ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Варіант №4
Розробка й впровадження процедур реагування на аварійні ситуації
Згідно стандарту OHSAS 18001-2007
Реагування на аварійні ситуації слід зосередити на попередження погіршення здоров'я й одержання травм і на мінімізацію негативних наслідків для Озиобт осіб, порушених аварійною ситуацією.
Слід розробити процедуру реагування на аварійні ситуації, ухвалюючи при цьому в увагу відповідні застосовні правові й інші вимоги.
Процедурам реагування на аварійні ситуації слід бути чіткими й короткими, щоб сприяти їхньому застосуванню в аварійній ситуації. Їм слід бути легкодоступними для застосування аварійно-рятувальними службами. Можливо, що процедури реагування на аварійні ситуації, що зберігаються в комп'ютерах або в іншому електронному виді, можуть стати недоступними у випадку припинення подачі електроенергії, тому має сенс підтримувати в робочому стані паперові копії цих процедур у легкодоступних місцях.
Розробці процедур реагування на аварійні ситуації слід прийняти в увагу наявність та/або можливість одержання наступної інформації:
– про місця зберігання небезпечних матеріалів і обсягах, що перебувають там матеріалів;
– про кількість і місцезнаходження людей;
– про системи, що мають особливу важливість для охорони праці
– про ступінь підготовки персоналу до дій в аварійних ситуаціях;
– про існуючі системи детектирования аварій і керування ними;
– про наявність медичного встаткування, аптечок першої медичної допомоги й т.п.;
– про існуючі системи керування й усіх дублюючих або паралельно працюючих системах керування;
– про систему моніторингу небезпечних матеріалів;
– про систему повідомлення про пожежу й системі пожежогасіння;
– про джерела аварійного енергопостачання;
– про те, які зовнішні аварійно-рятувальні служби є в зоні розташування організації і якими вони мають у своєму розпорядженні можливості реагування на аварійні ситуації;
– про правових і інших вимогах;
– про попередній досвід реагування на аварійні ситуації.
Якщо організація розв'язала, що для реагування на аварійні ситуації вона потребує допомоги зовнішніх служб (наприклад: експертів по обігові з небезпечними матеріалами, зовнішніх іспитових лабораторій), з ними в рамках відповідних контрактів слід підготувати взаємопогоджувані плани спільних дій. Особлива увага при цьому слід приділити рівню приваблюваного персоналу, часу реагування й границям можливостей, якими розташовують ці аварійні служби.
У процедурах реагування на аварійні ситуації слід установити ролі, відповідальність і повноваження тих, у чиї обов'язки входить реагування на ці ситуації, особливо тих, хто зобов'язано забезпечити негайне реагування на аварійні ситуації. Цей персонал слід залучати до розробки процедур реагування на аварійні ситуації, щоб забезпечити впевненість у тому, що вони повністю інформовані про види й масштаби аварій, з якими їм доведеться мати справа, а також про заходи щодо координації своїх дій. Персонал аварійно-рятувальних служб слід забезпечувати інформацією, необхідної для підтримки їх участі в діяльності по реагуванню на аварії.
У процедури реагування на аварії слід включити:
– ідентифікацію потенційно можливих аварійних ситуацій і місць їх виникнення;
– докладний опис дій, які повинні бути здійснені персоналом при виникненні аварії (включаючи дії, які повинні бути здійснені персоналом, що працюють поза виробничим майданчиком, персоналом підрядників і відвідувачами);
– процедури евакуації;
– відповідальність і повноваження персоналу, що має особливі обов'язки відносно реагування на аварію й виконуючого особливі функції при аварії (наприклад: добровільні пожежні, особи, покликані надавати першу медичну допомогу, фахівці зі збору й нейтралізації пролитих небезпечних речовин);
– засоби зв'язку й взаємодії з аварійно-рятувальними службами;
– засоби зв'язку із працівниками, що перебувають як на виробничому майданчику, так і поза неї, наглядовими органами й іншими зацікавленими сторонами (наприклад: зі членами родини працівників рядом, що проживає, населенням, з місцевим співтовариством, із засобами масової інформації);
– інформацію, необхідну для здійснення дій по реагуванню (креслення й схеми планування підприємства, способи ідентифікації й місця знаходження аварійного встаткування, способи ідентифікації й місця розташування небезпечних матеріалів, місця розташування вимикачів устаткування, контактна інформація про учасників робіт).
Аварійне встаткування
Організації слід установити й провести аналіз потреби в устаткуванні й матеріалах, необхідних для реагування на аварійні ситуації.
Зазначене встаткування й матеріали можуть бути потрібні для здійснення самих різних дій при виникненні аварії, таких, як евакуація, детектирование теч, гасіння пожежі, моніторинг зони хімічного, біологічного або радіаційного зараження, здійснення зв'язку в умовах аварії, ізолювання, герметизація, розміщення в обладнаних притулках, захист персоналу, розгерметизація, оцінка стану здоров'я й медична обробка.
Аварійному встаткуванню слід бути в достатній кількості й перебувати в місцях, де воно може бути легко доступно. Його слід опікувати й захищати від ушкоджень. Це устаткування слід регулярно контролювати й/або тестувати для забезпечення впевненості в тому, що в аварійній ситуації воно буде працездатним.
Особлива увага слід приділити встаткуванню й матеріалам, використовуваним для захисту персоналу в аварійній ситуації. Відповідних осіб слід проінформувати про властивості й обмежених можливостях захисних коштів і навчити їхньому правильному застосуванню.
Діяльності по опенькові видів, кількості й місця знаходження аварійного встаткування і його постачальників слід бути частиною діяльності по аналізі й тестуванню процедур реагування на аварійні ситуації.
Підготовка до дій в аварійних ситуаціях
Персонал слід готовити до того, як йому реагувати на виникаючі аварійні ситуації, і навчати діям по евакуації.
Організації слід виявити потреби в підготовці персоналу, що має особливі обов'язки по реагуванню на аварійні ситуації, і забезпечити проведення його відповідної підготовки. Такому персоналу слід бути компетентному й здатному виконувати закріплені за ним функції.
При здійсненні модифікацій, що мають вплив на процедури реагування на аварійні ситуації, слід виявити потреби в проведенні додаткової підготовки або доведенні інформації про це до відповідних осіб.
Періодичне тестування (практичне випробування) процедур реагування на аварійні ситуації.
Періодично слід проводити тестування (практичне випробування) процедур реагування на аварійні ситуації, щоб забезпечить упевненість у тому, що організація й зовнішні аварійно-рятувальні служби можуть адекватно реагувати на аварійні ситуації й попереджати або мінімізувати пов'язані з ними наслідку для охорони праці.
Для тестування зазначених, процедур випливає, де це можливо, залучати зовнішні аварійно-рятувальні служби, щоб розробити схеми взаємодії з ними й забезпечити їхня результативність.
Для оцінки наявних в організації процедур реагування на аварійні ситуації, аварійного встаткування й підготовленості персоналу до реагування, а також для підвищення загального рівня поінформованості про дії в аварійних ситуація можуть бути використані протиаварійні тренування. Для підвищення поінформованості про існуючі процедури реагування на аварійні ситуації, а також розуміння цих процедур до протиаварійних тренувань можуть бути притягнуті як внутрішні (наприклад робітники), так і зовнішні (наприклад персонал протипожежних служб) сторони.
Організації випливає звістки й зберігати записи про протиаварійні тренування. Такої інформації слід включати в себе опис ситуації й обсяг тренування, хронологію подій і дій і аналіз усіх істотних досягнень або виявлених проблем. Цю інформацію слід проаналізувати особам, що планували тренування, що й участвовавшим у ній, для обміну думками й вироблення рекомендацій з поліпшення.
Примітка. 18001:2007 у розділі 4.4.7 установлює, що процедури реагування на аварійні ситуації повинні періодично зазнати тестуванню (практичному випробуванню) «де це практично можливо». Це означає, що якщо таке тестування можливе провести, воно повинне бути проведене.
Аналіз і перегляд процедур реагування на аварійні ситуації/
OHSAS 18001:2007 вимагає, щоб організація періодично аналізувала свою готовність до аварійних ситуацій і процедуру!ы) реагування на них. Прикладами того, коли це може бути зроблене, служить наступне:
– відповідно до графіка, установленого організації;
– під час аналізу функціонування охорони праці із боку керівництва;
– після змін організаційної структури;
– за підсумками дій по менеджменту змін, а також коригувальних або попереджуючих дій;
– після подій, які викликають необхідність застосування процедур реагування на аварійні ситуації;
– за підсумками тренувань або тестування, що виявили необхідність внесення коректив у процедури реагування на аварійні ситуації;
– після змін правових і інших вимог;
– після зовнішніх змін, що впливають на процедури реагування на аварійні ситуації.
Якщо в процедуру(и) підготовленості до аварійних ситуацій і реагування на них внесені зміни, їх утримування повинне бути доведене до відомості персоналу й функціональних структур, яких стосуються внесені зміни, і повинна бути оцінена необхідність організації й проведення додаткової підготовки.

ПЕРЕЛІК ВИКИРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Гігієна праці: Підручник/ За ред. проф. А. М. Шевченка. - К., Інфотекс, 2000. - 608 с
2.Гогіташвілі Г., Лапін В. Основи охорони праці: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. - 302 с
3.Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів. - Львів: Афіша, 2000.-176 с
4.Зубок М. І. Безпека банківської діяльності. - К.: КНЕУ, 2002. – 192 с
5.Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник. - 6-е вид., перероб. і допов.- К. : Знання, 2007. - 332 с
6. Павленко А.Р. Компьютер, ТУ и здоровье. Решение проблеми. - 4-е изд., перераб. и доп. -К.: Основа, 2003. - 151 с.
7. Єсінова Н. Економіка працГта соціально-трудові відносин! Навчальний посібник/ Ніна Єсінова,, - К.: Кондор, 2004. - 429 с
8. Грішнова О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник/ Олена Грішнова,. - К.: Знання, 2004. - 535 с
9. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ В. М. Ковальов, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов та ін; Мін-во освіти і науки України, Донбаська державна машинобудівна академія.–К.:Центр навчальної літератури, 2006. - 255 с
10.Реус О. С Проблеми правового регулювання охорони праці на роботах зі шкідливими та важкими умовами / О. С Реус // Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в Україні: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 5-6 червня 2009 р. / [за ред. проф. В.С. Бенедиктова]. - Харків : Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко-правовий університет, 2009. - с 55-58.
11.Про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки : Генеральна угода, укладена між Кабінетом Міністрів України та Федерацією професійних спілок України від 9 лист. 2010 р. // Орієнтир. — 2010. — 24 лист. (№ 220). — С 9-16.
12.Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966р.//Международная защита прав человека. Документи и комментарии. - Харьков: ООО «Синтекс, ЛТД». - 1998. - 298 с.
13.Звіт Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки щодо проведеної роботи «Про стан забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань» від 22 серпня
14.ГОСТ 12.00.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
15.ГОСТ 12.1.002-84. СБТ. Электрические поля промышленной частоти. Допустимые уровни напряженности и требования к проведенню контроля на рабочих местах.
16. ГОСТ 12.1.003-84. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
17. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
18. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зони.
19.ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Злектромагнитние поля радиочастот. Допустимие уровни на рабочих местах и требования к проведенню контроля.
20. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вреднне вещества. Классификация и общие требования безопасности.
21. ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрнвобезопасность. Общие требования.
22 .ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.
23.ГОСТ 12.1.013-78. ССБТ. Строительство. Электробезопасность.
24.ГОСТ 12.1.014-84. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками.
25.ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП