ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Гуго Гроцій – славетний юрист середньовіччя (Скачати)
Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів (Скачати)
Хуліганство (Скачати)
Розробка методології створення сприятливого іміджу України (Скачати)
Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави (Скачати)
Конституція США та реальні права громадян (Скачати)
Захист прав та інтересів відповідача у цивільному процесі (Скачати)
До проблем відносин власності в аграрній сфері України (Скачати)
Органи внутрішніх справ. Правова регламентація та концепція реформування (Скачати)
Повноваження Верховної Ради (Скачати)
Винагорода за користування інтелектуальною власністю (Скачати)
Засоби захисту права власності (Скачати)
Житлова іпотека перехідного періоду: проблеми і перспективи розвитку (Скачати)
Злочинність як явище (Скачати)
Предмет історії держави і права Росії. Завдання історичного вивчення права (Скачати)
Фіскальна політика української держави (Скачати)
Індивідуальне попередження злочинів (Скачати)
Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи (Скачати)
Приватна власність (Скачати)
Римське право (Скачати)
Імунітети і привілеї консульських посадових осіб. (Скачати)
Правові аспекти функціонування українсько-німецьких зв’язків (Скачати)
Причини виникнення держави (Скачати)
Трудові відносини: сутність і структура (Скачати)
Бюджетна система України (Скачати)
Педагогічні умови ефективного використання заохочення і покарання як методів виховання (Скачати)
Шляхи формування правової держави в Україні (Скачати)
Поняття і ознаки правопорушень, їх види і причини. (Скачати)
Державна символіка (Скачати)
Правова регламентація організації та діяльності судових органів України (Скачати)
Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні (Скачати)
Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах. (Скачати)
Селянське ( фермерське ) господарство. Правові та організаційні аспекти (Скачати)
Поняття і види відповідальності місцевого самоврядування (Скачати)
Право як різновид соціальних норм (Скачати)
Розлучення (Скачати)
Правове регулювання зайнятості населення на Україні (Скачати)
Київська Русь як ранньофеодальна монархія (Скачати)
Міжгалузеві та галузеві приинципи трудового права. (Скачати)
Правове становище господарських об’єднань (Скачати)
Правове положення акціонерних товариств ( А. Т. ) (Скачати)
Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України (Скачати)
Правові інститути та галузі права (Скачати)
Ознаки та принципи правової держави (Скачати)
Попереднє слідство. (Скачати)
Призначення покарання і звільнення від покарання. (Скачати)
Право власності та право повного господарського ведення: спільне та відзнаки (Скачати)
Кримінально – правові заходи щодо затримання злочинців у діяльності ОВС. (Скачати)
Історія держави та права України (Скачати)
Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні (Скачати)
ООН - суб`єкт міжнародного права (Скачати)
Конституцiйнi права та обов'язки громадян України (Скачати)
Становлення староруського права (Скачати)
Неустойка в цивільному праві (Скачати)
Воля народу, її трансформацiя у державну волю. Теоретичнi i конституцiйнi питання державно-правової реформи (Скачати)
Міліція в Україні (Скачати)
Реформи Ликурга (Скачати)
Огляд кримінального кодексу України (Скачати)
Криміналістика (Скачати)
Кримінологія як наука. (Скачати)
Кримінально-процесуальне право (Скачати)
Конституційний суд України: досвід і проблеми (Скачати)
Конституційний процес в Україні (Скачати)
Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року. (Скачати)
Конституційні засади виконавчої влади України (Скачати)
Конституції України (Скачати)
Каковы условия правомерности необходимой обороны ? Что такое мнимая оборона ? В чем отличие необходимой обороны от крайней необходимости ? (укр.) (Скачати)
Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів (Скачати)
Загальні відомості про конституційний устрій Канади (Скачати)
Правова культура - важливий чинник професійної діяльності ОВС (Скачати)
Особливості забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина працівниками міліції (Скачати)
Актуальні задачі органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі соціально - політичного розвитку України задачі правоохоронних органів щодо захисту прав людини. (Скачати)
Формування позитивного іміджу особистості працівника міліції та колективу підрозділу. (Скачати)
Морально-професійна деформація та її профілактика в діяльності працівників міліції. (Скачати)
Моральні конфлікти, їх попередження та подолання в діяльності працівників міліції. (Скачати)
Особливості службової етики, службовий і мовний етикет, Правила поведінки працівників міліції в службовій діяльності. (Скачати)
Культура управління колективом. Стиль керівника підрозділу органів внутрішніх справ. (Скачати)
Статеві злочини (Скачати)
Етика і психологія в роботі юриста (Скачати)
Етична культура юриста (Скачати)
Значення пізнавальних процесів в роботі юриста (Скачати)
Кримінальна психологія (Скачати)
Психологія потерпілого, психологія неповнолітніх (Скачати)
Етика в кримінальному судочинстві (Скачати)
Психологічні основи попереднього слідства (Скачати)
Психологія судового процесу (Скачати)
Виправно-трудова психологія (Скачати)
Трудовий договір. (Скачати)
Адвокатура України (Скачати)
Колективні договори та угоди (Скачати)
Акти-повідомлення на нестачу (Скачати)
Умисне або необережності здійснення злочину. (Скачати)
Лист-відповідь на претензію (Скачати)
Кримінальна відповідальність неповнолітніх. (Скачати)
Договір доручення на ведення справ в Арбітражному суді (Скачати)
Джерела права. (Скачати)
Договір щодо надання юридичних послуг (Скачати)
Кримінальна відповідальність за особливо небезпечні суспільні злочини. (Скачати)
Правове регулювання договору поставки (Скачати)
Цивільне право України. (Скачати)
Лист-відповідь на претензію (Скачати)
Комерційний акт (Скачати)
Право на винаходи (Скачати)
Природа правомірної поведінки (Скачати)
Підтвердження (Скачати)
Підтвердження (Скачати)
Позовна заява (Скачати)
Примусове лікування (Скачати)
Претензія (Скачати)
Міжгалузеві та галузеві приинципи трудового права. (Скачати)
Претензія про виплати штрафу за затримку постачання товарів (Скачати)
Функції та принципи цивільного права. (Скачати)
Протокол розбіжностей (Скачати)
Рішення № про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення вимог (Скачати)
Рішення №___ про стягнення платежу (Скачати)
Рішення №____________ про надання відстрочки (розстрочки) (Скачати)
Предмет регулювання господарського права Методи господарського права (Скачати)
Правовий статус повного товариства (Скачати)
Створення комісій по трудових спорах (Скачати)
Приватизація громадянами земельних ділянок (Скачати)
Правове регулювання невідкладної медичної допомоги (Скачати)
Порядок звільнення працівників (Скачати)
Принципи судочинства військової демократії в Запорізькій Січі (Скачати)
Матеріальні та формальні склади злочинів. Причинний зв‘язок та його кримінально-правове значення. Триваючі, продовжувані та складні (складені) злочини. Спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину (Скачати)
Місце, час, ситуація вчинення злочину. Суб‘єкт злочину (поняття, ознаки). Неосудність: поняття, критерії визначення. Проблема обмеженої складності в теорії кримінального права (Скачати)
Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання (Скачати)
Спеціальний суб‘єкт та його види. Суб‘єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки). Поняття вини та її форми. Умисел та його види, зміст умислу (Скачати)
Необережність та її види. Складна вина. Випадок (казус) та його характеристика (Скачати)
Мета злочину та її значення для кваліфікації злочинного діяння. Юридична і фактична помилки та їх значення (Скачати)
Необхідна оборона та умови її правомірності. Перевищення меж необхідної оборони (Скачати)
Крайня необхідність. Стадії вчинення умисного злочину (поняття, види). Закінчений злочин, момент закінчення окремих видів злочинів. Готування до злочину (Скачати)
Замах на злочин. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Співучасть у злочину (поняття, об‘єктивні та суб‘єктивні ознаки) (Скачати)
Форми співучасті (Скачати)
Множинність злочинів. Повторність злочинів та її різновиди. Суть і мета покарання (Скачати)
Наука кримінального права, її зміст та завдання. Загальні та спеціальні принципи кримінального права. Поняття кримінального закону, його значення та основні риси (Скачати)
Перелік основних і додаткових покарань. Виправні роботи (характеристика, відповідальність за ухилення від відбування цього покарання) (Скачати)
Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю (характеристика). Штраф, як міра покарання (характеристика). Конфіскація майна (характеристика) (Скачати)
Загальні начала призначення покарання (Скачати)
Призначення покарання за сукупністю злочинів (Скачати)
Призначення покарання за кількома вироками (Скачати)
Умовне засудження (суть, підстави, та порядок застосування). Відстрочка виконання вироку (суть, підстави, та порядок застосування) (Скачати)
Види звільнення від кримінальної відповідальності. Види звільнення від покарань. Звільнення від подальшого відбування покарання (підстави, умови, порядок) (Скачати)
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх (Скачати)
Примусові заходи медичного характеру (суть, підстави, та порядок застосування). Примусові заходи виховного характеру (суть, підстави, та порядок застосування) (Скачати)
Джерела кримінального права України. Структура кримінального закону. Диспозиція і санкція та їх види (Скачати)
Тлумачення кримінально-правових норм та його види. Чинність кримінальних законів у просторі. Територіальний принцип чинності кримінального закону (Скачати)
Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону. Чинність кримінального закону в часі (принципи, поняття часу вчинення злочину, зворотня сила). Поняття злочину та його ознаки (Скачати)
Відмінність злочинів від інших правопорушень. Класифікація злочинів. Кримінальна відповідальність (поняття, момент виникнення та припинення, форми реалізації) (Скачати)
Поняття складу злочину та його значення. Елементи та ознаки складу злочину. Види складів злочинів (Скачати)
Кваліфікація злочинів (поняття та значення). Поняття об‘єкта злочину та його структура (Скачати)
Родовий та видовий об‘єкти злочинів (поняття, значення). Безпосередній об‘єкт злочину (поняття, значення). Предмет злочину. Об‘єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки). Суспільно небезпечні наслідки та їх види (Скачати)
Правові засади приватизації державного та комунального майна (Скачати)
Кримінальні процеси у сфері приватизації та заходи протидії їм (Скачати)
Бізнес в Internet. Правові аспекти (Скачати)
Характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України (Скачати)
Механізми протиправного ведення діяльності фінансовими посередниками на ринку приватизаційних паперів України (Скачати)
Правове регулювання діяльності транспорту (Скачати)
Правове регулювання біржової діяльності в Україні (Скачати)
Захист прав суб'єктів господарської діяльності в арбітражному суді (Скачати)
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (Скачати)
Основи встановлення плати за землю та її форми (Скачати)
Транснаціональні корпорації (Скачати)
Реформування податкової системи в її переорієнтації із суто фіскальних цілей на регулюючі (Скачати)
Податок на додану вартість (Скачати)
Рівні податкової системи Канади. Модернізація податкової системи (Скачати)
Приватизація в Україні й місце в ній орендних відносин (Скачати)
Про систему оподаткування в Україні (Скачати)
Характеристика підприємства чи організації (Скачати)
Правове регулювання страхової діяльності (Скачати)
Правове становище господарських об'єднань (Скачати)
Господарські правовідносини та господарське право (Скачати)
Суб'єкти господарського права (Скачати)
Провадження у справах про адміністративні правопорушення (Скачати)
Селянське ( фермерське ) господарство. Правові та організаційні аспекти (Скачати)
Правове регулювання цін та ціноутворення (Скачати)
Правове становище інших господарських товариств (Скачати)
Правове регулювання банківської діяльності (Скачати)
Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні (Скачати)
Правове регулювання банкрутства (Скачати)
Правовий статус акціонерних товариств (Скачати)
Правове регулювання оренди державного та комунального майна (Скачати)
Правовий статус підприємств (Скачати)
Господарське законодавство (Скачати)
Поняття та принципи підприємницької діяльності (Скачати)
Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення (Скачати)
Застосування інформаційних технологій організованою злочинністю для впливу на суспільство (Скачати)
Проблеми організації боротьби з правопорушеннями, що вчиняються з використанням сучасних інформаційних технологій (Скачати)
Феномен – організована злочинність (Скачати)
Удосконалення боротьби зі злочинами у сфері використання автоматизованих електронно-обчислювальних систем (Скачати)
Латентність комп’ютерної злочинності (Скачати)
Інтернет: протидія кримінальним проявам та боротьба зі злочинністю (Скачати)
Правові відносини в суспільстві (Скачати)
Ринок юридичних та судових послуг України: проблеми та перспективи (Скачати)
Конкурентоздатність України в галузі захисту прав та свобод людини (Скачати)
Загальна теорія організації інформаційної безпеки щодо захисту інформації в автоматизованих системах від злочинних посягань (Скачати)
Організація підготовки фахівців по боротьбі зі злочинністю у сфері високих технологій (Скачати)
Підготовка кадрів для митних органів (Скачати)
Виявлення, фіксація та використання фактичних даних в ОРД (Скачати)
Особливості профілактики злочинних посягань у сфері банківського кредитування (Скачати)
Причини та умови умисних вбивств (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП