ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Українська мова

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Українська мова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

89. Драматургія 20-30 років Розгром українського ренесансу 20-30 років надовго загальмував шлях до життєвої правди у нашому письменництві. Знищення понад 500 літераторів тільки на Україні, вилучення з мистецького життя таких неординарних постатей Як Лесь Курбас, М.Куліш, Мирослав Ірчан, Іван Дніпровський. Першими політичними творами в українській літературі і зокрема в драматургії були п`єси Мирослава Ірчана. Одноактівка - "Дві жертви" (1920), драматичний етюд "Їхній біль" (1920). Продовженням пошуків стали герої наступної п`єси Ірчана "Дванадцять" (1923).
Твори, зокрема п`эси М.Ірчана виділялись серед тогочасних агіток інсценізації, але поряд із ними була ще чимала кількість драматичних творів, автори яких прагнули відтворити бурхливе сьогодення, шукали нових форм. У першій половині 20-х років з`явились п`єси А.Головка "В червоних шумах" (1923). Яскравим спалахом в драматургії є постать М.Куліша. п`єса "97" з`явилась у той час, коли агітки сприймались як "штампи". Прийшов драматург для якого зображення правди життя було основним принципом творчості. Як говорив про неї сам автор : "П`єса - шматок життя". "97" - перша соціальна драма. В центрі п`єси голова камнязаму Мусий Конистка.Особливі виділяються у цьому плані родина темного Селянина Івана Стоножки представлена трьома поколіннями. Основним художнім принципом М.Куліша в зображенні подій була ''гола правда, неприбрана і нештучана". Хоч п`єса "97" була першим великим твором М.Куліша. він розкрив у ній себе як зрілий майстер. Але твір не розв`язував всых проблем українсьої драматургії. "Народний малахій" (1927) "Мина Мазайло" (1927) Значним кроком розвитку історичної рами були п`єси Івана Кочерги "Алмазе жорно" - в основу сюжету покладено селянське повстання середини XVIII ст. на Житомирщині. Йдеться про пошук свободи, про стійкість і відданість ідеалам. Йому вдалося відтворити одну з трагічних сторінок історії рідного народу. Історична драма "Свідчене весілля" - цілком оригінальний твір як за зображуваними явищами, так і за естетичним оформленням. Твір проймає мотив непримиренної боротьби двох сторін - трудових мас і пинівної верхівки. Сюжет поеми розгортається стрімко, навально, уміло поєднуючи драматичні сцени з комічними епізодами. з перших до останніх рядків твору вогонь, то палахкотить, то гасне - пісні дівчат, в убогій хатині. Нарешті світло здіймається червоною загравою повстання. Друга половина 20-30 років позначені бурхливим розвитком в драматургії. Розширювалась тематика, поглиблювалась і ускладнювалась, тематика, молоді драматурги, набувши досвіду, пробували свої сили в різних жанрах відбувається напологливе творче освоєння законів драми і театру, відображення життя, підвищення майстерності.

90.Театр Леся Курбаса У 1912 році Курбас - актор Львівського театру " Руська бесіда" .
Пізніше створив молодий театр у Києві "Березіль". 1922 рік - керує навчанням у драматичному театрі імені Лисенка, згодом викладає у Харкові. Курбас схилявся до літературної групи ВАПЛІТЕ керівником був М.Куліш. Людина високої освідченності, Лесь Курбас розумів, що українських театр буде конкурентноздібний лише в тому разі, коли рішуче відмовиться від тардицій етнографізму й побутовізму, успадкованих від недоброї пам`яті часів коли "Маросійщина" допускалася на сцену тільки в карикатурному варіанті. О.Курбас - справжній новатор.

БУГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Однією з основних причин проведення реформи бухгалтерського обліку у країнах СНД є те, що в умовах ринкової економіки бухгалтерський облік виконує зовсім інші функції, ніж це було в умовах адміністративної системи. Головною метою бухгалтерського обліку у колишній системі було забезпечення інформацією центральних органів управління для виконання ними контрольних і планових функцій, а також здійснення цінової й податкової політики. В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є основою прийняття рішень менеджерами підприємств для забезпечення ринкової конкурентоспроможності економічного росту цих підприємств, а також третіми сторонами, зацікавленими в результатах діяльності підприємств у зв’язку з необхідністю вибору ними найбільш ефективного об’єкту інвестування своїх обмережених фінансових та економічних ресурсів. Однак, в умовах ринкової економіки державні органи зберігають специфічний інтерес в діяльності підприємств як джерела податкових платежів. Таким чином, при переході від адміністративної системи до ринкової економіки не тільки з’являється велика кількість нових користувачів звітності, але й інформація, в якій вони зацікавлені, теж особлива. Для нової ролі в умовах ринкової економіки бух. облік повинен обслуговувати потреби не тільки дер. органів, але й багатьох нових користувачів фінансової інформації. Таким чином, у системі збору й надання бух. інформації повинні відбутися певні зміни.

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА КРАЇНИ Фінансова система представляє собою сукупність форм організації фінансових відносин. Вона включає різноманітні фінансові інститути, які забезпечують обертання фінансових ресурсів різної ціле направленості. Фінансова система країни охоплює три органічно взаємопов’язані між собою підсистеми: 1. Загальнодержавні фінанси. Вони забезпечують формування та використання державних доходів, функціонують на основі створення різних централізованих фондів. До їх складу входять бюджет, система державного соціального страхування, майнове та особисте страхування громадян, державна кредитна система, різноманітні фонди цільового призначення. 2. Фінанси підприємств і організацій забезпечують процес формування та використання доходів первинної виробничої структури, регулюють розподільчі відносини на мікроекономічному рівні. 3. Фінансовий ринок представляє собою сферу функціонування різноманітних цінних паперів, які випускаються державою та підприємствами з метою залучення фінансових ресурсів. 4. Фінансовий механізм представляє собою систему дії фінансових важелів, яка виражається в організації, плануванні, стимулюванні фінансових ресурсів. Структура фінансового механізму включає п’ять взаємопов’язаних елементів: фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Фінансовий метод – це спосіб впливу фінансових відносин на господарський процес. До них відносяться: планування, прогнозування, інвестування, система розрахунків, страхування, залогові операції, трансфертні операції, трастові операції, оренда, лізинг, факторинг, фондоутворення, взаємовідносини із засновниками, суб’єктами господарювання, органами державного управління. Фінансові важелі – це прийоми дії фінансового методу. До них відносяться: прибуток, дохід, амортизаційні відрахування, фінансові санкції, ціна, орендна плата, дивіденди, процентні ставки, дисконт, цільові економічні фонди, вклади, пайові внески, інвестиції, котирування валютних курсів, форми розрахунків, види кредитів, преференція. Правове забезпечення включає законодавчі акти, укази Президента країни, постанови уряду, накази та листи міністерств та відомств, устав юридичної особи. Нормативне забезпечення функціонування суб’єкта господарювання, створюють: інструкції, норми, нормативи, методичні вказівки, інша нормативна документація. Інформаційне забезпечення представляє собою різного роду інформацію: поінформованість про фінансову стабільність та платоспроможність своїх партнерів та конкурентів; про ціни, курси дивідендів, проценти на товарному, фондовому та валютному ринках; повідомлення про стан справ на біржовому, внебіржовому ринках, про фінансову та комерційну діяльність будь-яких вартих уваги суб’єктів господарювання.

АВТОБІОГРАФІЯ Я, Іванова Іванна Пилипівна, народилася 23 січня 1985 року в Україні, у селищі Іванкове. Мій батько, Іванов Пилип Іванович, працює у приватній клініці Іванківського району терапевтом; моя мати, Іванова Інна Іванівна, -- перукаркою у салоні «Мамзель». Маю брата, Іванова Петра Пилиповича. Він навчається у політехнічному інституті за спеціальністю «зварювальне виробництво». Незаміжня. У 1992 році вступила до середньої школи № 11, яку закінчила у 2002 році із відзнакою за високі досягнення у навчанні. Під час навчання займалася науково-дослідницькою роботою у біології та економіці, за що була нагороджена грамотами на наукових конференціях. Брала участь у міських олімпіадах із математики, географії та української мови. Неодноразово займала призові місця. У складі шкільної команди приймала участь у засіданнях інтелектуального клубу «Сова». Протягом десяти років займалася плаванням. Була відзначена чисельними грамотами та медалями за зайняті призові місця в обласних та Всеукраїнських змаганнях. Маю перший дорослий розряд із плавання. У 2003 році була зарахована за результатами вступних іспитів на перший курс Київського економічного університету на факультет міжнародної економіки і права. Моя адреса: вул. Іванкова 36, м. Іванків, Україна. Число Підпис

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП