ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Відповідальність за порушення авторських та суміжних прав (Скачати)
Відповідальність органів державної податкової служби при здійсненні контролю (Скачати)
Вітчизняна та світова практика організаційно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Взаємодія податкової міліції з іншими державними органами України у сфері протидії податковим правопорушенням (Скачати)
Взаємодія митних брокерів і митних перевізників з митними органами України (Скачати)
Взаємодія правоохоронних органів України щодо адміністративно-правової протидії нелегальній імміграції (Скачати)
Видатки бюджету як одне із головних джерел фінансування медичних закладів (правові форми фінансування охорони здоров’я) (Скачати)
Види та розміри покарання за злочини у сфері господарської діяльності: системно-логічний аналіз (Скачати)
Визначення змісту першочергових дій при розслідуванні податкових злочинів (Скачати)
Визначення розміру податкових зобов’язань методом економічного аналізу (Скачати)
Визначення фіктивного підприємництва у законодавстві України (Скачати)
Використання матеріалів експертних закладів у профілактичній роботі (Скачати)
Використання податковою міліцією автоматизованих інформаційних систем при виявленні та розслідуванні злочинів (Скачати)
Виникнення служби податкових інспекторів і наділення їх функціями дізнання (Скачати)
Виникнення та розвиток податкової системи Київської Русі (Скачати)
Вищий навчальний заклад як суб’єкт цивільно-правової відповідальності (Скачати)
Владні та зобов’язані суб’єкти податкових правовідносин (Скачати)
Вплив податкового законодавства на діяльність сільськогосподарських товаровиробників та аграрних бірж (Скачати)
Вугільна галузь як особливий сегмент енергетичної безпеки України (Скачати)
Генезис правового забезпечення діяльності митних органів у сучасних умовах (Скачати)
Гносеологічні аспекти інституту іпотеки як правової категорії (Скачати)
Департамент боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, набуває досвіду в роботі (Скачати)
Державна служба в Україні: проблеми та перспективи становлення (Скачати)
Державна таємниця в Україні: організаційно-правовий аспект (Скачати)
Державне регулювання суспільних відносин в мережі Інтернет (Скачати)
Державне управління сферою рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим (Скачати)
Державний контроль за суб’єктами підприємницької діяльності з надання охоронних послуг (Скачати)
Державний реєстр і недоторканість особистого життя платників податків (Скачати)
Державний фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання (Скачати)
Детермінанти вчинення ухилень від сплати податків як елемент предмета доказування в кримінальній справі (Скачати)
Децентралізація публічної влади: досвід Чеської Республіки (Скачати)
Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні (Скачати)
Деякі аспекти правового регулювання лізингової діяльності в Україні (Скачати)
Деякі особливості контрольної діяльності органів ДПС України (Скачати)
Деякі питання адміністративного примусу щодо забезпечення справляння податків (Скачати)
Деякі питання щодо заходів адміністративно-процесуального забезпечення справляння податків (Скачати)
Деякі проблеми допиту обвинуваченого та підозрюваного у кримінальному судочинстві (Скачати)
До питання правового статусу державної виконавчої служби (Скачати)
До питання про конституційно-правові засади видання та виконання розпорядження чи наказу (Скачати)
Досвід боротьби з податковими злочинами зарубіжних країн (Скачати)
Досвід організації професійної підготовки працівників поліції зарубіжних країн (Скачати)
До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів (Скачати)
Еволюція поняття ”податок” (Скачати)
Економіко-правовий механізм фінансування комунального господарства (Скачати)
Економічні злочини як об’єкт спеціального криміналістичного дослідження (Скачати)
Етапи та проблеми становлення законодавства про судоустрій в Україні (Скачати)
Зіставлення витрат платника податків з доходами як метод визначення податкових зобов’язань (Скачати)
Забезпечення безпеки працівників органів державної податкової служби України суб’єктами охоронної діяльності (Скачати)
Забезпечення конфіскації грошових сум і майна, отриманих злочинним шляхом (міжнародно-правові аспекти) (Скачати)
Забезпечення прав і свобод людини в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ (Скачати)
Забезпечення реалізації прав та свобод людини і громадянина: адміністративно-правовий аспект (Скачати)
Загальні положення теорії взаємодії та координації діяльності у розслідуванні податкових злочинів (Скачати)
Загальні принципи організації і діяльності органів національної безпеки України (Скачати)
Загальні умови виявлення, розкриття та розслідування ухилень від сплати податків (Скачати)
Загальна характеристика суб’єктів провадження у справах про порушення митних правил (Скачати)
Загальнотеоретичний аспект сутності організаційної структури управління підрозділами податкової міліції як вирішальна передумова її оптимального формування (Скачати)
Законні інтереси особи як елемент її адміністративно-процесуального статусу (Скачати)
Законодавство України про статус депутатів місцевих рад (Скачати)
Законодавчі передумови залучення іноземних інвестицій через банківську систему України (Скачати)
Законодавче забезпечення загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів (Скачати)
Законодавче закріплення загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів (Скачати)
Законодавче урегулювання податкової застави (Скачати)
Зарубіжний досвід державного управління в системі житлово-комунального господарства (Скачати)
Зарубіжний досвід застосування адміністративних засобів підвищення безпеки дорожнього руху (Скачати)
Застосування кримінального покарання у вигляді штрафу в зарубіжних країнах (Скачати)
Застосування методу розрахунку грошових надходжень для визначення суми податкового зобов’язання платника податків (Скачати)
Застосування непрямих методів визначення податкових зобов’язань платників податків (Скачати)
Застосування податковою міліцією заходів адміністративного припинення (Скачати)
Заходи забезпечення правового захисту працівників державної податкової служби України (Скачати)
Збір матеріалів про порушення податкового законодавства: проблеми взаємодії окремих підрозділів податкової міліції (Скачати)
Здійснення органами державної податкової служби України валютного контролю (Скачати)
Зміст і структура адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки (Скачати)
Зміст і форми управлінської діяльності державної податкової служби України (Скачати)
Зміст податкового обов’язку та особливості забезпечення його виконання (Скачати)
З питання про адміністративну відповідальність у сфері оподаткування (Скачати)
Класифікація вогнепальної зброї (Скачати)
Класифікація прав і законних інтересів особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину (Скачати)
Комп’ютерна програма як об’єкт нематеріальних активів в оцінці інтелектуальної власності (Скачати)
Конституційно-правові засади реалізації права громадян на використання зброї в Україні (Скачати)
Контролюючі та підконтрольні суб’єкти: поняття і види (Скачати)
Концепція „раціональної бюрократії” у галузі державного управління (Скачати)
Координація національних і міжнародних правоохоронних органів по боротьбі з економічною злочинністю (Скачати)
Криміналістична класифікація податкових злочинів (Скачати)
Кримінально-правова та кримінологічна класифікації злочинів у кредитно-фінансовій сфері (Скачати)
Кримінально-процесуальні аспекти застосування конфіскації майна при розслідуванні злочинів (Скачати)
Критерії становлення і формування інформаційної культури як об’єкта інформаційного права (Скачати)
Міжнародне співробітництво в боротьбі із злочинами в сфері зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Міжнародне співробітництво органів податкової міліції України у боротьбі з податковими правопорушеннями (Скачати)
Міжнародний досвід легалізації активів, з яких не сплачено податки (Скачати)
Міжнародно-правовий статус морських об’єктів спільної спадщини людства (Скачати)
Місцеве оподаткування в Україні (Скачати)
Місце менеджера в формуванні ефективної структури організації (Скачати)
Місце правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі забезпечення фінансової дисципліни та законності (Скачати)
Місце та роль аудиту в інфраструктурі детінізації економічних відносин в Україні (Скачати)
Межі встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів (Скачати)
Мета і завдання адміністративної діяльності митних органів України (Скачати)
Методологічні передумови проходження державної служби в ДПС України (Скачати)
Механізм фінансового контролю в Збройних силах України (Скачати)
Механізм фінансового контролю: поняття та основні категорії (Скачати)
Миротворча діяльність: організаційно-правовий аспект (Скачати)
Можливість використання результатів оперативно-розшукової діяльності при виявленні та розслідуванні податкових злочинів (Скачати)
Наукові засади пізнавальної діяльності слідчого під час розслідування злочинів (Скачати)
Недержавне пенсійне забезпечення як інструмент утворення тіньових активів (Скачати)
Недоліки законодавства України, що сприяють невизначеності повноважень податкових органів (Скачати)
Незаконне відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями: проблеми кримінально-правової кваліфікації (Скачати)
Необхідність взаємодії при виявленні і розслідуванні податкових злочинів (Скачати)
Новели в проекті кримінально-процесуального кодексу України (Скачати)
Нововведення по притягненню до відповідальності за порушення правил, норм і стандартів, за якими наглядають підрозділи ДАІ (Скачати)
Нормативно-правове забезпечення модернізації ДПС України в контексті європейської інтеграції (Скачати)
Нормативно-правове регулювання діяльності митного брокера та митного перевізника (Скачати)
Нормативно-правове регулювання звернень громадян (Скачати)
Нормотворчість і кодифікація західноєвропейського права ХVІІІ – поч. ХІХ ст.: особливості прояву інтелектуальної традиції модерну (Скачати)
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: проблеми запровадження та шляхи їхнього вирішення (Скачати)
Об’єкт адміністративного проступку у сфері оподаткування (Скачати)
Об’єкт та предмет фінансового контролю органів державної податкової служби України (Скачати)
Обмеження волі як вид покарання за злочини проти державних фінансів: проблеми ефективності (Скачати)
Ознаки неправдивого алібі при проведенні допиту (Скачати)
Оподаткування процесів споживання у Польщі в період інтеграції з Європейським Союзом (Скачати)
Організаційний та охоронний аспекти проблеми вдосконалення діяльності чергової служби податкової міліції (Скачати)
Організаційно-правові аспекти вдосконалення аудиторської діяльності в Україні (Скачати)
Організаційно-правові аспекти взаємодії податкової міліції з Інтерполом (Скачати)
Організаційно-правові аспекти підприємницької діяльності засуджених до позбавлення волі (Скачати)
Організаційно-правові засади внутрішнього та зовнішнього аудиту банків: теоретичні та практичні проблеми (Скачати)
Організаційно-правові засади мотивації праці державних службовців (Скачати)
Організаційно-правові засади реорганізації міліції в умовах формування України як правової держави (Скачати)
Організаційно-правові питання початкової професійної підготовки в ДПА України (Скачати)
Організаційно-правові питання формування державної інформаційної політики України (Скачати)
Організаційно-правові принципи державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні (Скачати)
Організаційно-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання (Скачати)
Організаційно-правовий механізм здійснення відомчого фінансового контролю в системі МВС України (Скачати)
Організаційно-правовий простір проходження державної служби в податкових органах (Скачати)
Організація інкасації грошових коштів державною службою охорони при МВС України (Скачати)
Організація взаємодії підрозділів державної податкової служби України (Скачати)
Організація оперативного супроводження збиткових підприємств (Скачати)
Основи взаємодії правоохоронних органів України та іноземних держав (Скачати)
Основні напрями взаємодії податкової міліції з правоохоронними органами при виявленні та розслідуванні злочинів у сфері оподаткування (Скачати)
Особливості адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування в податковому законодавстві України (Скачати)
Особливості адміністративної юрисдикції в органах ДПС України (Скачати)
Особливості аналізу і дослідження документів при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування (Скачати)
Особливості використання системи обліків для виявлення і розкриття податкових злочинів (Скачати)
Особливості діяльності чергових частин органів МВС України (Скачати)
Особливості досудового розслідування кримінальних справ за участю іноземців (Скачати)
Особливості законодавчого процесу в Україні (Скачати)
Особливості захисту інформаційних систем у банківських установах та нормативно-правове забезпечення їх захисту (Скачати)
Особливості контролю за місцевими бюджетами (Скачати)
Особливості непрямих методів визначення податкових зобов’язань платників податків (Скачати)
Особливості правового регулювання механізму плати за користування надрами (Скачати)
Особливості участі іноземних громадян у стадії порушення кримінальної справи (Скачати)
Оцінка земель як механізм регулювання земельних правовідносин (Скачати)
Пеня як спосіб забезпечення виконання обов’язку сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (Скачати)
Перспективні напрями оптимізації управлінської діяльності державних органів (Скачати)
Першочергові дії органів фінансового контролю на підконтрольному об’єкті (Скачати)
Першочергові слідчі дії при розслідуванні злочинів, пов’язаних з інкасацією грошових коштів (Скачати)
Питання організаційно-правового забезпечення інформатизації як провідного напряму модернізації державної податкової служби України (Скачати)
Питання правового регулювання місцевого самоврядування в Україні (Скачати)
Питання термінології в медичному праві (Скачати)
Поділ влади та діяльність федеральних судів Сполучених штатів і судів України (Скачати)
Податки в Україні за часів Речі Посполитої (Скачати)
Податки за років правління Петра І історико-правові аспекти (Скачати)
Податки часів Запорізької Січі (Скачати)
Податкові злочини у сфері економічної злочинності (виявлення, розкриття, розслідування) (Скачати)
Податкові перевірки: поняття та особливості правового регулювання (Скачати)
Податкова політика Петра І у період 1710–1724 років (Скачати)
Податкова політика України за існування української народної республіки, гетьманату та директорії: історико-правові аспекти (Скачати)
Податковий вексель: поняття і суть (Скачати)
Позбавлення волі і ув’язнення як види кримінального покарання (Скачати)
Позбавлення волі та ув’язнення як види кримінального покарання (Скачати)
Політична культура юриста: аспекти історіографії (Скачати)
Поняття, історичний розвиток та правові засади акцизного збору (Скачати)
Поняття і визначення валютних операцій за законодавством України (Скачати)
Поняття і сутність інформації у просторі держави (Скачати)
Поняття адміністративної відповідальності за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності (Скачати)
Поняття бюджетного правопорушення за законодавством України: науково-практичний коментар (Скачати)
Поняття конституційного права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля (Скачати)
Поняття легалізації (відмивання) доходів і майна, одержаних злочинним шляхом, стан та види правового регулювання боротьби з нею (Скачати)
Поняття митної політики: деякі аспекти генезису (Скачати)
Поняття пожежної безпеки в адміністративному праві (Скачати)
Поняття потенціалу проходження державної служби в органах ДПС України (Скачати)
Поняття правового статусу державного виконавця (Скачати)
Поняття професійного ризику працівників державної податкової служби (Скачати)
Поняття та зміст криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції (Скачати)
Поняття та особливості адміністративної відповідальності працівників податкової міліції (Скачати)
Поняття та сутність оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки (Скачати)
Поняття та суть оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів (Скачати)
Поняття та юридичний зміст ліцензування (Скачати)
Порядок створення та правові підстави для поширення офшорних зон у міжнародній сфері (Скачати)
Початковий етап розслідування ухилень від сплати податків (Скачати)
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) як об’єкт захисту (Скачати)
Правові аспекти гармонізації податкового законодавства України у сфері непрямого оподаткування з правом ЄС (Скачати)
Правові аспекти застосування податкової застави (Скачати)
Правові аспекти міжнародного співробітництва у боротьбі з комп’ютерною злочинністю (Скачати)
Правові гарантії діяльності захисника у справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (Скачати)
Правові засади діяльності чергових частин органів внутрішніх справ у боротьбі з правопорушеннями (Скачати)
Правові засади посилення контролю щодо коштів місцевих бюджетів (Скачати)
Правові засади реалізації прав людини на медичну допомогу (Скачати)
Правові засади фінансування органів державної податкової служби України (Скачати)
Правові основи лобізму в Україні (Скачати)
Правові основи реформування банківської системи України відповідно до стандартів ЄС (Скачати)
Правові підстави взаємовідносин між органами державного казначейства України та розпорядниками бюджетних коштів (Скачати)
Правові підстави ліцензування (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП