ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Дільниця з застосуванням відеотермінальних пристроїв
Приміщення, обладнання та робочі місця з використанням ВТП мають відповідати вимогам ДНАОП 0.03-3.18-88.


При обладнанні приміщень використовуються антистатичні покриття пастельних тонів як для стін, так і для підлоги. Коефіцієнт відбивання поверхонь повинен бути для стелі 60—70%, для стін 40-50%, для підлоги 30%). В приміщеннях з використанням ВТП належить передбачати кондиціонування повітря та аерацію.
З ВТП розташовуються між собою на відстані не менше 1,5 м. Мінімальна ширина проходів при дворядному розташуванні пристроїв не менше 1,2 м. Оптимальна відстань від пристрою до вікна 2—4 м. ВТП розташовуються так, щоб напрям погляду оператора був паралельним лінії вікна. Не дозволяється розташовувати робочі місця операторів ВТП одне за одним.
Робоче місце оператора ВТП обладнується робочим столом, кріслом і підставкою для ніг. Висота робочого стола регулюється в межах 0,68— 0,76 м, а при відсутності' такої можливості має складати 0,72 м. Мінімальна ширина стола 1,2 м, поверхня стіла не блискуча. Робоче крісло оператора забезпечується підіймально-поворотним пристроєм з регулюванням висоти сидіння та спинки, а його конструкція має відповідати вимогам ГОСТ 21889- Розміри підставки для нігдовжина 0,4 м, ширина 0,35 м.
Екрани ВТП з електронно-променевими трубками мають бути обладнані захисними екранами і підлягають заземленню.
Тривалість роботи з ВТП не більше 4 години при восьмигодинному робочому дні.Через кожну годину роботи необхідно робити перерву на 5— 10 хв, а через дві години — на 15 хв., під час яких виконується виробнича гімнастика
Дільниця машинописних робіт
Приміщення та робочі місця для виконання машинописних робіт мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.013-77.

Стіни та стеля приміщень для машинописних робіт мають бути світлими, з коефіцієнтом відбивання поверхонь для стелі 70%, для стін 50— 60%. для підлоги 20—40%.
Для зменшення шуму до рівня допустимого стеля та стіни в приміщеннях облицьовуються звуковбирним матеріалом. Під друкарські машинки підкладаються м'які килимки із синтетичних матеріалів товщиною 10 мм або повстину товщиною 20—25 мм, обгорнену синтетичною плівкою.
Робочі столи машиністок розташовуються в ряд на відстані не менше 0,8 м один від одного. Відстань між рядами столів не менше 1,5 м. Робочі місця в приміщенні розташовуються так, щоб світловий потік природного освітлення падав на рукопис, друкарський аркуш і клавіатуру зліва. Кожне робоче місце забезпечується пюпітром, стелажем, лотком для паперів. Оптимальна робоча поза (при неможливості індивідуального пристосування робочого стола) досягається за рахунок зміни висоти робочого сидіння та використання підставки для ніг. Висота поверхні сидіння регулюється в межах 0,35—0,45 м Ширина поверхні сидіння не менше 0,4 м, глибина не менше 0,38 м. 4.3.5 Машинописні роботи проводяться з регламентованими перервами протягом робочого дня для проведення виробничої гімнастики
Дільниця фотоскладання
Вимоги до приміщень та робочих місць на дільниці фотоскладання аналогічні вимогам до дільниці машинописних робіт.
Приміщення, де розташовані фотоскладальні автомати, мають бути відокремлені від приміщень фотохімічної обробки плівки (фотолабораторій).
Фотоскладальне обладнання встановлюється на відстані не менше 1 м від стіни та іншого обладнання для забезпечення підходу до нього зі всіх сторін.

Фотолабораторія, монтажна дільниця
Приміщення темної кімнати фотолабораторії має займати площу не менше 9 м та мати висоту не меншу 3,2 м. Все обладнання, предмети та ємкості з розчинами в темній кімнаті встановлюються у визначених місцях для забезпечення виконавцеві повної свободи рухів в процесі роботи.
Приміщення для фотохімічної обробки плівки і приміщення для збереження хімікатів обладнуються припливно-витяжною вентиляцією, водопостачанням і каналізацією.
Освітлювальні установки, фотографічне обладнання, ванни для оброблення фотоформ обладнуються місцевою витяжною вентиляцією. Роботи з дуговими ліхтарями, ртутно-кварцовими, ксеноновими лампами проводять зі застосуванням захисних окулярів за ГОСТ 12.4.013-85.
У виробничих приміщеннях допускається зберігання фототехнічної плівки та хімікатів з надписом про вміст в кількості, що не перевищує змінної потреби. Для зберігання легкозаймистих речовин, фототехнічної плівки, призначеної для поточної роботи, а також готових фотоформ необхідно передбачити металеві ящики, сейфи чи шафи-стелажї, які щільно закриваються.
На монтажній дільниці, на дільниці ретушування передбачаються сонцезахисні штори чи жалюзі.
Монтажні столи встановлюються так, щоб до них був вільний доступ зі всіх боків (з боку робочої зони не менше 1 м, в неробочій зоні не менше 0,6 м).
Ретушерські пульти забезпечуються бічними стінками для оберігання зору працівника від додаткових відсвічувань.
Дільниця оперативного розмноження інформації
Загальна площа приміщення, в якому встановлюється копіювально-розмножувальна апаратура типу "ЕРА", не менше 25 м . Приміщення обладнується припливно-витяжною вентиляцією з п'ятикратним обміном

повітря. Копіювально-розмножувальна апаратура має бути обладнана витяжною вентиляцією і встановлена так, щоб відстань до стіни приміщення становила не менше 1.5 м. а джерело світла та вікна в приміщенні не знаходилися позаду апарату. У робочій зоні оператора (на підлозі перед пультом управління) необхідно мати діелектричний килимок.
Робоче місце на копіювально-розмножувальній апаратурі типу
"Ксерокс", "Різограф" обладнується припливно-витяжною вентиляцією.
Редакторська, коректорська, кімната програмістів
В приміщеннях та на робочих місцях редакторів, коректорів і програмістів необхідно забезпечити оптимальні умови мікроклімату та освітленості.
Робоча поверхня стола має знаходитися на висоті 0,70—0,77 м. ширина стола не менше 0,5 м. Висота сидіння стільця має бути 0,40—0,43 м.
Для редакторів, коректорів, програмістів необхідно передбачати
протягом робочого дня шість п'ятихвилинних перерв через кожну годину
роботи (три перерви до обіду та три перерви після обіду) чи дві'
десятихвилинні перерви (першу через 2,5 год від початку роботи, а другу —
за 2,5 год до закінчення роботи), під час яких виконується виробнича
гімнастика.

По результатах атестації робочих місць плануються заходи, які згідно рекомендацій міжнародного стандарту OHSAS 18001-2007, планується наступним чином:
Цілі, які є конкретними (Specific), вимірними (Measurable), досяжними (Achievable), значимими (Relevant) і строки досягнення яких обмежені в часі (Timelу), можуть забезпечити розвиток організації більшою мірою, чому досягнення цілей, вимірюваних без усякої праці (іноді на перші мети посилаються як на меті, поставлені ПРО за допомогою «SМАRТ»-підходу).
Часто буває доцільним зафіксувати вихідний стан і причини встановлення цілей, щоб полегшити проведення в майбутньому їхнього аналізу.
Приклади заходу типових цілей включають:
– цілі підвищити або понизити те, що носить вимірний характер (наприклад: знизити на -20% кількість інцидентів, пов'язаних з обігом із продукцією);
– заходи щодо керування або виключити небезпеки (наприклад, для зниження шуму в цесі):
– цілі по застосуванню менш небезпечних матеріалів для конкретної продукції;
– цілі по підвищенню ступеня задоволеності робітників станом справ в області Озиобт (наприклад, для зниження стресу в зоні виконання робіт);
– мети по зменшенню впливу небезпечних субстанций, устаткування або процесів (наприклад уведення контролю допуску- на робоче місце або впровадження захисних обладнань);
– Цілі по підвищенню поінформованості: або компетентності для виконання робітників про завдань безпечним образом;
Цілі по забезпеченню виконання очікуваних правових вимог ще до того, як вони набудуть законної сили.
При встановленні цілей в області охорони праці особлива увага слід приділити інформації • або даним від осіб, для яких, найімовірніше, будуть установлені індивідуальні цілі в області охорони праці, оскільки це допоможе забезпечити, щоб мети були розумними й одержали більш широку підтримку. Також корисно врахувати інформацію або дані, отримані із зовнішніх джерел, наприклад від підрядників або інших зацікавлених сторін.
Цілі в області охорони праці слід ставити як відносно загальнокорпоративних тем, що стосуються охорони праці, так і відносно конкретних проблем охорони праці, наявних в окремих функціональних структурах і на окремих рівнях усередині організації.
Цілі в області охорони праці можуть бути розбиті на окремі завдання залежно від розмірів організації, складності цілей в цієї області та строків їх досягнення. Слід установити чіткий зв'язок між різними рівнями завдань і цілями в області охорони праці.

Завдання №7
Виконання завдання потребує ознайомлення з такми нормативними документами:
Закону України «Про пожежну безпеку»
Постанову КМУ від 26.07.1994 р. № 508 Положення про Державну пожежну охорону;
Постанову КМУ від 14.11.2007 р. № 1324 Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки;
ГОСТ 12.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. .
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять;
РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащитьі зданий и сооружений;
ДБН В. 1.1.7- 2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва;
Правила пожежної безпеки в Україні (Наказ МНС від 19.10.2004 № 126 );
.Правила будови електроустановок електрообладнання спеціальних установок (наказ Мінпраці і соціальної | політики від 21.06.2001 р. № 272); Типові норми належності вогнегасників (Наказ МНС від 02.04.2004 № 151); Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (Наказ МНС від 22.08.2005 № 161);
Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною ^ небезпекою (Наказ МНС від 03.12.2007 № 833);
Необхідно зібрати інформацію відносно стану пожежной безпеки на підприємстві. Можливо використання таблиці № Додатку…
Виявлення недоліків дозволить запропонувати відповідно організаційні заходи (згідно форми таблиці).
Під час написання даного підрозділу необхідно стисло дати оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження на об'єкті дослідження. Для цього студент повинен:
1 .Охарактеризувати приміщення з позицій пожежної безпеки. Для цього необхідно навести і обґрунтувати категорію з вибухогіожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Обіцие требования. Система стандартов безопасности труда
Для робочих місць користувачів ПК, наприклад, за вимогамиДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами елекгронно-обчисліовальних машин [Електронний ресурс]. - Режим доступу : ЬПр://погта1:іу.сот.иа.
Категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщення, а також клас його вибухопожежонебезпеки повинні бути позначені відповідно табличкою згідно з встановленими нормами на вхідних дверях виробничих і складських приміщень.
2. Описати заходи щодо попередження виникнення пожежі та обмеження поширення вогню. Відповідно до ГОСТу 12.1.004-85 визначити засоби й заходи, що сприяють зниженню пожежної небезпеки (Система запобігання пожежі та система пожежного захисту). Вид, кількість,
розміщення й утримання первинних засобів пожежогасіння - за ГОСТом 12.1.033-81. Необхідно також проаналізувати параметри аварійного освітлення, аварійної вентиляції, вибрані засоби автоматичного пожежогасіння, засоби повідомлення і сигналізації про пожежу тощо.
Далі в підрозділі слід охарактеризувати розміщення дільниць і приміщень з урахуванням їх вибухо- і пожежонебезпеки (вибухонебезпечні - на верхніх поверхах і біля зовнішніх стін), розподіл будинку на відсіки і секції, відокремлення складських приміщень стінами з високою вогнестійкістю, ступінь обмеження горючих матеріалів, які використовуються у виробництві, обмеження вентиляційних комунікацій, можливість автоматичного відключення вентиляції на випадок пожежі.
(Заходи щодо успішної евакуації людей і матеріальних цінностей. Необхідно звернути увагу на розташування і взаємне компонування робочих місць і обладнання з урахуванням швидкої евакуації (зазначити конкретно габаритні відстані, ширину проходів і проїздів), з'ясувати, чи відповідають їх параметри вимогам ГОСТу 12.1.004-91 обґрунтувати кількість евакуаційних виходів із приміщень і споруди, шляхи евакуації, визначити ширину дверей, коридорів, сходових площадок і маршів, проходів, напрямок відкривання дверей тощо), наявність спеціальних місць для збереження запасного устаткування, сировини, напівфабрикатів і готової продукції на виробничих ділянках, освітлення евакуаційних шляхів.
Слід також вказати вибрані первинні засоби гасіння пожежі (стаціонарні установки (спринклерні, дренчерні, піногенераторні) чи ручні вогнегасники (пінні, вуглекислотні, порошкові), вказати їх кількість, характеристики та строки їх дії. Звернути увагу на наявність медичної аптечки першої допомоги та систему автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками (з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м2 площі приміщення), а також на підходи до засобів пожежогасіння та швидкого відключення електросхем устаткування, які повинні бути вільними. Необхідно навести схему евакуації персоналу підприємства.
При написанні даного підрозділу потрібно звернути увагу на потенційні причини виникнення пожеж (виникнення струмів короткого замикання, іскріння, перегрів провідників, резисторів та інших радіодеталей, пересихання електроізоляційних матеріалів, наявність гарячого і вибухонебезпечного середовища, статичної та атмосферної електрики) та надзвичайних ситуацій (аварій, пожеж, вибухів тощо).
Розробити проект Інструкції з планування дій в організації, що є об'єктом дослідження дипломної роботи, на випадок надзвичайних ситуацій.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП