ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Внутрішній економічний механізм (ВЕМ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Внутрішній економічний механізм (ВЕМ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Тема 8
Механізм стимулювання
Задача 1
У цеху оплата робітників на основних виробничих процесах відрядна. Трудомісткість технологічних операцій за рік 420 тис. нормо-годин, середньогодинна тарифна ставка на відрядних робочих 3,5 грн. Норми в середньому виконуються на 110%. 100 робітників на допоміжних і обслуговуючих роботах оплачуються почасово, їх середня тарифна ставка 3,2 грн. Фонд часу роботи одного робітника на плановий рік 1820 годин. Додаткова заробітна плата робітників (оплата відпустки, доплати за роботу в нічний час та ін.) становить 12% від основної (прямої) зарплати. За додержання технологічної, трудової дисципліни і якісне виконання роботи передбачена премія для робітників на рівні 25% основної зарплати. Керівництво і спеціалісти цеху в кількості 50 чол. оплачуються за окладною системою. Місячний фонд їх зарплати становить 37500 грн.

  1. Обчислити планові річні фонди основної і загальної зарплати робітників.
  2. Визначити загальний фонд заробітної плати цеху на рік
  3. Обчислити середньомісячну зарплату працівників цеху.

Рішення:
1*) Загальна з/п = основна + допоміжна = трудомісткість тех. операцій за рік * середньогодинну робочу ставку + фонд часу одного допоміжного робітника * кількість робітників * середню тарифну ставку.
Планові річні фонди (основна заробітна плата) = 400 000*3,5+1 470 000+3,2*1820*100= 2 052 400.
Додаткова = 2 052 400*0,12= 246 288
Премія = 2 052 400*0,25= 513 100
Загальна = 246288+513100+2052400= 2 811 788 грн.
2*) Загальний фонд заробітної плати цеху = Загальна зарплата робітників + Зарплата керівництва (37500*12=450 тис.) = 2 811 788 + 450 000 = 3 261 788 грн.
3*) Середня з/п у місяць = Фонд оплати праці місячний/Кількість робітників
Кількість основних робітників = 420 тис. нормо-годин/(1,1*1820) = 209,79 = 210 чоловік.
Середня з/п за місяць = 3261,788/(12*(50+100+210) = 3261,788/12*360= 755,04 грн.

Задача 2

Бригада з чотирьох осіб працює за єдиним напрямом відповідно до спільного кінцевого результату. Розподіл відрядного заробітку здійснюється пропорційно кількості відпрацьованих днів і коефіцієнтів трудової участі (КТУ). Ці дані наведені у таблиці, в якій і доцільно виконувати завдання. За місяць бригаді нараховано 2910 грн. Зарплати, в тому числі 2610 грн. – відрядний заробіток, решта, тобто 300 грн. – індивідуальні доплати.

    1. розподілити відрядну заробітну плату між членами бригади;
    2. обчислити загальну зарплату кожного працівника бригади за місяць.

Рішення:
Оплата за один КТУ-день= 2610/145= 18 грн.


Члени бригади

КТУ за місяць

Відпрацьовано днів

Кількість КТУ днів (2*3)

Оплата за один КТУ, день (2610/145

З/п за відпрацьовані КТУ день, грн (3*4)

Індивідуальні доплати, грн.

Зарплата за місяць, грн.

(4*5)

Василенко

2,1

18

37,8

18

680,4

120

800,4

Брачук П.

1,9

22

41,8

18

752,4

80

832,4

Шипко Л.

1,7

22

37,4

18

673,2

60

733,2

Струк А.

1,4

20

28

18

504

40

544

Разом

-

-

145

 

2610

300

2910

Задача 3
Капітал відкритого акціонерного товариства становить 4 млн. грн., в тому числі власний – 3 млн. грн. Статутний капітал у сумі 2,1 млн. грн. сформований із 420 000 акцій (номінальна вартість акції 5 грн.), серед яких 20 000 акцій є привілейованими, на які сплачуються 20% дивідендів. Для підтримки авторитету ВАТ і ринкового курсу акцій важливо було б виплатити дивіденди на звичайні акції за звітний рік на рівні 15%, що відповідає чинній процентній ставці. Річний прибуток ВАТ після сплати податку і відрахувань у резервний фонд становить 500 000 грн.

  1. обчислити, скільки прибутку треба спрямовувати на виплату дивідендів, щоб забезпечити зазначені їх рівні.
  2. Оцінити в загальних рисах пропорцію розподілу прибутку на виплату дивідендів та інвестування (нерозподілений прибуток).
  3. Проаналізувати, чи є прийнятною для підприємства та акціонерів виплата дивідендів у тих самих сумах додатковим випуском акцій з гарантією підвищення дивідендів з наступного року до 18%.

Рішення:
1*) Дивіденди по привілейованих акціях = 20000*5*0,2 = 20000 грн.
Дивіденди по звичайним акціям = 400 тис.*5*0,15 = 300 тис. грн.
Загальний прибуток на дивіденди = 300 тис. + 20 тис. = 320 тис. грн.
2*) Частка дивідендів у прибутку = (500тис.-320тис.)/320тис=0,56
Частка інвестицій = (500тис.-180тис.)/320тис=0,44
Частка прибутку на виплату дивідендів перевищує загальноприйняті норми.
Або так
320 000/ 500 000= 0,64; 0,64*100%=64%
3*) Виплата дивідендів по 15% = 400000*5*(ануїтет 15% за 5 років)
Виплата дивідендів по18% = 400000*5*(ануїтет 15% за 5 років) – 400000*5*0,15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП