ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Операції відображаються в обліку наступним чином:
1. Списується початковий залишок запасів
Д-т “Зміна залишків запасів” К-т “Складські запаси”
2. Відображається залишок запасів на кінець звіт.періоду
Д-т “Складські запаси”К-т “Зміна залишків запасів”
3. Сальдо рахунку “Зміна залишків запасів” переноситься на рахунок “Фін.результатів” (сальдо К-т)
Д-т “Зміна залишків запасів”
К-т “Фін.результат звітн.період”
Якщо залишок дебетовий, то навпаки:
Д-т “Фін.результат звітн.період”
К-т “Зміна залишків”
52. Оцінка зап-в метод-и Файфо та Лайфо.
Незалежно від с-ми обліку запасів на практиці виникає проблема оцінкі видатків запасів,оскількі с/в їх над-ня різна.
Метод Файфо припускає, що матеріали, які першими придбані, будуть першими списані на виробництво чи реалізацію продукції, тобто списання йде за цінами перших надходжень. Залишок в цьому випадку буде оцінений за цінами остаточних надходжень.
Метод Лайфо припускає, що матеріали, які придбані останніми, будуть першими списані на виробництво чи реалізацію. Списання за цінами остаточних надходжень. Залишок буде оцінений за цінами перших надходжень.
Приклад.
01.11 Залиш/ на поч.міс.
10 (кільк.) 10 (ціна)
15.11 придбано 12 11
20.11 продано 8 20
24.11 придбано 15 12
28.11 продано 10 20
система постійного обліку.
Файфо.
20.11(8шт.) 8шт.по $10=80; (перший зайшов-перший уходить). 28.11(10шт.)2шт.по $10=20;8шт.по $11=88;
Сума: 188;
Факт-на с/в залишку (ост.надход-ня)
19шт. 4шт.по $11=44;15шт.по $12=180;
Сума: 224;
Лайфо. (за таким принципом, але починаючи з кінця-останній зайшов але перший уходить.
Система періодичного обліку.
Файфо.
Залишок товарів на кінець міс.,згідно інвентаризації (19 шт.).
4 од. * $11 = 44$;15 од. * $12 = 180$;
Разом: $224.
Собівартість реалізованих товарів:
(100+132+180)-224=180;
Лайфо. Розраховується аналогічно, тільки замість 224 свій залишок.
53. Оцінка зап-в метод-и сер.зваж. та ідент. с/в.
Незалежно від с-ми обліку запасів на практиці виникає проблема оцінкі видатків запасів,оскількі с/в їх над-ня різна.
Метод середньозв.с/ві- розр-ся сер.ціна матеріалу з ур-ням почат. залишку і всіх надх-нь за з.п. Сер.ціна в цілому за період або після кожного надх-ня. Метод ідентифікації викликає необ-ть розміщення і обліку матеріалів по конкретних партіях. Списання витрачених матеріалів, а також залишок оцінений за цінами конкретних партій. Метод середньоз.с/в- залишок на початок + надходження по суммі / залишок на поч.по кільк.+ надходження по кількості
Приклад.
01.11 Залишок на поч.міс.
10 (кільк.) 10 (ціна)
15.11 придбано 12 11
20.11 продано 8 20
24.11 придбано 15 12
28.11 продано 10 20
100 + 312 / 10 + 27 = 412/37=$11,135 за міс.
18 шт. * 11,135 = 200 – списуємо
19 шт. * 11,135 = 212
Метод ідентифікації – що залишається, те й беремо.
54. Вплив методів оцінки складських запасів на фін-ві результати підпр-ва.
Підприємство самостійно обирає той чи інший метод оцінки запасів. Метод оцінки суттєво впливає на суму витрат і фінансовий результат. Різні методи оц-ки варт-ті тов.запасів дають різні рез-ти с/в списаних запасів на в-во чи реал-ю та їх зал-ку на кінець з.п. Вибір залежить від кон’юктури ринку. При тенденції росту цін перевага надається методу Лайфо, при тенденції зниження цін Файфо, найменш ризикованим є метод середньозважених, але при цьому згідно принципа постійності облікової політики, вибраний на початку року метод оцінки не повинен змінюватись мінімум 1 рік. В період значних інв-цій держава на певний час може заборонити вик-ня методу ЛАЙФО.
55. Оцінка і відображ-я складських запасів в балансі.
Скл.запаси в балансі відоб-ся за меншою варт-тю з 2х:
- Фактичною собівартістю;чи Ринковою; цей принцип зветься принципом меншої варт-ті. Якщо ринк.ціна зм-ся за с/в запасів , то підп-во відображає втрати від знец-ня, яке може відб-ся з 2х причин: - пряме зн-ня цін на аналог.тов.на ринку; - зн-ня ціни через фіз.псування, пошк-ня,застар-ть.
Існує 3 методи оцінки собівартості за правилами нижчої ціни (якщо ринкова ціна падає):
1. Позиційний (по кожній позиції найменування матеріалів визнач. собівартість і ринк. вартість (ціна) і приймається менша з них.
2. По групам, категоріям матеріалів проводиться оцінка по однорідним групам, порівнюється собівартість і ринкова вартість і до обліку приймається менша з них.
3. Метод оцінки по сукупності запасів на складі : всі товарні запаси оцінюються по собівартості і по ринковим цінам (в сукупності). Приймається до обліку менша сума.
Пр. Виходячі з 1го методу. Маємо знец-ня (В США та Вел.Бр. відн-ся прямо на збитки підп-ва)
Дт Зб-ки від знец-ня Кт Скл. Запаси
В Захід.Европі на суму зн-ня ств-ся резерв
Дт Вит-ти на ств-ня р-ву Кт Р-в на зн-ня запасів
Накінець з.п., якщо не повністю використан резерв закр-ся
Дт Р-в на зн-ня запасів Кт Дохід від анал-ня рез-в
В балансі відб-ся в розділі Активи стаття Запаси
56.Порядок нарах-я амор-ї прямолін-м та вироб-м методами.
Аморт-ція- це з одного боку,витрати, які вкл-ся у витрати в-ва і у с/в п-ції, з іншого боку це джерело для інв-цій,модер-ції облад-ня та іншіх о.з.Найваж. методами є:
1)м-д лінійної амортизації (straight line method)
2)м-д нар-ня по к-ті випущеної п-ції (production method)
3)м-д подв. норми ам-ції( double declining balance method)
4)м-д суми чисел років експ-ції( sum of year's digits method)
Приклад:
первинна вартість верстату-33тис.
строк служби-5 років
очікувана ліквідац. вартість (після закінчення строку експлуатації)- 3 тис.
об"єм продукції 15 тис шт.
1. Лінійна амортизація :
ам. вартість( має бути розподілена) 33 тис-3тис=30 тис.
річна сума амортизації 30тис/5років= 6тис.
річна норма ам-ції(6тис/30тис)*100%=20% або (100%/5 років=20%) Дт Витр.на ам.6000 Кт Ам. о.з. 6000
2.Амортизація по кількості випущеної продукції
Заст-ся в тоді,коли о.з. вик-ся нерівномірно протягом періоду ек-ції з нерівномірним випуском продукції
- ставка амортизації на одиницю продукції :
(перв.в-ть – лікв.в-ть)/ очікувана к-ть продукції до випуску на період експлуатації=30тис/15 тис=2грн/шт
За перший звітний період п-во випустило 2300шт. продукції , сума амортизації за 1-й період:
2300шт * 2 грн. =4600 грн.
Дт Витр.на ам.4600 Кт Ам. о.з. 4600
57.Нарах-я амор-ї методами подвійної норми та суми цифр років експлуатації.
Аморт-ція- це з одного боку,витрати, які вкл-ся у витрати в-ва і у с/в п-ції, з іншого боку це джерело для інв-цій,модер-ції облад-ня та іншіх о.з.
Метод подвійної норми амортизації - м-д прискореної амортизації . Ставка прискор.ам-ції визнач-ся множенням лінійної норми амортизації на 2 .(в США, Англія, Канада, Україна), в Зах Європі застосовують 3 рівні коеф-тів для прискореної амортизації
1) строк служби 3-4 років коеф-т : 1,5
2) строк служби 5-6 років коеф-т: 2
3) строк служби більше 6 років коеф-т:2,5
Наприклад норма амортизації складає 20%, отже норма приск.ам-ції є 20%*2=40%, маємо первинна вартість верстату-33тис;строк служби-5 років;очік. лікв.в-ть- 3 тис.
Роки Залиш.вар-ть напоч.р. Норма А% Річна сума А Варт. на кін.р. 1 33000 40 13200 19800 2 19800 40 79200 11880 3 11880 40 4752 7128 4 7128 40 2851 4277 5 4277 1277 3000 М-д суми цифр років експлуатації. У нас строк нарахування амортизації 5 років. Сума цифр буде 1+2+3+4+5=15 років. Далі розрахунок буде таким:
Роки ПВ-ЛВ Доля варт. Сума А Залиш-ва варт-ть 1 30000 5/15 10000 23000 2 30000 4/15 8000 15000 3 30000 3/15 6000 9000 4 30000 2/15 4000 5000 5 30000 1/15 2000 3000 Дт " витрати на амортизацію" 10000
Кт"ам-ція о.з.( устаткування) 10000
58.Облік надходж.ОЗ за відсутності та наявності ПДВ.
Для обліку руху основних засобів ведеться рах-к “Основні засоби”, який має субрахунки за їх класифікаційними групами( будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби) . В зар. країнах з високорозвинутою ек-кою не створюються спец.джерела фін-ня кап.вкладень. Тому основні засоби, які надійшли в результаті купівлі , відображають в обліку так, як і надходження запасів
ПРИКЛАД: рахунок постачальника. Куплено устаткування на суму 30000. Рахунок буде сплачено пізніше.
Без ПДВ проводка буде виглядати так:
Дт “устаткування” 30000
Кт " розрахунки з постачальником"
або "рахунки до сплати" 30000
Якщо практикується податок на додану вартість то наведена вище операція буде відображена в обліку таким записом ( ПДВ-18,6%)
Дт устаткування 30000
Дт розрахунки з бюджетом( ПДВ) 5580
Кт розрахунки з постачальниками( р-ки до сплати) 35580
-Також ОЗ можуть надійти у разі безкоштовн.отримання (оцінка за справедливою вартістю):
Дт “ОЗ” Кт “Додатк.капітал(безоплат.одерж.)
-Виготовлені власними силами:
Дт “ОЗ” Кт “Виробництво”
-В результаті обміну:
Дт “Реалізація ОЗ” Кт “ОЗ”(відображ.первісна вартість)
стягуємо амортизацію:
Дт “Аморт.(знос) ОЗ” Кт “Реалізація ОЗ”
Оприбутковуємо придбані ОЗ за залиш.вартістю
Дт “ОЗ” Кт “Реалізація ОЗ”
59.Облік вибуття осн.засобів за англо-амер. системи.
Фінансовий результат відвибуття об’єктів ОЗ визначається вирахуванням з доходу від вибуття ОЗ їх залишкової вартості витрат, пов’язаних з вибуттям.
В різних країнах методика відображення операцій по вибуттю Осн. Засобів може бути різна.
Приклад: Компанія реалізувала верстати . Первісна вартість 15000. Нарахована амортизація 6000. Ціна реалізації 8000.
Кт Осн. засоби( устаткування) - 15000
Дт амортизація( знос) ОЗ - 6000
Дт рахунки до одержання - 8000
Дт збитки від вибуття ОЗ - 1000
Приклад№ 2: ціна реалізації 11000
Кт Осн. Засоби - 15000
Дт амортизація - 6000
Дт рахунки до одержання - 11000
Кт прибутки від вибуття - 2000
60.Облік вибуття ОЗ за західноєвропейської системи.
Фінансовий результат від вибуття об’єктів ОЗ визначається вирахуванням з доходу від вибуття ОЗ їх залишкової вартості витрат, пов’язаних з вибуттям.
В різних країнах методика відображення операції по вибуттю ОЗ може бути різна.
1) списується балансова вартість ( данні з попереднього питання )
Дт амортизація( знос) 6000
Дт витрати по недоамортизаційній частині 9000
Кт основні засоби (устаткування) 15000
2) відображається доход від реалізації чи вибуття ОЗ :
Дт рахунки до одержання або грош.кошти 11000
Кт доходи від вибуття ОЗ 11000
Різниця між доходом від реалізації і залишковою вартістю покаже фінансовий результат. В Україні система ,як і у Європі.
61.Склад, х-ка, оц-ка прир-х ресур-в та метод-а обліку їх надход.
До природних ресурсів належать ліс, родовища нафти , газу, мінеральної сировини і т.д. В зар. країнах вони є об"єктом купівлі-продажу. В балансі відображаються як довгострокові ( позаоборотні) активи (" запаси вугілля", "запаси нафти й газу" ...)Характерними ознаками є :
1) при видобутку вони стають матеріальними (складськими) запасами
2) запаси природніх ресурсів не відновлюються.
Тому природні ресурси називають " виснажувальні активи". Природні ресурси при їх придбанні оцінюються за фактичними затратами на їх придбання .У фактичні затрати, як і при придбанні основних засобів входить ціна постачальника, комісійні, брокерські, тощо.
Надходження відображаються записом: Дт природні ресурси 4000000
Кт розрахунки з постачальником 4000000
62.Метод-а нарах-я , облік амор-ї та спис-я вичерп-х прир-х ресур-в.
В результаті видобутку прир. рес-в родовища виснажуються, зменшується їх первісна вартість. Цей процес наз. виснаження і відображається в обліку як амортизація. Для нарахування амортизації застосовується виробничий метод, тобто в залежності від к-ті видобутої продукції. Спочатку розраховується ставка виснаження (амортизації) на одиницю продукції.
ПРИКЛАД: за оцінкою родовище кам"ян. вугілля становить 10 млн т, в перший звітний період було видобуто і реалізовано 600тис т, компанія інвестувала на придбання родовища вугілля 5млн
1) визначимо ставку виснаження на 1т. вугілля (5млн/10 млн.т.=0,5)
2) визначимо суму виснаження ( амортизації) за перший рік експлуатації родовища:0,5 *600000=300000
проводка:
Дт “витрати на виснаження ( амортизацію)” 300000
Кт“виснаження(амортизація) родовища(прир.рес-в)”300000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП