ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Державне регулювання економіки

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Державне регулювання економіки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

92. Державне управління у сфері охорони навколишнього середовища.
До системи органів управління в галузі охорони навколишнього середовища належать:
І. Органи загального державного управління:
1. Органи центральної державної виконавчої влади:
— Кабінет Міністрів України;
— Постійна урядова комісія з питань техногенної екологічної безпеки І надзвичайних ситуацій;
— Рада національної безпеки.
2. Органи державної виконавчої влади Автономної Республіки Крим:
— уряд Автономної Республіки Крим.
3. Органи місцевої державної виконавчої влади:
— обласні державні адміністрації;
— Київська міська державна адміністрація;
— Севастопольська міська державна адміністрація;
— районні державні адміністрації:
— районні в м. Києві державні адміністрації;
- районні в м. Севастополі державні адміністрації;
II. Органи спеціального державного управління
1. Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екології:
— Міністерство екології та природних ресурсів України;
— Міністерство охорони здоров'я України.
2. Органи спеціального поресурсного управління:
— Державний комітет України по земельних ресурсах:
— Державний комітет України по водному господарству;
— Міністерство праці та соціальної політики України;
— Державний комітет лісового господарства України.
3. Органи спеціалізованого функціонального управління:
— Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
— Міністерство внутрішніх справ України;
— Державний комітет України стандартизації, метрології сертифікації.
4. Органи спеціалізованого галузевого управління:
- Міністерство палива та енергетики України
ІІІ. Органи місцевого самоврядування міські Ради народних депутатів; селищні Ради народних депутатів; сільські Ради народних депутатів;
районні в містах Ради народних депутатів.
Обласні ради районних депутатів;
Районні ради народних депутатів. IV. Органи громадського управління
1. Українське товариство охорони природи;
2. Українська екологічна академія наук;
3. Українська екологічна асоціація «Зелений світ»;
4. Національний екологічний центр;
5. Український екологічний фонд.
Метою управління в галузі охорони навколишнього середовища є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів.

93. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності.
Під час переходу до ринкової економіки важливе значення мають економічні заходи для забезпечення охорони навколишнього природного середовища, які передбачають:
— взаємозв'язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності підприємств, установ та організацій з раціональним використанням природних ресурсів та ефективною охороною природного середовища;
— визначення джерел фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища;
— установлення лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та захоронення (складування) відходів;
— установлення порядку оплати та нормативів і розмірів платежів за використання природних ресурсів, викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, захоронення відходів та інші види шкідливого впливу;
— надання підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам податкових, кредитних та інших пільг за впровадження ними маловідходних енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійснення інших ефективних заходів з охорони навколишнього природного середовища;
— відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

87.Система трудових балансів.
Основним документом для прогнозування трудових ресурсів є зведений баланс трудових ресурсів, який складається з чотирьох розділів: 1. Населення; 2. Трудові ресурси; 3. Розподіл трудових ресурсів; 4. Розподіл зайнятих за сферами і галузями народного господарства (табл).
І. Населення
II. Трудові ресурси — усього
Утому числі:
працездатне населення в працездатному віці
особи старшого віку, шо працюють
підлітки до 16 років, що працюють
III. Розподіл трудових ресурсів
1. Зайнято в народному господарстві — усього; утому числі:
— працівники державних, громадських підприємств, установ та організацій (ураховуючи споживчу кооперацію)
—колгоспники, зайняті в суспільному господарстві колгоспів
— особи, зайняті в селянському фермерському господарстві
— особи, зайняті в кооперативах та малих підп-вах (без сумісників)
— особи, зайняті індивідуальною трудовою діяльністю
— особи, зайняті в особистому підсобному господарстві
— інші
2. Учні працезд віку, які навчаються з відривом від вир-ва. — усього
з них таких, що проходять профперепідготовку і підвищення кваліф-ї
3. Служителі релігійного культу
4. Працездатне населення у працездатному віці, зайняте Б домашньому господарстві — усього
утому числі: особи, яким потрібна робота
Довідково: чисельність працівників, які працюють у кооперативах та малих підприємствах за сумісництвом
IV. Розподіл зайнятих за сферами і галузями н\г — усього; у т. ч.:
1. У галузях сфери матеріального виробництва з них:
— у промисловості;— у будівництві;— у с\ г;— у лісовому господарстві; — на транспорті, у зв'язку і в галузі обслуговування виробництва; — у торгівлі, громадському харчуванні, заготівлях, матеріально-технічному постачанні, збуті, в інформаційно-обчислювальному обслуговуванні; в ін галузях матер-го виробництва
2. У галузях невиробничої сфери з них:
— в освіті, культурі та мистецтві; — у науці й науковому обслуговуванні;
— в охороні здоров'я, фізичній культурі та соціальному забезпеченні
— у житловому та комунальному господарстві й невиробничих видах побутового обслуговування
— на транспорті, у зв'язку, у галузі обслуговування та невиробничих галузях
— в апараті органів державного управління, органів управління кооперативних і громадських організацій, у кредитних і страхових установах.
Робиться звіт, оцінка і прогноз.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП