ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Державне регулювання економіки

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Державне регулювання економіки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

галузі

Структ річн прирост нац дох %

Нормативн коєф заг ефект кап вкладень

Промс
С\г
Кап буд
інші

62
14

16
8

0,22
0,16

0,7
-

всього

100

-

Нормат коєф заг ефект капіт вклад = ∆ НД \  кап вклад.
Кап вклад = ∆ НД \ норм коєф

 1. 125400 * 0,02 = 2508
 2. ∆ НДп = 2508 * 0,62 = 1554,96
 3. ∆ НДс\г = 2508 * 0,14 =351,12
 4. ∆ НДстр = 2508 * 0,16 = 401,28
 5. КВп = 1554,96 \ 0,22 = 7068
 6. КВс\г = 351,12 \ 0,16 = 2194,5
 7. КВстр = 401,28 \ 0,7 = 573,25

 

8. Визнач галузев структ спожив електр в прогн році в %
Вихідні данн


Галузь

Обсяг в-ва в баз році млн грн

Норматив вик енерг на 1млн грнпрод в кіловольт годин

Темп прирос в-ва в прогн році%

Промсло
С\г
Тран
Стро
інш

32000

9600
4600
5800
-

2625

1035
4250
3250
-

-5

5
-10
0
-

 

:
Використ енерг в прогн році
Промисл – 32000 *2625 * 0,95 = 79,80
Трансп  – 4600 * 4250 * 0,90 = 17,59
С\г – 9600 * 1035 * 1,05 =10,43
Стр – 5800 * 3250 = 18,85
79,8 + 10,43 + 17,59 + 18,85 + 18 = 144,7
Структ використ в % - =
Промисл – 79,80 *100 \ 144,7 =55,14%
С\г – 10,43 * 100 \ 144,7 = 7,21%
Трансп – 17,59 * 100 \ 144,7 = 12,2%
Строит – 18,85 * 100 \ 144,7 = 13,03%

9. Визначити обсяг і структуру споживання прокату чорних металів у прогн році.


галузь

Обсяг в-а в баз році млн грн

Норма витрат прок на 1 млрд грн

Темп росту в-а в прогн році у порів з баз %

Машин
Пром буд мат
Капбуд
інші

22800

 

 

4600

5400
12000

80

 

 

32

18
25

105

 

 

95

90
100

ТЕМП РОСТУ
М – 100 –105 = -5%
П – 100 – 95 = 5%
К – 100  - 90 = 10%
І – 100 – 100 = 0%
ОБСЯГ СПОЖИВАННЯ
М – 22800 * 8000 * 0,95 = 173,2
П – 4600 * 3200 * 1,05 = 15,45
К – 5400 * 1800 * 1,1 = 10,69
І – 12000 * 2500 = 30
Заг сума = 229,34
СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ
Склад пропорц
229,34\  м,п,к,і = 100\ х
М – 173,2 *100 \  229,34 = 75,5%
П – 15,45 *100 \  229,34 = 6,7%
К – 10,69 *100 \  229,34 = 4,7 %
І – 30 * 100 \ 229,34 = 13,1%
75,5+6,7+4,7+13,1 =100%

10. Скласти баланс попиту і пропоз та визнач можлив експорту цементу в прогн році
Вихідні данні:
Обсяг будів – монт роб у баз році 2 млрд грн
В-во цементу в баз році 15 млн тон
Імпорт цементу в прогн рці не передбачен
Витрати цементу на 1 млн грн буд монт робіт 7500т
Коєф росту буд монт робіт у прогн році в порівн з базов 0,9
Темп приросту в-ва у прогн році в порівн з базов +5%
Рішення:
БАЛАНС ліва колонка попит – 2 млрд,  ,  7500. Права пропозиц 15 млн

 1. 15 млн *1,05 = 15,7млн т
 2. 2000 млн * 0,9 = 1800 млн грн
 3. 1800 млн * 7500т\млн = 13,5 млн\т
 4. експорт = 15,7млн т – 13,5 млн т = 2,2 млн т

11.Визначити темп приросту і структ в-ва товарів нар спожив в прогн році


Товари нар спож

Структ в-ва тов нар спож у баз роц %

Темп прир в-ва ТНС в прогн році в порівн з баз %

Структ в-ва ТНС в прогн році %

Продовольчі
Непродов
Горільч

50

 

43

7

5

 

-5

0

52,3

 

40,7

7

всьог

100

 

100

 

П – 0,50 *1,05 = 0,525 *100% = 52,5%
Н- 0,43 * 0,95 = 0,408*100% = 40,85%
Г – 0,07* 0 = 0,07 *100% = 7
Заг сума – 100,3
СТРУКТУРА В-ВА ТОВАРІВ НАР СПОЖИВ:
Склад пропорц
100,3 \  п, н, г = 100 \ х
П – 100 *52,5 \  100,3 = 52,3%
Н – 100 *40,8 \ 100,3 = 40,7%
Г – 100 *7 \ 100,3 = 7%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП