ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

професійними аудиторами.Рах суд не розглядає приватний аудит, як цілком незалежний.Рах-й суд викор-є звіти приватних аудиторів. Але вони ретельно досліджуються.Якщо виникають сумніви, стосовно їх достовірності, то рах суд повідомляє про це в міністерство юстицій.Комісія з корпоративних прав – аналог фонду держ майна в Україні. Органи внутр контролю на поч 2004 р держава контролювала 1600 п-ств- 97 посиленого контролю у Фр. здійснюють 3 види контролю : попередній поточний і наступний. Наступний контроль у франції здійснюється інститутом фін контролерів і держ контролерів.Фін контролер попередньо візує всі документи, до підписання керівником,за яким наступають фін зобов'язання.Держ контролер – держ аудитор здійснює заг нагляд за д-стю держ п-ва і візує стратегічні документи.Інституція урядових комісарів – це представники урядових міністерств, що є заступниками міністрів, або керівникам відділів.Базовим елементом є внутр управлінський контроль., що будується на американських методиках,керується Базельським комітетом.Керівник повинен приймати рішення про внутр контроль.
28. Система аудиту у розвинутих країнах. Адміністративний контроль – це внутр контроль виконавчої влади. Парламентський контроль – це внутр контроль законодавчої влади. Гол метою держ фін контролю є визначення відповідності практики управління фін ресурсами у всіх сферах вир-ва та розподілу суспільного продукту. Предметом держ фін контролю є грошові відносини, що виникають у зв'язку з формуванням держ фін ресурсів і використанням цих коштів на задоволення потреб держави та всього суп-ва. Об'єкти: Органи держ влади, держ підпр та установи, підпр з участю держави, підпр, що фін за рах бюджетних коштів або отримують держ субсидії, держ. бюджетні та позабюджетні фонди, органи місцевого самоуправління, орг-ції незалежно від форм власності, фіз особи, якщо вони отримують, перерах, викор держ кошти чи управляють ними або мають держ пільги:податкові, митні, інші., громадські організації, недержавні фонди, недержавні некомерційні організації в частині викор державних коштів або пільг, підпр стр-ри та фіз особи в частині сплати податків. ДФК спрямований на всі госп суб'єкти не залежно від форми власності. Він здійснюється органами держ влади та держ управління загальної компетенції. Предметом бюджетно-фін-го контролю є процеси формування та викор-ня фін ресурсів доходної та видаткової частин бюджету, включаючи контроль законності та ефективності викор держ коштів; контроль вик бюджетів всіх рівнів; контроль грошового обігу викор кредитних ресурсів; контроль стану держ вн та зовн боргів; контроль держ резервів; контроль збереженості держ майна закріпленого за держ органами. Об'єктами бюдж-фін контролю є фінансові потоки, майно. Відомчий контроль здійснюється через контроль окремих відомств (міністерств, концерни, органи управління вик влади). Його здійснюють спеціалізовані підрозділи створені у відомствах. Органи відомчого контролю переважно перебувають в системі якогось відомства.
29. Моделі і типи світових с-м аудиту.Умовно виділяються такі моделі аудиту: 1. Наполеонівська – це с-ма визначення відповідності прийнятих виконавчою владою та підвідомчими їй органами рішень законам та інструкціям. Хар-ка: органи аудиту відрізняються великою кількістю посадових осіб.Cудова с-ма побудови держ аудиту. Парламент не отримує від органів держ аудиту доповідей та звітів автоматично, а тільки по запиту. Така модель діє в таких країнах: Франція, Бельгія, Португалія, латиноамер кр, країни Африки, що були фр та португальськими колоніями.2. Вестміністерська модель хар періодичністю доповідей в парламент. Хоч генер аудитор і несе відповідальність за д-сть служби, але частково рішення приймаються колегіально. Законодавчо закріплена частота подачі звітів до парламенту. За суттю доповідей аудиторів про фін стан та фін опер малоорієнтований аналіз відповідності правовим нормам (хоча такий аналіз також проводиться). Осн увага у звітах приділяється ефективності, доцільності та раціональності. Доповіді подаються із зауваженнями та термінами їх виконання. Кр: Англія, Канада, Ірландія, Ісландія, Шотландія. 3. Колегіальна модель. В частинні подання звітів та прийнятті рішень близька до вестміністерської моделі, але в ній відсутня персональна відповідальність керівника, рішення приймаються колегіально. Така модель поширена в кр Азії, Індонезія, Японія, Південна Корея, Китай, Індія, Пакистан. За орг-ційною побудовою ВОФК в ЄС можна виділити такі моделі: 1. Суд з юридичною ф-цією(Франція, Бельгія, Люксембург, Португалія, Іспанія, Ісландія, Греція). Цей орган приймає таке рішення, що не повинно ще кимось затверджуватися і є істиною в останній інстанції. В Греції та Португалії ці суди є частиною судової системи, а в інших країнах вони існують окремо. 2. Колегіальна структура без юридичної функції (Європейський Суд Аудиторів). Відносяться країни з федеральним устроєм і не передбачені судові (ФРН, Нідерланди, Швейцарія). 3. Офіс аудиту очолюваний Генеральним аудитором без юридичної функції. Нагадує Вестмінстерську систему (Великобританія, Ірландія, Данія, США, Австрія, Канада). 4. Офіс аудиту очолюваний Генеральним аудитором в структурі уряду. Швеція, Фінляндія, Австрія. Входять у гілку виконавчої влади
30. Особливості ВОФК в окремих країнах світу.
У Нідерландах ВОФК очолюється радою трьох і рішення приймаються колегіально. Напр, в Італії —понад 20 членів, по 12—у Бельгії й Іспанії. Кандидати на вищі посади в органах вищого державного фінансового контролю звичайно мають адміністративний чи політичний чи досвід і те, і інше. Радники органа вищого державного фінансового контролю в Іспанії, наприклад, повинні мати принаймні 15 років досвіду роботи як аудиторів, суспільних бухгалтерів, магістратів, адвокатів, економістів, університетських викладачів.У Фінляндії генеральний аудитор і три члени ради аудиторів повинні мати учений ступінь і знання в області суспільних фінансів і держ адміністрації. У Португалії члени повинні мати учені чи ступені мати значний досвід роботи у вищих адміністративних органах. У Великобр генер аудитор визначений як посадова особа Палати громад, що підкреслює його незалежність. Члени Федеральної рахункової палати Німеччини мають статус суддів, так само як і радники Суду в Іспанії і члени Суду в Португалії. У різних країнах глави і члени ВОФК призначаються на різні терміни, причому більшість з них чи довічно до пенсійного віку. Виключення складають кілька країн. Звільнення тільки зі схвалення зак-вчими органами передбачене в Ірландії, Люксембурзі й Австрії, де тільки вердикт Конституційного суду може видалити президента Рахункової палати. У деяких країнах ВОФК можуть також проводити перевірку д-сті місцевих органів влади, як, напр, в Австрії. У більшості країн ЄС перевіряються звітності за один минулий рік, але в деяких країнах також перевіряються звітності, що відносяться до більш ранніх років. За винятком Греції і Люксембургу, всі ВОФК країн ЄС мають можливість перевірки виконавчої д-сті державних і ін суспільних стр-р. Є також розходження в тім, з якого етапу ВОФК можуть починати перевірку ходу виконання. Напр, у Німеччині вони мають специфічні можливості висловити свою думку парламенту про дійсну ефективність д-сті органів виконавчої влади. У Нідерландах ВОФК можуть почати обстеження на предмет перевірки виконання з моменту одержання дозволу на реалізацію проекту. ВОФК європ-х країн мають повноваження, що можуть викор-тися ними у виняткових обставинах. В Австрії, напр. Рахункова палата може одержати доступ до закритої інфо через Конституц суд. У Фінляндії Державний офіс перевірки має можливості вилучити документи в кожного, хто відмовляється реагувати на його інформаційні запити. У сімох країнах ЄС держ контролю мають юридичне право контролювати роботу ін органів фін контролю, насамперед незалежний аудит. В Іспанії, Португалії й Італії застосовується ін метод.
31. Лімська декларація керівних принципів контролю.Осн міжн нормативним документом у сфері держ фін контролю є Декларація про керівні принципи фін контролю, яка була прийнята в 1977 р на ІХ конгресі INTOSAI - міжн орг-ції вищих органів фін контролю, що діє під егідою ООН і об’єднує Незалежні державні органи фін контролю 174 країн світу, - у місті Ліма (Лімська декларація). У декларації йдеться про компіляцію та систематизацію загальноприйнятих осн принципів контролю за держ фінансами. Вона являє собою базовий, принциповий документ, що враховує різні с-ми фін контролю (а саме: монократичну та колегіальну), різне розуміння місця фінансового контролю в с-мі держ функцій і гілок влади, а також різні рівні розвитку, яких фін контроль досяг в окремих регіонах. Хоча Лімська декларація, з точки зору міжн права, не має обов’язкового хар-ру, не можна недооцінювати її вплив на розвиток ВОФК в окремих країнах. Успіх Декларації полягає, гол чином, у тому, що вона, залишаючись чіткою та точною, містить вичерпний перелік цілей аудиту державних фінансів та усіх дотичних до цього питань. Це полегшує її використання та гарантує, що простота мови, якою вона складена, зосереджує увагу на її ключових елементах. Осн метою Лімської декларації є заклик до незалежності аудиту державних фінансів. Вищий орган контролю державних фінансів, що не відповідає цій умові, не може претендувати на свій статус. Тому й недивно, що питання незалежності вищих органів контролю державних фінансів продовжує бути важливою темою для обговорення усередині INTOSAI. Проте, необхідно відзначити, що цілі Декларації вважаються досягнутими лише за умови законодавчого закріплення цієї незалежності. В свою чергу, це вимагає існування органу контролю за дотриманням зак-ва, органу, який функціонує лише в умовах демократії чи правової держави.
32. Світові орг-ції держ аудиту.Міжн орг-ція вищих контрольних органів ІНТОSАІ - є організацією вищих органів контролю держфінансів країн, що є членами ООН чи її спеціалізованих органів. Вищі органи контролю держ фінансів відіграють значну роль в контролі держ фінансів та державної управлінської д-сті, сприяють удосконаленню фін управління та посиленню відповідальності на усіх рівнях державного управління. INTOSAI було створено у 1953 році. З того часу кількість її членів більше, ніж 170. Лімська Декларація (1977) встановила філософські та концептуальні рамки д-сті INTOSAI.Згідно статуту, INTOSAI є самостійною, незалежною і неполітичною орг-цією, мета якої є сприяння обміну ідеями і досвідом між вищими контрольними органами держ аудиту. Визнана як одна з найважл орг-цій в сфері контролю держ фінансів, INTOSAI видає міжн директиви у сфері фін управління, розробляє методологічні підходи, пов’язані з цією сферою, здійснює навчальні заходи та сприяє обміну інфо між своїми членами. Штаб квартира INTOSAI знаходиться в Відні (Австрія). Орг стр-ра INTOSAI передбачає функц-ня Конгресу, Керуючої Ради, Генер Секретаріату, Регіональних Роб груп.Витрати INTOSAI покриваються надходженнями від членських внесків, дарунків і пожертвувань приватних осіб, приватних і держ інституцій, публікацій INTOSAI і ін. Офіц мовами INTOSAI є англ, араб, ісп, нім, фр.Ревізійна Рада ООН.ООН і ін орг-ції її с-ми ведуть роботу з сприянню дотриманню прав людини, охороні навкол середовища, боротьбі з хворобами і скороченню масштабів зубожіння. Зовн фін контроль ООН покладено на Ревізійну Раду ООН. До складу Ради входять три учасники, тобто три країни –члени ООН. Це керівники фін контролю цих країн. Вони обираються Ген Асамблеєю терміном на три роки з можливістю подовження терміну мандату. До с-ми зовн фін контролю крім ревізійної Ради включено зовнішні ревізори спеціальних підрозділів (орг-цій спеціального призначення).Це ревізори орг-ції з с\г розвитку і продовольства, Міжн орг-ції праці, ЮНЕСКО, Всесвітньої орг-ції охорони здоров'я, Всесвітньої продовольчої програми і ін.Об’єктом контрольно-фін д-сті Ревізійної Ради є орг-ції і органи ООН: Секретаріат ООН, регіональні економічні комісії ООН, Пенсійний фонд персоналу ООН, спеціальні місії ООН і місії ООН з підтримки миру, Програма ООН із розвитку, Фонд ООН з питань народонаселення, Комісаріат ООН з питань біженців, Фонд ООН з питань охорони дитинства, Програма ООН з охорони навкол середовища, Агенція ООН з землеустрою, Центр міжн торгівлі.За результатами контролю Ревізійна Рада готує звіти. Протягом кожного бюджетно-фін періоду вона надсилає керівникам перевірених орг-цій листи, де міститься оцінка виявлених під час перевірки фактів, з приводу яких мають бути надані належні пояснення.Одним з найгол завдань Ревізійної Ради є підготовка об’єктивної, добре аргументованої інфої про адміністрування фінансів ООН. Ця інфо надається у вигляді доповідей про заходи з нагляду, здійснюваних до початку виконання установами ООН рішень Орг-ції.Ревізійна Рада останнім часом вдосконалює способи проведення контролю. Під час перевірок більшої уваги приділяється контролю рентабельності (раніше осн увага приділялась оцінці правильності і законності ведення рахунків), проводяться вибіркові ревізії, надаються доповіді, присвячені спеціальним питанням фін управління. Ревізійна Рада в своїй роботі викор-є досвід контролерів різних країн світу.
33. Європ організ держ аудиту.Рахункова палата Європ співтовариства.Європ рах палата– “наймолодша” інституція Європ співтовариства. Вона була ств в 1975 році. Європ рах палата скл-ся з 15 незалежних аудиторів (по одному від кожного держави-члена).Вимоги до кандидатів на посаду члена Палати суворі. Осн функція Рах палати – нагляд за фін д-стю співтовариства, контроль за виконанням “заг бюджету ЄС” за доп ауд-х перевірок, висновків і інспекцій. Рах палата здійснює перевірки як за власною ініціативою, так і по запитах від ін інститутів Союзу. Об’єктами перевірки є рахунки доходів і видатків Співтовариства і всіх установ, заснованих ним, якщо на це отримано дозвіл. Крім того, Європ Рах палата підтверджує достовірність угод і рахунків для Парламенту і Ради. Рах палата складає щорічний звіт, який має затвердити більшість членів співтовариства. Результати своєї д-сті Рах палата надає у формі спеціальних доповідей, рекомендацій з особливих питань. Європ-ка орг-ція вищих контрольних органів ЕВРОСАІ.EUROSAI є однією з регіональних орг-цій INTOSAI і має ранг установи, що співпрацює з ООН. Членами EUROSAI є нац вищі органи фін контролю (ВОФК) сорока шести країн європейського континенту.Осн мета орг-ції - сприяти розвитку співпраці між нац-ми ВОФК, які входять до неї, а також обміну інфо і документацією, дослідженням в області контролю держфінансів. Робочими органами EUROSAI є Конгрес, Керуюча Рада і Секретаріат. EUROSAI підтримує особливо тісні відносини з OLACEFS, регіональною групою INTOSAI, яка об'єднує вищі органи фінансового контролю Латинської Америки і Карибського басейну. Європейська орг-ція регіональних органів зовн контролю держ фінансів ЕВРОРАІ - ств в 1992 р. Завданнями цієї орг-ції є:Сприяння кооперації контролюючих органів, обміну знаннями і досвідом;Сприяння проведенню досліджень в сфері держ фін контролю;Сприяння обміну програмами і орг-ції курсів підвищення кваліфікації;Сприяння запровадженню уніфікованих технологій проведення контролю.Членом ЕВРОРАІ може стати будь-який регіональний орган зовн держ фін контролю.Орг стр-ра ЕВРОРАІ скл-ся з Генер Асамблеї, Керуючого Комітету, Генер Секретаріату.Офіційними мовами ЕВРОРАІ є англ, ісп, нім, франц.Рада керівників вищих органів фін контролю держав-учасників СНД.Рада керівників вищих органів фін контролю держав-учасників Співдружності Незалежних Держав була ств 2000 року Формою роботи Ради є сесії. Сесії проводяться один раз на рік на території однієї з держав – учасників СНД. На засіданнях Ради здійснюється обмін досвідом, обговорюються актуальні питання д-сті вищих органів фін контролю держав – учасників СНД, визначаються шляхи їх інтеграції для вирішення актуальних питань.
34. Особливості державного аудиту в Україні.
В Україні ауд-ка д-сть вкл такі осн рівні.Перший - це ухвалення З-ну Ук "Про ауд-ку д-сть" у 1993 р., який визначив у правовому полі місце аудиту, що дуже важливо. Другий рівень - розроблення с-ми нормативно-правового регул-ня аудиту, яка вкл нац нормативи і кодекс професійної етики аудиторів України.Третій рівень - розроблення документів, які потрібні для реалізації нормативів і викор-ня їх.З прийняттям Закону Укр "Про ауд д-сть" 1993 р. становлення і розвиток аудиту здійснювалися прискореними темпами. Йдеться насамперед про сертифікацію аудиторів, створення ауд-х фірм та надання ліцензії (дозволу) на цей вид д-сті. В останні роки спостерігається ускладнення ділових госп операцій, що вимагає підвищення надійності та достовірності фін інфо в економіці. Тому саме на незалежний аудит покладаються ф-ції отримання та висловлення достовірної думки про фін звітність окремих п-ств, доведення своїх висновків до заінтересованих користувачів такої інфо. Набуває розвитку аудит і в країнах СНД. Ще у колишньому Радянському Союзі у 1987 р. почали утворюватися спільні підприємства (СП), і для контролю за їх фінансово-господарською д-стю було засновано першу незалежну ауд-ку орг-цію - акціонерне товариство "Інаудит" на базі Гол управління валютного контролю Міністерства фінансів СРСР. З 1989-1990 рр. - це період, коли почали з'являтися ауд-кі фірми, створені на недержавній основі. Надзвичайно важливим питанням цього періоду було ств нормативної бази для роботи аудиторів і ауд-х фірм. Для цього потрібно було вказати у засновницьких документах ауд-ку д-сть як один із видів п-цької д-сті. В Укр ауд-ка д-сть вкл в себе орг-ційне і методичне забезп-ня аудиту, практичне здійснення ауд перевірок (аудиту) та надання ін ауд-х послуг. Професія аудитора є саморегульованою. Це означає, що держава встановлює лише вимогу здійснення аудиту, а методику його проведення визначають професійні орг-ції у стандартних положеннях, нормативах.
35. Побудова с-ми фін контролю Укр. Суб'єктами держ фін контролю виступають органи держ влади, яка згідно з конституційними принципами поділяється на законодавчу, виконавчу й судову. Відповідно, сукупність контрольних органів становить інфрастр-ру держ фін контролю, визначальне місце серед яких належить органам законодавчої влади.Конституція Укр визначає заг засади і хар-р участі у процесі фін контролю ВР Укр та її комітетів, у першу чергу Комітету з питань бюджету та Комітету з питань фінансів і банківської д-сті, які здійснюють парламентський контроль за станом і рухом держ фінансів. Контрольні повноваження Президента України у сфері фінансової д-сті держави випливають з його статусу глави держави та гаранта держ суверенітету, додержання Конституції Укр, прав і свобод людини і громадянина. Каб Мін Укр здійснює контроль за держ фінансами, держ політики у галузі ціноут-ня й оплати праці, складання та виконання Держ бюджету Укр і звіту про його виконання, здійснення загальнодерж і міждерж ЕК-х програм, тощо. Державного бюджету Укр від імені ВР України здійснює Рах палата. До її завдань відносить:- орг-цію і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Держ бюджету Укр, витрачанням бюдж коштів;- здійснення контролю за утворенням і погашенням внутр і зовн боргу Укр, визначення ефективності та доцільності видатків держ коштів;- контроль за фін-ням загальнодерж програм ек, науково-технічного, соціального розвитку;- контроль за додержанням законності щодо надання Україною позик та ек доп іноземним державам, міжн орг-ціям;- контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Держ бюджету Укр;- аналіз встановлених відхилень від показників Держ бюджету Укр;- регулярне інформування Верховної Ради України, її комітетів про хід виконання Держ бюджету Укр,про результати здійснення ін контрольних функцій. Для забезп виконання своїх завдань контролери Рах палати проводять фін перевірки, ревізії в апараті ВР Укр, органах виконавчої влади, НБУ, Фонді держ майна Укр, ін підзвітних ВР України органах, у місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування, а також на п-вах, в установах та орг-ціях незалежно від форм власності, в об'єднаннях громадян, недержавних фондах та ін недержавних некомерційних орг-ціях у тій частині їх д-сті, яка стосується викор-ня коштів Держ бюджету Укр. Мінфін України здійснює контроль за випуском та обігом ц.п., веде заг реєстр випуску ц.п. в Україні, видає дозволи на здійснення д-сті з випуску й обігу ц.п., а також контролює зберігання й ефективність використання закріпленого за п-вами, установами та орг-ціями держ майна. У межах встановлених повноважень Мінфін України проводить у міністерствах, ін центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на п-вах, в установах та організаціях, в установах банків та ін фінансово-кредитних установах усіх форм власності перевірки фінансово-бух-х документів, звітів, планів, ін документів щодо викор-ня бюджетних коштів. Також Мін-во контролює додержання суб'єктами п-цької д-сті зак-ва.В Укр визначальне місце серед спеціальних фін органів у сфері фін контролю належить ДКРС. Її гол завдання - здійснення держ контролю за витрачанням коштів і матер цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бух обліку і звітності в міністерствах, відомствах, держ комітетах, держ фондах, бюджетних установах, а також на п-вах та в орг-ціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та держ валютних фондів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. Держ податкова служби Укр.- Податкові органи уповноважені розглядати звернення громадян, п-ств, установ та орг-цій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій. Відповідні підрозділи податкової міліції в межах встановлених зак-вом повноважень розшукують платників, які ухиляються від оподаткування, а також порушують справи про вчинені злочини у сфері оподаткування. У сфері митно-фін регулювання осн органом фін регул є Держ митний комітет Укр - центр орган держ виконавчої влади, підвідомчий Каб Міну Укр. Комітет організовує здійснення митної політики, забезпечує ефективне функціонування митної системи, в межах своїх повноважень організовує та контролює виконання актів законодавства України про митну справу.У сфері грошово-кредитного обігу забезп фін контролю та банківського нагляду є однією з осн функцій центр банку держави - НБУ. Фін контроль НБУ спрямований на скорочення зовн і внутр банківських ризиків: ліквідності, кредитних, валютних, облікового процента тощо.
36. Рахункова палата України та її повноваження відповідно до світових стандартів.
Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утворюється Верх Радою Укр, підпорядкований і підзвітний їй. Рах палата здійснює свою д-сть самостійно, незалежно від будь-яких ін органів держави. Закон України "Про Рахункову палату" до її завдань у сфері фін контролю відносить: - орг-цію і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Держ бюджету Укр, витрачанням бюджетних коштів; - здійснення контролю за утворенням і погашенням внутр і зовн боргу Укр, визначення ефективності та доцільності видатків держ коштів, валютних та кредитно-фін ресурсів; - контроль за фінансуванням загальнодержавних програм ек, науково-технічного, соц розвитку; - контроль за додержанням законності щодо надання Україною позик та ек допомоги іноземним державам, міжн орг-ціям, передбачених у Держ бюджеті Укр; - контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Держ бюджету України; - аналіз встановлених відхилень від показників Держ бюджету Укр; - регулярне інформування ВР Укр хід виконання Держ бюджету Укр та стан погашення внутр і зовн боргу Укр.У визначених зак-вом межах Рах палата Укр уповноважена здійснювати експертно-аналітичні, інформаційні види д-сті. Ревізії та перевірки Рахункової палати можуть бути як плановими, так і позаплановими. Здійснюючи ревізії (перевірки), контролери мають право отримувати від керівників установ та орг-цій, що перевіряються, всю необхідну інфо про фінансово-госп д-сть, у тому числі усні та письмові пояснення з питань, пов'язаних з проведенням ревізій (перевірок). За підсумками контрольної д-сті посадові особи Рах палати складають довідки або акти. Проте посадові особи Рах палати Укр не наділені правом застосовувати до порушників фін дисципліни санкції. Вони можуть направляти матеріали ревізій та обстежень Каб Міністрів Укр, НБУ, Фонду держ майна Укр, п-ств, установ та організацій для розгляду і вжиття необх заходів. Зокрема, Мін-ву фінансів, Фонду держ майна, Держ казначейству, Держ податковій адміністрації, Держ митній службі, ін держ контролюючим органам для забезп взаємодії з Рах палатою необхідно сприяти д-сті Рах палати, надавати за її запитами інфо про контрольно-ревізійну роботу та ін контрольні заходи.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП