ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Внутрішній економічний механізм (ВЕМ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Внутрішній економічний механізм (ВЕМ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Задачі

Тема 7
Контроль і оцінювання діяльності.
Задача 1.
Механообробний цех виготовляє вузли машини для складального цеху, а також надає виробничі послуги іншим цехам і службам. Планом на місяць передбачено виготовити 500 вузлів і надати послуги іншим цехам обсягом 1000 нормо-годин. Трудомісткість одного вузла 20 нормо-годин. За місяць цех виготовив і здав складальному цеху 450 вузлів, надав послуг іншим підрозділам заводу на 2100, але внаслідок нечіткої роботи не виконав замовлення інструментального цеху на 300 нормо-год.
1) визначити ступінь виконання цехом плану з номенклатури продукції у процентах;
2) оцінити виконання плану із загального обсягу виробництва;
3) з'ясувати можливі причини невиконання плану з номенклатури.
Рішення:
1*) виконання плану з номенклатури: А пл. = 500*20 + 1000 = 11000 нормо-годин. Афак. = 450*20 + (1000 – 300) = 9700 нормо-годин. Рпл. = 9700/11000*100 = 0,8818 = 88,18% або так (450*20 +700) / (500*20+1000) = 0,88
2) виконання плану з загального обсягу:   Афак. = 450*20 + 2100 = 11100 нормо-годин. Рпл. = 11100/11000*100% = 1,01 = 101% або так (450*20+2100) / (500*20+1000)= 1,01;  1,01*100%=101%.
Відповідь: 1)Р пл..н = 88,18%; 2)Рпл.в= 101 %.

Задача 2.
Механообробна дільниця цеху виготовляє деталі десяти найменувань, які входять до двох комплектів — А і Б. Планування і облік виробництва деталей здійснюються в комплектах. Склад комплектів і трудомісткість деталей наведені у таблиці.

СКЛАД І ТРУДОМІСТКІСТЬ ОБРОБКИ КОМПЛЕКТІВ

Показник

Деталі та їх кількість в комплектах

 

№І

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

Комплект А

1

І

2

1

3

-

Комплект Б

2

1

1

2

1

Трудоміст­кість деталі, нормо-год

3,0

2,0

1,0

4,0

1,0

1.0

3,0

4,0

1,0

2,0

За планом на місяць було передбачено виготовити 500 комплектів А і 400 комплектів Б. Зміна залишків незавершеного виробництва на дільниці не планувалась. Фактичне виготовлення деталей за місяць у штуках становить: №1 – 550, №2 – 500, №3 – 900, №4 – 495, №5 – 1480, №6 – 810, №7 – 420, №8 – 400, №9 – 780, №10 – 390.

  • визначити кількість забезпечених деталями комплектів А і Б;
  • обчислити коефіцієнт комплектності виробництва.

Рішення:
1*) NА= min { 550/1; 500/1; 900/2; 495/1; 1480/3 } = 450 (N3)
NB = min { 810/2; 420/1; 400/1; 780/2; 390/1 } = 390 (N5)
2*) КкомплА= 450(1*3+1*2+3*1+4*4+5*1)/ (550*3+500*2+900*1+495*4+1480*1) = 6300/7010= 8987=0,9
КкомплБ= 390(2*1+3*3+1*4+2*1+1*2)/(810*1+420*3+400*4+780*1+390*2)= 0,97

Задача 3.
У таблиці наведено планові і фактичні виробничі витрати підрозділу за місяць. План виробництва продукції підрозділ виконав на 105%. Перевиконання плану виробництва було доцільне.

  • перерахувати планові витрати на фактичний обсяг виробництва;
  • визначити результат діяльності підрозділу за показником витрат (економія, перевитрати).

Стаття витрат

План

Фактично

План * 1,05

Фактично – План * 1,05

Основні матеріали

65

68

68,25

-0,25

Основна з/п виробничих робітників

24

26,2

25,2

1

Додаткова з/п виробничих робітників

2,8

3

2,94

0,06

Відрахування на соціальні заходи

8,58

9,34

9,009

0,331

Загальновиробничі витрати, у тому числі:

58

59,3

 

 

- змінні

36

37,3

37,8

-0,5

- постійні

22

22

22

0

Разом

158,38

165,84

165,2 тис. грн.

0,641 тис. грн.

  • (158,38-22,0)*1,05+22= 143,2+22= 165,2 тис. грн.

Задача 4.
Філія фірми “Данко” виготовляє шафи для одягу. Норми прямих змінних витрат на одну шафу такі:

  • матеріали – 6 м2 за ціною 20 грн. За 1 м2 ;
  • трудомісткість – 20 людино-годин, середня тарифна ставка згідно з установленими розрядами роботи 3 грн. за годину.

За місяць виготовлено 160 шаф, для чого закуплено і використано 976 м2 дощок. За дошки заплачено 19 032 грн. Фактично на  виробництво шаф затрачено 3120 людино-год, виплачено пряму заробітну плату 9672 грн.
1) визначити відповідність прямих витрат на матеріали встановленим нормам і цінам;
2) визначити відповідність прямих витрат на заробітну плату встановленим трудомісткості та середній тарифній ставці;
3) обчислити загальне відхилення фактичних прямих витрат від планових (нормативних).
Рішення:
1*) Визначити відповідність прямих витрат на матеріали встановленим нормам і цінам.
Економія ресурсу за кількістю = (фактичне використання – планове використання) * фактичний обсяг виробництва * ціну одиниці ресурсу.
Економія ресурсу за ціною = (фактична ціна – планова ціна) * фактичні затрати матеріалу.
Ерк = (976/160 – 6) * 160*20 = 320 грн.
Ерц = (19032/976 – 20) * 976 = -488 грн.

Разом = -168

2*) Визначити відповідність прямих витрат на заробітну плату встановленим трудомісткості та середній тарифній ставці.
Економія праці за кількістю = (фактичні затрати – планові затрати) * фактичний обсяг виробництва * ціну людино-години.
Економія праці за ціною = (фактична ціна – планова ціна) * фактичні витрати праці.
Епк = (3120/160 – 20) * 160*3 = -240
Епц = (9672/3120 – 3) * 3120 = 312
Разом = 72
3*) Розрахувати загальну економію.
-168 + 72 = -96 економія.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП