власністю (Скачати)
Конституційні права і свободи людини громадянина (Скачати)
Поняття та правова основа діяльності міліції. Основні завдання міліції. Організаційна структура міліції. Принципи діяльності міліції. Контроль за діяльністю міліції (Скачати)
Про систему оподаткування в Україні (Скачати)
Форми права. Типи права. Право як спеціальне соціальне явище. Взаємозв’язок права і держави. Права людини: визначення, поділ. Права нації: визначення, поділ. Функції права (Скачати)
Закон України про міліцію (Скачати)
Огляд та порівняння Конституцій різних років (Скачати)
Основи Конституційного права України (Скачати)
Система конституційних прав, свобод та обов’язків громадянина України (Скачати)
Конституційний контроль за виборами і референдумами (Скачати)
Шляхи формування правової держави в Україні (Скачати)
Світовий Досвід Антимонопольного Законодавства (Скачати)
Я - Громадянин Держави Україна (конституційний статус громадянства України) (Скачати)
Конституція України 1996 pоку: суспільно-політичне значення (Скачати)
Вищі органи демократичної держави (порівняльний аналіз) (Скачати)
Принципи цивільного процесуального права (Скачати)
Правове становище господарських об’єднань (Скачати)
Право як різновид соціальних норм (Скачати)
Право власності (Скачати)
Організаційно-правові форми підприємств (Скачати)
Правове регулювання зайнятості населення на Україні (Скачати)
Загальна характеристика права власності в Україні (Скачати)
Правова держава, її ознаки (Скачати)
Вищі органи демократичної держави (Скачати)
Правове регулювання земельних і сільськогосподарських відносин (Скачати)
Причини правопорушень (Скачати)
Види судових промов (Скачати)
Засади і функції судової промови (Скачати)
Поняття про співучасть у злочині, її види (Скачати)
Селянське (фермерське) господарство. Правові та організаційні аспекти (Скачати)
Поняття і види відповідальності місцевого самоврядування (Скачати)
Розлучення (Скачати)
Методи конституційно-правового регулювання (Скачати)
Порядок видачі судових справ та документів (Скачати)
Поняття припинення адміністративних правопорушень (Скачати)
Правове положення акціонерних товариств (Скачати)
Російське законодавство першої половини ХІХ століття про охорону пам’яток церковної старовини (Скачати)
Система конституційних прав, свобод та обов’язків громадянина України (Скачати)
Правові інститути та галузі права (Скачати)
Система конституційних прав, свобод та обoв’язків громадянина України (Скачати)
Дізнання, його загальні принципи. Попереднє слідство. Слідчі дії. Пред`явлення обвинувачення і допит обвинуваченого. Зупинення попереднього слідства. Закінчення попереднього слідства. Обвинувальний висновок (Скачати)
Призначення покарання і звільнення від покарання (Скачати)
Організаційно-правові форми підприємств (Скачати)
Право власності та право повного господарського ведення: спільне та відзнаки (Скачати)
Кримінально – правові заходи щодо затримання злочинців у діяльності ОВС (Скачати)
ООН - суб’єкт міжнародного права (Скачати)
Зміст і побудова обвинувальної промови (Скачати)
Конституційні права та обов'язки громадян України (Скачати)
Неустойка в цивільному праві (Скачати)
Воля народу, її трансформація у державну волю. Теоретичні i конституційні питання державно-правової реформи (Скачати)
Поняття та правова основа діяльності міліції (Скачати)
Президент у механізмі здійснення державної влади (Скачати)
Конституція України – основа правової системи нашої держави (Скачати)
Приймання і облік касаційної або окремої скарги чи подання прокурора (Скачати)
Процесуальна форма, відносини і гарантії кримінального процесу. Підстави для відводу і самовідводу слідчого, прокурора, судді та інших учасників процесу (Скачати)
Імунітети і привілеї консульських посадових осіб (Скачати)
Державна символіка України (Скачати)
Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства (Скачати)
Історична спадщина Гуго Гроція (Скачати)
Порядок реєстрації актів громадянського стану (Скачати)
Головні завдання, функції та права державної податкової служби України (Скачати)
Відповідальність платників податків і зборів (обов'язкових платежів) за порушення податкового законодавства (Скачати)
Функції та принципи цивільного права (Скачати)
Фінансова діяльність держави, її правові аспекти (Скачати)
Виклад фактичних обставин злочину (фабула справи) (Скачати)
Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення (Скачати)
Господарче право (задача) (Скачати)
Джерела галузі конституційного права (Скачати)
Діяльність суду і прокуратури України по забезпеченню законності правових актів місцевих органів влади в період з 1945 по 1991 рр. (історико-правові аспекти) (Скачати)
Поняття та способи забезпечення виконання зобов’язань (Скачати)
Суть і принципи справи. Адвокатура (Скачати)
Інститут парламентського уповноваженого з прав людини в Україні як важливий механізм захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина (Скачати)
Поняття цивільного процесуального права. Предмет і метод (Скачати)
Світовий Досвід Антимонопольного Законодавства (Скачати)
Принцип розподілу влад за Конституцією США (Скачати)
Акти державного управління (Скачати)
Конституційна реформа в Україні (1988-1996 років) (Скачати)
Міжнародно-правові норми про права людини та їх втілення у кримінально-виконавчому законодавстві України (Скачати)
Конституція України про права і свободи особи (Скачати)
Поняття банкрутства та його суб’єкти. Підстави для застосування банкрутства. Провадження у справах про банкрутство. Наслідки визнання боржника банкрутом (Скачати)
Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення (Скачати)
Організація сучасної адвокатури (Скачати)
Концепція податкової реформи (Скачати)
Конвенція про захист прав людини та основних свобод для України: європейська мрія чи реальний захист прав людини (Скачати)
Місце податкових органів у реєстрації платників податків – фізичних осіб (Скачати)
Конституційне закріплення імпічменту президента України (Скачати)
Податкове стимулювання (Скачати)
Функції та форми участі профспілкових організацій у галузі соціального захисту (Скачати)
Роздержавлення та приватизація (Скачати)
Конституційні засади виконавчої влади України (Скачати)
Загальні відомості про конституційний устрій Канади (Скачати)
Конституції України (Скачати)
Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів (Скачати)
Майновий найом (Скачати)
Чинність кримінального закону в часі і просторі (Скачати)
Види зобов’язань в цивільному законодавстві (Скачати)
Експорт робіт (послуг) і ПДВ Основи основ (Скачати)
Про метрологію та метрологічну діяльність (Скачати)
Оновлене законодавство про акцизний збір (Скачати)
Історичний розвиток пенітенціарної системи України (Скачати)
Господарські договори (Скачати)
Правова регламентація організації та діяльності судових органів України (Скачати)
Принципи та гарантії адвокатської діяльності. Організаційні форми діяльності адвокатури. Професійні права адвоката. Соціальні права адвоката. Обов’язки адвоката (Скачати)
Судова риторика. Обґрунтування кваліфікації злочину. Характеристика особи підсудного прокурором (Скачати)
Судова риторика. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів (Скачати)
Адвокатура Франції (Скачати)
Приймання, облік і зберігання речових доказів та особистих документів у судових справах. Діловодство в президії суду (Скачати)
Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції в суді (Скачати)
Виступ прокурора. Обґрунтування пропозицій про міру покарання, цивільний позов (Скачати)
Оформлення справ після їх розгляду в суді (Скачати)
Цивільні правовідносини (Скачати)
Власність і права власності (Скачати)
Економічна сутність податків та їхнє призначення (Скачати)
Податкова система України на сучасному етапі розвитку (Скачати)
Передумови виникнення та розвитку податків (Скачати)
Податок із власників транспортних засобів (Скачати)
Право касаційного оскарження, рішення та порядок його реалізації (Скачати)
Поняття, принципи і види адміністративної відповідальності (Скачати)
Загальне поняття про договори (Скачати)
Нотаріальне посвідчення угод (Скачати)
Особливості адміністративної відповідальності (Скачати)
Юридична відповідальність: ознаки і функції (Скачати)
Основи спадкового права (Скачати)
Основи фінансового права (Скачати)
Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів (Скачати)
Особливості нормативно-правового регламентування міжнародних комерційних контрактів (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП