ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-спрощується калькулювання собівартості продукції, а оцінка запасів здійснюється відповідно до поточних витрат, що необхідні для виготовлення певних виробів.
-величина операційного прибутку перебуває у прямій залежності від обсягу реалізації.
Недоліки:
- звіти, складені на основі калькулювання змінних витрат не відповідають загальноприйнятим принципам підготовки фінансової звітності та вимогам податкової системи.
-для розподілу витрат на змінні та постійні потрібні додаткові розрахунки, які не завжди забезпечують точний результат.
-для прийняття стратегічних рішень необхідна інформація про повні витрати п-ва, що потребує додаткових витрат на розподіл постійних накладних витрат позасистемним шляхом.
122.Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
Аналіз витрати-обсяг-прибуток – це метод системного дослідження взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку компанії заради визначення:
- обсягу реалізації, який забезпечує відшкодування всіх витрат та отримання бажаного прибутку.
-величини прибутку при певному обсязі реалізації.
-впливу зміни величини витрат, обсягу та ціни реалізації на прибуток підприємства.
-оптимальної структури витрат.
Важливим елементом аналізу взаємозв’язку витрати-обсяг-прибуток є аналіз беззбитковості, який побудований на основі розподілу витрат на постійні та змінні, а також розрахунку точки беззбитковості, яка в свою чергу визначає критичний обсяг реалізації(тобто коли доходи підприємства = витратам, а прибуток відповідно = 0). Ця точка розраховується двома методами: за допомогою рівняння(Т.Б. = змінні + постійні витрати) та з використанням спеціальних формул.
Також аналіз взаємозв’язку витрати-обсяг-прибуток може бути здійснений за допомогою графіків:
-беззбитковості
-взаємозв’язку прибутки-обсяг
-маржинального доходу
123. Аналіз інших показників взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.
Аналіз витрати-обсяг-прибуток – це метод системного дослідження взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку компанії заради визначення:
- обсягу реалізації, який забезпечує відшкодування всіх витрат та отримання бажаного прибутку.
-величини прибутку при певному обсязі реалізації.
-впливу зміни величини витрат, обсягу та ціни реалізації на прибуток підприємства.
-оптимальної структури витрат.
Важливим напрямком аналізу взаємозв’язку витрати-обсяг-прибуток є передбачення реакції прибутку на зміни інших параметрів діяльності. Для визначення впливу на прибуток зниження обсягу реалізації продукції можна використати запас міцності(величина, на яку фактичний(або запланований) обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації). Він відображає граничну величину можливого зниження обсягу продаж без ризику зазнати збитків. Поряд з абсолютним значенням показника запасу міцності широко використовують коефіцієнт запасу міцності(співвідношення запасу міцності та фактичного(або запланованого) обсягу реалізації). Він є виміром ризику нерентабельної роботи компанії.
Взагалі показники запасу міцності – важливий індикатор реагування прибутку на зміну обсягу реалізації, але вони не дають відповіді на запитання як зміниться прибуток у разі зміни витрат, ціни та(або) обсягу реалізації. Результат впливу зміни витрат, ціни та(або) обсягу реалізації на прибутки компанії може бути визначений через:
1. порівняння звітів про прибуток
2. диференціальний аналіз(передбачає вивчення тільки тих показників, що змінюються під впливом прийнятого рішення, тобто вивчення лише релевантних даних).
3. порівняння маржинального доходу(передбачає порівняння досягнутої величини маржинального доходу з маржинальним доходом, що перерахований з урахуванням прогнозованих змін).
При аналізу взаємозв’язку витрати-обсяг-прибуток широко використовуються таке поняття як операційний важель – співвідношення постійних та змінних витрат, яке забезпечує більший відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсоток зростання обсягу реалізації.
124. Сис-а обліку стандарт-х вит-т.
Стандартні витрати — це заплановані витрати на виробництво одиниці продукції (послуг), які базуються на нормативах використання матеріалів, праці, а також економічної та виробничої потужності. Звичайно стандартні витрати широко використовують у практиці управління для встановлення цін, контролю та оцінки діяльності. Застосування стандартних витрат для оцінки запасів у фінансовому обліку та звітності допускається лише, якщо результати такої оцінки запасів приблизно дорівнюють їх собівартості. Для забезпечення цього стандарту (норми) витрат його слід регулярно аналізувати та, у разі необхідності, своєчасно переглядати. Облік матеріалів за стандартною собівартістю звичайно здійснюють у разі стабільності цін на ці матеріали. У цьому випадку відхилення між стандартними та фактичними витратами на матеріали є несуттєвими та списуються в момент придбання матеріалів (рис. 11.6).
Аналогічно за стандартними витратами ведеться облік незавершеного виробництва та готової продукції (рис. 11.7).

Сума перевищення фактичної с/в зап-в на стандарт-ю с/в вкл-ться до с/в реаліз-їпрод-ї звіт-го періоду.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП