ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Досвід Адміністрації США з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків (DEA) (Скачати)
Досвід реформування Служби безпеки Чеської Республіки: до проблеми реформування Воєнної організації України (Скачати)
Дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю (Скачати)
Дотримання правоохоронними органами прав і свобод людини як один із важелів боротьби з корупційними проявами (Скачати)
Економіко-кримінологічні аспекти діяльності бурякоцукрової галузі України (Скачати)
Економічний стан та криміногенна ситуація в електроенергетичній галузі України (Скачати)
Забезпечення законності у сфері підприємництва: кримінологічний аспект (Скачати)
Пропозиції щодо забезпечення захисту внутрішнього ринку в інтересах вітчизняного виробництва і споживачів (Скачати)
Завдання податкової міліції ДПА України – ефективна протидія тіньовій економіці (Скачати)
Завдання та роль органів державної влади України в забезпеченні захисту конфіденційної інформації юридичних осіб (Скачати)
Загальні проблеми боротьби з контрабандою у сфері зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Загальна характеристика наркобізнесу в Україні (Скачати)
Загроза корупції та організованої злочинності українській системі охорони здоров’я (Скачати)
Замісна терапія у контексті протидії незаконному обігу наркотичних засобів і поширенню наркобізнесу в Україні (Скачати)
Зарубіжний досвід державного контролю за банківською діяльністю (Скачати)
Зарубіжний досвід міграційної політики – чинник боротьби з організованою злочинністю (Скачати)
Організаційно-правові засади дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Основні детермінанти їх порушення (Скачати)
Застосування інформаційних технологій організованою злочинністю для впливу на суспільство (Скачати)
Застосування високих технологій при технічному документуванні злочинної діяльності (Скачати)
Застосування кримінально-правової норми – торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (Скачати)
Проблеми застосування кримінального законодавства в частині відповідальності за злочини у сфері службової діяльності (Скачати)
Застосування новітніх технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні оперативно-службової діяльності правоохоронних органів (Скачати)
Захоплення заручників: особливості кримінальної відповідальності за законодавством країн близького та далекого зарубіжжя (Скачати)
Зловживання у банківській сфері та пропозиції щодо їх подолання (Скачати)
Злочини із застосуванням сучасних інформаційних технологій (Скачати)
Кіберзлочинність в Україні: перспективи протидії (Скачати)
Кіберзлочинність як чинник державної інформаційної політики України (Скачати)
Конституйційно-правові засади діяльності правоохоронних та контролюючих органів України у протидії злочинності та корупції (Скачати)
Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні та за кордоном (Скачати)
Координація діяльності органів влади у боротьбі з організованою кіберзлочинністю (Скачати)
Координація діяльності правоохоронних органів та інформаційна безпека (Скачати)
Корупція в Україні: національні та міжнародні засоби протидії (Скачати)
Корупція в Україні: стан і проблеми (Скачати)
Корупція в Україні та Німеччині: порівняльний аспект (Скачати)
Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення (Скачати)
Кримінально-правові заходи протидії проявам злочинних угруповань у місцях позбавлення волі (Скачати)
Кримінально-правові та кримінологічні проблеми злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством (Скачати)
Кримінально-правова кваліфікація вимагання за новим Кримінальним кодексом України (Скачати)
Криміногенна ситуація в нафтогазовому комплексі України (Скачати)
Криміногенна ситуація та стан економіки в аграрному секторі України (Скачати)
М.І. Камлик. Кримінологічні аспекти банківської діяльності (Скачати)
Кримінологічні особливості осіб, причетних до наркобізнесу (Скачати)
Кримінологічна експертиза як засіб удосконалення законотворчого процесу (Скачати)
Кримінологічна політика у сфері боротьби з організованою злочинністю (Скачати)
Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об’єднань у новому Кримінальному кодексі України (Скачати)
Латентність комп’ютерної злочинності (Скачати)
Легалізація (“відмивання”) доходів, отриманих злочинним шляхом, як міжнародна проблема (Скачати)
Міжвідомчий науково-дослідний центр – надбання та перспективи (Скачати)
Міжнародні-правові аспекти боротьби з торгівлею жінками та дітьми (Скачати)
Міжнародна система з контролю за наркотиками у боротьбі з наркоманією і наркобізнесом (Скачати)
Міжнародне співробітництво щодо протидії злочинам у сфері інформаційних технологій (Скачати)
Міжнародне співтовариство у боротьбі з корупцією (Скачати)
Міжнародний досвід становлення системи протидії наркоманії та незаконному обігу наркотичних засобів (Скачати)
Міжнародний захист прав дитини в умовах формування інформаційного суспільства (Скачати)
Міжнародний наркобізнес та його вплив на криміногенну ситуацію в Україні (Скачати)
Місце і роль альтернатив кримінальному переслідуванню в системі засобів боротьби зі злочинністю (Скачати)
Місце та роль Верховної Ради України в організації боротьби з організованою злочинністю та корупцією (Скачати)
Межі судового контролю на стадії досудового слідства. Слідчий суддя (Скачати)
Методика отримання, перевірки та реалізації інформації щодо корупційних діянь (Скачати)
Методологія правової інформатики в систематизації податкового законодавства України як чинник боротьби з корупцією (Скачати)
Деякі можливості криміналістики у запобіганні злочинам, що вчинюються з використанням розрахункових банківських документів (Скачати)
Нагальні проблеми ефективності координації заходів щодо протидії нелегальній міграції (Скачати)
Наркобізнес в Україні: реалії та загрози сьогодення (Скачати)
Наркокорупція як невід’ємна складова системи наркобізнесу в Україні (Скачати)
Науково-практичний інтерес до становлення кримінально-виконавчої та кримінологічної політики України (Скачати)
Недоліки нових господарських відносин як підгрунтя економічної злочинності в агропромисловому комплексі України (Скачати)
Необхідність створення в Україні Національного бюро розслідувань: критичний погляд (Скачати)
Нові інформаційні технології процесу підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів (Скачати)
Нормативне визначення організованої злочинної діяльності: теоретичне та практичне значення (Скачати)
Нормативно-правове регулювання діяльності органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю (Скачати)
Нормативно-правове регулювання страхової діяльності – пріоритетний напрям боротьби зі злочинністю на ринку фінансових послуг (Скачати)
Норми Кримінального кодексу, що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного, у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (Скачати)
Обмеження корупції та “тіньової” економічної діяльності: проблеми і перспективи (Скачати)
Обставини, що сприяють використанню кримінальними угрупованнями фінансово-кредитних установ України для скоєння шахрайств, обману населення та інших злочинів (Скачати)
Питання огляду інформаційного законодавства щодо захисту персональних даних в окремих країнах Європи (Скачати)
Оперативний експеримент: проблемні питання провадження в оперативно-розшукову діяльність (Скачати)
Оперативно-розшукова інформатика як напрям наукового забезпечення боротьби з організованою злочинністю (Скачати)
Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю (Скачати)
Організаційно-правові аспекти та стан протидії корупційним проявам у системі державної служби України (Скачати)
Організаційно-правові проблеми боротьби з організованою злочинністю в Україні (Скачати)
Організаційно-правовий захист персональних даних (Скачати)
Організація підготовки фахівців по боротьбі зі злочинністю у сфері високих технологій (Скачати)
Організована злочинність: актуальні проблеми процесу доказування (Скачати)
Організована злочинність і тероризм (Скачати)
Організована злочинність та її вплив на стан наркоманії і наркобізнесу в Україні (Скачати)
Організована злочинна діяльність у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) Російської Федерації (Скачати)
Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні (Скачати)
Організоване злочинне угруповання та його ознаки (Скачати)
Основи методики розслідування масових заворушень (Скачати)
Основні засади державної регуляторної політики на ринку цінних паперів (Скачати)
Основні напрями реформування діяльності податкової міліції Державної податкової адміністрації України (Скачати)
Особливості акту притягнення особи як обвинувачуваної у справах про корупцію та організовану злочинність (Скачати)
Особливості дій слідчо-оперативної групи при перевірці комерційного банку (Скачати)
Особливості злочинних проявів в агропромисловому комплексі в період його реформування (Скачати)
Особливості побудови версій у справах про незаконний обіг наркотичних засобів (Скачати)
Особливості профілактики злочинних посягань у сфері банківського кредитування (Скачати)
Оцінка правоохоронної діяльності: теорія та практика (Скачати)
Підготовка кадрів для митних органів (Скачати)
Підготовка фахівців у сфері інформаційної безпеки: міжнародний досвід (Скачати)
Підготовка фахівців у сфері інформаційної безпеки: стан в Україні (Скачати)
Підходи Європейського Союзу до проблеми залучення спеціальних служб країн-членів до боротьби з тероризмом (Скачати)
Переорієнтація стратегії боротьби з незаконною міграцією в Україні на роботу “на дальніх підступах” (Скачати)
Першочергові заходи протидії організованій злочинності і корупції на сучасному етапі (Скачати)
Питання “відмивання” коштів з використанням позабанківських електронних платіжних систем (Скачати)
Питання версії у розслідуванні злочинів, вчинюваних організованими злочинними об’єднаннями (Скачати)
Питання огляду інформаційного законодавства щодо захисту персональних даних в окремих країнах Європи (Скачати)
Деякі питання стратегічного планування боротьби з тероризмом в Україні (Скачати)
Податковий контроль як функція управління та дієвий важіль у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією (Скачати)
Податок на додану вартість: актуальні питання (Скачати)
Агреговані показники державного управління світового банку: динаміка корупції у пострадянських країнах (Скачати)
Поняття “злочинна організація” як окрема форма співучасті у злочині (Скачати)
Питання попередження привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (Скачати)
Порівняльний аналіз інституту банкрутства (окремі країни світу та Україна) (Скачати)
Права і свободи громадян в умовах надзвичайного і воєнного стану (Скачати)
Правові аспекти протидії організованій злочинності в галузі зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Правове забезпечення діяльності у сфері будівництва: недоліки та шляхи удосконалення (Скачати)
Правове забезпечення управління державним боргом України як дієвий важіль у боротьбі з організованою злочинністю (Скачати)
Правове регулювання електронної комерції: досвід окремих країн світу (Скачати)
Право на зібрання: теоретико-правові аспекти вітчизняного та зарубіжного досвіду (Скачати)
Приватизація підприємств енергетичної галузі України (Скачати)
Принцип змагальності: актуальність і новий нормативний зміст на сучасному етапі розвитку кримінального процесу в Україні (Скачати)
Принципи міжнародного права у сфері суспільних відносин стосовно інформаційної безпеки (Скачати)
Принципи податкового контролю в організації протидії злочинності та корупції (Скачати)
Принципи та підходи управління фінансовими потоками за кордоном (кримінологічний аспект) (Скачати)
Причини та умови умисних вбивств (Скачати)
Проблема захисту учасників кримінального процесу (Скачати)
Проблема сьогодення – боротьба з легалізацією “брудних” грошей (Скачати)
Проблема тероризму в сучасному політичному процесі (Скачати)
Проблеми боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні (Скачати)
Проблеми боротьби з корупцією та напрями протидії (Скачати)
Проблеми визначення об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 326 Кримінального кодексу України (Скачати)
Проблеми використання оперативно-технічних засобів у боротьбі з протиправною діяльністю (Скачати)
Проблеми виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються в офшорних зонах (Скачати)
Проблеми застосування примусового лікування до осіб, хворих на наркоманію, які вчинили злочин (Скачати)
Правові та організаційно-технологічні проблеми захисту інформації в автоматизованих системах ОВС України (Скачати)
Протидія правопорушенням, що вчиняються з використанням інформаційних технологій: проблеми науково-методологічного та навчально-методичного забезпечення (Скачати)
Проблеми нормативно-правового захисту авторських і суміжних прав в Україні (Скачати)
Проблеми оперативно-розшукового документування злочинів, що скоюються організованими злочинними угрупованнями в сфері зовнішньоекономічних відносин (Скачати)
Проблеми організації боротьби з правопорушеннями, що вчиняються з використанням сучасних інформаційних технологій (Скачати)
Проблеми організації центрального управління в системі боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні (Скачати)
Проблеми правового регулювання та організації виконання податкових зобов’язань платників (Скачати)
Проблеми практичного застосування норм Закону України “Про боротьбу з корупцією” (Скачати)
Проблеми протидії “тіньовій” економіці в Україні (Скачати)
Проблеми розвитку електронної комерції в Україні (Скачати)
Проблеми створення системи антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні (Скачати)
Проблеми управління науковим забезпеченням правоохоронної діяльності на міжвідомчому рівні (Скачати)
Проблеми управління системою боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні (Скачати)
Правові та організаційні проблеми формування підрозділів протидії корупції в органах Державної податкової служби України (Скачати)
Проблемні питання взаємодії в розкритті злочинів (Скачати)
Проблемні питання при розслідуванні злочинів за ухилення від сплати податків (Скачати)
Про Проект Концепції стратегії реалізації державної політики щодо боротьби з кіберзлочинністю в Україні (Скачати)
Правове забезпечення грошової реформи (Скачати)
Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки (Скачати)
Протидія злочинам у сфері обігу пластикових карток (Скачати)
Протидія злочинності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (Скачати)
Протидія корупційним проявам в Україні – нагальна потреба сьогодення (Скачати)
Про узагальнення результатів аналізу процесів щодо дій організованих бандитських формувань (Скачати)
Прояви тіньової економіки в агропромисловому комплексі України (Скачати)
Психологічний аспект діяння, пов’язаного з ризиком, у контексті боротьби з організованою злочинністю (Скачати)
Психолого - тактичні аспекти розслідування злочинів, вчинених організованими угрупованнями (Скачати)
Рівень довіри до поліції (міліції): крос-національні зіставлення (Скачати)
Реалізація принципу законності в ОРД (Скачати)
Результати вивчення проблем боротьбиз органiзованою злочиннiстю у зовнiшньоекономiчнiй сферi (Скачати)
Результати вивчення ситуації щодо товарообмінних операцій в економіці України (Скачати)
Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (Скачати)
Результати попереднього вивчення терористичної діяльності релігійної секти "АУМ Сенрікьо" (Скачати)
Ретроспектива наркоманії та засоби протидії в Україні (Скачати)
Реформування правоохоронних органів України (Скачати)
Реформування спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю – реальна необхідність сьогодення (Скачати)
Розвиток організованих ринків основних ресурсів виробництва в Україні – пріоритетна умова виведення економіки держави з “тіні” (Скачати)
Розголошення інформації, що становить таємницю досудового слідства (Скачати)
Розслідування злочинів, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями, вимагає спеціальної моделі слідчого (Скачати)
Розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями (Скачати)
Розслідування нововиявлених обставин у справах про злочини, вчинені організованими групами (Скачати)
Розшук анонімів в оперативно-розшуковому процесі у боротьбі з організованою злочинністю (Скачати)
Роль інформаційно-аналітичних служб у поширенні наукових знань (Скачати)
Роль контролюючих органів у здійсненні державного контролю та протидії злочинності (Скачати)
Роль методів опитування в дослідженні злочинної діяльності (Скачати)
Роль суду у справі боротьби зі злочинністю та корупцією (Скачати)
Соціальна ретроспекція незаконного наркообігу (Скачати)
Соціальний капітал і організована злочинність (Скачати)
Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" (Скачати)
Стан боротьби зі злочинністю і корупцією у сфері оподаткування (Скачати)
Стан боротьби зі злочинністю у банківській системі України: шляхи нейтралізації та протидії (Скачати)
Стан міграції в Україні та вплив на неї організованих злочинних угруповань (Скачати)
Становлення судової міліції в Україні (Скачати)
Стан правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні: проблеми і перспективи (Скачати)
Стан правового захисту у сфері підприємництва (Скачати)
Стан протидії корупції та шляхи її подолання (Скачати)
Стан розрахунків за спожиту електроенергію в Україні (Скачати)
Стан та шляхи боротьби з нелегальною міграцією в Україні (Скачати)
Створення зони антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні: геополітичний та правовий виміри (Скачати)
Створення реального ринкового середовища у державі – головна умова захисту підприємницької діяльності від злочинних посягань (Скачати)
Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією (Скачати)
Стратегія боротьби спецслужб Ізраїлю з тероризмом (Скачати)
Суб’єкти та принципи протидії корупції (Скачати)
Суб’єкт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (Скачати)
Суспільні інформаційні відносини – об’єкт кримінально-правової охорони і захисту: кримінолого-когнітологічні аспекти (Скачати)
Сучасні проблеми боротьби з корупційними проявами: міжнародний аспект (Скачати)
Сучасна злочинність і удосконалення засобів боротьби з нею (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП