ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Право озброєних конфліктів: поняття, предмет регулювання. Правова регламентація стадій і окремих режимів ведення війни. Захист прав особи (Скачати)
Порядок та способи укладання договору поставки (Скачати)
Державний виконавець: статус, завдання, обов’язки, права, відповідальність (Скачати)
Правове регулювання міжнародних перевезень (Скачати)
Історія дактилоскопії (Скачати)
Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості (Скачати)
Біржовий товар (Скачати)
Відповідальність у цивільному праві (Скачати)
Відтворення обстановки і обставин події та перевірка показань на місці (Скачати)
Види слідів рук (Скачати)
Визначення приблизного зросту, статі та віку особи (Скачати)
Виконання юридичних обов'язків у цивільному праві (Скачати)
Громадяни як суб’єкти цивільного права (Скачати)
Держави як суб'єкти цивільного права (Скачати)
Допит (Скачати)
Еволюція біржової торгівлі (Скачати)
Загальні положення слідчої тактики (Скачати)
Загальні положення цивільного права (Скачати)
Загальні правила виявлення слідів рук (Скачати)
Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права (Скачати)
Здійснення суб'єктивних цивільних прав (Скачати)
Земельні та майнові правовідносини у фермерському господарстві (Скачати)
Злочини, пов'язані з діяльністю злочинних організацій (Скачати)
Злочини, пов'язані з тероризмом (Скачати)
Злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров'я особи (Скачати)
Злочини, які порушують правила поводження з предметами, які становлять підвищену суспільну небезпеку (Скачати)
Злочини проти встановленого порядку зайняття підприємницькою та іншою господарською діяльністю (Скачати)
Злочини проти встановленого порядку переміщення предметів через митний кордон України (Скачати)
Злочини проти добросовісної конкуренції (Скачати)
Злочини проти здоров'я (Скачати)
Злочини проти основ національної безпеки України (Скачати)
Злочини проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів (Скачати)
Злочини проти порядку приватизації (Скачати)
Злочини проти прав і законних інтересів кредиторів (Скачати)
Злочини проти прав і законних інтересів споживачів (Скачати)
Злочини проти системи бюджетного регулювання (Скачати)
Злочини проти системи валютного регулювання (Скачати)
Злочини проти системи оподаткування (Скачати)
Концепція ціноутворення на ф’ючерсних ринках (Скачати)
Корисливі злочини, не пов'язані з оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб (Скачати)
Корисливі злочини, пов'язані з оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб (Скачати)
Міжнародні біржові ринки (Скачати)
Методи виявлення слідів рук (Скачати)
Методика пороскопічного дослідження (Скачати)
Методика проведення дактилоскопічної експертизи (Скачати)
Можливості попереднього дослідження слідів рук (Скачати)
Насильницькі статеві злочини (Скачати)
Наука про розвиток сучасного аграрного законодавства та розробку його теоретичних засад (Скачати)
Некорисливі посягання на власність (Скачати)
Ненасильницькі статеві зносини (Скачати)
Нові правові Інститути аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обґрунтуванні (Скачати)
Об’єкти цивільних прав (Скачати)
Огляд місця події (Скачати)
Окремі види злочинів проти волі, честі та гідності особи (Скачати)
Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція (Скачати)
Основні теорії функціонування ф’ючерсних ринків (Скачати)
Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення (Скачати)
Підготовка матеріалів на експертизу (Скачати)
Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Угоди (Скачати)
Планування розслідування і слідчі версії (Скачати)
Поняття, види та підстави кримінально-правової кваліфікації (Скачати)
Поняття, зміст і види цивільних правовідносин (Скачати)
Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права (Скачати)
Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення. Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового регулювання (Скачати)
Поняття й види злочинів проти життя та здоров'я особи (Скачати)
Поняття науки аграрного права (Скачати)
Поняття про пороеджеоскопію. Ознаки будови папілярних ліній (Скачати)
Поняття та види сільськогосподарських кооперативів (Скачати)
Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств (Скачати)
Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства (Скачати)
Права та обов'язки сільськогосподарських землекористувачів (Скачати)
Правила та прийоми дактилоскопування (Скачати)
Поняття торгового права та відносини, які воно регулює (Скачати)
Поняття джерела права (Скачати)
Патентування та ліцензування торгової діяльності (Скачати)
Поняття норми права. Загальна характеристика правових норм (Скачати)
Основні види внутрішньої торгівлі (Скачати)
Прогалини в праві. Шляхи усунення і подолання прогалин в праві (Скачати)
Торговий договір (Скачати)
Право як міра свободи і відповідальність особи (Скачати)
Правове регулювання використання електронних контрольно-касових апаратів і книги обліку розрахункових операцій (Скачати)
Правове становище господарських судів (Скачати)
Порядок ведення книги обліку розрахункових операцій (КОРО), Книги обліку доходів та витрат, Розрахункової книжки (Скачати)
Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю (Скачати)
Органи по захисту прав споживачів. Їх компетенція (Скачати)
Правозастосувальний акт: поняття, структура, вид (Скачати)
Права споживачів (Скачати)
Прогалини в праві, способи їх усунення і подолання (Скачати)
Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. Правове регулювання якості продукції, робіт та послуг (Скачати)
Професійна деформація працівників кримінально-виконавчої служби. Міф чи реальність? (Скачати)
Правове регулювання зовнішньої торгівлі (Скачати)
Розуміння римськими юристами права власності (Скачати)
Роль міжнародних організацій у вирішенні міжнародних спорів (Скачати)
Міжнародна правова система. Сім’я загального права: джерела і система (Скачати)
Роль судів у здійсненні правосуддя (Скачати)
Поняття правової культури. Правова культура суспільства (Скачати)
Співвідношення громадянського суспільства і правової держави (Скачати)
Стратегічний потенціал правової культури (Скачати)
Сутність права (Скачати)
Характеристика римського приватного права (Скачати)
Юридична відповідальність державних службовців (Скачати)
Правова культура Козацької доби (Скачати)
Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів (Скачати)
Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів та їх статути (Скачати)
Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві (Скачати)
Правове регулювання використання тваринного та рослинного світу в сільському господарстві (Скачати)
Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства (Скачати)
Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві (Скачати)
Правовий режим майна та земель особистого селянського господарства. Правовий режим майна особистого селянського господарства (Скачати)
Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу (Скачати)
Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними й комунальними сільськогосподарськими підприємствами (Скачати)
Право власності. Загальні положення (Скачати)
Право на захист як суб'єктивне цивільне право (Скачати)
Пред'явлення для впізнання (Скачати)
Предмет аграрного права України; його зміст та особливості (Скачати)
Представники науки аграрного права України (Скачати)
Приватна власність громадян (Скачати)
Призначення і проведення судової експертизи (Скачати)
Принципи аграрного права України (Скачати)
Проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в Україні (Скачати)
Система і завдання курсу "Цивільне право" (Скачати)
Ознаки зовнішності людини (Скачати)
Словесний портрет. Характеристика зовнішності людини (Скачати)
Становлення української науки сільськогосподарського (аграрного) права (Скачати)
Строки здійснення і захисту цивільних прав (Скачати)
Суть біржі та її економічна природа (Скачати)
Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності (Скачати)
Фіксація та вилучення слідів рук (Скачати)
Фундаментальний аналіз біржових цін та курсів (Скачати)
Цивільне законодавство (Скачати)
Цивільне право як наука (Скачати)
Членство в сільськогосподарських кооперативах (Скачати)
Юридичні особи (Скачати)
Юридичне закріплення результатів кримінально-правової кваліфікації. Принципи кримінально-правової кваліфікації (Скачати)
Договір франчайзингу (Скачати)
Співвідношення корпоративних і централізованих норм (Скачати)
Фірма та її види: компанія, партнерство, корпорація (Скачати)
Економічні, соціальні та культурні права людини та громадян в Україні та їх гарантії (Скачати)
Адміністративна відповідальність (Скачати)
Адміністративне правопорушення (Скачати)
Адміністративний примус (Скачати)
Адміністративно-правові відносини (Скачати)
Адміністративно-правові норми (Скачати)
Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності (Скачати)
Громадяни України та іноземці (Скачати)
Державні службовці (Скачати)
Економіка як об'єкт адміністративно-правового регулювання (Скачати)
Загальне поняття управління та його види (Скачати)
Звернення громадян (Скачати)
Контроль та його види (Скачати)
Концепція адміністративної реформи — програма вдосконалення державного управління (Скачати)
Методи державного управління (Скачати)
Нагляд та його види (Скачати)
Об'єднання громадян (Скачати)
Органи виконавчої влади (Скачати)
Основні напрями державного регулювання економіки (Скачати)
Поняття адміністративного процесу (Скачати)
Поняття підприємницької діяльності та її суб'єкти (Скачати)
Поняття суб'єктів адміністративного права (Скачати)
Правові акти державного управління (Скачати)
Предмет і метод адміністративного права (Скачати)
Президент України (Скачати)
Провадження у справах про адміністративні правопорушення (Скачати)
Склад адміністративного правопорушення (Скачати)
Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями (Скачати)
Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади (Скачати)
Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії) (Скачати)
Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки (Скачати)
Управління безпекою (Скачати)
Управління внутрішніми справами (Скачати)
Управління закордонними справами (Скачати)
Управління культурою (Скачати)
Управління обороною (Скачати)
Управління освітою (Скачати)
Управління охороною здоров'я (Скачати)
Управління юстицією (Скачати)
Форми державного управління (Скачати)
Характеристика державного управління (Скачати)
Державне управління і виконавча влада (Скачати)
Предмет і система адміністративного права (Скачати)
Адміністративно-правові норми (Скачати)
Адміністративно-правові відносини (Скачати)
Громадяни (Скачати)
Органи виконавчої влади (Скачати)
Органи місцевого самоврядування (Скачати)
Державні службовці (Скачати)
Підприємства і установи (Скачати)
Об'єднання громадян (Скачати)
Функції державного управління (Скачати)
Форми державного управління (Скачати)
Адміністративно-правові методи (Скачати)
Адміністративна відповідальність (Скачати)
Дисциплінарна відповідальність (Скачати)
Адміністративно-процесуальна діяльність (Скачати)
Провадження в справах про адміністративні правопорушення (Скачати)
Законність у сфері державного управління (Скачати)
Контроль і нагляд у державному управлінні (Скачати)
Адміністративно-правові режими (Скачати)
Характер і організація державного управління (Скачати)
Галузеві, міжгалузеві та регіональні засади в управлінні (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП