ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Внутрішній економічний механізм (ВЕМ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Внутрішній економічний механізм (ВЕМ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Тема 10
“Витрати – випуск – прибуток”
Задача 1
Однопродуктове підприємство виготовляє виріб А і продає його за ціною 250 грн. за штуку. Змінні витрати на один виріб 150 гр. Постійні витрати за рік становлять 200 000 грн.
1)обчислити мінімальний річний обсяг виготовлення і продажу виробу А, який забезпечує беззбитковість виробництва.

  1. Nбеззб = FC/ (P-v) = 200 000/ 250-150 = 2000 штук

Відповідь: Кб = 2000 шт.

Задача 2
Змінні витрати однопродуктового підприємства на виріб Б 80 грн. Річні витрати на оренду виробничого приміщення 50 000 грн.; витрати на управління, виробничо-господарське обслуговування  65 000 грн.; амортизація власного устаткування 2 5 000 грн. Ціна виробу 140 грн.
Потрібно визначити мінімальний  річний обсяг виготовлення і продажу виробу Б, який  забезпечує  готівкову беззбитковість.
Відповідь: Nбеззб= (50 000+65 000)/ 140-80= 1917 штук

 

 

 

Задача 3
Підприємство виготовляє три вироби, показники яких наведено у таблиці. Загальні річні постійні витрати становлять 144 000 грн.

Виріб

Ціна, грн.

Змінні витрати, грн.

Маржинальний прибуток, грн.

Частка у загальному випуску

А

100

60

40

0,30

Б

180

100

80

0,50

В

210

110

100

0,20

Визначити річний обсяг виготовлення і продажу кожного виробу в заданій пропорції, який забезпечує беззбитковість виробництва.
Відповіль: Nбу= Со/П мез     
П мез= ∑Пмі* Ці
П мез= 40*0,3+80*0,5+ 100*0,2= 72 грн.
Nбу= 144 000/72= 2000 штук
Nбі= Nбу*Ці  
NбА= 2000*0,3=600 штук
NбБ= 2000*0,5= 1000 штук
NбВ= 2000* 0,2=400 штук
Задача 4
Розробляється проект створення малого спеціалізо­ваного підприємства з виготовлення жіночих сумок. Середньоріч­ний обсяг продажу сумок 80 000 штук. Витрати на оренду вироб­ничого й адміністративного приміщень, їх утримання становлять 400 тис. грн. на рік. Витрати на управління, інженерне та вироб­ничо-господарське обслуговування 150 тис. грн. на рік, річна су­ма амортизації власного устаткування 80 тис. грн. Змінні витрати на одну сумку (матеріали, інструмент, зарплата робітників, тех­нологічна енергія тощо) 80 грн., а ціна її 100 грн. Їх розміри практично не залежать від обсягу виробництва в межах виробни­чої потужності. Попит на сумки високий і стабільний. Загальна сума інвестицій у підприємство 600 тис. грн.
1) визначити мінімальний річний обсяг виготовлення сумок, який забезпечує беззбитковість виробництва;
2) побудувати графік динаміки загальних витрат і обсягу продажу продукції;
3) обчислити, за якого річного обсягу випуску сумок рентабе­льність інвестицій у це виробництво становитиме 20 %;
4) визначити коефіцієнт безпеки виробництва;
5) обчислити операційний ліверидж.
Задача 5
Річний обсяг виробництва і продажу продукції підприємства становить 1 200 000 грн. Адміністративні витрати, витрати на збут і загальновиробничі постійні витрати 300 000 грн. на рік. Змінні витрати на 1000 грн. випуску продукції становлять 600 грн. Власний капітал підприємства 800 000 грн.

  1. обчислити маржинальний і операційний прибуток, коефіцієнт маржинального прибутку;

2)  визначити обсяг беззбиткового виробництва і коефіцієнт безпеки виробництва;
3) обчислити обсяг виробництва, який забезпечує рентабельність власного капіталу на рівні 20%;
4) обчислити операційний ліверидж;
5) визначити, як зміниться прибуток підприємства, якщо обсяг виробництва зросте на 30%.
Рішення:
1*) 600*1200000 грн. = 720000 грн.
Пм = В – Сз      Маржинальний прибуток = 1200000 – 720000 = 480 тис. грн.
По = Пм – Сп   Операційний прибуток = 480 тис. – 300 тис. = 180 тис. грн.
Кмп = Пм/В   Коефіцієнт маржинального прибутку = 480 тис./120 = 0,4
2*) Обсяг беззбитковості виробництва = Nб = 300 тис./0,4 =  750 тис. грн.
Коефіцієнт безпеки виробництва = Кбв = 1200 тис. – 750 тис./1200 тис. = 0,375 ~ 0,38
3*) Обсяг виробництва при рентабельності капіталу 20% становить = 800 тис. * 0,2 = 160 тис. грн.
Вц = 300 тис. + 160 тис./0,4 = 1150000 грн.
4*) Операційний лівередж =  = 480 тис./180 тис. = 2,7
5*)  = 30 * 2,7 = 81%
зросте на 81%.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП