ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Д-т “Облігації до сплати”
ДтЗбитки від викупу об-ї(або Кт“Прибутки від викупу обл.)
К-т “Дисконт по о-ях (недоамортизований)”
К-т “Грош кошти”
Приб чи збиткі відображу-ся в звіті про фін результати як позареалізац результати
77. Умови та облік викупу довгострок.обліг-й випущених раніше з премією.
При випуску обліг найчастіше передбачаються умови їх дострокового викупу. Викуп переважно здійсн за вищою за номін.ціною. Загальні привила при дострок викупі такі:
-визначити поточну (баланс) вартість обліг-ї на дату дострок викупу.
-відобраз в обліку виплату грошей
-визначити та відобраз в обліку прибутки чи збитки від викупу о-й.
Поточна балансова вартість – номінальна вартість об-ї мінус недоамортизований дисконт або плюс недоамортизована премія на дату викупу о-ї.
Прикл: Компан Х випустила десятивідсоткові п”ятирічні о-ї на суму 100000 дол, з виплатою вадсотків двічі на рік. Реальна (ринк) відсоткова ставка на день випуску 8%. Якщо встановл відсоткова ставка вища ніж ринкова то о-ї можуть продаватися дорожче, тобто з премією.Обліг продано за 108111 (премія 8111). Фірма викуповує свої о-ї на кінець восьмого плат періоду з квотою 103.у цей період поточна вартість 101885 (недоаморт премія 1885). Проводкі:
Д-т “Облігації до сплати” 100000
Д-т “Премія по о-ях”1885
ДтЗбитки від вик.об-ї-1115(або КтПрибуток від викупу обл)
К-т “Грош кошти” 103000
Збитки = 103000 – 101885 = 1115 Приб чи збиткі відображуються в звіті про фін результати як позареалізац результати
78. Умови та облік викупу компанією довг.строк-х обліг-й випущених за номінал-ю вартістю.
При випуску обліг найчастіше передбачаються умови їх дострокового викупу. Викуп переважно здійсн за вищою за номін ціною. Загальні привила при дострок викупі такі:
-визначити поточну (баланс) вартість обліг-ї на дату дострок викупу.
-відобраз в обліку виплату грошей
-визначити та відобраз в обліку прибутки чи збитки від викупу о-й.
В нашому випадку поточна балансова вартість – номінальна вартість об-ї.
Дт Обл-ії до сплати
Дт Збитки від викупу (або Кт Прибуток від викупу)
Кт Грошові кошти
79. Методика обліку конвертації довгострокових облігацій випущених за номін вартістюв прості акції компанії.
Обліг-ї, які за умовами договору можуть обмінюватись на звичайні акції звуться конвертованими. При відображенні конвертації об-й у акції поточна (ринк) вартасть як об-й так і акцій ігнорується. Не відображаються також прибутки чи збитки від цієї операції. Прикл: Компанія Х конвертує о-ї на 100000 дол, проданих за номін вартістю в 2000 звичайних акцій вартістю 10 дол кожна. Ш о-ї і акції мають ринкову вар-ть 130000 дол.
Д-т “Облігації до сплати” 100000
К-т “Статутний капітал” (“Прості акції) 20000
К-т “Додатковий капітал” 80000
Зауважимо, що коли о-ї конвертуються в акції, то, за правилом, акції відображаються в поточній вартості о-ї. Такий метод називається метод балансової вартості.
80. Облік конвертації довгострок.обліг-й випущених з дисконтом в прості акції компанії.
Об-ї, які за умовами договору можуть обмінюватись на звичайні акції звуться конвертованими. При відображенні конвертації об-й у акції поточна (ринк) вартість як об-й так і акцій ігнорується. Не відображаються також прибутки чи збитки від цієї операції. Прикл: Компан Х випустила десятивідсоткові п”ятирічні о-ї на суму 100000 дол, з виплатою вадсотків двічі на рік. О-ї продано з дисконтом (знижка) 7361дол, тобто за 92639дол. Фірма конвертує свої о-ї на кінець восьмого плат періоду в акції вартістю 10 дол кожна за умови обміну кожної 1000дол блігації на 50 звичайних акцій.У цей період поточна вартість 98165, дисконт 1835. Проводки:
Д-т “Облігації до сплати” 100000
К-т “Дисконт по о-ях” 1835
К-т “Стат кап-л” (500 акцій *10дол) 50000
К-т “Додатков кап-л” 48165
Рахунок “Стат кап-л” кредитується на номін вартість випущених акцій. Рах “Додатков к-л “ кредитується на різницю між поточною вартістю о-ї і номіналом випущених акцій.
Заборгованість по об-ях, дисконт чи премія списуються, тому по таких операціях немає ні прибутку ні збитків.
81.Облік конвер-ї довгострок.обліг-й, випущ-х з премією, в прості акції компанії(Ко).
Об-ї, які за умовами договору можуть обмінюватись на звичайні акції звуться конвертованими. При відображенні конвертації об-й у акції поточна (ринк) вартість як об-й так і акцій ігнорується. Не відображаються також прибутки чи збитки від цієї операції. При відображенні конвертації облігацій в акції ринкова в-ть як облігацій так і акцій не враховується, не визначається і не відображається фін.рез-т конвертації (прибуток і збиток)
Премія – 4000
Дт. Довг.строк-ві облігації до сплати ..1000000(номінал)
Дт. Премія по обл........................4000
Кт.Стат.к-л (прості акції)........500000
Кт. Додатковий к-л..................504000
82.Облік довгострок.векселів виданих
Довгострок.векс-і видані використ-я для залучення грошей з метою фін-ня проектів, купівлі ОЗ і т.д. Заборгованість по довгостроковим векселях виплачується періодично протягом дії векселя. При цьому сплачується:
*частина номінальної в-ті,
*відсоток по залишку несплач-ї суми
Видача векселя;
Дт.Гр.кошти..............................300000
Кт. Заставні векселя видані.....300000
Сплата заборгованості:
Дт.Фін.витрати(%).....................18000
Дт. Заставні векселя до сплати...1938
Кт.Гр..кошти...............................19938
(далі номінал 300000-1938)
При складанні балансу частина номіналу векселя, що має бути сплачена наступного поточного періоду, повинна відображатися в балансі серед поточної (короткострокової) заборгованості.
83.Облік довгострок.зобов-нь, що виник-ть за фін.оренди (лізингу).
В зар.кр. широке застос-ня має довгострок.оренда, як засіб форм-ня довгострок.активів. В рез-ті лізинг.операцій орендар має можливість розпочати або розширити в-во із значно меншими кап.витр. Згідно міжн.стандартів і нац.стан-ту №14, оренда вваж.фінансовою за наявності хоча б однієї з наст. ознак:
1.орендар набуває права влас-ті на актив після закін-ня строку оренди,
2.строк оренди становить більшу частину строку експ-ції об”єкта,
3. орендар має можливість придбати об”єкт оренди за ціною нижчою його в-ті (справедливої),
4.теперішня в-ть орендних платежів спочатку строку оренди до кінця =, або перевищує в-ть об”єкту оренди.
Період.платежі по фін.оренді вкл-ть виплату % і осн.боргу. Нараховані % по оренді віднос.на фін.рез-ти. Заборг-ть по оренді показ.в пасиві бал-су як довгострок.зобов.по оренді.
Відображення в обліку:
1.надходження устаткування на п\п на умовах фін.лізингу:
Дт. Основні засоби (ОЗ , устат-ня по лізингу) ..14740
Кт. Дов.строк. заборг-ть по фін. оренді......14740
2.кожного року орендар нарах-є амор-ю об”акта(лінійним способом): 14740:6=2456
Дт. Витрати на амортизацію 2456
Кт. Амортизація устаткування 2456
3.сплата % та осн.боргу:
Дт.Фін.витрати(%).......................2358
Дт. Дов.строк. заборг по фін. оренді ..............1642
Кт.Гр..кошти.................................4000
84.Складові власного капіталу Ко , рах-ки до їх обліку і порядок відображення в балансі
Вл.к-л Ко формується акціями – внесками інвесторів, взамін виданих їм акцій. Акція – ЦП без встановленого строку обігу, який засвідчує дольову участь в АТ та дає право власникові на;
- участь в упр-ні тов-вом,
- одержання частини прибутку,
- участь у розподілі майна при ліквідації.
Долю акцій, що належать певній особі засвідчує акціонерний сертифікат.
До вл.к-лу Ко відносяться:
- статутний к-л (прості акції)
- статутний к-л (привілейовані акції )
- Додат-й к-л (прості, привілейовані акції)
- Резервний к-л
- Нерозподілений прибуток
В балансі вл.к-л показується окремим розділом. Для кожної позиції вл.к-лу відводиться окремий рах-к БО.
85.Оцінка(вартість) акцій, що застосовується в обліку.
Виділяють декілька оцінок(в-тей) акцій:
1.номінальна в-ть акцій – це мінімальна в-ть , яка вказується на акції. номінальна в-ть акцій завжди зараховується до статутного к-лу, проте акції можуть продаватися за ціною вищою чи нижчою від номіналу. Позитивна різниця становить додатковий к-л.
2.безномінальні акції можуть бути 2-х видів:
- без номінальні з оголошеною в-тю(рада директорів встановлює (оголошує) в-ть реалізації акції в засобах масової інф.), - в цьому випадку до стат.к-лу зараховується оголошена в-ть, сума зверх оголошеної в-ті – до дюк-л.,
- без номінальні з без оголошеної в-ті, тобто сума, яка складається на р-ку. В цьому випадку вся виручка зарах-ся до стат.к-лу.
3.ринкова в-ть (в-ть випуску),
цеціна акції, яка формується на р-ку ЦП під впливом попиту і пропозиції,
4.облікова (балансова в-ть)
визначається сумою вл.кап-лу Ко, активи “-“ вся заборгованість.
5.викупна вартість
6.ліквідаційна вартість
7.емісійна вартість
86. Облік випуску (продажу) простих акцій з зазнач. номінальною в-тю.
Акції з номінальною в-тю будуть продаватись по номінальній в-ті, або вищою чи нижчою від номіналу. У всіх випадках до статут. кап-лу зарах. номінальна в-ть акцій.
Випуск акцій фірма оплатила готівкою:
Дт. Гр..кошти
Кт.Стат.к-л (прості акції)
Випуск акцій частково був оплачен готівкою, решта будівлями та патентами:
Дт. Гр..кошти
Дт. Будівлі
Дт. Патенти (нематеріальні активи)
Кт. Стат.к-л (прості акції)
Акції розповсюджуються з премією:
Дт. . Гр..кошти
Кт .Стат.кап-л (прості акції)
Кт. Дод.кап-л
Акції розповсюджуються з дисконтом:
Дт. . Гр..кошти
Дт. Дод.кап-л
Кт .Стат.кап-л (прості акції)
Якщо акції продаються за ціною нижчою за номінал до стат.кап-лу зарах-ся номінальна в-ть, а різниця погашається за рах-к дод.кап-лу (якщо він є). , якщо нема – джерело нерозподілений прибуток (Дт. Нерозподілений прибуток).
87. Облік випуску (продажу) простих акцій без номінальної в-ті.
- оголошена в-ть, (рада директорів встановлює (оголошує) в-ть реалізації акції в засобах масової інф.), - в цьому випадку до стат.к-лу зараховується оголошена в-ть,
сума зверх оголошеної в-ті – до додат.кап-л.,
номінал 60000 (оголошена в-ть,), продані –90000
Дт. . Гр..кошти
Кт .Стат.к-л (прості акції) -60000
Кт. Дод.к-л (30000)
- без оголошеної в-ті, , тобто сума, яка складається на р-ку. В цьому випадку вся виручка зарах-ся до стат.к-лу.
Дт. . Гр..кошти............................90000
Кт. Стат.к-л (прості акції)....... .90000
88. Облік випуску (продажу) привілейованих акцій
привілейовані акції можуть випускатися за номіналом, вищою чи нижчою від номіналу ціною. В обліку випуск привілейованих акцій відображається аналогічно обліку випуску простих акцій, але окремо ведеться рах-к:
“Стат.к-л (привілейовані акції)”,
“Дод.к-л(привілейовані акції)”
В балансі в складі власного к-лу привілейовані акції показуються першими.
Дт. Гр..кошти
Кт. Стат.к-л (привілейовані акції)
Кт. Дод.к-л (привілейовані акції)
89.Мотиви та облік викупу власн.акцій, порядок відображ.викуплених акцій в балансі.
Ко може викупати акції у своїх акціонерів безпосередньо або через фондову біржу (вторинні ЦП).
Мета (мотиви ) викупу :
- мати в наявності акції для їх реалізації своїм управлінцям (служ-м як заохочення),
- покращити кон”юнктуру на р-ку ЦП відносно своїх акцій,
- зменшити к-ть циркулюючих акцій,
- запобігти захвату контрольного пакету акцій іншими Ко.
Викуп власних акцій означає зменшення активів Ко і зменшення вл.к-лу. Для обліку викуплених акцій використовують рах-к “Викуплені власні акції”, -А-, регулюючий, регулює шляхом віднімання, зменшення суми вл.к-лу В балансі “Викуплені власні акції” показуються в розділі “Власний акціонерний к-л” зі знаком “-” (стоїть в пасиві). Викуплені акції відображаються в обліку за факт. Собівартістю придбання.
Дт Викуплені власн.акції
Кт Грош.кошти
90. Облік операцій викупу власн.акцій та подальшої їх реалізації.
Викуп власних акцій означає одночасно зменшення активів корпорації і зменшення власного капіталу. Для обліку викуплених акцій використовується рахунок “Викуплені власні акції” – активний, регулюючий. Регулює собою шляхом віднімання суми власного капіталу. В балансі викуплені акції показуються в розділі власного акціонерного капіталу зі знаком мінус. Викуплені акції відображаються в обліку за фактичною собівартістю їх придбання.
Приклад.
-- 100 простих акцій були викуплені за ціною 112 дол.
Дт- викуплені власні акції - - - 11200
Кт- грошові кошти - - - - - - - - 11200
-- 10 з них були повторно випущені в обіг за ціною 112 дол.
Дт- грошові кошти - - - - -- - - - - 1120
Кт- викуплені власні акції - - - - 1120
-- 10 з них були повторно випущені в обіг за ціною 130 дол.
Дт- грошові кошти - - - - -- - - - - 1300
Кт- викуплені власні акції - - - 1120
Кт- додатковий капітал - - - - - - -180
91. Облік операцій викупу власних акцій та їх знищення.
Викуп власних акцій означає одночасно зменшення активів корпорації і зменшення власного капіталу. Для обліку викуплених акцій використовується рахунок “Викуплені власні акції” – активний, регулюючий. Регулює собою шляхом віднімання суми власного капіталу. В балансі викуплені акції показуються в розділі власного акціонерного капіталу зі знаком мінус. Викуплені акції відображаються в обліку за фактичною собівартістю їх придбання. Викуплені власні акції можуть бути повністю вилучені з обороту, тобто “знищенні”.
Акції викуплені за вищою ціною:
Дт- статут капітал
Дт- додатк. капітал
Дт- не розподіл-й приб-к
Кт- викуплені акції
Акції були викуплені за нижчою ціною:
Дт- стат-й капітал
Дт- дод-й капітал
Кт- дод-й капітал
Кт- викуплені власні акції
92. Облік конвертації привілейованих акції компанії в прості.
Конвертація прив-х акцій в прості здійснюється на умовах зазначених в договорі при випуску акцій. Мотивами конвертації є суттєве зростання дивідендів і ринкових цін по простих акціях. Дане питання краще розглянути на прикладі:
-- корпорація випустила 1000 прив-х конвертованих акцій з номінальною вар-тю 100 дол. кожна. Умова конвертації: 1 прив-а акція міняється на 10 звичайних номіналом 5 дол. кожна. Ринкова ціна звичайних акцій на момент випуску 9 дол.
Через рік ринкова ціна прив-х акцій 101 дол., простої 12 дол.
Дт-стат-й капітал (прив-і акції) - - - - - - - 100000
Кт- стат-й капітал ( прості акції) - - - - - - 50000
Кт-дод-й капітал (прості акції) - - - - - - - 50000
--Прив-і акції були випущені за ціною 120 дол.
Дт-грошові кошти - --- - - - - - 120000
Кт-стат-й капітал (прив-і акції) - - - - - - - - 100000
Кт-дод-й капітал - - - -- - - - - - -20000
В момент конвертації
Дт-стат-й капітал (прив-і акції) - - - - - - - - -100000
Дт-дод-й капітал (прив-і акції) - - - - - - - - - -20000
Кт-стат-й капітал (прості акції) - - - - - - - - - -50000
Кт-дод-й капітал ------------------------70000
93. Облік орг-х витрат, понесених при створенні корпорації.
В процесі створення корпорації виникають обов’язково організаційні витрати, приклад, сплата адвокатам, юристам за складання установчих документів, вартість друкування сертифікатів акцій, встановлені внески держави. Орг витрати в більшості країн відносяться до нематеріальних активів, а згодом відносяться на затрати компанії, поступово через їх амортизацію. Встановлюється термін протягом якого амортизуються ці витрати. Орг витрати відображаються в обліку наступним чином: (на прикладі)
1. Орг витрати становлять 14000 дол, були оплачені грошима
Дт Немат витрати (орг витрати) ...........14000
Кт Гр кошти……………………14000
Оплата може здійснюватись акціями.
2. Орг витрати були оплачені 4000 грошима, а для решти були виділені прості акції 600 шт номіналом 10 дол.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП