ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Міжнародні фінанси

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Міжнародні фінанси

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Питання до шпори

Акред, як метод фінанс зовн торгівлі.52
Арбітражні операції : поняття та види.81
Бреттонв вал сист: період функціонув, осн принц. 35
Валюта котирув та методи вал котирув72
Валюта та її класифік 25
Валютна операція та хар-ка її оснінструментів .71
Валютна політика та її форми. 7
Валютна система та її види. 21
Валютне регулювання. 10
Валютний курс : сутність, види, функції, багатофакторність.28
Валютний опціон: поняття, види, стилі, ціна опціону.80
Валютний ринок : поняття, передум створ, функц осн товар та суб’єк68
Валютні кліринги та їх форми.51
Валютні ризики потенц збитків ТНК та їх види.130
Валютно-фінансові та платіжні умови міжнар операцій.50
Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародного кредиту.98
Ведучі ринки акцій та особливості їх функціонування.90
Генуезька вал сист: період функціон та структ принц.34
Декомпозиція ризиків ТНК. Регіон ризик ТНК при прямому заруб інвестув122
Депозитарні розписки на міжнар ринку титулів власності.94
Довгостр боргові ЦП на міжнар фонд ринку.83
Еволюція світової фінанс архітектури. Глобаліз фінанс ринку і фінанс революція. Фінанс інновація: фінансові інструменти та технології 13
Еволюція розвитку вал ринку України.138
Еволюція страхування.132
Етапи еволюція світової вал системи та їх характеристика.32
Європе валютна система: поняття, принципи, характеристика.37
Європ ек та вал союз. План «Делора» та «Маастр Угода».38
Зарубіжні філії ТНК: їх форми, джерела та параметр фінансув124
Зовнішній борг та можливі наслідки його існування для країни. 17
Зовнішній борг України в системі світової заборгованості.142
Зовнішня заборгованість та її показники. 16
Золото і його роль у міжнар вал системі. Знач зол у вал сфері. 105
Інвестиції та Україна.141
Іноземні облігації та єврообліг. Порівняльна хар-ка. 84
Інституц структура ЄВС. ЄСЦБ та основні інструмйого політики.42
Капіталізація ринку акцій. Параметри, що відрізняють нац ринки акцій між собою.93
Конвертованість валюти. Види конвертвалют.26
Координація політики країн у глоб фінанс середовищі. 14
Короткострокові боргові цінні папери на міжнар ринку борг ЦП.87
Кредитна політика як складова міжнародної фінансової політики. 8
Криза вал система: поняття та види. Приклади криз світової валсист.31
Криза світової заборгованості. Хаар-ка стадій криз світ заборг. 18
Критерії конвергенції для участі в Євро-зоні.39
Купівельна спроможність валюти. Золотий та вал паритет.27
Локальні ринки страхування.135
Методика МВФ склад ПБ та суч класифік стат ПБ за методик МВФ.56
Механізми обмінних курсів. 40
Міжнар валютна ліквідність та її основні компоненти.30
Міжнаро фінансова політика та її складові. 6
Міжнар кредитування та фінансування України.140
Міжнар регулювання страхової діяльності.134
Міжнар фінансове право. 4
Міжнар страх ринок. Учасники міжнар ринку страхув. 136
Міжнар кредит : джерела, принципи, функції.96
Міжнар кредит та його форми .97
Міжнар кредитн ринок:сегменти ринку та хар-ка їх сучасн розв 99
Міжнар лізинг. 103
Міжнар ринок титулів власності та його сучасні тенденції.89
Міжнар фондовий ринок :структура та сучасні тенденції розвитку.82
Міжнарі валютно-фінансові потоки. Основні хар-ки, канали руху та фактори, що впливають на рух світових фінансових потоків.63
Міжнар платіжні системи та їх характеристика. 53
Міжнар розрахунки: типи , види і форми 49
Міжнар фінанси та їх складові.. Світове фінанс середов та його взаємозв зі світовим ек середов. 2
МФ, їх розвиток та функції 1
Міжнар фінансові активи та їх властивості.62
Монет політика ЄС. Стаб цін – основна мета монет політики. 43
Нац валютна система України, її елементи.137
Операції “своп”. Мотивація здійснення “своп” - операцій. Класифікація свопів (типи та види).79
Операції відкритого ринку. 46
Операції з золотом. Золоті аукціони. Спекулятивні операції.107
Оподаткування міжнародної діяльності ТНК.126
Опціони. Визначення ціни опціону. 113
Опціонні ризики і коефіцієнти чутливості. 114
Основи реалізації грошово-кредитної політики Євро системи.45
Основні складові світової валютної системи та їх характеристика.24
Особливості функціонув ринку єврооблігацій. 86
Особливості функціону ринку іноз облігацій.85
Оцінка позицій платіжного балансу України.139
Пакт стабільності й економічного росту.41
Паризька валютна система: період функціон та структурні принц33
Передавальний механізм монетарної політики. Основні елементи монет стратегії. Страт монет політики щодо країн-кандидатів.44
ПБ та методи оцінки позицій платіжного балансу.58
ПБ та взаємозв’язок рахунків.Ким виступає країна до відношенню до іншого світу (кредитором чи дебітором), якщо вона має позитивне сальдо платіжного балансу? від’ємне сальдо платіжного балансу? 54
ПБ та його структура платіжного балансу.55
ПБ та основні сфери його використання.60
Податкова політика як складова міжнарфінансової політики. 9
Поняття валютної операції та вал цінност Класифік вал операцій70
Поняття валют позиції та її форм. Привести приклади вал позицій. 74
Поняття деривативів. Класифікація деривативів. 109
Порівняльна характеристика біржових і позабіржових опціонів.115
Порівняльна характеристика форвардних і ф’ючерсних контрактів. 112
Порівняння міжнар ринку титулів вл-сті та міжнар ринку борг ЦП. 91
Порівняння основних елементів нац і світової валютних систем.23
Постійні механізми роботи з грошовими ресурсами.47
Процентні свопи. Валютно-процентні свопи. Товарні свопи. Фондові свопи.118
Пряме зарубіжне інвестування ТНК та його мотивація.121
Регіон ризик ТНК при прям заруб інвестув та міри його регулюв 123
Реструктур зовнішн боргу та традиційний механізм реструктур. 20
Ризики при міжнар кредитуванні та методи їх мінімізації.100
Ринки акцій країн третього світу та особливості їх функт-ня.92
Ринки золота: поняття, класифікація, особливості функт-ня.106
Ринок банківських металів в Україні.108
Ринок похідних цінних паперів. Інструменти ринку.110
Рівновага платіжного балансу та її види.57
Роль трансфертних цін в діяльності ТНК.129
Роль міжнародних фінансових організацій в регулюв зовніш боргу. Паризький та Лондонський клуби. 19
Світова валютна система, її функції та головне завдання.22
Світовий фінансовий ринок. Сутність та структура міжнар фін ринку.64
Світові фінансові кризи та їх особливості. 15
Світові фінансові центри : поняття, стадії розвитку, необхідні елементи та основні умови функціонув66
Свопи і їх місце на ринку.117
Середньостр боргові папери на міжнар ринку боргових ЦП 88
Синдикований кредит та та процес синдикації. Методи зниження ризиків при наданні синдиков кредитів.104
Система контролю та регулювання міжнар грошових операцій ТНК. Стратегії та механізми підвищення їх ефективності.128
Система міжнародних договорів, яка регулює фінансову діяльність суб’єктів міжнародних фінансів. 5
Система ТНК та характеристика її фінансових зв’язків .125
Стратегії торгівлі опціонами. Місце опціонів на ринку.116
Страхові операції та інвестиційний потенціал страхової галузі.133
Строковий вал ринок. Строкові операції вал ринку та їх видів. 75-76
Структ вал ринку, об’єми та сучасні тенден розв вал ринку.69
Суб’єкти міжнародних фінансів та їх хар-ка. 3
Сутність глобалізації. Глобальні виклики світової ек-ки. 11
ТНК та їх фінанси.120
Управління валютн ризиками потенц збитків ТНК.131
Управління грошовими переказами ТНК або міжнар система управл готівкою. Цикл руху грош коштів.127
Управління ризиками і торгівля.119
Ф’ючерсна валютна операція. Поняття ордеру у ф’ючерсній торгівлі та основні його видів.78
Фактори , що впливають на стан ПБ держави.59
Факторинг.101
Фінансові ресурси світового госп-ва та механізм їх перерозп.61
Фінансові ринки України на шляху інтеграції до ЄС.143
Форвардні валютні операції. Методи котирування форвардного курсу. 77
Форвардні і ф’ючерсні контракти та їх значення. 111
Формування мінім резервів Євросистемою.48
Форфейтинг.102
Хар-ка інвестиційних ринкових механізмів.95
Хаар-ка найважл світових фінанс центрів. (Лондон, Нью-Йорк, Токіо)67
Хар-ка основних теорій регулювання валютного курсу.29
Хаар-ка специфічних відмінност світ фінанс ринків від націон-х.65
Хаар-ка спот–ринку : поняття, учасники, операції, звичаї.73
Хар-ика Ямайської валютної системи.36
Чинники глобаліз світових фінансів. Наслідки фінансов глобаліз 12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП