ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Законодавче забезпечення незалежності судової влади в Україні (Скачати)
Відмова від спадщини. Захист авторського права і суміжних прав. Система цивільних зобов'язань (Скачати)
Кримінально-процесуальні гарантії (Скачати)
Правова характеристика договору лізингу (Скачати)
Інтелектуальна власність: Захист авторського та суміжних прав. Види відповідальності за порушення авторських та суміжних прав. Законодавчі та договірні санкції за порушення авторських та суміжних прав (Скачати)
Загальна характеристика конституційного права України (Скачати)
Особисті немайнові права авторів. Обов’язки, що накладаються патентом. Поняття патентоспроможності. Державна реєстрація, облік і використання результатів науково-технічної документації (Скачати)
Багатофункціональні ідентифікаційні системи "Папілон" (Скачати)
Бокаріус М.С. – основоположник судово-медичної експертизи (Скачати)
Види припинення права користування надрами (Скачати)
Використання автоматизованих систем у практиці експертно-криміналістичних центрів (Скачати)
Теоретико-правові аспекти удосконалення експертно-криміналістичних обліків (Скачати)
Сучасний стан та структура експертної служби МВС України (Скачати)
Встановлення юридичної відповідальності за діяльність фіктивного підприємництва (Скачати)
Гіпотеза як елемент відносно визначеної норми права (Скачати)
Сучасні види криміналістичного обліку та реєстрації (Скачати)
Суб`єктний склад корпоративних правовідносин (Скачати)
Соціальна ефективність права та її критерії (Скачати)
Спецкурс з розвитку професійної спостережливості як умова вдосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів-правоохоронців (Скачати)
Прогалини та колізії права, що застосовується при розгляді корпоративних спорів (Скачати)
Про визначення розміру відшкодування моральної шкоди (Скачати)
Проблеми правового регулювання діяльності ТНК (Скачати)
Присяга суддів конституційного суду України (Скачати)
Припинення права користування надрами за ініціативою надрокористувача (Скачати)
Презумпція знання закону у кримінальному праві України (Скачати)
Правове становище арбітражного керуючого (Скачати)
Правове регулювання фондової біржі (Скачати)
Правове регулювання розміщення реклами (Скачати)
Правові проблеми реформування законодавства, яке регулює вирішення індивідуальних трудових спорів в Україні (Скачати)
Правові аспекти договору майнового страхування (Скачати)
Правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи (Скачати)
Право інтелектуальної власності у контексті конкурентоспроможності країни (Скачати)
Пріоритетні напрямки розробки сучасної системи криміналістичного обліку ознак та властивостей осіб, які вчинили злочини (Скачати)
Поняття функцій правових норм (Скачати)
Перспективи впровадження в експертну практику автоматизованих ідентифікаційних систем (Скачати)
Особливості функціонування автоматизованої дактилоскопічної інформаційної системи „Укрдакто" (Скачати)
Окремі аспекти проблеми залучення спеціалістів до розслідування комп'ютерних злочинів (Скачати)
Механізм пошкоджуючої дії вогнепального снаряду (Скачати)
Класифікація пошкоджень від дії гладкоствольної вогнепальної зброї на тілі людини (Скачати)
Комерційне (фірмове) найменування – як об’єкт обліку (Скачати)
Дотичність понять «інсайдери» та «зловмисники у внутрішніх мережах» в інформаційно-правовому полі (Скачати)
Дослідження порядку набуття громадянства в Україні (Скачати)
Удосконалення захисту учасників кримінального судочинства спецпідрозділами судової міліції "Грифон" (Скачати)
Аспекти судових експертиз (Скачати)
Аспекти актуальності питання створення методики визначення відстані пострілу за слідами на тілі людини (Скачати)
Держава як суб’єкт права – юридична особа (Скачати)
Теоретичні засади криміналістичної ідентифікації гладкоствольної вогнепальної зброї (Скачати)
Теоретико-правові аспекти удосконалення експертно-криміналістичних обліків (Скачати)
Сучасний стан та структура експертної служби МВС України (Скачати)
Сучасні види криміналістичного обліку та реєстрації (Скачати)
Сутність та класифікація об'єктів інтелектуальної власності (Скачати)
Суб`єктний склад корпоративних правовідносин (Скачати)
Соціальна ефективність права та її критерії (Скачати)
Удосконалення процедури надання погоджень для отримання спеціальних дозволів на користування надрами (Скачати)
Прогалини та колізії права, що застосовується при розгляді корпоративних спорів (Скачати)
Призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції (Скачати)
Проблеми правового регулювання організації екологічного аудиту в Україні (Скачати)
Проблеми гарантій конституційного права людини і громадянина на освіту в Україні (Скачати)
Присяга суддів конституційного суду України (Скачати)
Презумпція знання закону у кримінальному праві України (Скачати)
Правове становище арбітражного керуючого (Скачати)
Правові проблеми реформування законодавства, яке регулює вирішення індивідуальних трудових спорів в Україні (Скачати)
Правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи (Скачати)
Пріоритетні напрямки розробки сучасної системи криміналістичного обліку ознак та властивостей осіб, які вчинили злочини (Скачати)
Поняття функцій правових норм (Скачати)
Поняття та зміст криміналістичних обліків та реєстрації (Скачати)
Перспективи запровадження інституту постійного представництва верховного суду України y парламенті (Скачати)
Перспективи впровадження в експертну практику автоматизованих ідентифікаційних систем (Скачати)
Особливості правового регулювання договорів про спільну господарську діяльність (Скачати)
Організація і структура судово-медичної служби (Скачати)
Окремі питання організації судів апеляційної ланки (Скачати)
Окремі аспекти проблеми залучення спеціалістів до розслідування комп'ютерних злочинів (Скачати)
Криміналістичне дослідження деяких видів зброї (Скачати)
Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї, бойових припасів та слідів на кулях (гільзах) (Скачати)
Класифікація пошкоджень від дії гладкоствольної вогнепальної зброї на тілі людини (Скачати)
Знання у галузі балістики як науково-теоретичні основи проведення судово-балістичних досліджень (Скачати)
Захист прав учасників кримінального судочинства спецпідрозділами судової міліції "Грифон": проблеми оскарження (Скачати)
Застосування методу проектів при вивченні фахових дисциплін (Скачати)
Зародження та виникнення експертно-криміналістичних установ в першій половині ХХ ст. (Скачати)
Зародження знань у галузі балістики (військової) (Скачати)
Загальні особливості невиплати дивідендів (Скачати)
Законодавчі та організаційні заходи в боротьбі з торгівлею людьми (Скачати)
Експертні помилки при проведенні судово-балістичних експертиз (Скачати)
Дослідження порядку набуття громадянства в Україні (Скачати)
Дослідження поняття «наркобізнес» (Скачати)
Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою (Скачати)
Генезис спеціальних знань та значення експертно-криміналістичних установ що до проведення судово-балістичних досліджень (Скачати)
Встановлення юридичної відповідальності за діяльність фіктивного підприємництва (Скачати)
Вплив пошкоджуючих факторів пострілу на тіло людини (Скачати)
Визначення розміру відшкодування моральної шкоди (Скачати)
Види припинення права користування надрами (Скачати)
Відповідальність кредитної спілки (Скачати)
Бокаріус М.С. – основоположник судово-медичної експертизи (Скачати)
Актуальність наукових досліджень у галузі судової балістики (Скачати)
Актуальні питання судово-балістичних та зброєзнавчих досліджень (Скачати)
Автоматизована дактилоскопічна універсальна пошукова система "Калина" (Скачати)
Автоматизована дактилоскопічна ідентифікаційна система "Сонда" (Скачати)
Історичний аспект правового регулювання оплати праці в Україні (Скачати)
Історія правового регулювання укладення шлюбів населення українського (харківського) військового поселення кавалерії (Скачати)
Інформаційна безпека: проблеми боротьби з кібер-тероризмом (Скачати)
Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони (Скачати)
Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 262 КК) (Скачати)
Поняття і предмет доказування в справах про адміністративні проступки (Скачати)
Господарське право та господарське законодавство. Предмет і метод господарського права (Скачати)
Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями (бездіяльністю) судових та правоохоронних органів (Скачати)
Сторони договору фінансового лізингу (Скачати)
Судимість. Правові наслідки та строки погашення судимості (Скачати)
Договір лізингу. Сторони договору лізингу (Скачати)
Виконавче провадження (Скачати)
Суб’єкти адміністративно-правових відносин (Скачати)
Законодавча техніка: поняття, склад, сутність (Скачати)
Роль ОВС в провадженні із застосуванням адміністративно-попереджувальних і запобіжних заходів (Скачати)
Судова влада в Україні. Суд та правосуддя (Скачати)
Промислово – фінансові групи в Україні (Скачати)
Позови (Скачати)
Реалізація права (Скачати)
Адміністративно-правова норма, адміністративно-правові відносини (Скачати)
Авторське право в Україні (Скачати)
Самостійний об’єкт теоретичної саморефлексії (Скачати)
Янантський едикт 1598 року – перша спроба правового захисту релігійної свободи у Франції (Скачати)
Янантський едикт 1598 року – перша спроба правового захисту релігійної свободи у Франції (Скачати)
Нантський едикт 1598 року – перша спроба правового захисту релігійної свободи у Франції (Скачати)
Цивільне право за вірменським статутом 1519 р. (Скачати)
Самоврядування у місті Жовкві за магдебурзьким правом (до 400-річчя з дня надання) (Скачати)
Соціально-правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI-XVIII ст.) (Скачати)
Інститути речового права у римському приватному праві (Скачати)
Нантський едикт 1598 року – перша спроба правового захисту релігійної свободи у Франції (Скачати)
Детермінанти правозастосувального розсуду (Скачати)
Правова наука – самостійний об’єкт теоретичної саморефлексії (Скачати)
Детермінанти правозастосувального розсуду (Скачати)
Правова наука – самостійний об’єкт теоретичної саморефлексії (Скачати)
Правова наука – самостійний об’єкт теоретичної саморефлексії (Скачати)
Детермінанти правозастосувального розсуду (Скачати)
Гуцульська республіка 1918-1919 рр. та її правовий статус (Скачати)
Польський кримінально-процесуальний кодекс 1928 р. та його характеристика (Скачати)
Конституція як форма правового закріплення зміни владних відносин в державі при переході від тоталітарного режиму до демократичних форм правління (Скачати)
Станіслав дністрянський про конституцію держави (Скачати)
Історія місцевого самоврядування – складова науки про місцеве самоврядування (Скачати)
Поєднання форм безпосередньої і представницької демократії у здійсненні місцевого самоврядування в Україні (Скачати)
Європейський вибір та місцеве самоврядування України: step by step (Скачати)
Соціально-правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI-XVIII ст.) (Скачати)
Територіальні громади міст гетьманщини та їх виконавчий апарат (Скачати)
Характеристика меморіалу П. Орлика "вивід прав України" та його загальне значення для розвитку української політико-правової думки початку XVIII ст. (Скачати)
Історико-правовий аналіз входження Галичини до складу австрійської імперії (Скачати)
Галицьке намісництво: структура і діяльність (Скачати)
Державно-правовий розвиток Канади в XVII – 60-х роках ХІХ ст. (Скачати)
Участь присяжних засідателів у судовому процесі за судовими статутами 1864 року (Скачати)
Нотаріат в Галичині за австрійським положенням 1871 р. (Скачати)
Особливості розвитку інституту адвокатури на землях східної Галичини і Буковини (Скачати)
Самоврядування у місті Жовкві за магдебурзьким правом (до 400-річчя з дня надання) (Скачати)
Оперативна самостійність суб’єктів фінансово-правових відносин як одна із ознак методу фінансово-правового регулювання (Скачати)
Особливості правового регулювання зборів за використання природних ресурсів (Скачати)
Проблемні питання правового регулювання діяльності акціонерних товариств (Скачати)
Захист прав інтелектуальної власності, які здійснюються у вигляді іноземної інвестиції (Скачати)
Проблема відповідальності юридичних осіб, заснованих на державній власності (Скачати)
Зміст договору поставки продукції для державних потреб (Скачати)
Зміна умов та розірвання кредитного договору: деякі недоліки законодавчого регулювання (Скачати)
Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво (Скачати)
Категорія "ділова репутація" в цивільному праві (Скачати)
Судово-психологічна експертиза (історико-правовий аспект) (Скачати)
Окремі питання кодифікації норм міжнародного цивільного процесу в сучасних іноземних державах (Скачати)
Поширення неправдивих відомостей як підстава виникнення права на захист від недобросовісної інформації (Скачати)
Сфера застосування давності примусового виконання добровільно невиконаного обов’язку (Скачати)
Правові заходи заохочення міжнародної технічної допомоги (Скачати)
Правове регулювання використання репродуктивних технологій в Україні (Скачати)
Сучасна наука трудового права: проблеми розвитку в контексті необхідності реформування трудового законодавства (Скачати)
Підготовка нового трудового кодексу (Скачати)
Джерела права соціального забезпечення (Скачати)
Оформлення трудового договору: проблеми термінології та правового регулювання (Скачати)
Традиції конституційного правосуддя Чехословаччини: деякі аспекти проблеми (Скачати)
Адміністративне і фінансове право радник з питань етики (Скачати)
Перспективи адміністративної реформи в Україні (Скачати)
Адміністративна юстиція: поняття, правовий зміст, характерні ознаки (Скачати)
Поняття "посадова особа": основні етапи дослідження в адміністративно-правовій науці і законодавстві (Скачати)
Теоретико-правові засади та система принципів управління в органах прокуратури України (Скачати)
Правові проблеми реструктуризації державного внутрішнього боргу України (Скачати)
Правові засади діяльності банківського сектору України (Скачати)
Джерела конституційно-правового регулювання комунальної власності в Україні (Скачати)
Спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених ст.130 КК України "зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби", із суміжними складами злочинів (Скачати)
Об’єкти складу злочину: "втеча з місця позбавлення волі або з-під варти" (Скачати)
Суб’єктивна сторона самовільного залишення військової частини або місця служби (Скачати)
Правове врегулювання еутаназії за законодавством Австралії (Скачати)
Організація захисту неповнолітніх у кримінальному судочинстві США (Скачати)
Запобігання помилкам у кваліфікації злочинів (Скачати)
Кримінальний процес та криміналістика спеціальні принципи надання правової допомоги у сфері кримінального судочинства (Скачати)
Процесуальний статус слідчого в Україні (Скачати)
Психологічний підхід до тлумачення поняття "моральна шкода" (Скачати)
Обсяг дієздатності особи та її законне представництво у кримінальному процесі (Скачати)
Зловживання посадових осіб, які ведуть кримінальний процес як одна з підстав для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (Скачати)
Виникнення і розвиток інституту касації у кримінальному процесі України (Скачати)
Підстави стягнення судових витрат у кримінальному процесі України (Скачати)
Обшук в справах про фальшивомонетництво (Скачати)
Особливості початкового етапу розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (Скачати)
Криміналістична техніка і науково-технічний прогрес (Скачати)
Криміналістичні аспекти у плануванні судового розгляду кримінальних справ (Скачати)
Поняття та структура зовнішності особи (Скачати)
Ознаки і методи виявлення інсценувань навмисних вбивств (Скачати)
Події як підстава припинення трудового договору (Скачати)
Земельне та аграрне право земельний кодекс України міг би бути кращим (Скачати)
Виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) як спосіб набуття громадянами права власності на землю: особливості правової регламентації (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП