ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Державне регулювання економіки

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Державне регулювання економіки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Модульний тест

Адаптаційна політика здійснюється через: індексацію доходів
Адаптаційна політика здійснюється через: індексацію доходів
Адвалорні митні ставки встановлюються у: відсотках до ціни.
Бюджетні кошти можуть бути інвестовані за кордон на підставі рішення: -
Встановлення правового режиму зон надзвичайної ситуації та визначення статусу потерпілих громадян належить до компетенції: Верховної Ради України.
встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення для потреб населення належить до компетенції: місцевих рад та державних адміністрацій
Встановлення тарифів на теплову енергію для потреб населення належить до компетенції: місцевих рад та державних адміністрацій.
Гарантом іноземних кредитів, отриманих за міжнародними угодами, від імені держави виступає: Кабінет Міністрів
Гарантом іноземних кредитів, отриманих за міжнародними угодами, від імені держави виступає: Кабінет Міністрів
Гнучка зовнішньоторгівельна державна політика передбачає: відкритість економіки з одночасним застосуванням заходів щодо захисту внутрішнього ринку.
Дефляційна політика здійснює свій антиінфляційний вплив через регулювання: попиту.
До місцевих податків та зборів в Україні належать: комунальний податок.
До місцевих податків та зборів в Україні належать: комунальний податок.
До нетарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі належить: мінімальна митна вартість.
До опосередкованих методів державного регулювання належать: диференціація ставок товарних податків.
До прямих методів державного регулювання цін належить: “заморожуванн” цін
До прямих методів державного регулювання цін належить: “заморожуванн” цін
До регулюючих доходів місцевих бюджетів належать: дотації з державного бюджету.
До тарифних інструментів державного регулювання зовнішньої торгівлі належить: мито
До тарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі належить: мито
Забезпечення функціонування державної екологічної інформаційної системи належить до компетенції: Міністерства екології та природних ресурсів України.
Запровадження місцевих податків та зборів належить до компетенції: Місцевої державної адміністрації
Мінімальний нормативний споживчий кошик – це: збалансований набір товарів та послуг, споживання яких забезпечує мінімальні потреби людини на рік
Мінімальний споживчий бюджет характеризує: мінімум коштів необхідних для задоволення першочергових потреб людини на рівні мінімальних фізіологічних норм споживання.
Модульний тест №3
Національний режим для іноземних суб’єктів ЗЕД на території України означає, що вони: мають обсяг прав та обов’язків не менший ніж вітчизняні підприємці.
Національний режим для іноземних суб’єктів ЗЕД на території України означає, що вони: мають обсяг прав та обов’язків не менший ніж вітчизняні підприємці.
Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до місцевих бюджетів затверджує: Верховна Рада України.
Обсяг реальних доходів на душу населення залежить від таких двох чинників: динаміка цін на споживчі товари; обсяг номінальних доходів населення.
Органами виконавчої влади в областях України є (дві відповіді): Обласна державна адміністрація; Обласні територіальні управління (відділення) центральних державних органів.
Органами виконавчої влади в областях України є (дві відповіді): Обласна державна адміністрація; Обласні територіальні управління (відділення) центральних державних органів.
Платежі підприємств за понадлімітне використання та псування якості природних ресурсів:- стягуються з прибутку підприємств.
Працездатний вік в Україні – це вік: від 16 до 59 років у чоловіків, включно; від 16 до 54 років включно у жінок.
При декларуванні цін обмежуються: рівень самої ціни
При декларуванні цін обмежуються: рівень самої ціни
Природне безробіття – це наявність: фрикційне та циклічне.
Регулювання цін через введення граничних рівнів рентабельності стимулює збільшення в її складі:величини витрат
Регулювання цін через введення граничних рівнів рентабельності стимулює збільшення в її складі: величини витрат
Специфічні митні ставки встановлюються у: грошовій формі
Специфічні митні ставки встановлюються у: грошовій формі
Сутність політики вільної торгівлі полягає у: відкритості економіки для експорту та імпорту товару
Сутність політики протекціонізму полягає у: захисті внутрішнього ринку від іноземної конкуренції.
Що не належить до системи екологічних нормативів?: відповіді А, Б, В, Г правильні
Яка з статей балансу грошових доходів та витрат населення належить до витратної частини: Приріст заощаджень у вкладах
Яка з статей балансу грошових доходів та витрат населення належить до доходної частини: пенсії, стипендії, грошові допомоги.
Яка з статей балансу ринку праці належить до розділу що характеризує попит на роб силу: наявність вакантних робочих місць
Яке з тверджень є недостатньо повним: у відповідності з законом України про зайнятість населення: Безробітними вважаються громадяни, які не мають роботи.
Яке з тверджень є помилковим : Державне регулювання оплати праці здійснюється через : встановлення мінімальної заробітної плати
Яке з тверджень є помилковим: згідно послання президента України до ВРУ 2000 року основними важелями соціальної політики мають бути: Зміцнення позицій прошарку людей з високим рівнем доходів
Яке з тверджень є помилковим? Об’єктом правової охорони навколишнього природного середовища є: пам’ятки історії та культури
Яке з тверджень є помилковим? Об’єктом правової охорони навколишнього середовища є інтелектуальний потенціал суспільства
Яке з тверджень є помилковим? Суб’єктами державної регіональної економічної політики є територіальні утворення в межах яких здійснюється державне управління та місцеве самоврядування.
Яке з тверджень є помилковим?: Екологічне регулювання – це реакція держави на негативні екстерналії від діяльності людей та господарюючих суб’єктів.
Яке з тверджень є помилковим?: екологія – це наука про раціональне використання природних ресурсів
Яке з тверджень є помилковим?: слово екологія походить від грецького “бережливість”
Яке з тверджень є помилковим?: суб’єктами державної регіональної економічної політики є територіальні утворення в межах яких здійснюється державне управління та місцеве самоврядування.
Які організаційні заходи щодо регулювання зайнятості населення належать до пасивних. грошові допомоги для відшкодування безробітним утрати доходів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП