ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Суверенітет України (Скачати)
Повноваження місцевого самоврядування (Скачати)
Політична культура юриста (Скачати)
Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин (Скачати)
Правовідносини, Конституція, місцеве самоврядування, поняття «опіка», адміністративне стягнення (Скачати)
Правоздатність і дієздатність в цивільному законодавстві (Скачати)
Співучасть у злочині (Скачати)
Санітарне законодавство і організація харчового нагляду (Скачати)
загальне вчення про зобов’язання. Договори. Окремі види договорів та позадоговірних зобов’язань (Скачати)
Види заохочень і порядок їх застосування (Скачати)
Конституційний статус місцевих державних адміністрацій (Скачати)
Категорії правопорушення, причини їх виникнення (Скачати)
Відповідальність за порушення та заходи органів внутрішніх справ по забезпеченню охорони атмосферного повітря (Скачати)
Правова охорона надр в Україні (Скачати)
Правова охорона природно-заповідного фонду України (Скачати)
Судово-психологічна експертиза в цивільному судовиконанні (Скачати)
Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин. Поняття господарського законодавства (Скачати)
Установчі документи підприємства (Скачати)
Законодавство України про господарські об'єднання. Поняття об'єднання (Скачати)
Законодавство України про господарські товариства (Скачати)
Правове регулювання відносин власності в Україні (Скачати)
Законодавство України про підприємства (Скачати)
Види господарських товариств, їх характеристика (Скачати)
Мале підприємництво: поняття, суб'єкти (Скачати)
Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами (Скачати)
Поняття та способи захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання (Скачати)
Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства (Скачати)
Правові засади економічної конкуренції в Україні. Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції (Скачати)
Черговість задоволення вимог кредиторів (Скачати)
Ліквідаційна процедура (Скачати)
Правове регулювання банкрутства. Питання визнання боржника банкрутом регулює закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.1999 року (Скачати)
Правила ІНКОТЕРМС (Скачати)
Зовнішньоекономічний контракт: зміст, порядок укладення. Узагальнене поняття зовнішньоекономічного договору (Скачати)
Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Законодавство про суб'єкти господарської діяльності (Скачати)
Правове регулювання окремих видів господарських договорів. Договір купівлі-продажу (ст.ст. 224-240 ЦК України) (Скачати)
Виконання та забезпечення виконання господарських зобов'язань (Скачати)
Господарські зобов'язання: поняття, виникнення (Скачати)
Порядок відкриття рахунків у банках (Скачати)
Кредитний договір. Види кредитних договорів. Визначення кредиту дає Положення "Про кредитування", затверджене постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.95 (Скачати)
Керівні органи та їх повноваження (Скачати)
Порядок створення банків (Скачати)
Правове регулювання банківської діяльності України (Скачати)
Правове регулювання ліцензування господарської діяльності (Скачати)
Правове регулювання приватизації майна (Скачати)
Право приватне і право публічне (Скачати)
Поняття і предмет науки цивільного права (Скачати)
Засади цивільного права (Скачати)
Вінликаційний позов (Скачати)
Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння (Скачати)
Тенденція розвитку суміжних речових прав (речово-правових інститутів) у законодавстві України (Скачати)
Сервітути (Скачати)
Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) (Скачати)
Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) (Скачати)
Володіння (посідання) і право володіння чужим майном (Скачати)
Правові наслідки недійсності правочину (Скачати)
Поняття цивільного законодавства (Скачати)
Цивільний кодекс та інші акти цивільного законодавства України (Скачати)
Договори як форма цивільного законодавства (Скачати)
Загальна характеристика захисту права власності (Скачати)
Види права власності залежно від правового режиму (Скачати)
Види права власності залежно від числа власників. Особливості права спільної власності (Скачати)
Класифікація права власності (Скачати)
Припинення права власності (Скачати)
Загальні положення про набуття права власності (Скачати)
Право повного господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності (Скачати)
Зміст права власності (Скачати)
Право власності в системі речових прав (Скачати)
Предмет цивільного права (Скачати)
Представництво з перевищенням повноважень (Скачати)
Передоручення (Скачати)
Склад правовідносин представництва (Скачати)
Поняття представництва (Скачати)
Правочини з дефектами волі (Скачати)
Тлумачення змісту правочину (Скачати)
Форми правочинів (Скачати)
Види правочинів (Скачати)
Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку (Скачати)
Поняття і ознаки правочину. Законодавче визначення правочину (Скачати)
Самозахист цивільних прав та інтересів (Скачати)
Європейські родини приватного (цивільного) права (Скачати)
Захист цивільних прав та інтересів судом (Скачати)
Межі здійснення цивільних прав (Скачати)
Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов'язку (Скачати)
Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав (Скачати)
Дії та результат дій як об'єкти цивільних прав (правовідносин) (Скачати)
Цінні папери як об'єкт цивільних прав (правовідносин). Поняття цінного паперу (Скачати)
Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права (Скачати)
Поняття та класифікація об'єктів цивільних прав (правовідносин) (Скачати)
Значення порівняльної цивілістики (Скачати)
Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах (Скачати)
Загальні засади участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах (Скачати)
Виникнення та припинення діяльності юридичних осіб (Скачати)
Види (форми) юридичних осіб приватного права (Скачати)
Класифікація юридичних осіб (Скачати)
Цивільна правосуб'єктність юридичної особи (Скачати)
Сутність юридичної особи (Скачати)
Поняття і ознаки юридичної особи (Скачати)
Опіка та піклування (Скачати)
Акти цивільного стану (Скачати)
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою (Скачати)
Джерела приватного права (Скачати)
Диференціація дієздатності фізичної особи (Скачати)
Ім'я фізичної особи (Скачати)
Загальні положення про фізичну особу (Скачати)
Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин. Поняття юридичного факту. Юридична сукупність (Скачати)
Зміст цивільного правовідношення (Скачати)
Поняття цивільного правовідношення (Скачати)
Цивільне право в Україні за радянських часів (Скачати)
Трансформація концепції цивільного права (Скачати)
Особливості формування цивільного права в Україні (Скачати)
Українське господарське право: історія і сучасність (Скачати)
Поняття про співучасть у злочині, її види (Скачати)
Закони Хаммурапі (Скачати)
Конституція США (Скачати)
Магдебурзьке право (Скачати)
Арбітражний суд. Його завдання і принципи діяльності (Скачати)
Співучасть і співучасники злочину (Скачати)
Римське цивільне право (шпаргалки) (Скачати)
Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні (Скачати)
Правові аспекти підприємництва (Скачати)
Взаємозв'язок форм і методів у діяльності органів державної виконавчої влади (Скачати)
Захист прав та інтересів відповідача в цивільному процесі (Скачати)
Захист авторських та суміжних прав в Україні (Скачати)
Міжнародні механізми захисту прав людини і громадянина (Скачати)
Перехід від адміністративно-командного до ринкового типу макроекономічного регулювання (Скачати)
Органи прокуратури їх значення і роль у здійсненні контрольно-наглядових функцій державних органів влади в Україні (Скачати)
Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень (Скачати)
Мажоритарна виборча система (Скачати)
Громадянство України (Скачати)
Організація сучасної адвокатури (Скачати)
Судові та інші правоохоронні органи (Скачати)
Конституційний суд України (Скачати)
Судова влада в Україні. Суд і правосуддя (Скачати)
Конституційні засади ( принципи ) здійснення правосуддя ( судочинства ) (Скачати)
Історія криміналістики (Скачати)
Правовий статус пацієнта (Скачати)
Правова охорона Конституції і статус Конституційного Суду України (Скачати)
Поняття та юридичний статус акціонерного товариства (Скачати)
Законність та правопорядок (Скачати)
Законність та правопорядок (Скачати)
Предмет та методологія теорії держави і права (Скачати)
Конституційний статус Автономної Республіки Крим. Правовий статус Автономної Республіки Крим. Верховна Рада Автономної Республіки Крим (Скачати)
Розвиток кооперативного права в Україні (Скачати)
Виконавче провадження та його учасники (Скачати)
Використання спеціальних знань у справах про ухилення (Скачати)
Особливості оподаткування податком на додану вартість в Україні (Скачати)
Вирішення питань про порушення кримінальної справи (Скачати)
Захист прав та інтересів відповідача в цивільному процесі (Скачати)
Дізнання, його загальні принципи (Скачати)
Принципи цивільного процесуального права (Скачати)
Запобіжні заходи в кримінальному судочинстві України (Скачати)
Система цивільного процесуального права (Скачати)
Запобіжні заходи в українській системі кримінального процес (Скачати)
Участь у цивільному процесі органів державного управління, профспілок та окремих громадян (Скачати)
Запобіжні заходи у кримінальному процесі (Скачати)
Захист в кримінальному процесі, його процесуальне становище (Скачати)
Зупинення і закінчення попереднього розслідування (Скачати)
Особливості допиту свідків і обвинуваченого (Скачати)
Поняття і значення досудового слідства (Скачати)
Поняття і значення принципів кримінального процесу (Скачати)
Поняття і система слідчих дій (Скачати)
Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів (Скачати)
Посадові особи та державні органи, їх місце в кримінальному процесі (Скачати)
Проблемні питання правової реформи в органах попереднього слідства (Скачати)
Проведення окремих слідчих дій при розслідуванні ухилень від сплати податків (Скачати)
Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів (Скачати)
Стадії, які пов’язані з виконанням вироку (Скачати)
Особливості розслідування податкових злочинів (Скачати)
Участь спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій (Скачати)
Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи (Скачати)
Правовий статус підприємств (Скачати)
Поняття та принципи підприємницької діяльності (Скачати)
Захист цивільних прав і обов’язків (Скачати)
Поняття та класифікація бюджетних правопорушень (Скачати)
Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) (Скачати)
Податки в системі фінансових методів (Скачати)
Юридичні факти (Скачати)
Відповідальність неповнолітніх в кримінальному праві (Скачати)
Відповідальність неповнолітніх (Скачати)
Відповідальність платників податків і зборів (обов'язкових платежів) за порушення податкового законодавства (Скачати)
Виборчий процес. Поняття терміну “вибори” (Скачати)
Види звільнення від кримінальної відповідальності (Скачати)
Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції (Скачати)
Влада. Норми поведінки в первісному суспільстві (Скачати)
Політичний режим і влада (Скачати)
Влада та політичний режим (Скачати)
Встановлення певного мінімального віку кримінальної відповідальності (Скачати)
Головні завдання, функції та права державної податкової служби України (Скачати)
Види осудності, як ознаки суб’єкта злочину (Скачати)
Діяльність Конституційного Суду України. Конституційний Суд України: досвід і проблеми (Скачати)
Держава – базовий інститут політичної системи суспільства (Скачати)
Держава і право Стародавньої Індії (Скачати)
Деякі теоретичні питання ідентифікації особистості потерпілого в розслідуванні убивств (Скачати)
Дисциплінарна відповідальність адвоката та припинення адвокатської діяльності (Скачати)
Докази в кримінальному процесі (Скачати)
Дореформені та післяреформені судові установи прокуратури ХІХ сторіччя (Скачати)
Забезпечення обвинуваченому права на захист (Скачати)
Загальні відомості про конституційний устрій Канади (Скачати)
Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП