ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Основи готельного менеджменту

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Основи готельного менеджменту

... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Функції та задачі служби з управління ТМР (служби матеріально-технічного забезпечення)
Нормальне функціонування готелю в умовах ринку передбачає обов'язкове включення до функцій і задач служби з управління ТМР (служби матеріально-технічного забезпечення) дослідницько-аналітичної роботи, що полягає в аналізі якості матеріалів, що придбаваються, заміні одних матеріалів іншими, виборі постачальників на умовах тендеру. Також необхідна комплектація даної служби висококваліфікованими фахівцями, що здобули спеціальну підготовку в області економічного аналізу і управління ТМР. До задач та функцій служби з управління ТМР входять:
- аналіз, економічне дослідження і систематичне вивчення усіх факторів, що впливають на ефективність управління ТМР у ланцюзі постачання ТМР – надання послуг;
- аналіз витрат виробництва і цін (виявлення причин зміни цін, зіставлення вартостей аналогічних послуг, вивчення витрат виробництва і прибутку постачальника);
- визначення можливості ресурсного забезпечення виробництва;
- вивчення впливу розташування готелів і складів постачальників на вартість покупних товарів і матеріалів;
- оцінка різних методів відвантажень, класифікація вантажів, пошук більш економічних методів;
- приймання і перевірка заявок;
- забезпечення мінімальних витрат по кожному виду товарів і матеріалів, конкретні споживчі властивості яких передбачається використовувати;
- аналіз витрат та їх облік;
- дослідження, що здійснюються з метою удосконалення форм і змісту документів (документообігу), спрощення роботи з обліку;
- аналіз продуктивності праці (вибір і встановлення показників продуктивності праці);
- аналіз впливу мотивації на рівень продуктивності;
- організація зберігання ТМР (зберігання готових виробів, контроль запасів готової продукції, отримання сировини і матеріалів, організація зберігання матеріалів у готелі).
Нижче наведемо основні задачі і напрямки роботи основних служб і підрозділів готелю в процесі взаємодії зі службою матеріально-технічного забезпечення.
Служба маркетингу здійснює дослідження ринку збуту; проектування готельних послуг; аналіз потреб клієнтів і ефективності обслуговування гостей; отримання статистичної інформації про споживані матеріали; дослідження ринку товарів і матеріалів; аналіз ефективності закупівельних операцій.
Інженерно-технічна служба здійснює аналіз заявок і вироблення варіантів, за якими можуть бути отримані більш сприятливі варіанти цін по певних групах товарів і матеріалів; якісно-вартісний аналіз товарів і матеріалів, що купуються (пошук більш економічних товарів і матеріалів, дослідження їхнього призначення і технічних характеристик); поширення відповідних відомостей; проведення круглих столів за участю представників різних служб і обслуговуючого персоналу для стимулювання формування нових ідей з метою сприяння зниженню витрат, пов’язаних з використанням ТМР.
Юридичний відділ здійснює відповідну інтерпретація діючих і нових законодавчих актів і розпоряджень, що стосуються питань формування ціни на ТМР і надання знижок.
Бухгалтерія здійснює аналіз найбільш раціональних форм і термінів оплати ТМР.
Фінансовий відділ здійснює загальноекономічний аналіз; вивчає вплив циклів економічного розвитку на потребу готелю в матеріалах; досліджує загальні тенденції руху цін на ТМР; досліджує вплив економічних змін на діяльність постачальників і конкурентів.
Плановий відділ здійснює стратегічне, тактичне та оперативне планування потреби готелю у різних групах товарів і матеріалів; деталізацію довгострокового планування.
Застосування сучасних інформаційних технологій на основі штрихового кодування дозволяє оптимізувати і полегшити щоденне виконання обліку і управління ТМР і надання послуг; підвищити ефективність взаємодії і взаємозв'язку між різними службами готелю; підвищити продуктивність і ефективність операційної системи готелю в цілому; зменшити кількість помилок, що з'являються у економічній діяльності готелю; полегшити контроль і облік (управління) ТМР готелю.
Розглянемо основні елементи і принципи побудови даної системи з використанням сучасних технологій штрихового кодування (автоматизованих за допомогою застосування у діяльності готелю активних контрольно-касових машин (Post- терміналів), сканерів, штрих-кодів, етикеткових принтерів і портативних терміналів збору необхідної інформації). Для побудови подібної системи необхідна наявність в готелі розгалуженої комп'ютерної мережі, яка повинна інтегрувати в собі:
- місця для введення та отримання інформації від різних функціональних підрозділів готелю (економічний відділ, бухгалтерія, фінансовий відділ, плановий відділ, служба матеріально-технічного забезпечення, відділ маркетингу, інженерно-технічна служба, юридичний відділ);
- місця для введення та отримання інформації від різних структурних підрозділів готелю, що надають клієнтам різні послуги і товари (номерний фонд, служба портьє, казино, гаражна служба, оздоровчий центр, складське господарство).
Розглянемо основні моменти функціонування даної системи. При прийомі товарно-матеріальних цінностей, що надійшли, або їх відпусканні на початковому етапі здійснюється маркування товару лінійним штрих-кодом. Дана операція здійснюється централізовано на складі при надходженні ТМР і передачі їх до різних підсистем готелю. Штрих-код містить внутрішню необхідну інформацію, зокрема номер складу і код товару. При передачі товару зі складу до функціональних підрозділів і служб готелю, що беруть особисту участь у наданні послуг, на відповідний Post-термінал надсилаються всі необхідні дані (відбувається переміщення товару одночасно з інформацією в реальному режимі часу). З пост-терміналів інформація про використання або реалізацію різних товарів і матеріалів надходить на сервер комп'ютерної інформаційної системи. З сервера необхідна інформація про товаропотік надходить до різних відділів готелю, де здійснюється її використання та обробка. На підставі внутрішньої і зовнішньої інформації (співвідношення якості товару та його ціни, надійність постачальника, умови платежу) дирекція готелю здійснює вибір постачальників, і способи постачання різних матеріалів і товарів.
Рівень ефективності управління ТМР готелю є одним з визначальних чинників для підвищення рівня якості його послуг. Створення в готелі сучасних систем управління ТМР дає можливість підвищити його рентабельність і конкурентноздатність, а також збільшити його завантаження.

Питання та завдання для самоперевірки
1. Що таке товарно-матеріальні ресурси готелю?
2. Як проводиться розрахунок потреби в різних видах матеріальних ресурсів?
3. Як проводиться розрахунок запасів матеріальних ресурсів? Наведіть методики їхнього нормування.
4. Назвіть шляхи економії і раціонального використання матеріальних ресурсів у готельному господарстві.
5. Назвіть шляхи підвищення ефективності управління товарно-матеріальними ресурсами готелю.
6. Наведіть функції та задачі служби з управління ТМР готелю (служби матеріально-технічного забезпечення).

Додаток

Терміни і визначення, використовувані в готельній сфері

Американський план - такий метод розрахунку оплат за номер в готелі, коли в ціну включається послуга з надання кімнати і 3-разове харчування (пансіон) або 2-разове: сніданок + обід або сніданок + вечеря (напівпансіон).
Англійський сніданок - повний сніданок, звичайно містить у собі фруктовий сік, яєчню із шинкою, тости, олію, джем і каву або чай.
Ануляція - відмова від поїздки. Умови відмови обумовлюються в договорі.
Апартаменти - тип номерів у готелях, що за своїм оформленням наближаються до сучасних квартир, включаючи місця для приготування їжі (вартість харчування звичайно не включається у вартість номера).
Апгрейд - зміна бронювання з метою надання гостеві номера поліпшеної комфортності без підвищення тарифу.
Атрибут - додаткова характеристика готельного номера, що впливає або не впливає на його вартість (балкон, вид з вікна, меблювання, додаткове устаткування).
Базова валюта - валюта, у якій ведуться баланси рахунків системи і формується основна управлінська звітність.
Базові тарифи - опубліковані повні ціни на розміщення в готельних номерах.
Басбой - молодший службовець ресторану, бара, який розливає воду, прибирає столи, попільниці тощо.
Белмен - службовець готелю, що підносить багаж і виконує доручення гостей.
Бермудський план - метод надання готельних послуг, при якому ціна включає сніданок і кімнату.
Бізнес-тур - тип подорожі, що здійснюється діловими людьми і який вимагає особливого сервісу, наприклад наявності кімнати для переговорів, послуг секретарів.
Блок номерів - бронювання готельних номерів певного типу у певному інтервалі дат у кількісному вираженні без зазначення конкретних номерів кімнат.
Ботель - невеликий готель на воді.
Бронювання - створення запису про продаж готельного номера певного типу у певному інтервалі дат з певною кількістю проживаючих у номері людей за певним тарифним планом.
Букінг - файл групового бронювання, що містить основну інформацію щодо продажу блоку номерів.
Бунгало - невеликий туристичний готель (будівля звичайно з легких матеріалів на березі моря). Поширено в молодіжних турцентрах.
Ваучер (туристичний або маршрутний) - документ, на підставі якого надається обслуговування іноземним туристам і здійснюються розрахунки з фірмами.
Відвідувач (візитер) - людина, що приїхала до іншої країни, яка переслідує будь-яку мету, крім заробітку від своєї професійної діяльності. Це визначення відноситься як до туристів, так і до екскурсантів.
Віддалена підтримка - вид послуги, що надається в рамках договору на підтримку, що включає в себе надання фахівцями консультацій за телефоном "гарячої" лінії або безпосередній контроль і виправлення помилок користувачів на їхнє прохання за допомогою модемного з'єднання і/або Інтернет-з'єднання.
Відкритий квиток - мається на увазі відкрита дата від'їзду. Пасажир може забронювати квиток на пізніший час (день).
... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП