ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Захист майнових прав селян (Скачати)
Захист майнових прав селян (Скачати)
Злочинність (Скачати)
Злочинність неповнолітніх (Скачати)
Значення поділу володіння на незаконне добросовісне та незаконне недобросовісне (Скачати)
Зобов'язання з безпідставного придбання або збереження майна (Скачати)
Інформаційна культура юриста (Скачати)
Історія створення Інтерполу, етапи розвитку та основні завдання (Скачати)
Конкурентне право як наука та навчальна дисципліна (Скачати)
Конституційно-правові основи організації і здійснення державної влади в Україні (Скачати)
Поняття об’єктів авторського права і суміжних прав (Скачати)
Міжнародно-правовий режим Антарктики (Скачати)
Місцеві суди – основна ланка системи загальних судів (Скачати)
Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави (Скачати)
Накладання адміністративних стягнень (Скачати)
Насильство в сім’ї (Скачати)
Наукознавчі питання юридичної деонтології (Скачати)
Необхідність проведення земельних реформ (Скачати)
Об’єкти правової охорони промислової власності (Скачати)
Орендні операції як вид зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Основи житлового права України (Скачати)
Основи конституційного ладу (Скачати)
Види податкових правопорушень, санкції фінансової відповідальності, заходи адміністрації і кримінальна відповідальність за кожне з них (Скачати)
Поняття права міжнародних договорів (джерела та суб’єкти) (Скачати)
Порядок та форми розрахунків у господарському обороті (Скачати)
Правова культура юриста (Скачати)
Правова культура юриста (Скачати)
Правове регулювання зовнішньоекономічних орендних операцій (Скачати)
Правове регулювання зовнішньоекономічних консигнаційних і концесійних угод (Скачати)
Правове регулювання міжнародних договорів купівлі-продажу товарів (Скачати)
Розвиток процесуальної форми на українських землях у Х–XVIII століттях (Скачати)
Правова держава: поняття й ознаки (Скачати)
Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України. (Скачати)
Боротьба зі злочинністю – загальнолюдська проблема (Скачати)
Боротьба зі злочинністю – загальнолюдська проблема (Скачати)
Виконання покарання у виді арешту (Скачати)
Воєнний комунізм (Скачати)
Грошовий обіг в господарському обороті, участь банків в цьому процесі (Скачати)
Економічна культура юриста (Скачати)
Економічна культура юриста (Скачати)
Законодавчий вплив та реалізації прав найманих працівників на підприємництвах, захист та можливості бізнесу (Скачати)
Закон України “Про позашкільну освіту”, його роль в досконаленні системи освіти (Скачати)
Інформаційна культура юриста (Скачати)
Керівник секретаріату Конституційного Суду України і його роль у реалізації завдань єдиного Органу Конституційної юрисдикції в Україні (Скачати)
Консульське право (Скачати)
Кримінальна політика і профілактика злочинів (Скачати)
Л.Кучма – президент України (Скачати)
Майнові права подружжя (Скачати)
Магдебурзьке право Західної Європи (Скачати)
Національна програма"Діти україни" (Скачати)
Обмеження і заборони повязані з переміщенням товарів фізичними особами через митний кордон України (Скачати)
Організаційно-правові та економічні аспекти вибору іноземного партнера (Скачати)
Організація державної служби в Україні (Скачати)
Особливості роботи із звертаннями громадян в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування (Скачати)
Договори про матеріальну відповідальність (Скачати)
Офшорні компанії (Скачати)
Поняття і значення судової влади, її співвідношення з іншими гілками державної влади (Скачати)
Об'єкти авторського права (Скачати)
Представництво неповнолітніх в цивільному судочинстві (Скачати)
Поняття і види робочого часу (Скачати)
Поняття і види споріднення у Римському праві (Скачати)
Порядок призначення пенсій за двоскладовою формулою (Скачати)
Правова культура як складова духовної культури (Скачати)
Правова основа створення статутного фонду суб’єктів господарювання (Скачати)
Представництво (Скачати)
Представництво неповнолітніх в цивільному судочинстві (Скачати)
Закон України “Про науково-технічну інформацію”. Науково-технічна інформація як об’єкт права власності (Скачати)
Склад протиправної поведінки (Скачати)
Суб'єкти права власності та захист їхніх прав (Скачати)
Що означає категорія “причина і наслідок”? (Скачати)
Юридична освіта в Україні (Скачати)
Юридична відповідальність: поняття, мета, види, підстави притягнення і звільнення (Скачати)
Юридична освіта в Україні (Скачати)
Принцип конституційного правління передбачає – розподіл влади. (Скачати)
Система адміністративного права (Скачати)
Право власника на забудову земельної ділянки. Самочинне будівництво (Скачати)
Стан злочинності в Івано-Франківській області та по державі в цілому, шляхи її попередження (Скачати)
Статут підприємства (Скачати)
Судово-бухгалтерська експертиза правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків (Скачати)
Приватноправові відносини з іноземним елементом (Скачати)
Тенденції розвитку юридичної діяльності (Скачати)
Характеристика основних видів юридичної діяльності (Скачати)
Проблема захисту прав дитини у міжнародних конвенціях та деклараціях (Скачати)
Шпаргалки з правознавства (Скачати)
Норми, правила та законодавче забезпечення рекламної діяльності в Росії, США і країнах Західної Європи (Скачати)
Нормативно-правове регулювання формування доходів і грошових надходжень підприємств (Скачати)
Проблеми розвитку цивільного законодавства України (Скачати)
Трудовий договір та порядок його укладення (Скачати)
Судово-бухгалтерська експертиза в експертних установах (Скачати)
Стан, проблеми та перспективи розвитку митної справи в Україні (Скачати)
Справедливе покарання за вчинений злочин як один із засобів боротьби зі злочинністю (Скачати)
Способи захисту прав інтелектуальної власності (Скачати)
Соціальна робота і молодіжна політика (Скачати)
Розгляд проекту Закону України “Про державний бюджет України” у Верховній Раді України (Скачати)
Рішення Конституційного Суду України (Скачати)
Рішення Конституційного Суду України (Скачати)
Рецепція ринкового спадкового права в сучасному спадковому праві України (Скачати)
Свобода особи та норми поведінки (Скачати)
Процедура реєстрації та розгляду звернень громадян, контроль за їх виконанням (Скачати)
Проекти формування здорового способу життя у молодіжному середовищі (Скачати)
Проблеми укладання підприємницьких договорів (Скачати)
Право притулку біженців в Україні (Скачати)
Правопорушення (Скачати)
Поняття держави та її ознаки. Поняття і види форми правління, форми державного устрою та форми державного правового режиму (форми держави). Загальна характеристика держав, що існували на території сучасної України (Скачати)
Правовий статус митного брокера (Скачати)
Особливості міжнародних морських перевезень (Скачати)
Правове регулювання ЗЕД (Скачати)
Правове регулювання банкрутства згідно Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (від 30 червня 1999 р.) (Скачати)
Правова культура юриста (Скачати)
Права дитини в Україні (Скачати)
Порядок розгляду і вирішення житлових спорів (Скачати)
Поняття та особливості реорганізації юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (Скачати)
Поняття і види посадової особи (Скачати)
Поняття і види імунітетів у міжнародному праві (Скачати)
Поняття та сутність міжнародного приватного права (Скачати)
Повноваження прокурора в судовому процесі у цивільній справі (Скачати)
Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина (Скачати)
Основні завдання, правові засади та головні напрямки діяльності Інтерполу (Скачати)
Основні положення декрету Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію (Скачати)
Основи сімейного права України. Нормативно-правова база сімейного законодавства (Скачати)
Основи митної справи (Скачати)
Оренда земельних ділянок (Скачати)
Об’єктивність обов’язку та єдність прав, свобод та обов’язків (Скачати)
Нормативно-правове регулювання, формування і використання обігових коштів підприємств (Скачати)
Митно-правові відносини у ЗЕД (Скачати)
Митна політика України (Скачати)
Митна брокерська діяльність (Скачати)
Міжнародний договір в системі внутрішнього права в Україні (Скачати)
Майнові правовідносини батьків і дітей (Скачати)
Логічний аспект аналізу судових доказів (Скачати)
Конфлікти в юридичній практиці (Скачати)
Проблемні питання, які виникають при визначенні коду товару по УКТ ЗЕД між декларантом і підрозділами митних органів. Характеристика митного режиму реекспорту. (Скачати)
Конституція України про основи конституційного ладу України (Скачати)
Конституційне закріплення системи органів державної влади в Україні (Скачати)
Проблеми створення та розвитку конкурентного права в Україні (Скачати)
Захист прав і свобод людини і громадянина (Скачати)
Затримання особи у вчиненні злочину (Скачати)
Застосування митних режимів при митному оформленні товарів (Скачати)
Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів (Скачати)
Загальні засади конституційного ладу в Україні (Скачати)
Загальні засади конституційного ладу в Україні (Скачати)
Загальні засади відповідальність учасників господарських відносин (Скачати)
Етика поведінки правоохоронців у службових та позаслужбових відносинах. Норми поведінки та етики у суспільстві, зовнішній вигляд та жестикуляція. (Скачати)
Еволюція відносин власності (Скачати)
Джерела міжнародного приватного права (Скачати)
Галузеві принципи кримінально-процесуального права України (Скачати)
Вантажно-митна декларація, її характеристика (Скачати)
Власність і право власності (Скачати)
Вища юридична освіта в Україні. Проблема розвитку та вдосконалення (Скачати)
Виконавча влада та конституційне право зарубіжних країн (Скачати)
Види управління у галузі екології за чинним законодавством (Скачати)
Види та класифікація митних платежів (Скачати)
Види мита та їх характеристика. Особливі режими митного оформлення (Скачати)
Види господарських договорів і відповідальність за порушення договірних зобов’язань (Скачати)
Боротьба з корупційними проявами в державній службі (Скачати)
Контрольна робота з правознавства (Скачати)
Конституційний статус Президента України (Скачати)
Основи юридичної деонтології (Скачати)
Майнові правовідносини батьків і дітей (Скачати)
Майнові правовідносини батьків і дітей (Скачати)
Дипломатичне право. Основні функції дипломатичних представництв (Скачати)
Юридична відповідальність підприємств у сфері фінансової діяльності підприємств (Скачати)
Законодавче закріплення статусу суддів в Україні (Скачати)
Законодавчі акти, які регулюють завдання та організацію діяльності Заліщицького районного управління юстиції. (Скачати)
Право колективної власності на Україні (Скачати)
Суб'єкти адміністративного права (Скачати)
Умовне засудження та відстрочка виконання вироку (Скачати)
Основи державного управління в області адміністративно-політичної діяльності (Скачати)
Управління як різновид державної діяльності (Скачати)
Провадження у справах про адміністративні правопорушення (Скачати)
Управління в галузях оборони, охорони державного кордону, митного контролю (Скачати)
Форми державного управління (Скачати)
Міжнародні договори як джерело міжнародного права (Скачати)
Міжгалузеве управління (Скачати)
Законодавчі акти в системі нормативно-правових актів (Скачати)
Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні (Скачати)
Адміністративні делікти у сфері земельних правовідносин (Скачати)
Адміністративно-правові норми (Скачати)
Адміністративне правопорушення (Скачати)
Право інтелектуальної власності (Скачати)
Законодавча влада в зарубіжних країнах (Скачати)
Міжнародна організація ООН (Скачати)
Нормативно-правове забезпечення системи менеджменту персоналу (Скачати)
Норми права, система правових відносин в суспільстві (Скачати)
Поняття, права власності (Скачати)
Поняття, правові основи і принципи бюджетного процесу в Україні (Скачати)
Поняття, суть і правова природа бюджету (Скачати)
Принципи та види форм державного управління (Скачати)
Поняття та особливості реорганізації юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (Скачати)
Правова і соціальна держава (Скачати)
Правовий режим цільових державних і місцевих фондів. Правове регулювання державних видатків. Правові засади валютного регулювання (Скачати)
Правовий статус іноземців та біженців в Україні (Скачати)
Правові основи соціального захисту в Україні (Скачати)
Правоохоронна діяльність митних органів. Декларація митної вартості (Скачати)
Професія, спеціальність і кваліфікація юриста (Скачати)
Роль МВС України у боротьбі із злочинністю (Скачати)
Система законодавства України про інтелектуальну власність (Скачати)
Спадкування за законом (Скачати)
Поняття конституційного ладу України (Скачати)
Єдність і багатоманітність права (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП