ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Внутрішній економічний механізм (ВЕМ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Внутрішній економічний механізм (ВЕМ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Тема 9
Матеріальна відповідальність за результати роботи.
Задача 1
Через зрив поставки контрагентом комплектувальних виробів завод знизив виробництво приладів П1 і П2, внаслідок чого не виконав зобов’язань по їх поставці і заплатив штраф замовнику. Відповідні дані по зазначених приладах наведені у таблиці6

Показники для обчислення збитків

Показники

Прилад П1

Прилад П2

1. Зниження обсягу виробництва і поставок, шт.

-100

-50

2. Ціна, грн.

200,0

300,0

3. Виробнича собівартість, грн.

160,0

230,0

4. Постійні витрати у виробничій собівартості, %

20,0

20,0

5. Заплачено штраф за зменшення поставки приладів, грн.

4200,0

3500,0

  1. Обчислити втрачений заводом прибуток (збитки) внаслідок зниження виробництва і продажу приладів.
  2. Визначити загальну величину збитків заводу від порушення договірних зобов’язань.

Рішення:

  1. ∆П= (Ц-Со)*∆N+Cпо*АN

Зміна прибутку = (Ціна-Собівартість)*Зміна обсягу поставок + Зекономлені постійні витрати *  Зміна обсягів поставок.
Зекономлені постійні витрати = Частка постійних витрат у собівартості * Виробнича собівартість.
ЗПВп1= 0,2*160=32 грн.
ЗПВп2= 0,2*230=46 грн.
Зміна прибутку = (200 – 160)*100 + (300 – 230)*50 + 32*100+46*50 = 7500 + 5500 = 13 тис грн.
2) Загальні збитки = Збитки від недовиробництва + Штрафи = 13000 + 4200 + 3500 = 20700 грн.

Задача 2
На деревообробній фабриці виготовляють дерев’яні столи за спеціальними замовленнями у кількості 7450 шт. Деревина для виробництва столів надходить від трьох постачальників А, Б та В. Договірні зобов’язання (у м2) щодо поставлення матеріалів та їх виконання відбиває таблиця.
З одного кубометра деревини виготовляють 5 столів. Ціна стола 200 грн., виробнича собівартість 150 грн., у т.ч. постійні витрати, віднесені на виробничу собівартість, 30 грн. За зменшення поставки замовнику кількості столів фабрика заплатила штраф у сумі 6000 грн. З огляду на термінову закупівлю більшої кількості матеріалів, ніж передбачено договором, у постачальника В фабрика зазнала додаткових витрат на суму 2500 грн.

  1. обчислити втрачений підприємством прибуток унаслідок зниження виробництва і продажу столів;
  2. визначити загальний обсяг збитків фабрики від неналежного виконання договірних зобов’язань:
  3. розподілити збитки фабрики між постачальниками, що їх спричинили, для оформлення претензії щодо компенсації вимушених втрат.

Виконання договорів постачання, м3


Постачальник

План постачання

Фактично поставлено

Відхилення (-,+)

А

500

480

-20

Б

650

600

-50

В

340

380

+40

Разом

1490

1460

-30

Рішення:
1*) Зміна прибутку = (Ціна-Собівартість)*Зміна обсягу поставок + Зекономлені постійні витрати *  Зміна обсягів поставок.
Зміна прибутку = 30*5*(200-150) + 30*30*5 = 12000 грн.
2*) Збитки = Збитки від недовиробництва + Штрафи + Інші непередбачені витрати = 12000+6000+2500= 20500 грн.
3*) Сума збитків =Частка недопоставок * Загальні збитки
СЗа = (20/70)*20500 = 5857,14
СЗб = (50/70)*20500 = 14642,86

Задача 3
Унаслідок невиконання договору поставки матеріалів контрагентом підприємство знизило випуск виробу А на 40 штук, виробу Б – на 55 штук. Ціни цих виробів і планові змінні витрати на їх виготовлення такі: ЦА= 400 грн., ЦБ= 360 грн., СзмА= 240 грн., СзмБ= 180 грн. Нестача матеріалів спричинила простої, за які заплачено робітникам 1800 грн. Додаткова зарплата становить 12%, відрахування на соціальні заходи 30%. За не поставку замовникові виробів А і Б у повному обсязі згідно з договором підприємство заплатило штраф у сумі 4000 грн.

  1. обчислити втрачений підприємством прибуток унаслідок зменшення обсягу виробництва і продажу продукції;
  2. обчислити загальний розмір збитків від невиконання договірних зобов’язань для оформлення претензії постачальнику.

Рішення:
1*) Зміна прибутку = (Ціна-Собівартість)*Зміна обсягу поставок
Зміна прибутку = (400-240)*40+(360-180)*55= 16300 грн.
2*) Збитки = Збитки від недовиробництва + Штрафи + Зарплата за простої
Зарплата за простої = 1800*1,12*0,7 = 2620,8 грн.
Збитки = 16300 + 4000 +2620,8 = 22920,8 грн.
Або так
Сзб= 1800*(1+12/100)*(1+300/100) = 2620,8
Сзаг = ∆П+С простоїв+ штраф= 16 300+4000+2 620,8= 22 920,8


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти




Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП