ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Українська мова

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Українська мова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Шпора

Автобіографія – це короткий опис свого життя. Складається вона довільно. Пишеться вона від руки, на аркуші паперу, іноді на спеціальному бланку. Форма викладу – від першої особи. Прийнято всі відомості подавати у хронологічному порядку. В автобіографії вказується рік, місяць і число народження; прізвище, ім’я по батькові батьків, їхня професія; освіта; відомості про трудову діяльність та участь у громадському житті; сімейний стан; склад сім’ї; домашня адреса; дата складання автобіографії; у кінці ставиться підпис.
Автобіографія
Я, Місюра Анна Ярославівна, народилася 28 грудня 1987 грудня в м. Рєзіна, у сім’ї робітників
Батько, Місюра Ярослав Миколайович, працює майстром на „ ОАО Кривий Ріг – Цемент”.
Мати Місюра Світлана Володимирівна, працює вихователем у дитячому садку № 60 м. Кривого Рогу.
Брат, Місюра Андрій Ярославович, працює зубним техніком у міській поліклініці №3 .
У 1992 році переїхала разом з батьками до Кривого Рогу. У 2005 році закінчила середню школу №49 м. Кривого Рогу. За період навчання брала участь у художній самодіяльності, у шкільних олімпіадах, наукових читаннях із різних предметів, маю грамоти. Відвідувала художню школу №8, яку закінчила у 2003 році.
Зараз навчаюсь на I курсі Криворізького Економічного Інституту на факультеті „Міжнародної економіки та права” за спеціальністю „Міжнародна економіка”.
Домашня адреса: 50014, вул. Кремлівська буд. 39 кв. 44.
Дата (підпис) А. Я. Місюра
Доручення – це письмове повноваження, яке видається установою, організацією чи окремою особою іншій особі для офіційного пред’явлення при здійсненні юридичних дій, одержанні грошей чи матеріальних цінностей. Текст пишеться довільно. Обов’язковими є реквізити: прізвище, ім’я та по батькові довірителя, а також особи, якій видається доручення; зміст дій; назва установи де виконуються операції; підпис довірителя; дата написання документа та дата засвідчення підпису; кругла печатка. Доручення буває особисте і службове.
Доручення
Я, Місюра Анна Ярославівна, ( паспорт серія АН 256244, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ 28.05.2004), студентка I курсу факультету міжнародної економіки та права КЕІ КНЕУ, доручаю своїй старості Козулі Марії Олексіївні ( паспорт серія ЕВ 077892, виданий Жовтневим РВ МУ УМВС 11. 02.2005) одержати належну мені стипендію за січень 2006 року у розмірі 120 грн. у касира Приват банку. Доручення дійсне до 1 лютого 2006 року.

Дата (підпис) А. Я. Місюра

Заява – офіційно – діловий документ, який не має довільної форми. Вона адресується установі або посадовій особі, як правило містить прохання чи пропозицію. Складається з 3-х або 4-х частин. Пишеться тільки від руки. Заяви бувають приватні та службові.

Декану факультету
„Міжнародної економіки і права”
КЕІ КНЕУ
Сафонову Юрію Миколайовичу
студентки I курсу
факультету „МЕ і П”
Місюри Анни Ярославівни,
яка проживає за адресою:
м. Кривий Ріг 50014,
вул. Кремлівська буд. 39, кв. 44.
Заява
Прошу дати дозвіл на дострокове складання літньої екзаменаційної сесії у зв’язку з сімейними обставинами
Дата (підпис) А. Я. Місюра

Розписка – це письмовий документ, що складається на підтвердження яких-небудь дій. Текст пишеться у довільній формі. Обов’язкові реквізити: прізвище, ім’я та по батькові особи, що дає розписку, виклад ( якщо це позичка грошей, вказується сума, якщо йдеться про матеріальні цінності, перелік їх), дата і підпис.
Складається розписка в одному примірнику. Іноді вказуються свідки, якщо виникає потреба в їхній присутності.
Розписка
Я, Місюра Анна Ярославівна, студентка I курсу КЕІ КНЕУ, взяла у власне користування комп’ютер „ НОУТ – ВУК” , що належить названому інституту. Забов’язуюсь повернути комп’ютер до 1 вересня 2006 року
Дата (підпис) А. Я. Місюра

Довідка – документ, який засвідчує біографічні і юридичні факти, діяльність окремих службових осіб. Вона надається підприємством, установою, організацією на вимогу працівника; подається до навчальних закладів, у дитячі дошкільні заклади та ін. Видаються довідки структурними підрозділами. Іноді їх завіряють печаткою.
Є довідки службового характеру. Вони містять відомості про роботу установ, підприємств, організацій. Складаються посадовими особами або уповноваженими органами.
Довідка
Видана Місюрі Анні Ярославівні, в тому що вона дійсно навчається на I курсі КЕІ КНУ на факультеті „Міжнародної економіки та права” за спеціальністю „ Міжнародна економіка”
Довідка видана за місцем вимоги. Декан факультету „Міжнародної економіки та права”
Дата (підпис) Ю. М. Сафонов

Протокол – це документ, який відбиває процес і результат роботи колегіальних органів, проведення різних нарад, засідань тощо. У ньому занотовуються всі виступи з розглянутих питань та прийняті рішення.
Текст протоколу може складатися з одного або кількох розділів, кожен з яких ділиться на 3 частини, що починається словами: Слухали; Виступили; Постановили (Ухвалили). Після цих слів ставиться двокрапка.
Протокол
засвідчений від 12 вересня 2005 року
Зборів групи 6.103-1 КЕІ КНЕУ
Усього студентів: 26
Присутні: 24 чол. (дод. № 1)
Відсутні: (Пугач І., Андрощук О.)
Голова зборів: Сафонов Ю. М.
Секретар: Місюра А. Я.
Порядок денний
1.Обрання старости групи
2. Обрання профорга групи
Слухали:
Доповідь Сафонова Ю. М. Про обов’язки та роботу старости і профорга.
Виступили:
Калачов Д., Маслова Ю., Бутова Д., Колесник І.
Усього виступило 4 чоловіки з конкретними пропозиціями щодо обрання та затвердження старости та профорга групи.
Постановили:
Надати право, бути старостою групи 6.103-1 КЕІ КНЕУ – Козулі М.
Заступити на посаду профорга групи 6.103-1 КЕІ КНЕУ – Ащаулову В.
Голова зборів (підпис) Ю. М. Сафонов
Секретар (підпис) А. Я. Місюра

Характеристика – це документ, у якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника. Є характеристики виробничі, атестаційні, для вступу до навчального закладу та інші. Прізвище, ім’я та по батькові особи, якій дається характеристика, пишеться після назви, з правового боку, в родовому відмінку. В цих рядках вказуються і анкетні дані. Далі подаються дані про трудову діяльність (у теперішньому часі, форма третьої особи), характеристика ділових якостей і висновки. Обов’язково вказується призначення характеристики, ставиться дата і підпис керівника.
Характеристика
Студентки I курсу факультету „ Міжнародної економіки та права”
спеціальності „ Міжнародна економіка”
групи 6.103-1
Криворізького економічного інституту
Київського національного економічного університету
Маслової Юлії Ігорівни
Маслова Юлія Ігорівна навчається на I курсі факультету „Міжнародної економіки та права” спеціальності „Міжнародна економіка” групи 6.103-1 з вересня 2005 року.
Навчаючись Маслова Ю. І. зарекомендувала себе наполегливою, відповідальною, здібною студенткою, вимогливою до себе. Має високий рівень знань з таких предметів як: політична економія, філософія, регіональна економія, психологія, вища математика. Сумлінно ставиться до навчання, у процесі якого творчо застосовує свої знання та навички, отримані в школі й інституті.
Стосунки з одногрупниками доброзичливі, користується повагою й авторитетом у колективі
Масловій Ю. І. рекомендується більше уваги приділяти вивченню англійської мови.
Характеристика видана в деканат факультету „Міжнародної економіки та права” КЕІ КНЕУ
Студентка групи 6.103-1
спеціальності „Міжнародної економіки”
факультету „Міжнародної економіки та права”
Дата (підпис) А. Я. Місюра

Запрошення – коротке повідомлення про якусь подію і запрошення взяти у ній участь
Запрошення
Шановний Юрію Миколайовичу!
Запрошуємо Вас на святковий концерт на честь Дня української словесності, що відбудеться 10 листопада о 16 годині. Завітайте до розважального центру „Геліос”
Студенти I курсу
факультету „Міжнародної економіки та права”
спеціальності „ Міжнародна економіка”
КЕІ КНЕУ

Оголошення – це інформація про будь-які події: відкриття навчальних закладів, продаж товарів та ін. Оголошення бувають: приватні, комерційні, службові, державні.
У свою чергу приватні оголошення поділяються на: комерційно – приватні (з метою отримання прибутку), приватно – комерційні ( продаж, обмін), приватні(знайомства). Можуть бути колективні й одноосібні.
Оголошення
Інформаційно – рекламний центр „Поліграфіст” приймає замовлення на виготовлення:
Візитних карток Листівок
Фірмових бланків Поздоровчих карток
Буклетів Оракалових наклейок
Плакатів
Комп’ютерна верстка
помірні ціни
Адреса тел.

Наказ – правовий акт, що видається на виконання діючих законів, указів, постанов і рішень уряду. Форма викладу тексту в наказах – наказова. Як правило, наказ складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої.
Основні реквізити наказу: назва, місто видання, номер, дата підписання, заголовок, текст і підпис керівника.

Міністерство освіти і науки України
Київський національний економічний університет
Криворізький економічний інститут
Наказ
м. Кривий Ріг
25.11.2005 рік № 325
Про зарахування студентів Факультет міжнародної економіки та права
до інституту
У відповідності з постановою Вченої Ради
Київського національного університету
„Про зарахування до вузу” від 23.09.2004 р.
Наказую
1 Бутову Дарину Олександрівну зарахувати на I курс спеціальності „Міжнародна економіка” на бюджетну форму навчання
Директор (підпис) В. П. Нечаєв
Проект наказу вносить: Начальник навчального відділу:
Декан „МЕ та П” (підпис) Є. Г. Дяченко
(підпис) Ю. М. Сафонов Начальник фінансово – економічного відділу:
(підпис) О. М. Конакова

Постанова – правовий акт, який приймається вищими і центральними органами на базі основних законів та на їх виконання. Текст постанови складається з двох частин: констатуючої й постановчої, визначаються виконавець і термін виконання.
Кабінет Міністрів України
і Національний банк України

Постанова
від 28 серпня 2001 р. № 1124
Київ
Про Сорок рекомендацій Групи
з розробки фінансових заходів боротьби
з відмиванням грошей ( FATF)

На виконання Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:
Органам виконавчої влади, банківським та іншим фінансовим установам керуватися у своїй діяльності Сорока рекомендаціями Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) згідно з додатком.
Прем’єр – міністр Голова
України Національного банку України
Єхануров Ю. І. Прізвище, ініціали
(підпис) (підпис)

Додаток
До постанови Кабінету Міністрів України
та Національного банку України
від 28 серпня 2001 р. № 1124

Сорок рекомендацій
Групи з розробки фінансових заходів боротьби
з відмиванням грошей (FATF)

(Текст)
(підпис)

Акт – це документ правової чинності, складений однією або кількома особами на підтвердження
певних подій чи фактів. Виділяють акти законодавчі та адміністративні. Законодавчі містять рішення щодо законів, указів, постанов. Адміністративні ж складаються на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов’язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.
Як правило, акти – це документи постійно діючих експертних комісій, спеціально уповноважених осіб або представників сторонніх організацій.
До формуляру акта входять такі реквізити: автор документа; дата і місце складання; номер затвердження; заголовок; підстава; склад комісії; присутні; текст. Виклад і форма тексту регламентовані: вступна й констатуюча частини.
Візується акт усіма особами, які брали участь у його складанні.
Додаток №90
Затверджено Постановою Правління
Національного банку України №129
Затверджую
Керівник банківської установи
Місюра А. Я.
(підпис)


Акт
Про знищення анульованих валютних та інших цінностей
(дата)
Цей акт складений ( найменування банківської установи) про те, що цього числа згідно з наказом
По банківській установі від (дата) № 144 з комори одержані для знищення валюти та інші
цінності в придатній упаковці на суму сорок тисяч двісті сорок грн., включаючи:
іноземну валюту на суму триста тисяч гривень
З них попередньо піддано контрольному перерахуванню валюти та інші цінності в придатній
упаковці на суму триста сорок тисяч двісті сорок грн.
Знищення проведене дробленням на папероробній машині (варіння, спалення) у присутності
всіх членів комісії. Після знищення зроблено огляд усього приміщення, в якому були знищенні
анульовані валютні та інші цінності, при цьому збережених грошових білетів, чеків, інших анульованих
цінностей або частин їх не було виявлено
Голова комісії: (посада, прізвище, ініціали, підпис)
Члени комісії:
(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

Договір – документ господарсько – договірної діяльності. Так, він може бути укладений між керівником фірми
І її ж працівником на виконання додаткових робіт, послуг тощо. Договір може укладатися між країнами СНД
та іншими державами
Трудова угода – укладається між підприємством та працівником чи бригадою, які не входять до складу цього
підприємства, на виконання певних робіт.
Обов’язкові реквізити договору: найменування відомств, організацій, установ, які вступають у договірні
стосунки; дата укладання договору; місто; предмет договору; юридичні адреси; підписи представників;
печатки.

Телеграма - це узагальнена назва різних за змістом документів (урядових, міжнародних, приватних та ін.),
які передаються телеграфом. Телеграми бувають прості, термінові чи „блискавки”. Обов’язкові реквізити
телеграми: назва; категорія і відмітки особливого виду; адреса відправника, його прізвище; дата; підписний номер.
Текст телеграми подається без прийменників, сполучників та займенників. Абзаци не виділяються; розділові знаки
здебільшого не ставляться.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП